Sunteți pe pagina 1din 1

CN2 Blocul: CN2

Str. Maior Ghe. Sontu Nr. 14 Bl. CN2 Piteşti Jud. ARGEŞ Tel. 0740077912 Scara: A
Cod fiscal: 35789455 Apartamentul: 8. VULPESCU DIANA
Cont curent: RO32BRDE030SV05195510300 Banca: BRD

NOTA DE PLATĂ PENTRU LUNA IULIE 2022


Data: 26 Septembrie 2022

123A000000039677

Preţul unitar Valoarea


Nr. Crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea
-Lei- -Lei-
0 1 2 3 4 5(3x4)
APĂ RECE
1 AR bucătărie (Index nou: 146,950 - Index vechi: 139,510) mc 7,440 5,1884 38,61
2 Corecţii (diferenţe) apă rece mc 1,157 5,1884 6,00
3 Canal rece mc 8,167 5,3628 43,80
SERVICII ADMINISTRATIVE
4 Servicii administrative cota 4,540 4,0000 18,16
SERVICII CURĂŢENIE
5 Servicii curăţenie cota 4,540 2,2970 10,43
COMISION BANCAR
6 Comision bancar cota 4,540 0,2000 0,91

TOTAL LUNA CURENTĂ: 117,91 Lei


DATORII RESTANTE:

Preţul unitar Valoarea


Nr. Crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea
-Lei- -Lei-
RESTANŢĂ ÎNTREŢINERE
1 Restanţă Întreţinere Aprilie 2022 ap 1,00 90,6900 90,69
2 Restanţă Întreţinere Mai 2022 ap 1,00 100,0100 100,01
3 Restanţă Întreţinere Iunie 2022 ap 1,00 88,1600 88,16
TOTAL 278,86

TOTAL DE PLATĂ: 396,77 Lei


Data scadentă: 6 Octombrie 2022
Întocmită de: Ovidiu Raceanu

S-ar putea să vă placă și