Sunteți pe pagina 1din 43

1 .

Un element dipolar de circuit are :

2. Un element dipolar de circuit se reprezinta in graf prin:

3. Pentru a face rationamente rapide pe grafuri, este util sa folositi urmatoarele analogii :
4. Selectati relatiile constitutive pentru o bobină ideală dipolară liniară, tensiunea şi curentul fiind
reprezentate în regula de la receptoare.

5. Un rezistor liniar are caracteristica de tipul

6. Care este comportarea în regim staţionar:


7. Pentru o sursă reală de curent - rezistența internă este

8. Relatiile caracteristice perechii de bobine cuplate


u1=L11di1dt+L12di2dt
u2=L21di1dt+L22di2dt
sunt valabile daca
9. Selectati relatiile constitutive pentru un condensator ideal dipolar liniar, tensiunea şi curentul
fiind reprezentate în regula de la receptoare

10. Ce unitate de masura are transformata Laplace a unei tensiuni?

11. Variabilele de stare dintr-un circuit sunt:


12. Doua condensatoare identice, cu capacitatea de 4 uF, conectate in paralel si fiind incarcate cu
tensiuni de 2 V (orientate la fel) sunt echivalente cu un condensator cu capacitatea de uF, avand
tensiunea initiala de V.

13. In teoria circuitelor, care sunt marimile primitive si care sunt cele derivate?

14. Care afirmaţie reprezintă o teoremă?


15. Care afirmaţie reprezintă o definitie ?

16. Pentru un element multipolar rezistiv, controlat in potentiale (ultimul terminal numerotat fiind de
referinta), conductanta de intrare gkk a terminalului k este raportul dintre

17. Pentru a modela caracteristica unui element dipolar rezistiv neliniar sunt necesare
18. Ce surse comandate liniar reprezinta urmatoarele relatii de definitie?

19. Pentru un AO care functioneaza in zona liniara, in modelul cu 1 parametru, acesta se comporta
astfel:

20. Cum se numesc elementele multipolare definite de urmatoarele relatii constitutive:


21. Cum se numesc elementele multipolare definite de urmatoarele relatii?

22. Un element rezistiv cu caracteristica afina este

23. Pentru o sursa reala de curent- conductanța internă este


24. Perechea de bobine liniare cuplate mutual este un element

25. Selectaţi relaţiile de definiţie pentru un rezistor ideal dipolar liniar, reprezentat în regula de la
receptoare

25. 1

Selectaţi relaţiile de definiţie pentru un rezistor

ideal dipolar liniar, reprezentat în regula de la generatoare

i = -Gu

u = -Ri
26. Pentru un AO care functioneaza in zona liniara, in modelul cu 3 parametri el se comporta astfel:

27. Tensiunea de la nodul A la nodul B, uAB este egală cu

28. Cum se defineste factorul de putere?

29. Doua elemente de circuit sunt echivalente daca 


30. Intr-un nod dintr-un circuit de c.a. concura 3 laturi, pe care sunt montate ampermetre. Indicatiile a
doua ampermetre sunt 2 A si, respectiv, 5 A. Ce puteti spune despre indicatia celui de al treilea
ampermetru?

31. Aparatele de masura de curent alternativ masoara

32. Alegeti valorile potrivite, pentru un condensator de capacitate C, in c.a.


33. Alegeti valorile corecte pentru un rezistor de rezistenta R, in c.a.

34. Alegeti valorile corecte pentru o bobina de inductivitate L, in c.a.

35. Care sunt impedantele complexe ale urmatoarelor elemente


36. Teorema valorii initiale:  Teorema valorii finale (daca exista)

37. Pentru o buna formulare a unui circuit care va fi simulat în curent continuu este necesar ca:

38. Intr-un circuit conex, cu N noduri, numarul de ecuatii Kirchhoff I (pentru curenti) independente este

39. Intr-un circuit conex, cu N noduri si L laturi, numarul de ecuatii Kirchhoff II (pentru tensiuni)
independente este
40. Care sunt necunoscutele in urmatoarele variante ale metodei Kirchhoff?

! 0 – curenti si L tensiuni

41. Care sunt necunoscutele in urmatoarele variante ale metodei Kirchhoff?

42. Metodele Kirchhoff clasice, pot fi extinse astfel

43. Alegeti semnificatia corecta a siglelor urmatoare:


44. Cum se comporta urmatoarele circuite la rezonanta?

45. Pasivizarea unei surse înseamnă:

46. Pentru o pereche de bobine cuplate, se definesc urmatoarele marimi

47. Elementele ideale de circuit se definesc:


48. Modelele AO, in cazul functionarii in zona liniara, au un caracter:

49. Care este admitanta operationala a urmatoarelor elemente pasive? !!

!! Trebuie 1/R

50. O sursa reala in general este caracterizată de


51. Câte laturi sunt necesare în graf pentru a reprezenta un element multipolar cu m terminale.

52. Pentru o sursa reala de tensiune - rezistența internă este:

53. Ce element ideal de circuit confera caracterul nereciproc al unui circuit:


54. Ce inseamna regimul de curent continuu? 54.1 Ce inseamna regimul de curent alternativ?

55. Doua elemente dipolare de circuit care admit operatori de impedanta, conectate in serie, sunt
echivalente cu un EDC care are

56. Doua elemente dipolare de circuit care admit operatori de admitanta, conectate in paralel sunt
echivalente cu un element dipolare de circuit care are

57. Doua condensatoare identice, cu capacitatea de 4 uF, conectate in serie si fiind incarcate cu tensiuni
de 2 V (orientate la fel) sunt echivalente cu un condensator cu capacitatea de 2 uF, avand tensiunea
initiala de 4 V.
58. *** Elementele multipolare, rezistive,pasive, recirpoce, pot fi modelate cu elemente dipolare de
circuit, astfel

59. Excitatii improprii in cazul elementelor de circuit reactive

60. *** Selectati dimensiunea sistemelor de rezolvat, in cazul metodelor de substitutie

61. *** elemente ideale de circuit le corespund urmatoarele relatii intre fazele tensiunii si curentului ?
62. Pentru bobina neliniara se pot defini urmatorii parametrii

63. Ce unitate de masura are s? 1/SECUNDE

64. Un element dipolar de circuit este un element UNIPORT

1 GHz
65. Daca perioada unui semnal este de 1 ns, atunci frecventa lui este 
66. Sunt variabile de stare într-un circuit

67. Puterea convenţional consumată de un rezistor dipolar liniar, de rezistenţă R, pentru care tensiunea
şi curentul se află în regula de la receptoare este:

68. Ce fel de semnale corespund regimurilor circuitelor electrice?

Regimul sinusoidal (de curent alternativ - c.a.) SEMNALE SINUSOIDALE IN TIMP DE ACEEASI
FRECVENTA
Regimul tranzitoriu SEMNALE DE ORICE FEL DE VARIATII IN TIMP
Regimul stationar (de curent continuu - c.c.) SEMNALE CONSTANTE IN TIMP
Regimul periodic permanent SEMNALE CU VARIATII PERIODICE
69. Un element tripolar de circuit se reprezintă în graf prin

70. Selectati entitatile topologice carora le sunt asociate urmatoarele marimi in teoria circuitelor
electrice.

71. Un rezistor neliniar controlat in tensiune 71.1 Un rezistor neliniar controlat in curent
72 Pentru o sursă ideală de curent, având curentul electromotor J, curentul prin sursă i = J, si tensiunea
la borne marcata in sens opus curentului electromotor, puterea convenţional generată este

73. Două borne ale unui element de circuit formează un port dacă

74. Un element multipolar rezistiv este reciproc daca


75. O sursa reală poate fi echivalată cu o sursă reală de tensiune având rezistența internă 4 Ohm și
tensiunea electromotoare 32 V. Cât este modulul curentului de scurt-circuit

76. Pentru o sursă ideală de tensiune, având tensiunea electromotoare E, tensiunea la borne u = E si
curentul i marcat prin sursa astfel incat sensul lui de referinta este la fel cu sensul tensiunii
electromotoare, puterea convenţional generată este

77. O sursă reală poate fi echivalată cu o sursă reală de curent având conductanța internă 5 Ohm−1 și
curentul electromotor 10 A. Cât este modulul curentului de scurt-circuit?

78. O sursa reală poate fi echivalată cu o sursă reală de tensiune având rezistența internă 5 Ohm și
tensiunea electromotoare 30 V. Ce rezistență de sarcină (RS) trebuie conectată la bornele ei astfel încât
puterea transferată de ea să fie maximă (Pmax)? Cât este această valoare maximă? (Raspunsul trebuie
sa fie compus din cele 2 valori Rs;Pmax - despartite prin ";")
79. Puterea convenţional consumată de un rezistor multipolar liniar controlat în curenți și necontrolat în
potenţiale, pentru care tensiunea şi curentul se află în regula de la receptoare este: (în variantele de mai
jos R reprezintă matricea rezistențelor, i este vectorul coloană al curenților terminalelor și v este
vectorul coloană al potențialelor terminalelor)

79.1 Puterea conventional consumata de un resistor multipolar liniar controlat in potentiale si


necontrolat in curenti, pentru care tensiunea si curentul se afla in regula de la generatoare este:

80. Un AO functionand in zona liniara, in modelul perfect (fara parametri) se comporta astfel:
81. Cat este constanta de timp, exprimata in milisecunde, a unui circuit RL serie, cu R = 2 Ohm si L = 0,01
Henry?

82. Un circuit RLC serie este la rezonanta daca are loc

83. In c.a., relatiile lui Kirchhoff sunt valabile pentru


84. Legatura intre elemente de circuit controlate in curent/tensiune si operatori

! invers la cei doi gresiti

85. Asociati notatiilor -  denumirea puterilor in c.a

86. Care sunt unitatile de masura ale puterilor in c.a.?


86. Un element dipolar de circuit care primeste puterea reactiva Q are urmatorul comportament:

!! sunt invers

87. Doua bobine identice, cu inductivitatea de 8 mH, conectate in paralel si parcurse de curenti initiall
de 1 A (orientati la fel fata de noduri) sunt echivalente cu o bobina cu inductivitatea de

88. Pentru un circuit care are un graf conex cu N noduri si L laturi

89. O pereche de bobine cuplate, care au o borna comuna, se modeleaza in mod natural cu
o multime de bobine necuplate conectate astfel

90. Pentru un element multipolar, liniar, rezistiv, rezistenta de transfer de la terminalul j la


terminalul k, rkj este raportul dintre:
91. O sursa ideala de tensiune

91.1 O sursa ideala de curent

92. Mapati siglele pe care le folosim noi pentru sursele comandate liniar, cu siglele din limba
engleza

93. Elementele multipolare, resistive, passive, reciproce, pot fi modelate cu elemente dipolare
de circuit, astfel:
94. Pentru un element multipolar rezistiv, controlat in potentiale ( ultimul terminal numerotat
fiind de referinta)

95. Alegeti conditiile care reprezinta un element de circuit aflat la rezonanta


96. Care din urmatoarele afirmatii reprezinta legea lui Kirchhoff pentru tensiuni?

96.1 Care din urmatoarele afirmatii reprezitna legea lui Kirchhoff pentru curenti?
97. O sursă reală poate fi echivalată cu o sursă reală de curent având conductanța internă 4 S
și curentul electromotor 12 A. Cât este modulul tensiunii de mers în gol?

98. Pentru un circuit cu N noduri şi L laturi, câte secţiuni sunt în sistemul fundamental de
secţiuni?

99. Daca f = 50 Hz, cat este perioada T in ms ? ( F=1/T)

100. Alegeti relatii caracteristice corecte:


101. Ce reprezinta urmatoarele forme ale teoremei Kirchhoff I (KCL = Kirchhoff Current Law)?

102. Potriviti afirmatiile

103. *** Pentru un rezistor dipolar neliniar se pot define urmatorii parametrii
104.
Pentru un element cuadripolar de tip diport, controlat in curent: r11
rezistenta de intrare a portului 1 este raportul dintre tensiunea
portului 1 si curentul portului 1 atunci cand portul 2 este in gol.

105.Pentru un element cuadripolar de circuit, controlat in curent,


rezistenta r12 de transfer de la portul 2 la portul 1 este raportul dintre
tensiunea portului 1 si curentul portului 2 atunci cand portul 1 este
in gol .

Care sunt necunoscutele in urmatoarele variante ale metodei


Kirchhoff?
Potriviţi afirmaţiile:

Un rezistor neliniar controlat in tensiune

Sunt variabile de stare intr-un circuit


Metodele Kirchhoff clasice, pot fi extinse astfel (L rasp correct unde e gresit)

Ce reprezinta urmatoarele forme ale teoremei Kirchhoff I (KCL = Kirchhoff Current Law)?
Puterea transferata de un element multipolar de circuit este

Puterea convenţional consumată de un rezistor multipolar liniar controlat în curenți și


necontrolat în potenţiale, pentru care tensiunea şi curentul se află în regula de la receptoare
este: (în variantele de mai jos R reprezintă matricea rezistențelor, i este vectorul coloană al
curenților terminalelor și v este vectorul coloană al potențialelor terminalelor)
Alegeti valorile corecte pentru o bobina de inductivitate L, in c.a.

Alegeti valorile potrivite, pentru un condensator de capacitate C, in c.a.

Cat este constanta de timp, exprimata in milisecunde, a unui circuit RL serie, cu R = 2 Ohm si
L = 0,01 Henry?
Cum se comporta urmatoarele circuite la rezonanta?(cele 2 gresite sunt invers)

In teoria circuitelor, care sunt marimile primitive si care sunt cele derivate?

Pentru un element multipolar de circuit, multiport, conductanta de transfer de la portul j la


portul k, gkjgkj este raportul dintre   portului   si   portului   atunci cand restul porturilor in
afara de   sunt  .
Două borne ale unui element de circuit formează un port dacă

Pentru un element multipolar rezistiv, controlat in potentiale (ultimul terminal numerotat


fiind de referinta), conductanta de intrare gkkgkk a terminalului k este raportul
dintre   si   acelui terminal, atunci cand restul terminalelor sunt   .

Cum se calculeaza puterile in c.a, in functie de tensiuni si curenti?(invers intre ele)


Daca f = 50 Hz, cat este perioada T in ms ?

Un element dipolar de circuit, pasiv, pentru care uu si ii sunt in regula de la receptoare, are


urmatorul comportament in functie de valoarea defazajului dintre tensiune si
curent ϕ=ϕu−ϕiϕ=ϕu−ϕi:( (invers intre ele)
Excitatii improprii in cazul elementelor de circuit reactive

Caror elemente ideale de circuit le corespund urmatoarele relatii intre fazele tensiunii si
curentului?

Aparatele de masura de curent alternativ masoara


Sunt variabile de stare într-un circuit

S-ar putea să vă placă și