Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa:
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecției: Legenda Legenda muntilor
Tipul lecţiei: predare
Competențe specifice:
Limba şi literatura română:1.1. 2.5. 3.1.

Obiective operaționale:
 să defineasca notiunea de legenda
 să enumere particularitatile legendei
 să utilizeze noile cunostinte context adecvate

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, brainstormingul,
Mijloace de învățământ: rebus, fişe de lucru, planşe , bileţele
Forme de organizare: individual, frontal
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluare formativă, aprecieri verbale
Timp: 45 min
Etapele Conţinuturile învăţării Activitatea elevilor Strategii Evaluare,
lecţiei didactice forme de
organizare
Elevii îşi pregătesc
1. Moment Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a lucrurile necesare Conversaţia
organizatoric lecţiei. Pregătesc materialul didactic. pentru ora de limba şi
literatură română.
Elevii ascultă.
2. Verificarea Se verifică tema frontal din punct de vedere cantitativ
temei si calitativ. Elevii prezintă tema.

Se va realiza prin rezolvarea unui rebus: frontlal


2. Captarea 1. Respectul faţă de o persoană. Elevii seimplica in
atenţiei 2. Urmează după recapitulare. rezolvarea rebusului

3. Masculin, feminin sau neutru…

4. Un rând dintr-o poezie.


5. Numărul care denumeşte un singur obiect.

6. Parte de vorbire care arată o insuşire.

7. Ideile principale formează ……….simplu de idei.

Explicaţia

P O L I T E Ţ E

E V A L U A R E
Conversaţia
G E N

V E R S

S I N G U L A R

A D J E C T I V

P L A N U L

B
3. Anunţarea -Astăzi o să discutăm despre LEGENDĂ şi o să citim
subiectului împreună LEGENDA MUNŢILOR..

4. Dirijarea -Vă rog să deschideţi manualul la pag.81. Aici avem Elevii citesc în gând Explicaţia
învăţării textul Legenda munţilor, pe care vă rog să îl citiţi în legenda
gând. Individual
După citirea în gând urmează citirea în lanţ. Fiecare Elevii citesc legenda în Frontal
elev citeşte câte o propoziţie. lanţ conversaţia
Elevii răspund la
Discuţii pe text: întrebări
-Ce avem noi în faţă? -un text
-Ce prezintă acest text? -felul in care a apărut
Pământul
-Cine susţine Pământul? - patru peşti
-Care sunt numele personajelor? -Începătorul,
Ascultătorul,
Arătătorul, Somnorosul
-Cum este descris pământul în textul acesta? -drept, ca un şeş,
plutind pe apă Frontal
- Cum arată pământul cu adevărat? - rotund, cu
munţi,dealuri si câmpii,
mări şi oceane
- De ce credeţi că în popor s-au creat mai multe -pentru a explica
ipoteze, presupuneri despre crearea lumii? apariţia Pământului
Individual
- Mereu omul a incercat să-şi explice apariţia Elevii ascultă.
fenomenelor din lumea înconjurătoare. Când ştiinţa nu
i-a oferit suficiente date, omul din popor, în credinţa
sa, a inventat basme, povestiri în care realul se îmbină
cu fantaticul, cu fabulosul. Aceste povestiri poartă
numele de LEGENDĂ.
În continuare se notează titlul lecţiei şi definiţia la
tablă şi în caiete:
25.01.2018
Legenda
Legenda este un text narativ, în versuri sau proză,
în care se folosesc elemente reale, dar şi imaginare Elevii notează în caiete.
pentru a explica apariţia unor fiinţe, lucruri, locuri
sau faptele unor eroi.
5. Fixarea În continuare elevii vor rezolva câteva exerciţii.
cunoştinţelor Cerinţele sunt notate pe şabloane, care vor fi lipite în
caietul de clasă: Elevii rezolvă
exerciţiile

-
1. Începătorul –
Completeză enunţul cu trei adjective: Legenda
munţilor este un text literar interesant,
… captivant, misterios
………………………..………………. .
şi original
2. Ascultătorul -
Ascultă cu atenţie întrebările date de doamna
învăţătoare pentru a formula în scris ideile
secundare ale celui de al treilea fragment:
- Somnorosul şi
a>Cine s-a certat?
Arătătorul
- Rămaşi singuri
b>Ce au făcut Începătorul şi Ascultătorul?
cu Pământul în
spinare au
obosit
c>De ce s-a clătinat Pământul? - Pentru că peştii
au început să se
zvârcolească
d>Care a fost urmarea mişcării Pământului? - S-au format văi,
munţi şi dealuri.
3. Arătătorul-
Arată cuvintele cu înţeles opus pentru:
Lumină - …întuneric
Dedesubtul- …deasupra
Lesne- …greu
Miazăzi- …miazănoapte
Buimac- …treaz
Uriaşi- …pitici

4. Somnorosul-
Alcătuieşte două enunţuri în care să evidenţiezi Anei îi este somn.
sensurile cuvântului somn. Tata a pescuit un somn.
6. Anunţarea Ca şi temă pentru acasă o să încercaţi să aflaţi şi să Elevii îşi notează tema. explicaţia
temei pentru scrieţi în caietul de temă o legendă din zona in care
acasă trăim.

7. Încheierea Se fac aprecieri şi recomandări asupra modului de Elevii îşi pun


activităţii desfăşurare a lecţiei. rechizitele în ghiozdan
şi ies în pauză.

S-ar putea să vă placă și