Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA: a VI-a Geometrie

Breviar teoretic

CERCUL
Definiţie: Numim cerc de centru O şi rază R, mulţimea punctelor din
plan situate la distanţa R faţă de punctul O.

Notaţie: C(O, R) se citeşte “cercul de centrul O şi rază R”.

Cercul se construieşte cu ajutorul compasului.

Elementele cercului

OA = R – raza cercului

BC – coardă

MN = D – diametrul cercului D=2∙R

M şi N – puncte diametral opuse

- Raza cercului este segmentul care uneşte centrul cercului cu orice punct de pe cerc. Se notează: R

- Coarda este segmentul care uneşte două puncte distincte de pe cerc.

- Diametrul este coarda care trece prin centrul cercului. Se notează: D

Diametrul este cea mai lungă coardă în cerc şi are lungimea de două ori lungimea razei.

Două cercuri sunt congruente, dacă au razele egale.

Int C(O, R) – interiorul cercului

Ext C(O, R) – exteriorul cercului

A  Int C(O, R) şi O  Int C(O, R) “Punctele A şi O se află în interiorul cercului C(O, R)”

B  C(O, R) “Punctul B aparţine cercului C(O, R)”

C  Ext C(O, R) “Punctul C se află în exteriorul cercului C(O, R)”

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com
➢Arce de cerc, unghi la centru
Porţiunea de cerc cuprinsă între două puncte distincte de pe cerc
se numeşte arc de cerc.

- arcul mic AB
- arcul mare ACB

Unitatea de măsură pentru măsurarea arcelor de cerc este gradul (°).

Măsura unui cerc este 360°.

Măsura semicercului este 180°.

Un unghi care are vârful în centrul cercului se numeşte unghi la centru.

̂ – unghi la centru
𝐴𝑂𝐵
Măsura arcului mic AB este egal cu măsura unghiului
̂.
la centru 𝐴𝑂𝐵
̂
AB = 𝐴𝑂𝐵

Măsura arcului mare ACB este: ACB = 360° – AB.

Două arce ale aceluiaşi cerc (sau din cercuri congruente) se numesc arce congruente
dacă au aceeaşi măsură.

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com
Fişă de lucru

Elementele cercului, unghi la centru, arce de cerc

1. Construiţi cercurile C1(O, 2cm), C2(M, 2,5cm) şi C3(N, 4cm) astfel ca să treacă printr-un
punct fixat A.

2. În figura alăturată punctele A, B, C, D şi E aparţin cercului de


centru O. Se cunosc următoarele măsuri de arce: AB = 60°, BC = 85°,
CD =100°şi DE = 53°.Calculaţi:

a) măsura arcului AE şi măsura arcului mare ACD;

b) măsurile unghiurilor AOB, BOC şi COD.

3. În cercul de centru O din figura alăturată, segmentul AD este


̂ = 40°, 𝐴𝑂𝐸
diametru, 𝐴𝑂𝐵 ̂ = 110° şi BO ⊥ OC. Calculaţi măsurile
arcelor AB, BC, CD, DE, EA.

4. În figura alăturată punctul O este centrul cercului, segmentul


AB est ediametrul cercului, segmentul CD coardă, CO = 5cm, AD ≡ CB
şi DC = 90°.
a) Determinaţi lungimea diametrului AB.

b) Determinaţi măsurile arcelor AB, BC şi AD.

c) Determinaţi măsurile unghiurilor AOD, DOC şi COB.

d) Fie punctele M şi N puncte diametral opuse punctelor C şi D. Arătaţi că MN = AM + NB.

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com
Probleme propuse pentru autoevaluare

1. a) Construiţi cercurile C1(O, 1,5cm), C2(O, 2cm).


(Observaţi că cele două cercuri au acelaşi centru O)

b) Construiţi cercul C(O, R), în care lungimea diametrului este de 5 cm.

2. Fie segmentul BC diametrul cercului de centru O,


iar A un punct de pe cerc, astfel ca arcul AB şi BC să aibă
măsurile 136° respectiv 44°.

a) Ştiind că OA = 2,4 cm, calculaţi lungimea


diametrului.

b) Arătaţi că arcul BC este un semicerc.

c) Determinaţi măsurile unghiurilor AOB şi AOC.

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și