Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

PSIHOPEDAGOGIE

ROLUL PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE-PREDARE ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE


FIZICĂ

NUME:RÎȘTEIU

PRENUME:MIHAI

SPECIALIZARE:EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

GRUPA:104

FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ

LOCALITATEA:CLUJ-NAPOCA

~ 2022~

Introducere

Fundamentul educației fizice îl constituie mișcarea sau motricitatea. Ea este cheia unei
dezvoltări fizice armonioase și a îmbunătățirii stării noastre generale de sănătate. Provenind din
latinescul “movere”, care înseamna a mișca (a muta) din loc (Gutu, 1973), așadar mișcarea nu
este altceva decat trecerea corpului uman dintr-o poziție de repaus într-o altă poziție,raportându-ne la
elemente fixe.
“În sinteză, motricitatea reprezintă ansamblul de procese și mecanisme prin care corpul uman
sau segmentele sale se deplasează, detașandu-se față de un reper, prin contracții musculare
fazice sau dinamice ori își mențin o anumită postură prin contracții tonice” (Dragnea, 2006,
p.3).
Prin intermediul lecției de educație fizică, elevii încep să se pregătească pentru ceea ce urmează
să se întample în viața fiecăruia, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a acestora
urmărindu-se un stil de viață sănatos.În plus,această disciplină le permite micilor sportivi să acumuleze
anumite noțiuni pentru a se integra mai ușor în societate,sporește atenția,curajul și calmul.
Fig.1 Pregătirea organismului pentru efort

Rolul profesorului de educație fizică și sport

Prin definiţie educaţia fizică este activitatea care valorifică sistematic şi continuu ansamblul


formelor de practicare a exerciţiilor fizice în scopul creşterii, în principal, a potenţialului biologic al
individului la diferite vârste, în funcţie de cerinţele sociale.

Fiecare elev trebuie să conştientizeze modalităţile prin care educaţia fizică va contribui la
întărirea sănătăţii şi la formarea personalităţii lui. Ce trebuie să facem pentru a educa şi forma buni
cetăţeni şi profesionişti în domeniul calificării profesionale, sunt întrebări la care trebuie să
răspundă fiecare profesor de educaţie fizică. În funcţie de posibilităţile personale, baza materială şi
potenţialul elevilor, el trebuie de asemenea să conceapă şi să pună în practică un demers didactic
ştiinţific corect, eficient şi realist, capabil să schimbe atitudinea faţă de aceasta disciplină şi să-
l ajute pe elev în viaţa socio-profesională.

Rolul profesorului în educaţia modernă ca principal „agent” de transmitere a informaţiilor


este acela de a cunoaşte aspiraţiile şi opţiunile elevului către anumite activităţi sociale sau profesii,
să le dezvăluie elevilor solicitările impuse de acestea şi după posibilităţile şi potenţialul lor să-i
orienteze sau reorienteze spre domenii ocupaţionale care, din punct de vedere al aspectului fizic şi
caracteristicilor psiho-motrice, corespund disponibilităţilor personale. Profesorul de educatie fizica
trebuie sa asigure si sa dezvolte permanent urmatoarele notiuni:
 să dezvolte capacitatea de organizare/autoorganizare şi de adaptare la situaţii variate de
lucru în vederea dezvoltării fizice generale;
 perfecţionarea capacităţii motrice generale şi specifice;
 să dezvolte la elevi gândirea activă;
 cresterea spiritul de inventivitate;
 introducerea spiritului de fairplay;
 jucarea corectă a şanselor pe fondul unor indici superiori de manifestare a calităţilor motrice;
 aplicarea şi generalizării deprinderilor şi priceperilor motrice de bază şi specifice
atletismului, jocurilor sportive, gimnasticii şi cerinţelor fizice specifice domeniilor de
calificare profesională;

În fața noilor tehnologii (telefon, tabletă, internet, jocuri, etc) și a statisticilor tot mai
îngrijorătoare privind starea de sănătate a populației școlare și adulte, profesorul care predă această
disciplină rămâne un pilon important care trebuie să asigure echilibru și mai
ales alternative atractive și eficiente pentru: combaterea sedentarismului cronic, prevenirea
îmbolnăvirilor copiilor (boli cardio-pulmonare, boli de nutritie, inclusiv obezitate, boli ale
aparatului locomotor, etc.), combaterea efectelor negative bio-psiho-motrice induse de noile
tehnologii și alimentația nesănătoasă.

Calitatea actului didactic este condiţionată de aplicarea într-o formă ştiinţifică modernă,
atractivă, motivată, actuală şi uzuală a tuturor cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale,
„transferul” de informaţie făcându-se la nivelul lecţiei de educaţie fizică prin metodologia aplicată
de profesor.

Fig.2 Profesor la ora de educație fizică

Comunicarea profesor-elev
În condițiile în care discutăm despre o societate modernă în care educația trebuie să ocupe
un loc important, relația dintre profesor și elev este importantă. Toate persoanele au nevoie de
sprijin, ajutor și îndrumare pe parcursul procesului de creștere și dezvoltare a personalității.
Identificăm în acest sens două situații: cea în care copiii sunt sprijiniți pentru a se dezvolta optim și
cea în care sunt ajutați să depășească o situație de criză. Pentru a se găsi soluții la aceste situații, cei
trei parteneri sociali adică părintele, copilul și profesorul trebuie să interacționeze, să dorească să
comunice problemele cu care se confruntă, să interelaționeze.
Citatul lui E.Vrășmaș(2002) pleacă de la ideea că : schimbarea urmărită, vizează achiziția de
informații, modificarea reprezentărilor asupra realității educaționale, formarea și refacerea unor
percepții asupra realității interne/externe a familiei/grădiniței, procesele cognitive atitudinile și
comportamentele noi toate acestea fiind necesare pentru înțelegerea fusndamentală a omului.

Cuvinte

Postură Comunicarea directă Mimică

Gesturi

Fig.3 Schema formelor comunicării directe

În sport, comunicarea este foarte complexă datorită numeroșilor factor ce intervin sub
forma mesajelor,limbaj verbal,prin limbaj motric și atitudini corporale

Pe tot parcursul lectiilor de educație fizică, este prezentă comunicarea nonverbală, fiind
folosită de către profesor: demonstrație, semnale sonore sau gestuale și de către elev: exersare.
Aceasta comunicare presupune transmiterea informației prin intermediul privirii,
gesturilor,corpului și a actelor motrice

Părere personală
Îmi imaginez un sistem educational ce recunoaște că învățarea este firească, că a-ți place
să înveți este normal și că învățarea autentică înseamnă învățare pasională. Un curriculum școlar ce
apreciează întrebările mai mult decat răspunsurile, creativitatea mai mult decat reproducerea
informațiilor, individualitatea mai mult decat conformismul și excelența mai mult decat relizările
standard.
Un profesor trebuie să fie mai întai de toate un exemplu pentru elevii săi.

Concluzia

Sportul în școli ar trebui practicat și promovat către toți copiii și părinții (sigur, nu vorbim
despre cei care au probleme medicale) pentru că face parte din educația generală. Este o activitate
vitală pentru sănătatea fizică și psihică a individului, dar și pentru dezvoltarea armonioasă și
formarea caracterului.

Bibliografia

http://educatie-fizica.ro/rolul-profesorului-de-educatie-fizica/

http://www.asociatia-profesorilor.ro/comunicarea-eficienta-dintre-profesor-si-elev.html

https://sports-hub.ro/ora-de-educatie-fizica/
Oniciuc E, ”Tipuri de comunicare”, 2011

https://r.search.yahoo.com/
_ylt=AwrFcBcOyW9j3CMgwK.JzbkF;_ylu=c2VjA3NyBHNsawNpbWcEb2lkAzY1
ZTU2NTJlNzE3MTQ5YmI1MGQ5YTMyN2IzNzMzMzI0BGdwb3MDMTYEaXQ
DYmluZw--/RV=2/RE=1668299151/RO=11/RU=http%3a%2f
%2fwww.turnulsfatului.ro%2f2017%2f07%2f28%2felevii-clasei-a-v-a-vor-avea-
manual-la-educatie-fizica-si-sport%2f/RK=2/
RS=qnjqWmHZKsewQjFA7e4tINCaXrI-

S-ar putea să vă placă și