Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza microbiologică a apei

Flora microbiană din apă :


- Floră psihrofilă (care se dezvoltă la temperaturi de până la 22°C) –
flora naturală, saprofită, proprie apei
- Floră mezofilă (care se dezvoltă la temperaturi între 35-45°C) –
floră microbiană de impurificare, de contaminare (de natură animală
sau umană)

Recoltarea probelor de apă pentru analiza microbiologică

 în recipiente de sticlă, prevăzute cu dop de vată acoperit cu tifon, şi dop


rodat învelit în hârtie (ataşat de gâtul sticlei)
 sterilizare
o etuvă la 180°C timp de 60 minute
 în prealabil, se face spălare cu nisip, apoi cu amestec sulfo-cromic,
permanganat de potasiu sau sodă, clătire cu apă de robinet şi apoi cu apă
distilată

Recoltarea probelor în funcţie de sursa de apă :

 apă de la robinet
 se lasă să curgă apa timp de 5 -10 minute
 se închide robinetul şi se flambează sau se dezinfectează (alcool etilic
960/alcool sanitar)
 se umple flaconul cu apă până la aproximativ 2-3 cm sub gâtul sticlei,
se astupă cu dopul rodat (fără a atinge interiorul dopului de sticlă) –
pentru a permite continuarea proceselor ce se desfăşoară în aerobioză
 se pune capişonul de hârtie şi se leagă, hârtia nu trebuie să se
umezească în timpul transportului (dovada etanşeităţii)

 apă din surse de suprafaţă (râu, lac), rezervor sau fântâni


 se recoltează cu ajutorul sondei (flaconul introdus într-o armătură
metalică sterilizată în prealabil)
 nu se recoltează de la suprafaţă sau din apropierea fundului râului sau
fântânii, din zonele de apă stagnantă sau din apropierea imediată a
malurilor
Transportul probelor de apă pentru analiza microbiologică : în lăzi izoterme
(+4°C) cât mai repede posibil (ideal 4-6 ore, recomandat până în 12 ore).

Probele vor fi însoţite de fişa de recoltare.

I. Analize curente
1. Determinarea numărului total de germeni care se dezvoltă la 37°C
2. Determinarea numărului total de germeni care se dezvoltă la 22°C
3. Determinarea numărului de germeni coliformi
4. Determinarea numărului de germeni coliformi fecali (E. coli)
5. Determinarea numărului de enterococi (S. fecalis)

II. Analizele speciale


– utilizate în :
 situaţii epidemiologice deosebite (epidemii hidrice)
– necesită tehnici laborioase iar persistenţa în apă a
germenilor patogeni este redusă
Constă în evidenţierea prezenţei anumitor agenţi etiologici cu
transmitere posibilă pe calea apei (Salmonella, Shigella – dizenterie,
leptospire – pătrund transcutanat, vibrionul holeric, enterovirusurilor,
virusul hepatitei A)

Analizele bacteriologice curente

1. Determinarea numărului total de germeni care se dezvoltă la 37°C


 indicator cantitativ de orientare globală, deoarece nu dă informaţii
privind originea impurificării
 cu cât numărul de germeni este mai mare cu atât contaminarea apei
este mai ridicată şi este posibilă existenţa de agenţi patogeni intestinali

Metoda de determinare :
 însămânţarea apei pe medii de cultură solide (geloză simplă 2%) Se
însămânţează o probă de apă brută şi diluţii zecimale
o 1ml probă + 9 ml apă sterilă - diluţie 1/10
o 1 ml apă 1/10 + 9 ml apă sterilă – diluţie 1/100
 se introduc 1 ml apă de analizat într-o cutie Petri sterilă şi 10 ml mediu de
cultură topită şi răcită la 45°C
 incubarea la termostat 37°C, 48 de ore.
 se numără coloniile crescute

2. Determinarea numărului de germeni coliformi totali


 indică natura impurificării apei  indicatori de poluare cu floră
intestinală
 deversare de ape fecaloid menajere iar 40-50 Km în aval captare pentru
apă potabilă

Metoda de determinare – se bazează pe proprietatea coliformilor de a fermenta


lactoza cu producere de gaz

Testul de prezumţie

- însămânţarea unor volume determinate de apă în flacoane şi eprubete cu


medii de cultură lichide pe bază de lactoză. Flacoanele sau eprubetele sunt
prevăzute în interior cu tuburi Dürham, pentru colectare de gaz.
- incubarea ulterioară (48 ore la 37°C)
- test pozitiv  tuburi în care s-a produs fermentarea lactozei cu producere
de gaz.
- tuburile pozitive se reţin pentru testul de confirmare

Testul de confirmare

= necesar deoarece există şi microorganisme din apă care fermentează lactoza cu


producere de gaz (Streptococcus lactis, Lactobacillus, Aeromonas etc.)
- din eprubetele pozitive la testul de prezumţie se fac însămânţări pe medii
de cultură speciale (EMB - mediul Levine cu eozină şi albastru de
metilen)
- se incubează la 37°C pentru 24 de ore
- test pozitiv  prezenţa coloniilor caracteristice:
o colonii plate, de culoare albastru-violet închis, cu luciu metalic sau
o colonii opace, bombate, cu luciu metalic în centru sau de culoare
roz cu centrul albastru-violet

3. Determinarea prezenţei şi numărului probabil de coliformi fecali


- Echerichia coli
- Supravieţuirea în apă este redusă, deci prezenţa lor semnifică o
contaminare recentă

Metoda de determinare :
- se face prin trecerea cu ansa din tuburile pozitive la testul de prezumţie în
tuburi ce conţin mediu McConkey lichid (bulion - bilă - lactoză - verde
briliant)
- incubarea 24 de ore la 44,5°C
- prezenţa coliformilor fecali  virarea culorii mediului în galben,
concomitent cu formarea de gaz

Norme conform legii 458/2002 republicată 2011

Număr de colonii la 22°C - Nici o modificare anormală


Număr de colonii la 37°C - Nici o modificare anormală
Bacterii coliforme - 0 număr/100 ml
Escherichia coli (E. coli) - 0 număr/100 ml
Enterococi - 0 număr/100 ml

! Apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită
pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcție de condițiile locale
specifice, autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
București, pot face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie
pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

S-ar putea să vă placă și