Sunteți pe pagina 1din 2

Igienă – Sănătatea Mediului

Dezinfecţia apei în instalaţii locale (fântâni)

Fântâna reprezintă o instalație locală de aprovizionare cu apă, individuală


sau publică, instalație din care apa este consumată prin extracție direct din sursă.
Calitatea apei după dezinfecție trebuie sa corespundă condițiilor de
calitate prevazute de legislația în vigoare.

Etape în procesul de asanare a fântânilor:


- depistarea şi înlăturarea posibilelor surse de poluare (grajduri, cotețe,
platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice
vidanjabile, latrine) din perimetrul de restricţie sanitară – cu raza de minim
10 m
- remedierea deficienţelor de construcţie şi de uzură
Condiții pentru o fântână corespunzătoare:
o Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie sa fie mai mică de 6 m.
o Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare
exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil:
ciment, căramidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie
prevazuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm
deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia.
o Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o
protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice.
o Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să
împiedice poluarea ei: galeată proprie sau pompă.
o În jurul fântânii trebuie să existe o zona de protecție de 1,5 m, amenajată
în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și
împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor.
- curăţarea fântânii
o scoaterea apei cu găleata/pompa, inclusiv mâlul
o se freacă cu peria pereţii fântânii şi cu substanţă dezinfectantă
- dezinfecţia propriu-zisă a fântânii

Dezinfecţia fântânilor se face cu substanţe dezinfectante care au


aviz/autorizație emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide (substanţe
clorigene - care în contact cu apa eliberează clor activ).
Substanţele clorigene conţin proporţii variabile de Cl activ. Cantitatea de
Cl activ din substanţa clorigenă este indicată pe ambalaj.
Prin păstrare îndelungată şi condiţii necorespunzătoare (recipiente
deschise sau depozitate în condiţii de umiditate) substanţele clorigene se
degradează şi îşi pierd capacitatea de dezinfecţie.

1
Igienă – Sănătatea Mediului

Necesarul de clor activ pentru dezinfecţie se apreciază în funcţie de date


teoretice :
- Ape corespunzătoare/curate – 5 mg/l (g/m3)
- Ape mediu contaminate – 10 mg/l
- Ape puternic contaminate – 15 mg/l
Apa din fântână se consideră puternic contaminată dacă există deficienţe
de construcţie, nu este protejată, nu are găleată.

Necesarul de clor poate fi apreciat şi practic : în 3 găleţi identice ca volum


se realizează cele 3 concentraţii, se lasă să acţioneze 30 de minute şi se apreciază
care găleată mai are gust şi miros de Cl (corespunzător unei concentrații de clor
rezidual de peste 0,5 mg/l).

Calculul cantității de substanţă clorigenă necesară dezinfecției apei din


fântână

Se calculează volumul apei din fântână.


V= π r2 h
h – înălţimea coloanei de apă din fântână
r – raza fântânii (diametrul/2)

Regulă generală: pentru obținerea unei concentrații de clor rezidual liber este
nevoie de aproximativ 10 ori mai mult decat cantitatea calculată.

Se calculează necesarul de clor activ pentru dezinfecția apei din fântână.

Se calculează cantitatea de substanță clorigenă în funcție de procentul de clor


activ.

- Ulterior se prepară o soluţie 1/100, se lasă să se limpezească şi se


foloseşte numai supernatantul deoarece reziduul este coroziv.
- Din supernatant se face în primul rând spălarea pereţilor interiori.
- Se aruncă în fântână restul de supernatant şi se lasă în contact 24-48 h
- Se dă în consum, dacă fântâna nu a fost implicată într-un focar de
epidemie hidrică, caz în care se aşteaptă rezultatul examenului
microbiologic de la laborator.

S-ar putea să vă placă și