Sunteți pe pagina 1din 20

Curs 6 TCIM

11/16/2020 ȘtefanM.
CERNEREA PRODUSELOR INTERMEDIARE ȘI A FĂINII
• Mașinile de griș
• Mașinile de griș se clasifică după o serie de criterii după cum urmează:
➢ după sistemul de aspirație: mașini de griș cu ventilator propriu, fără ventilator propriu,
conectate la instalația centrală de aspirație;
➢ după numărul de pasaje tehnologice: mașini de griș simple, duble, cvadruple;
➢ după numărul de rânduri suprapuse: mașini de griș cu un singur rând de rame, cu două
rânduri de rame, cu trei rânduri de rame;
➢ după sistemul de periere: mașini de griș la care curățirea se face cu cu perii șoricel, cu perii
inerțiale sau rigletă liberă și perii rigletă condusă;
➢ după sistemul de evacuare a produselor curățate: mașini de
griș cu un șnec simplu sau cu un șnec dublu pe fiecare
pasaj tehnologic, cu jgheaburi colectoare;
➢ după sistemul de acționare: cu sistem cu autobalansor,
liber oscilant tip MIAG sau Buhler sau cu sistem de acționare
cu excentric.
11/16/2020 ȘtefanM.
• Principiul de funcționare al mașinii de griș - separarea după formă și
mărime și separarea după proprietățile aerodinamice.

Schema de principiu a curățirii grișurilor

11/16/2020 ȘtefanM.
Mașina de griș MQRF

Schema funcțională a mașinii de griș MQRF


1 – racord de alimentare; 2 – racord aspirație; 3,4 – colectare produs curățat; 5 – cutii colectare
refuzuri; 8 – tremii colectoare de produs curățat; 9 – rame de curățire; 10 – compartimente
aspirație; 11 – canal collector, camera de decantare.
11/16/2020 ȘtefanM.
• Factorii care influențează efectul tehnologic la mașinile de griș:
➢ Tipul și omogenitatea compoziției după mărime a produselor supuse prelucrării.
➢ Uniformitatea stratului de produs.
➢ Consumul specific de aer – cantitatea de aer în m3 ce trece printr-un m2 de sită în unitatea de timp -
[m3/m2/min].
➢ Încărcarea specifică – cantitatea de amestec de grișuri și dunsturi, exprimată în kg, care se prelucrează pe 1
mm de sită în 24 ore – [kg/mm/24h].
➢ Dimensiunile ochiurilor sitei din mașina de griș. Dimensiunile ochiurilor sitelor trebuie corelate cu
intensitatea curenților ascendenți de aer. De regulă, prin prima sită a mașnii de griș, trebuie cernute
particulele cele mai fine de endosperm (fără învelișuri) și făină.
➢ Curățirea sitelor mașinilor de griș.
➢ Înclinarea sitelor.

11/16/2020 ȘtefanM.
• Finisoarele de tărâțe

Finisor de tărâţe tip F.T. 30/60


1 – racord de alimentare; 2 – carcasă; 3 – rotor cu paleţi; 4 – ax; 5 – palete;
6 – racord de evacuare; 7 – electromotor; 8 – tremii de colectare cernut;
9 – racord aspiraţie; 10 – roţi de transmisie; 11 – uşi de vizitare; 12 – manta perforată.

11/16/2020 ȘtefanM.
11/16/2020 ȘtefanM.
Fazele tehnologice ale procesului de măcinare a grâului

❖șrotarea
❖ sortarea grișurilor și dunsturilor
❖ curățirea grișurilor și dunsturilor
❖ desfacerea grișurilor
❖ măcinarea.

11/16/2020 ȘtefanM.
ȘROTAREA
OPERAȚIA DE ȘROTARE are drept scop fragmentarea bobului de grâu în particule de
dimensiuni diferite și detașarea endospermului de înveliș, în particule cât mai mari, cu
evitarea la maximum a posibilității de obținere a particulelor fine sau a făinii.
• Procesul tehnologic de șrotare în morile cu cilindri se realizează cu ajutorul perechilor de
cilindri riflați ce se rotesc în sensuri contrare si care au viteze unghiulare diferite (de
regulă).
• În cadrul fazei de șrotare, faza inițială în procesul de mărunțire, are loc fragmentarea
semințelor de grâu, astfel încât particulele de înveliș tind să rămână de dimensiuni mari,
în timp ce particulele de endosperm sunt de dimensiuni mici, facilitând separarea prin
cernere a endospermului de înveliș cu ajutorul sitelor plane.
• Procesul tehnologic de șrotare al morii cu cilindri produce o gamă largă de particule de la
< 200 µm la > 2000 µm și influențează în mod direct aranjamentul și reglajele utilajelor
din cadrul următoarelor procese tehnologice.

11/16/2020 ȘtefanM.
Faza tehnologică de șrotare cuprinde două etape:
• șrotarea de categoria I – este etapa în care se obține cantitatea maximă de grișuri și
dunsturi și cantitatea minimă de făină; se desfășoară pe lungimea a 3-4 pasaje, cu un
regim înalt;
• șrotarea de categoria II – este etapa în care se prelucrează refuzurile din prima
etapă, urmărindu-se extragerea resturilor de endosperm, de pe straturile de înveliș
sub formă de făină, astfel încât, în final, straturile de tărâță să fie cât mai mult eliberate
de particule de făină; se desfășoară pe lungimea a 2-3 pasaje cu un regim de lucru
foarte strâns.
Cele două etape apar distincte la măcinișul înalt și semiînalt și se confundă la
măcinișul plat.
Diversitatea de produse rezultate se diferențiază între ele după dimensiunea
particulelor și după compoziția chimică, fiind influențate de porțiunea de bob din care
provin și de treapta de șrotare din care au rezultat. Produsele care provin din faza de
șrotare poartă numele generic de produse intermediare: șrot mare, șrot mic, griș
mare, griș mijlociu, griș mic, dunst aspru, dunst fin, făină, tărâță.

11/16/2020 ȘtefanM.
Dimensiunile acestor produse sunt următoarele (după unii autori):
• șrot mare - 3500-2240 µm
• șrot mic – 2240-1240 µm
• Griș mare – 1240-675 µm
• Griș mijlociu – 675 – 495 µm
• Griș mic – 495 – 386 µm
• Dunst aspru – 386 – 275 µm
• Dunst fin - 275 – 110 µm.
Conținutul mineral mediu al bobului de grâu este 1,9%, iar conținutul mineral al
endospermului este între 0,36-0,44%.
După alți autori, grișurile și dunsturile mai pot fi clasificate :
▪ grișuri mari cu dm = 1200 - 630 μm (K = 18/32);
▪ grișuri mijlocii cu dm = 630 - 400 μm (K = 32/46);
▪ grișuri mici cu dm = 400 - 310 μm (K = 46/56);
▪ dunsturi aspre cu dm = 310 - 245 μm (K = 56/66);
▪ dunsturi moi cu dm = 245 - 160 μm (K = 66/IX).
Produsele rezultate din faza de șrotuire se încadrează în următoarele procente medii:
grisuri și dunsturi 70-75 %, făină 8-10 % și tărâță 15 %.
11/16/2020 ȘtefanM.
Variante de șrotare:
•Măcinișul tradițional. Fiecare valț de moară este urmat de un compartiment de
cernere (formând împreună un pasaj tehnologic).

Varianta (tradițională) clasică pentru faza tehnologică de


șrotare
•Măcinișul modern. Utilizează mori cu 8 cilindri așezați cu axa în plan orizontal.
11/16/2020 ȘtefanM.
Schema fazei de şrotare
1 – şrot mare şi mic; 2 – griş mare de calitatea I-a; 3 – griş mic şi mijlociu de calitatea
I-a; 4 – dunst de calitatea I-a; 5 – griş mijlociu de calitatea a II-a;
6 – griş mic de calitatea a II-a; 7 – dunst de calitatea a II-a.

11/16/2020 ȘtefanM.
11/16/2020 ȘtefanM.
11/16/2020
Scheme de principiu a pasajului
ȘtefanM.
șroturilor I, II, III și IV
Sortarea grișurilor și a dunsturilor
• Este faza tehnologică în care particulele de endosperm obținute la şrotare, cu o granulozitate mai
mare decât a făinii, se supun unei sortări prin cernere pe clase de mărime (granulozitate).
Sortarea grisurilor se efectueză cu site plane ale căror pasaje se numesc sortire, operație prin care
se mărește numărul de fracțiuni, se elimină o parte din făină și din tărâța conținută și se face o
mai bună pregătire pentru operațiile viitoare.

Schema sortării grișurilor


11/16/2020 ȘtefanM.
Schemă tehnologică de sortare a grişurilor de categoria I

11/16/2020 ȘtefanM.
DESFACEREA
•Procesul de desfacere a grișurilor are drept scop să detașeze (desfacă) părțile de
înveliș care acoperă parțial și sunt aderente la particulele de grișuri, pentru ca apoi,
după o sortare după dimensiuni și o curățare la mașinile de griș, să fie dirijate la
măciniș pentru transformare în făină.

Schema procesului de desfacere a grișurilor

11/16/2020 ȘtefanM.
11/16/2020 ȘtefanM.
Regimuri de desfacere

• Regimul de desfacere strâns face ca particulele de griș mic și dunst să păstreze pe suprafața lor mici
particule de înveliș, care în faza de măcinare se separă greu prin cernere la sita plană. Astfel, făina
rezultată va conține și particule mici de tărâță, care măresc conținutul mineral al făinii. De
asemenea, un regim de desfacere strâns va determina obținerea unei cantități mai mari de făină.
• Regimul de desfacere larg va conduce la obținerea unor grișuri de dimensiuni mai mari, iar
particulele de înveliș desprinse își vor păstra dimensiunile inițiale.
D D D Germ. D Germ.
1 2 3 4
1/6 1/6 0,5/6 0,5/6
5.30 D 5.34 D 3.18 DL 3.20 DL
4 4 3+4 5

4.40 D 4.45 D 3.50 D 2.40 S


3 3 4 RV

5 VIII 5 VIII 3X
4 IX 4 IX 5X
3 IX
4X 4X

4.55 MG 4.55 MG 2.60 M 2.60 M


2 2 4 6

M M M M
1 2 3 4

11/16/2020 ȘtefanM.

S-ar putea să vă placă și