Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANȚA

FACULTATEA: ELECTROMECANICĂ NAVALĂ


SPECIALIZAREA: ELECTROTEHNICĂ
An studiu: II

TEMĂ DE CASĂ

ELEMENTE DE INGINERIE MECANICĂ II

Îndrumător științific
Ș.L. Dr. Ing. Mihaela Turof
Student

.............................................................
Grupa........................

Constanța
2021

1
TRANSMISII PRIN CURELE
Să se proiecteze transmisia prin curele pentru un reductor de turație cu
treaptă cu următoarele date de intrare:
𝑃 = 10 𝐾𝑤 – puterea electromotorului
𝑛 = 1000 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 – turația electromotorului
𝑖𝑎 = 2,5 – raportul de transmisie al angrenajului

REZOLVARE:
1. Puterea de calcul (𝑷𝒄 )
𝑃𝑐 = 𝑃 = 10 𝐾𝑤

2. Turația roții conducătoare (𝒏𝟏 )


𝑛1 = 𝑛 = 1000 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛

3. Raportul de transmisie (𝒊𝑻𝑪 )


𝑖 𝑇𝐶 = 𝑖𝑎 = 2,5

4. Turația roții conduse (𝒏𝟐 )


𝑛1 1000
𝑛2 = = = 400 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛
𝑖 𝑇𝐶 2,5

5. Tipul curelei
Tipul curelei, pentru curele trapezoidale înguste, se alege pe baza
diagramelor, în funcţie de puterea la arborele conducător şi de turaţia roţii
conducătoare.
Se preferă utilizarea curelelor trapezoidale înguste care conduc la un
gabarit mai mic al transmisiei decât curele clasice. Pentru profilele de curele
situate pe nomograme în apropierea frontierelor dintre domenii se recomandă
alegerea tipului de curea de sub linia oblică.

𝑃𝑐 = 10 𝐾𝑤; 𝑛1 = 1000 𝑟𝑜𝑡/ min => 𝒔𝒆 𝒂𝒍𝒆𝒈𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒊𝒑 𝑺𝑷𝑨

2
6. Diametrul primitiv al roții conducătoare (𝑫𝒑𝟏 )

Se alege conform recomandărilor


𝐷𝑝1 = 100 𝑚𝑚

7. Diametrul primitiv al roții conduse (𝑫𝒑𝟐 )


𝐷𝑝2 = 𝐷𝑝1 ∙ 𝑖 𝑇𝐶 = 100 ∙ 2,5 = 250 𝑚𝑚

8. Media diametrelor primitive ( 𝑫𝒑𝒎 )


𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2 100 + 250
𝐷𝑝𝑚 = = = 175 𝑚𝑚
2 2

9. Diametrul primitiv al rolei de întindere (𝑫𝒑𝟎 ) (dacă se folosește)


𝐷𝑝0 = (1 … 1,5) ∙ 𝐷𝑝1 = 1,25 ∙ 100 = 125 𝑚𝑚

10. Distanța dintre axe preliminară (A)


0,7 ∙ (𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2 ) ≤ 𝐴 ≤ 2 ∙ (𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2 )
𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2 = 100 + 250 = 350 𝑚𝑚
0,7 ∙ (𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2 ) = 0,7 ∙ 350 = 245 𝑚𝑚
2 ∙ (𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2 ) = 2 ∙ 350 = 700 𝑚𝑚
=> 245 𝑚𝑚 ≤ 𝐴 ≤ 700 𝑚𝑚

Se alege preliminar 𝐴 = 500 𝑚𝑚

11. Unghiul între ramurile curelei (𝜸)


𝐷𝑝2 − 𝐷𝑝1 250 − 100 150
𝛾 = 57 ∙ ( ) = 57 ∙ ( ) = 57 ∙ = 17,1°
𝐴 500 500

12. Unghiul de înfășurare pe roata mică (𝜷𝟏 )


𝛽1 = 180° − 𝛾 = 180° − 17,1° = 162,9°

13. Unghiul de înfășurare pe roata mare (𝜷𝟐 )


𝛽2 = 180° + 𝛾 = 180° + 17,1° = 197,1°

3
14. Lungimea primitivă a curelei (𝑳𝒑 )

𝛽1 𝛽1 ∙ 𝐷𝑝1 + 𝛽2 ∙ 𝐷𝑝2
𝐿𝑝 = 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛 ( ) + 𝜋 ∙ ( )=
2 360
162,9° 162,9 ∙ 100 + 197,1 ∙ 250
= 2 ∙ 500 ∙ 𝑠𝑖𝑛 + 3,14 ∙ ( )
2 360
16290 + 49275
= 1000 ∙ 𝑠𝑖𝑛81,45° + 3,14 ∙ ( )=
360
= 1000 ∙ 0,9888 + 3,14 ∙ 182,125 = 1560,6725 𝑚𝑚

După calculare, se standardizează


=> 𝐿𝑝 = 1600 𝑚𝑚

15. Distanţa dintre axe recalculată ( 𝑨𝒓𝒆𝒄 )


1 𝛽1 ∙ 𝐷𝑝1 + 𝛽2 ∙ 𝐷𝑝2
𝐴𝑟𝑒𝑐 = [𝐿𝑝 𝑆𝑇𝐴𝑆 − 𝜋 ( )] =
𝛽1 360
2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 ( )
2
1
= ∙ (1600 − 571,8725)
2 ∙ sin 81,45°
1
= ∙ 1028,1275 ≈ 520 𝑚𝑚
2 ∙ 0,9888

16. Viteza periferică a curelei (𝒗)


𝜋 ∙ 𝐷𝑝1 ∙ 𝑛1 3,14 ∙ 100 ∙ 1000
𝑣= = = 5,23 𝑚/𝑠
60000 60000

Se recomandă ca viteza periferică a curelei să nu depăşească 30 m/s la


curelele trapezoidale clasice şi 40 m/s la curelele înguste.
Pentru curele înguste se impune condiţia:
𝑣 < 40 𝑚/𝑠
Avem
5,23𝑚/𝑠 < 40 𝑚/𝑠

 Condiţia este îndeplinită

4
17. Coeficientul de funcționare (𝑪𝒇 )

Coeficient care depinde de tipul maşinii de acţionare şi felul încărcării.

Pentru transmisii la predimensionare: 𝐶𝑓 = 1

18. Coeficientul de lungime al curelei (𝑪𝑳 )

Coeficient care depinde lungimea curelei.

𝐶𝐿 = 0,93

19. Coeficientul de înfășurare (𝑪𝜷 )

Coeficient care depinde de unghiul de înfăşurare 𝛽1 .

𝑐𝛽 = 1 − 0,003(180° − 𝛽1 ) = 1 − 0,003(180° − 162,9°) = 1 − 0,003 ∙ 17,1


= 1 − 0,0513 = 0,9487

=> 𝐶𝛽 = 0,9487

20. Puterea nominală transmisă de curea (𝑷𝟎 )

Depinde de tipul curelei, raportul de transmitere şi turaţia de lucru.

=> 𝑃0 = 2,33 𝐾𝑤

21. Numărul de curele preliminar (𝒛𝟎 )

𝐶𝑓 ∙ 𝑃𝑐 1 ∙ 10 10
𝑧0 = = = = 4,86
𝑃0 ∙ 𝐶𝐿 ∙ 𝐶𝛽 2,33 ∙ 0,93 ∙ 0,9487 2,056

22. Coeficientul numărului de curele (𝑪𝒛 )

Coeficientul numărului de curele depinde de numărul de curele preliminar


calculat şi consideră faptul că nu toate curelele preiau în mod uniform sarcina de
transmis.
𝐶𝑧 = 0,90

5
23. Numărul definitiv de curele (z)
𝑧0 4,86
𝑧= = = 5,4
𝐶𝑧 0,9
=> 𝑧 = 6 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑙𝑒

24. Numărul de roți (x)

Depinde de numărul de arbori antrenaţi în mişcarea de rotaţie.


Pentru un arbore conducător şi unul condus
𝑥 = 2 𝑟𝑜ț𝑖

25. Frecvența încovoierii curelei (f)


𝑥 ∙ 𝑣 ∙ 103 2 ∙ 5,23 ∙ 103
𝑓= = = 6,53 𝐻𝑧
𝐿𝑝 1600

Se recomandă ca frecvenţa îndoirilor să nu depăşescă 40 Hz la curele cu


inserţie reţea, respectiv 80 Hz la curele cu inserţie şnur.

Avem
6,53 𝐻𝑧 < 40 𝐻𝑧

 Condiţia este îndeplinită

26. Forța periferică transmisă (F)


103 ∙ 𝑃𝑐 103 ∙ 10
𝐹= = = 1912 𝑁
𝑣 5,23

27. Forța de întindere a curelei (𝑭𝟎 )


𝐹0 = (1,5 … 2) ∙ 𝐹 = 1,75 ∙ 1912 = 3346 𝑁

28. Cotele de modificare a distanței între axe


𝑋 ≥ 0,03 ∙ 𝐿𝑝 => 𝑋 ≥ 0,03 ∙ 1600 => 𝑋 ≥ 48
𝑌 ≥ 0,015 ∙ 𝐿𝑝 => 𝑌 ≥ 0,015 ∙ 1600 => 𝑌 ≥ 24

S-ar putea să vă placă și