Sunteți pe pagina 1din 2

Către: Comisia parlamentară economie, buget și finanțe

Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică

Prin prezenta, principalii operatori ai rețelelor de comerț cu amănuntul produselor din tutun din
Republica Moldova comunicăm îngrijorarea noastră referitor la propunerea Ministerului
Finanțelor de creștere accelerată a accizelor la produsele din tutun pentru anul 2023.

Proiectul de lege a politicii bugetar-fiscale pentru anul 2023 prevede o creștere a ratei accizei la
produsele din tutun de 25%, contrar unei majorări prognozate de 15% conform calendarului de
accize adoptat în Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Menționăm că noi, operatorii rețelelor de comerț cu amănuntul, suntem companii responsabile


atât din punct de vedere fiscal, cât și legislativ care asigură mii de locuri de muncă pentru
familiile din Republica Moldova, dar pentru a opera eficient, avem nevoie de reglementvenitări
echilibrate, clare și predictibile.

În fiecare an, din cauza schimbărilor legislative suntem nevoiți în grabă să replanificăm bugete,
activități și procese de lucru. Costul licenței de comercializare a produselor de tutun este în
creștere, rata accizei se propune a fi majorată cu 25%, alte taxe se suprapun acestor creșteri.
Toate acestea vor avea un impact semnificativ asupra prețurilor finale pentru consumatori și
asupra marjelor comerciale pentru aceste produse.

Majorarea accizelor va influența direct proporțional prețurile de achiziție de la distribuitori, ceea


ce ne va impune să renunțăm parțial la comercializarea produselor de tutun din motiv că
micșorarea marjei comerciale nu va acoperi comisioanele achitate băncilor comerciale:
comisionul pentru tranzacțiile cu cardurile bancare, care variază de la 1 la 3% din suma
tranzacției; costurile creditelor bancare; și alte cheltuieli care la moment le suportăm.

A desfășura o activitate în Republica Moldova devine tot mai complicat și costisitor. Suntem
afectați de scumpirea creditelor, inflației, majorarea prețurilor la energia electrică și gaz natural.

Menționăm că sub presiunea fiscală din anii precedenți și a altor șocuri ale pieței, vânzările
legale ale produselor de tutun în țară au scăzut cu 20-30% comparativ cu anul 20191. În același
timp, nu observăm o diminuare la fel de semnificativă a numărului de fumători conform
statisticilor oficiale2. Presupunerea logică este că acest segment de vânzări este pierdut fie din
cauza migrației populației sau comerțului ilegal cu produse din tutun.

Noi, fiind companii responsabile social, susținem deplin inițiativele și programele ce pot contribui
la micșorarea ratei fumătorilor dar ne îngrijoarează majorările ratei accizei la produsele din tutun
care sunt propuse spre implementare.

Comerțul cu produse din tutun este una dintre cele mai reglementate activități în Moldova și
subiect al unei multitudini de reguli speciale de comercializare. Accizele la produsele din tutun
au crescut constant în anii precedenți sporind presiunea fiscală asupra consumatorilor și asupra
comerțului legal. În timp, observăm semnale îngrijorătoare ale creșterii comerțului ilicit cu
produse din tutun atât în Moldova3, cât și în țările vecine4.

1
Conform datelor cercetărilor de piață Retail Zoom Market Research pe piața din Republica Moldova în perioada
2019-2022.
2
Prevalence of current tobacco use (% of adults) - Moldova | Data (worldbank.org)
3
Illicit trade in cigarettes, on the territory of the Republic of Moldova, has doubled in seven months of 2021 | Ipsos
4
Illegal tobacco products market share in Ukraine continues to grow, reaching a new maximum - The American Chamber
of Commerce in Ukraine
Solicităm respectuos ca autoritățile să reevalueze contextul actual și propunerea curentă de
creștere a accizelor revenind la calendarul aprobat și creșterea echilibrată și prognozată de
15%. În caz contrar, limita critică de presiune asupra comerțului legal ar deveni semnificativă,
ceea ce ar periclita buna funcționare a segmentului legal de comerț cu produse din tutun și ar
cauza pierderi bugetului de stat.

S-ar putea să vă placă și