Sunteți pe pagina 1din 16

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

PLAN DE AFACERI
AL S.C. FANCY BAKERY S.R.L.

Student: Ciocanea Ionuț-Cristian


Grupa 605, seria A
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
Anul I

1
CUPRINS
Secțiunea 1 Descrierea succintă a afacerii și a organizației (motivația alegerii afacerii, domeniu
de activitate, număr de salariați, organigramă).................................................................................4

a) Care este motivația alegerii domeniului de activitate?..........................................................4


b) Câți salariați are firma? Ce calificări au salariații? Cum au fost recrutați? Ce sarcini și
responsabilități au în vedere?...............................................................................................5
c) Realizarea unei organigrame. Descrierea succintă a activităților departamentale. Descrierea
succintă a relațiilor organizaționale......................................................................................5

Secțiunea 2 Clarificarea misiunii, viziunii, a valorilor și obiectivelor organizației..........................6

a) Misiune, viziune, valori........................................................................................................6


b) Relatarea obiectivelor organizaționale: obiective pe termen scurt, obiective pe termen lung
(obiective fundamentale), obiective sociale (dacă există).....................................................6

Secțiunea 3 Descrierea produsului/serviciului și a caracteristicilor sale unice.................................7

a) Care sunt produsele/serviciile principale ale firmei? Dar produsele secundare? Prin ce se
diferențiază produsele/serviciile firmei de produsele/serviciile competitorilor?..................7

Secțiunea 4 Segmentul de piață căruia i se adresează organizația....................................................7

a) Care sunt clienții firmei? Care este categoria în care se încadrează clienții firmei (bărbați
și/sau femei, vârstă)? Care este zona geografică asupra căreia se concentrează afacerea? Ce
sumă de bani ar cheltui clienții și potențialii clienți pentru produsele/serviciile noastre? De
ce ar alege clienții produsele/serviciile firmei?.....................................................................7

Secțiunea 5 Analiza mediului extern: analiza PESTEL...................................................................8

a) Prezentarea factorilor Politici, Economici, Sociali, Tehnologici, Ecologici și Legali ce pot


influența activitatea firmei....................................................................................................8
b) Descrierea succintă a modului în care acești factor pot influența activitatea firmei..............8

Secțiunea 6 Analiza principalilor competitori ai organizației. Identificarea principalelor aspecte


prin care se diferențiază produsele/serviciile organizației de cele ale concurenței............................8

a) Prezentarea principalilor competitori. Prezentarea celor mai relevante informații legate de


aceștia: activitate, date statistice, produse/servicii................................................................8
b) Prin ce se diferențiază produsele/serviciile firmei de cele ale competiției? Ce avantaje
concurențiale deține?............................................................................................................9
c) Ce oportunități de dezvoltare oferă concurența?...................................................................9

2
Secțiunea 7 Analiza SWOT, comparativ cu cea a concurenței și/sau analiza comparativă calitativă

a) Analiza SWOT a firmei. Analiza SWOT a competiției.


b) Analiza comparativă calitativ-cantitativă...........................................................................10

Secțiunea 8 Strategia de marketing și vânzări................................................................................11

a) Cum vor fi promovate produsele/serviciile firmei (canale de promovare)?........................11


b) Cum va fi stabilit prețul? Care vor fi prețurile practicate de către firmă pentru fiecare
produs/serviciu în parte?....................................................................................................11
c) Cum vor fi distribuite produsele/serviciile?........................................................................11

Secțiunea 9 Planul financiar (investiție, costuri, previziuni) -*** sub formă de tabel....................11

a) Care este investiția inițială și pentru ce va fi alocată suma respectivă?...............................12


b) Ce costuri va suporta firma?...............................................................................................12
c) Care sunt previziunile financiare pentru următorii 3,4 ani? (Compuse din venituri și
cheltuieli)...........................................................................................................................13

Secțiunea 10 Riscurile afacerii......................................................................................................13

a) Riscuri legate de pierderea investiției, riscuri personale legate de timpul alocat afacerii (ex:
stres, prea puțin timp alocat altor activități și familiei), riscuri legate de concurență, riscuri
legate de alți factori ai mediului extern (legislație, factori economici etc.).........................13

Secțiunea 11 Potențialul de dezvoltare a afacerii...........................................................................14

a) De ce ar putea avea succes afacerea?..................................................................................14


b) La ce alte strategii ar mai putea apela firma pe viitor?........................................................14
c) Ce produse/servicii ar putea fi introduse în activitatea firmei?...........................................14
d) Cum ar putea fi dezvoltat managementul organizației?......................................................14
e) Cum ar putea fi antrenați angajații pentru a contribui mai eficient la dezvoltarea
performanțelor?..................................................................................................................14
f) În ce alte zone s-ar mai putea extinde afacerea?..................................................................14
g) Spre ce altă categorie de clienți ar putea să se îndrepte afacerea?........................................15

CONCLUZII................................................................................................................................15

ANEXE.........................................................................................................................................15

3
Secțiunea 1 Descrierea succintă a afacerii și a organizației (motivația alegerii afacerii, domeniu
de activitate, număr de salariați, organigramă)

a) Care este motivația alegerii domeniului de activitate?

Deschiderea unei afaceri in domeniul panificației reprezintă, în Romania, o afacere cu un


potențial semnificativ de profitabilitate. Pe de o parte, românii sunt printre cei mai mari
consumatori de pâine din Uniunea Europeană, cu o medie anuala de circa 110 kilograme pe cap
de locuitor, comparativ cu o medie europeană de aproximativ 80 de kilograme.

Domeniul de activitate al S.C. FANCY BAKERY S.R.L.

• Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a


COD CAEN 1071 produselor proaspete de patiserie

• Comerț cu amanuntul al pâinii, produselor de


COD CAEN 4724 patiserie și produselor zaharoase, în magazine

Această companie este o societate cu răspundere limitată.


Obiectul principal de activitate: Societatea desfășoară activități conform obiectului de activitate
aprobat de către asociați, respectiv producerea și comercializarea produselor de panificație.

Schița punctului de lucru (Anexa 1)

4
b) Câți salariați are firma? Ce calificări au salariații? Cum au fost recrutați? Ce sarcini și
responsabilități au în vedere?

Afacerea va fi inițial lansată cu o echipă 14 membri, personalul necesar fiind format din: 3
brutari, 2 patiseri, 3 vânzători, 1 șofer, 2 îngrijitori clădiri și 1 administrator al afacerii și cei 2
asociați ai SRL-ului. Pentru contabilitate și marketing compania se va orienta pentru firme de
specialitate.
Ne dorim oameni de calitate și devotați așa că toți salariații noștri au experiență în domeniul
panificației și calificările necesare realizării scopului nostru, acestea fiind clar specificate în fișa
postului. Majoritatea acestora au fost recrutați prin intermediul unei companii specializate pe
recrutarea personalului calificat în domeniul panificației, dar și prin clasicele anunțuri postate
online pe site-urile de specialitate. Toți angajații au fost supuși unui interviu și unei probe practice.
Societatea noastră încurajează inițiativa personală, oferind oportunități deosebite de învățare
și creștere, într-un mediu ce recompensează performanța individuală. De aceea, suntem în căutarea
tinerilor fără calificare în domeniul panificației pe care să îi ajutăm să dobândească o meserie.
Planurile de formare includ cursuri de specialitate in domeniul patiseriei, care vor include noțiuni
despre recepționarea si depozitarea materiilor prime, asigurarea calității acestora, prepararea si
decorarea produselor de patiserie, precum si operarea echipamentelor.
Brutarii vor fi specializați pentru a ști să prepare specialități cu mixuri de făinuri mai puțin
utilizate, precum și pentru a folosi rețete inedite pentru piața românească. Patiserii vor fi pregătiți
pentru a prepara diverse specialități apreciate atât în România, cât și din patiseria internațională.
Administrarea afacerii se va afla in responsabilitatea managerului, absolvent al Facultății de
Comerț, cu peste 5 ani de experiență in managementul și administrarea unei unități de alimentație
publica. Managerul se va implica in toate procesele decizionale din cadrul societății, inclusiv în
ceea ce privește evaluarea performanțelor personalului. Acesta va verifica situația stocurilor de
marfă, a comenzilor, a veniturilor și cheltuielilor și se va ocupa de susținerea și coordonarea
activităților firmei.

c) Realizarea unei organigrame. Descrierea succintă a activităților departamentale. Descrierea


succintă a relațiilor organizaționale.

Asociații

Manager

Îngrijitori
Brutari Patiseri Vânzători Șoferi
clădire

Există relații de subordonare între manager și restul angajaților.

5
Secțiunea 2 Clarificarea misiunii, viziunii, a valorilor și obiectivelor organizației

a) Misiune, viziune, valori

Misiunea Fancy Bakery: Misiunea noastră este să oferim mereu produse de panificație de
calitate superioară, la cele mai înalte standarde europene, adaptate cerințelor și nevoilor actuale
ale consumatorilor români.
Viziunea companiei: Ne dorim sa devenim cel mai important producător regional din
industrie, realizând acest lucru prin excelență, dedicație și profesionalism. Suntem pregătiți pentru
viitor, din punct de vedere tehnologic, al capacității de producție și al profesionalismului
angajaților noștri.
Obiectivele principale ale Fancy
Valorile care susțin Fancy Bakery
Bakery
• Calitate ca scop final, indiferent • furnizarea către clienți a unor
de provocare servicii de cea mai buna calitate
• Integritate în relația cu clienții, => prioritatea numărul unu pentru
partenerii și angajații noștri societate
• Eficiență în utilizarea resurselor • controlul costurilor
• Stabilitate printr-o dezvoltare • consolidarea imaginii Fancy
sustenabilă și de durată Bakery
• Performanță în tot ce întreprindem • îmbunătățirea calității
• Responsabilitate în luarea • diversificarea sortimentelor
deciziilor și asumarea rezultatelor • încadrarea în bugetul de venituri
și cheltuieli
• instruirea, evaluarea și motivarea
personalului

b) Relatarea obiectivelor organizaționale: obiective pe termen scurt, obiective pe termen lung


(obiective fundamentale), obiective sociale (dacă există).

Obiective motivarea și
satisfacerea compania să
îmbunătățirea
pe termen peregătirii
dorințelor
clienților
devină
cunoscută zonal
scurt personalului

Obiective deschiderea unui deschiderea unui


obținerea comercializarea
review-urilor produselor în
pe termen al doilea
magazin
site web pentru
comezi online
pozitive pe marile
lung social media supermarket-uri

6
Secțiunea 3 Descrierea produsului/serviciului și a caracteristicilor sale unice

a) Care sunt produsele/serviciile principale ale firmei? Dar produsele secundare? Prin ce se
diferențiază produsele/serviciile firmei de produsele/serviciile competitorilor?

Produsele principale Produsele secundare

Pâine albă Pâine dietetică

Pâine neagră Pâine fără sare

Pâine integrală Pâine tradițională germană din amestecuri de


făină

Pâine de casă/ tradițională Foitaje

Pâine de secară Baumkuchen

Pâine cu semințe Rulouri/ Cornulețe

Chifle Covrigei tradiționali nemțești

Lipii Saleuri

Ca element de diferențiere față de competitori, avem încrederea că producția de produse


germane ne va asigura un avantaj competitiv, alături de bogăția ofertei firmei. Baumkuchen – ceva
între o prăjitură și un produs de patiserie tradițional, din aluat stratificat – este un produs care în
prezent nu se găsește pe piața din Romania, la fel ca și, in general, alte specialități de pâine
germana. Un alt motiv pentru care vom avea o ofertă specializată este acela ca pâinea simpla nu
reprezintă un produs profitabil. În cazul acestui produs, marjele de profit sunt afectate de o
concurenta foarte intensă. Plănuim să extindem rețetele de produse germane dacă acestea vor fi
apreciate de către clienți.

Secțiunea 4 Segmentul de piață căruia i se adresează organizația (subiect tratat în limba engleză)

a) Care sunt clienții firmei? Care este categoria în care se încadrează clienții firmei (bărbați
și/sau femei, vârstă)? Care este zona geografică asupra căreia se concentrează afacerea? Ce
sumă de bani ar cheltui clienții și potențialii clienți pentru produsele/serviciile noastre? De
ce ar alege clienții produsele/serviciile firmei?

The target audience is represented by young people aged between 25 and 45, generally
women, with medium and high incomes, from urban areas (mainly from Bucharest, but also
people in transit), with a level of education at least average, interested in a healthy lifestyle and
cooking, accustomed to consuming pastries and chocolate, interested in traveling or who have
traveled to German-speaking countries.

7
Secțiunea 5 Analiza mediului extern: analiza PESTEL

a) Prezentarea factorilor Politici, Economici, Sociali, Tehnologici, Ecologici și Legali ce pot


influența activitatea firmei.

Factori Politici: stabilitatea politică și guvernamentală, impozite și taxe, nivelul de corupție;


schimbările guvernamentale, birocrația, impactul legilor asupra activităților organizației.

Factori Economici: rata dobânzilor, rata șomajului, costurile materiilor prime, cursul de schimb
valutar, dinamica PIB-ului, cererea și oferta, inflația, nivelul salariilor, creșterea/scăderea
prețurilor furnizorilor, creșterea/scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor, dinamica
ocupării forței de muncă.

Factori Sociali: creșterea populației, diversitatea etnică, sănătatea și educația, factori demografici
(structura populației pe grupe de vârste și sexe), nivel de trai, modificări ale stilului și standardului
de viață.

Factori Tehnologici: impactul internetului, posibilitatea de îmbunătățire a produselor prin


introducerea de noi echipamente.

Factori Ecologici: nivelul de reciclare.

Factori Legali: legi privind protecția consumatorilor, legi salariale (modificarea salariului minim
pe economice), legislația de funcționare și înființare a societăților.

b) Descrierea succintă a modului în care acești factor pot influența activitatea firmei.

În mod cert acești factori pot influența activitatea firmei. Spre exemplu, prin intermediul
anumitor factori politici compania poate avea de câștigat (exemplu: scad taxele), sau, din contră,
de pierdut (exemplu: cresc taxele). De asemenea, și factorii economici au un puternic impact
asupra activității firmei (exemplu: rata șomajului crește, scade puterea de cumpărare a populației,
cererea scade, se depreciază moneda națională => pierderi pentru companie).

Secțiunea 6 Analiza principalilor competitori ai organizației. Identificarea principalelor aspecte


prin care se diferențiază produsele/serviciile organizației de cele ale concurenței

a) Prezentarea principalilor competitori. Prezentarea celor mai relevante informații legate de


aceștia: activitate, date statistice, produse/servicii.

În domeniul de activitate al societăţii, concurenţa este deosebită, în special prin dezvoltarea


micilor afaceri, cu anvergură limitată, dar semnificative prin plasarea acestora în zonele cu
potenţial comercial suficient de interes pentru a opera profitabil.
Principalii concurenţi ai S.C. FANCY BAKERY SRL sunt:
• Bake Expert SRL
Înființată în 2016, compania Bake Expert numără peste 300 de angajați și operează 40 de
brutării în București prin Casa Brutarilor și Belforno Fresh și o fabrică de specialități de panificație
și patiserie în sectorul 4 din București.

8
• Brutăria cu maia
Brutăria a luat naștere în anul 2013. În gama de produse se pot găsi: produse de brutărie
(baghete, chifle, ciabatta, franzelă, pâine fără făină, specialitate cu semințe), produse de patiserie
(brioșe, cookies, cozonac, cornulețe, pască, pateuri, plăcinte), produse de post (dovleac copt,
cozonac, bake rolls, plăcintă cu mere/dovleac, prăjitură cu morcov și ghimbir). Brutăria oferă și
specialități pentru nunți, botezuri, moț, turtă, parastase.

• Pain Plaisir
Este o brutărie deschisă în urmă cu 5 ani de către 3 asociați ce au experiență în brutăria
pariziană. În toți acești ani, s-au consumat 248 tone de făină, 363.425 kg de maia, în vederea
obținerii a 908.563 de pâini. Oferta brutăriei pune la dispoziție: pâine (țărănească, cu nucă, cu făină
integrală de grâu și semințe de dovleac, ciabatta), produse de patiserie (anemonă, pain perdu,
biscuiți cu măr sau ovăz, cookies, tartă cu zmeură și vanilie), accesorii (tocătoare, cuțite, set de
mojar cu pistil) și vinuri.

b) Prin ce se diferențiază produsele/serviciile firmei de cele ale competiției? Ce avantaje


concurențiale deține?

Această brutărie este o afacere cu o idee nou venită pe piața din România, născută din plăcerea
pentru pâinea de origine nemțească. Sunt folosite produse exclusiv naturale (făină integrală de grâu
și secară), renunțând la procesele automatizate de dospire și coacere. Pe lângă pâinea de diverse
sortimente (cu semințe, cu maia și boabe întregi de secară etc), brutăria mai pune la dispoziție și
baton cu semințe, fulgi de ovăz și emmentaler, prăjituri, etc.

c) Ce oportunități de dezvoltare oferă concurența?

Concurența în sine reprezintă un stimulent pentru companii, încurajându-le să acționeze la


potențial maxim pentru a produce bunuri și furniza servicii de cea mai înaltă calitate și la cel mai
mic preț. Concurența impulsionează spiritul antreprenorial și intrările de noi firme pe piață,
recompensând companiile eficiente și sancționându-le pe cele ineficiente. În condiții ideale de
piață companiile reacționează rapid și flexibil față de noii intrați și la modificările ce apar în
structura cererii. Astfel, prin intermediul concurenților compania Fancy Bakery va trebui să
ajusteze prețurile și să caute metode de perfecționare continuă pentru a putea rămâne vizibili și
relevanți pe o piață cu o concurență puternică.

9
Secțiunea 7 Analiza SWOT, comparativ cu cea a concurenței și/sau analiza comparativă calitativă

a) Analiza comparativă calitativ-cantitativă.

Fancy Bakery Bake Expert Brutăria cu Pain Plaisir


maia

Calitate 5 4 5 5 Excelent – 5
Preț 5 4 2 1 Bun – 4
Amplasament 3 2 5 5 Moderat – 3
Gama 3 5 4 4 Acceptabil – 2
sortimentală Slab - 1
Serviciu 1 1 4 5
Viteza 2 4 3 4
Specializare 2 3 5 5
Personalizare 4 1 3 4

Fancy Bakery Bake Expert Brutăria cu maia Pain Plaisir

Factori Pondere Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare
ponderată ponderată ponderată ponderată
Calitate 0.15 5 0.75 4 0.60 5 0.75 5 0.75
Preț 0.25 5 1.25 4 1.00 2 0.50 1 0.25
Amplasament 0.10 3 0.30 2 0.20 5 0.50 5 0.50
Gama 0.15 3 0.45 5 0.75 4 0.60 4 0.60
sortimentală
Serviciu 0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.20 5 0.25
Viteza 0.10 2 0.20 4 0.40 3 0.30 4 0.40
Specializare 0.10 2 0.20 3 0.20 5 0.50 5 0.50
Personalizare 0.10 4 0.40 1 0.10 3 0.30 4 0.40
Total 1.00 3.60 3.30 3.65 3.65

10
Secțiunea 8 Strategia de marketing și vânzări

a) Cum vor fi promovate produsele/serviciile firmei (canale de promovare)

Campania de promovare va debuta cu distribuirea de fluturași publicitari în zona, dar și în


căsuțele poștale ale locuitorilor zonei. De asemenea, afacerea va fi clar semnalizată, prin panouri
publicitare și de direcționare, pe axa bulevardului, pentru a dirija potențialii clienți către adresa
exactă a magazinului nostru. Panourile vor indica direcția și distanța către magazin. Exista și
posibilitatea achiziționării de spațiu publicitar outdoor in zonă.
În plus, vor exista oferte sezoniere (cozonaci de Crăciun, specialități tradiționale românești de Paște
etc.). Vom aplica și un de marketing, și anume edițiile limitate sau de sezon, anunțate atât prin fluturași,
cat și prin site-ul ce va fi construit ulterior. Se pot gândi, pentru anumite produse, rețete speciale de
sezon, cum ar fi cornulețele pentru sezonul rece, destinate a fi consumate cu ceai fierbinte, ori aromate
cu arome specifice iernii (scorțișoară sau nucșoară).

b) Cum va fi stabilit prețul? Care vor fi prețurile practicate de către firmă pentru fiecare
produs/serviciu în parte?

Obiectivele strategiilor de preț sunt stabilite atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Astfel,
obiectivele pe termen lung vizează lărgirea clientelei și consolidarea și creșterea poziției
concurențiale pe piață. Pe termen scurt compania își stabilește obiective legate de vânzari, mai
precis, maximizarea cantitativă a acestora.
Metodele de stabilire a prețurilor utilizate de compania Fancy Bakery este metoda bazată pe
costuri, prin adaos (în cazul produselor de panificație, prețul acestora fiind influențat mult de
evoluția prețului materiei prime), metoda bazată pe comparația cu concurența, în funcție de prețul
pieței. Prețurile se determină astfel încât să fie acoperite cheltuielile de productie și de vânzare.
Prețurile promoționale sunt practicate în special pentru produsele vândute clienților en detail
și en gross. Clienții en detail sunt reprezentați de supermarketuri și restaurante cu care sperăm să
începem o colaborare rapidă, iar clienții en gross sunt clienții care, la rândul lor, fac distribuția fie
prin agenți de vânzări, fie prin vânzare la un punct fix. Acestor categorii de clienți, li se acordă
discounturi variabile, cuprinse între 3% si 5% din preț în cazul Fancy Bakery.

c) Cum vor fi distribuite produsele/serviciile?

Obiectivele politicii de distribuție ale companiei pot fi definite astfel:


• Acoperirea cât mai largă a pieței
• Maximizarea vânzarilor din punct de vedere al volumului
• Asigurarea disponibilitații produselor Fancy Bakery pentru un numar cât mai mare de
consumatori
În ceea ce privește strategiile de distribuție utilizate de către societate, compania a optat pentru
utilizarea canalelor directe (producator - consumator).

Secțiunea 9 Planul financiar (investiție, costuri, previziuni) -*** sub formă de tabel

a) Care este investiția inițială și pentru ce va fi alocată suma respectivă?


b) Ce costuri va suporta firma?

11
Valoarea investiției necesare deschiderii magazinului este estimata la 42.260 de euro.
Participația asociaților este următoarea:
1. Asociat X – 17.260 de euro;
2. Asociat Y – 25.000 de euro.
Investiția este prognozată a fi recuperată în primele 36 de luni de activitate, din profitul net
realizat de firmă. Toate echipamentele vor fi achiziționate la mâna a doua.
Banii vor fi folosiți pentru înființarea firmei la Registrul Comerțului, obținerea tuturor
avizelor și autorizațiilor necesare și pentru înființarea unui fond de rezervă pentru plata angajaților
pentru primele 2 luni de activitate.

Cheltuieli cu stocurile de materii prime


Făinuri 300 €
Drojdie 60 €
Semințe 100 €
Diverse (arome, dulcețuri, zahăr, zahăr 300 €
aromat etc.)
TOTAL cheltuieli stoc materii prime 760 €

Cheltuieli cu mijloacele fixe


Malaxor aluat 35 kg 1.500 €
Cuptor electric 4 vetre 4.000 €
Cernator făină 1.000 €
Formator aluat 1.900 €
Divizor aluat 2.000 €
Dospitor aluat 1.900 €
Mixer planetar 900 €
Mașină foitaj 2.000 €
Mașină Baumkuchen 2.000 €
Tăvi 60x40 cm aluminizate 1.200 €
Dulapuri 300 €
Papetărie și tipizate 300 €
Renovare și amenajare spațiu 4.000 €
Autoutilitară transport (la mâna a doua) 5.000 €
Telefon/fax 500 €
Chirie spațiu (lunar) 1.000 €
TOTAL cheltuieli materiale 29.500 €

Cheltuieli administrative pentru înființarea 1.500 €


firmei
Fond de rulment 3.500 €
Provizion pentru plata salariilor 7.000 €

TOTAL CHELTUIELI 42.260 €

12
c) Care sunt previziunile financiare pentru următorii 3,4 ani? (Compuse din venituri și
cheltuieli)

INDICATORI ȚINTĂ AI PROIECTULUI

A+1 A+2 A+3

Cifră de afaceri (€) 80.000 86.000 93.000

Profit (€) 16.000 19.000 29.000

Angajați noi (nr. 3 5 7


persoane)

PROIECȚIA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR


A+1 A+2 A+3
Vânzări totale (€) 77.000 85.000 90.000
Cheltuieli totale (€) 61.000 66.000 67.000
Profit total (€) 16.000 19.000 23.000

Secțiunea 10 Riscurile afacerii

a) Riscuri legate de pierderea investiției, riscuri personale legate de timpul alocat afacerii (ex:
stres, prea puțin timp alocat altor activități și familiei), riscuri legate de concurență, riscuri
legate de alți factori ai mediului extern (legislație, factori economici etc.)

13
Riscuri Riscuri
interne externe
Reactie negativa a pieței –
Investirea capitalului inițial
nu s-a făcut o cercetare
în echipamente care nu
corectă asupra pieței și a
generează venituri
fost supraestimat interesul
suficiente pentru a asigura
publicului pentru produsele
sustenabilitatea afacerii
companiei

Pierderi sau randament


necorespunzator al afacerii,
Riscuri economice, precum
datorat managementului
o noua criză economică
defectuos sau lipsei de
cunoștințe tehnice

Riscuri tehnologice –
defecțiuni ale
CONCURENȚA
echipamentelor ce vor
provoca pierderi

Modificarea legislației

Secțiunea 11 Potențialul de dezvoltare a afacerii

a) De ce ar putea avea succes afacerea?

Afacerea ar putea avea succes datorită diversității sortimentale, dar și unicității produselor de
origine germană, acest concept de brutărie fiind unul nou pentru piața din București. Dorim să nu
dezamăgim consumatorii, iar furnizarea către clienți a unor produse de cea mai buna calitate a
devenit prioritatea numărul unu pentru societate. Vom folosi tehnologie modernă în prepararea
produselor, semi-automată și prietenoasă din punct de vedere al consumului de energie fără a face
bineînțeles rabat la calitatea produsului final.

b) La ce alte strategii ar mai putea apela firma pe viitor?

Dacă va avea succes, compania intenționează să își dezvolte intens strategia de marketing,
angajând personal calificat din acest domeniu pentru a putea concura cu alte societăți cu același
domeniu de activitate. Dorim dezvoltarea unui site propriu și a unei pagini de Facebook, unde
clienții să se informeze despre toate produsele noastre, despre ce ingrediente folosim și care este
modalitatea de fabricație, însă ne dorim să primim și feed-back din partea acestora pentru a ne
ajuta să ne îmbunătățim serviciile. De asemenea, vom pune la dispoziția clienților interesați de
cumpărarea unei cantități mai mari de produse mostre pentru a putea testa produsele noastre și a-
și face o părere asupra calității acestora înainte de achiziție.

c) Ce produse/servicii ar putea fi introduse în activitatea firmei?

În viitorul apropiat ne propunem adaptarea consumatorului român cu specialitățile germane


din domeniul brutăriei și al patiseriei prin introducerea constantă a unor rețete noi tradiționale

14
germane. În viitor afacerea își propune să își lărgească sfera de activitate și în jurul unei cafenele,
însă acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de 5 ani de la înființare.

d) Cum ar putea fi dezvoltat managementul organizației?

Managementul organizației va fi dezvoltat doar prin angajarea personalului calificat și cu


experiență în domeniul de activitate al companiei, noi dorindu-ne să înființăm un departament
responsabil de marketing, un departament de producție și unul financiar-contabil. De asemenea,
luăm în considerare și oportunitatea de a colabora și cu alte companii de profil pentru o mai bună
dezvoltare.

e) Cum ar putea fi antrenați angajații pentru a contribui mai eficient la dezvoltarea


performanțelor?

Angajații vor fi motivați prin intermediul unui salariu atractiv în funcție de specializare și
experiență, superior pieței, tichete de masă, sporuri, tichete de vacanță și asigurări medicale de
sănătate la o clinică privată cu care compania noastră a încheiat un contract de colaborare.

f) În ce alte zone s-ar mai putea extinde afacerea?

Intenționăm deschiderea unui al doilea magazin cu producție proprie tot în București, într-o
zonă cu mai mult vad comercial (spre exemplu, Piața Romană), dar nu mai devreme de 3 ani de la
deschiderea companiei. Pe viitor există posibilitatea deschiderea mai multor unități comerciale în
diverse orașe mari din țară (Brașov, Constanța, Ploiești, Cluj-Napoca etc.)

g) Spre ce altă categorie de clienți ar putea să se îndrepte afacerea?

Nu intenționăm diversificarea clientelei pentru moment, întrucât este dificil de convins


consumatorul român cu produse noi intrase pe piață de origine germană fără o campanie intensă
de promovare de care compania noastră nu dispune din punct de vedere financiar.

CONCLUZII

Producția de produse de panificație pentru mini-brutărie poate fi profitabilă și reușită odată


cu dezvoltarea corespunzătoare a unui sistem de vânzări și concentrarea asupra așteptărilor și
valorilor clienților.

ANEXE

Anexa 1 –Schița punctului de lucru..................................................................................................4


Anexa 2 – Organigramă....................................................................................................................5
Anexa 3 – Valori și obiective............................................................................................................6
Anexa 4 – Obiective.........................................................................................................................6
Anexa 5 – Produsele.........................................................................................................................7
Anexa 6 –Analiza comparativă calitativ-cantitativă.......................................................................10

15
Anexa 7 – Planul financiar..............................................................................................................12
Anexa 8 – Previziunile financiare...................................................................................................13
Anexa 9 – Riscurile afacerii............................................................................................................13

16

S-ar putea să vă placă și