Sunteți pe pagina 1din 21

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993


Cod unic de inregistrare : R 3458780
Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud.
Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare: Modernizare strazi si DC 262 in comuna Cristioru de Jos

Beneficiar: Comuna Cristioru de Jos

Proiectant general: S. C. AQUACONS S. R. L. ORADEA

Contract nr. 285/2014

Faza: PT + CS

Volum nr. I Documentatie tehnica de prezentare

Volum nr. II Caiete de sarcini

Volum nr. III Documentatie economica

DIRECTOR: ing. Petru Unita


SEF PROIECT: ing. Petru Unita
S. C. AQUACONS S. R.
L.
Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993
Cod unic de inregistrare : R 3458780
Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud.
Bihor

Contract nr. 285/2014


Lucrarea : Modernizare strazi si DC 262 in comuna Cristioru de Jos
Beneficiar : Comuna Cristioru de Jos
Faza: PT + CS

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE
Foaie de capat
Borderou
Memoriu
B/ PIESE DESENATE
Drum comunal DC 262
1/D Plan de incadrare in zona 1 :20.000
S17÷S29 Plan de situaţie 1 : 1000
L11÷L16 Profile longitudinal 1 :1000 ; 1 :100
TP1 Profil transversal tip 1 :50

Strazi

Strazi Saliste de Vascau

1/D Plan de incadrare in zona 1 :20.000

Strada 1
S9 - S13 Plan de situaţie 1 :1000
L6 ÷ L8 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP3 Profil transversal tip 1 :50

Strada 2
S14 – S16 Plan de situaţie 1 :1000
L9÷L10 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP4 Profil transversal tip 1 :50

Strazi Cristioru de Jos


1/D Plan de incadrare in zona 1 :20.000

Strada 1
S30-S32 Plan de situaţie 1:1000
L17 ÷ L18 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP1 Profil transversal tip 1 :50

Strada 2
S33-34 Plan de situaţie 1:1000
L19 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP2 Profil transversal tip 1 :50

Strada 3
S35 Plan de situaţie 1:1000
L20 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP2 Profil transversal tip 1 :50

Strada 4
S36 – S38 Plan de situaţie 1:1000
L21÷L22 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP2 Profil transversal tip 1 :50
TP3 Profil transversal tip 1 :50

Strazi Poiana

1/D Plan de incadrare in zona 1 :20.000

Strada 1
S1 – S7 Plan de situaţie 1:1000
L1 – L4 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP4 Profil transversal tip 1 :50

Strada 2
S8 Plan de situaţie 1:1000
L5 Profile longitudinal 1 :1000 1 :100
TP5 Profil transversal tip 1 :50

P1 Detalii podet P2 1 :100 ;1 :50


P2 Detalii podet C3 1 :100 ;1 :50
P3 Detalii podet D5 1 :100 ;1 :50
S.C. AQUACONS S.R.L.
Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993
Cod unic de inregistrare : R 3458780
Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud.
Bihor

Contract nr. 285/2014


Lucrarea : Modernizare strazi si DC262 in comuna Cristioru de Jos
Beneficiar : Comuna Cristioru de Jos
Faza: PT + CS

FISA DE RESPONSABILITATI

DIRECTOR: ing. Petru Unita

SEF PROIECT: ing. Petru Unita

COLECTIV DE ELABORARE:

Drumuri:
ing. Nicolae Gageanu
S. C. AQUACONS S. R. L.
Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993
Cod unic de inregistrare : R 3458780
Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud.
Bihor

Contract nr. 285/2014


Lucrarea : Modernizare strazi si DC 262 in comuna Cristioru de Jos
Beneficiar : Comuna Cristioru de Jos
Faza: PT + CS

MEMORIU

1. AMPLASAMENT
Obiectivul de investitie este amplasat in localitatile Cristioru de Jos, Poiana si Saliste de
Vascau, Comuna Cristioru de Jos, judetul Bihor.

2. TOPOGRAFIA
Localitatile Cristioru de Jos, Poiana si Saliste de Vascau sunt localitati componente a
comunei Cristioru de Jos.

3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI


Temperatura medie anuala este de +10,30 C. Precipitatiile medii anuale nu depasesc 800
mm. Directia vinturilor dominante este de la sud-vest spre nord-vest. Clima este continentala.

4. GEOLOGIA, SEISMICITATEA
Amplasamentul drumului se află în zona F de intensităţi seismice, prezentând valori pentru
coeficienţii Ks=0,08 şi Tc=0,7 sec (perioada de colţ) conform Normativ P 100/92 şi gradul 6 de
intensităţi seismice, conform STAS 11100/93 „Zonarea seismică a teritoriului României”.
Din punct de vedere geologic formaţiunea de bază interceptată este eruptive neogen-
andezite, ce se dezvoltă pe suprafeţe întinse, la limita cu cretacicul mediu şi superior.Terenul de
fundare este format din calcare.Roca de baza este formata din gresii cuartitice,masive,compacte.
Nivelul apelor freatice se situează la adâncimea mai mare de 5,0 m. Apa subterană nu
prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor.
Adâncimea de îngheţ este de 80 cm.

5. PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME:


Volum nr. 1 - Documentatie tehnica de prezentare
Volum nr. 2 - Caiete de sarcini
Volum nr. 3 - Documentatie economica:
6. ORGANIZAREA DE SANTIER, DESCRIERERE SUMARA, DEMOLARI,
DEVIERI RETELE
Executantii potentiali se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispozitie de
catre Primaria Comunei Cristioru de Jos. Nu sunt necesare lucrari speciale de organizare
(constructii definitive, dormitoare, cantine, etc.). La punctele de lucru se va amplasa o baraca
mobila sau vagon dormitor pentru depozitarea sculelor si adapostirea muncitorilor pe timp
nefavorabil. Pentru lucrarile care se vor executa si pentru asigurarea spatiilor de organizare de
santier nu sint necesare demolari si devieri de retele.

7. CAILE DE ACCES PROVIZORII


Accesul la organizarea de santier si la amplasamentul lucrarilor prevazute in proiect, se va
face de pe drumul national DN 76.

8. SURSE DE APA,ENERGIE ELECTRICA PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER


Apa tehnologica necesara la organizarea de santier va fi preluata din sursele existente in
localitatile din zona. Energia electrica necesara pentru organizarea de santier, va fi preluata din
reteaua existenta, in solutia indicata de SC Electrica SA, in urma solicitarii constructorului.

9. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICE DE LUCRU,


PROGRAM DE RECEPTIE
Executia lucrarilor se va derula incepand cu data semnarii contractului de antrepriza.
Receptionarea lucrarilor de executie se va face in conformitate cu H. G. R. nr. 273/ 1994. Perioada
de verificare in exploatare a comportarii lucrarilor este de un an de la data receptiei preliminare, in
care perioada executantul va efectua - daca este cazul - remedierile necesare.

10. TRASAREA LUCRARILOR:


Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de situatie ce fac parte din prezenta
documentatie.

11. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DE


PE SANTIER
Materialele de constructii vor fi depozitate in conditii specifice prevazute in normativele in
vigoare, pentru asigurarea si mentinerea caracteristicilor de fabricatie. Executia lucrarilor se va face
pe faze tehnologice normale, conform caietelor de sarcini.
Lucrarile executate in faze intermediare vor fi protejate astfel ca in urma reluarii executiei
sau a continuarii celorlalte faze sa se asigure stabilitatea, rezistenta, durabilitatea si functionalitatea
lucrarilor.

12. MASURAREA LUCRARILOR


Masurarea lucrarilor in vederea evaluarii costurilor consumurilor de materiale, fortei de
munca, ore utilaje de constructii si transporturi, s-a facut in unitatile de masura specifice diferitelor
categorii de lucrari, astfel:
- terasamente - mc
- constructii - mc beton
- imbracaminti- mp
- pereu - mp
13. LABORATORUL CONTRACTANTULUI SI TESTELE CARE CAD
IN SARCINA SA
Executantul trebuie sa dispuna de laborator pentru determinarea calitatii materialelor si
semifabricatelor, sau un contract cu un laborator autorizat. Testele care cad in sarcina
contractantului sunt cele conform normativelor in vigoare in sectorul constructii-montaj si cele
precizate in caietele de sarcini.

14. CURATENIA IN SANTIER


Curatenia in santier intra in sarcina exclusiva a executantului. Curatenia se va mentine in
permanenta, printr-o organizare judicioasa a santierului si gospodarirea corecta a materialelor si
resurselor.

15. SERVICII SANITARE


Serviciile sanitare vor fi asigurate de catre executant in cadrul lucrarilor de organizare de
santier, in conformitate cu normele in vigoare.

16. RELATIILE INTRE CONTRACTANT (OFERTANT), CONSULTANT SI


ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
Relatiile intre factorii responsabili in realizarea investitiei se vor desfasura in conformitate
cu prevederile Legii 10/95, privind calitatea in constructii.
Normele metodologice privind continutul cadru ale documentelor de licitatie, al ofertelor si
al contractelor pentru executia investitiilor publice sint cele prevazute de lege in cazul achizitiilor
publice si aprobarea structurii continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii.

17. DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

17. 1 - Descrierea funcţională- Situatia existenta

Drum comunal DC 262

Drumul comunal DC262 care face obiectul prezentului proiect (vezi plan de incadrare in
zona) are o lungime de 1.723,88 m si face legatura intre localitatea Tarabontesti apartinatoare
comunei Cristioru de Jos si sediul de comuna Cristioru de Jos. Latimea partii carosabile este de 4,00
m iar acostamentele partial sunt amenajate si partial sunt inierbate. Zestrea drumului este pietruire
colmatata cu pamant, iar pe unele tronsoane drumul este de pamant. Suprafata carosabila prezinta
gropi izolate, cauzate de scurgerea necorespunzatoare a apei de pe platforma drumului. Prin
prezentul proiect se propune modernizarea drumului comunal. Intersectiile cu drumurile adiacente
nu sunt amenajate in mod corespunzator.Scurerea apelor nu este rezolvata corespunzator.
Strazi

 Strazi Saliste de Vascau


Situatia existenta :
Obiectul proiectului in localitatea Saliste de Vascau il constituie modernizarea unui numar
de 2 strazi, a caror lungime insumata este de 1.054,32 m. Strazile sunt memodernizate ,pietruite,
insa variaza foarte mult grosimea pietruirii de la o strada la alta.
Strada 1 are lungimea de 649,13 m. Latimea partii carosabile este de 4,00, iar
acostamentele partial sunt amenajate si partial sunt inierbate. Zestrea drumului este balast de rau pe
grosime de 25-30cm. Suprafata carosabila prezinta gropi izolate, cauzate de scurgerea
necorespunzatoare a apei de pe platforma drumului. Prin prezentul proiect se propune modernizarea
strazii, cu pastrarea zestrei existente. Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod
corespunzator.Scurgerea apelor nu este rezolvata corespunzator.

Strada 2 are lungimea de 405,19 m. Latimea partii carosabile este de 4,00 m iar
acostamentele partial sunt amenajate si partial sunt inierbate. Zestrea drumului este balast de rau pe
grosime de 25-30 cm. Suprafata carosabila prezinta gropi izolate, cauzate de scurgerea
necorespunzatoare a apei de pe platforma drumului. Prin prezentul proiect se propune modernizarea
strazii, cu pastrarea zestrei existente. Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod
corespunzator.Scurgerea apelor nu este rezolvata corespunzator.

 Strazi Cristioru de Jos

Strada 1 are lungimea de 312,33 m. Strada are o zestre alcatuita in buna parte dintr-o
pietruire cu balast de rau in grosime cuprinsa intre 15-20cm. Latimea partii carosabile este de 3,5m.
Prin prezentul proiect se propune modernizarea strazii, cu pastrarea zestrei existente.
Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod corespunzator.
Scurerea apelor nu este rezolvata corespunzator. Pentru a asigura scurgerea apelor de pe versanti exista
doua podetele subdimensionate ,care in perioade ploioase nu asigura tranzitarea debitelor .

Strada 2 are lungimea de 290,0m. Strada are o zestre alcatuita in buna parte dintr-o pietruire
cu balast de rau in grosime cuprinsa intre 15-20cm. Latimea partii carosabile este de 4m. Prin
prezentul proiect se propune modernizarea strazii, cu pastrarea zestrei existente.
Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod corespunzator.
Scurerea apelor nu este rezolvata corespunzator.

Strada 3 are lungimea de 125,72m. Strada are o zestre alcatuita in buna parte din un blocaj
din piatra realizat pe un pat de nisip in grosime medie de 25cm. Latimea partii carosabile este de
4m. Prin prezentul proiect se propune modernizarea strazii, cu pastrarea zestrei existente.
Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod corespunzator.
Scurerea apelor nu este rezolvata corespunzator.

Strada 4 are lungimea de 412,01m. Strada are o zestre alcatuita in buna parte dintr-o
pietruire cu balast de rau in grosime cuprinsa intre 15-20cm. Latimea partii carosabile este de 4m.
Prin prezentul proiect se propune modernizarea strazii, cu pastrarea zestrei existente.
Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod corespunzator.
Scurerea apelor nu este rezolvata corespunzator.

 Strazi Poiana

Strada 1 are lungimea de 910,13m. Zestrea drumului este balast de rau pe grosime de 25-
30cm. Suprafata carosabila prezinta gropi izolate, cauzate de scurgerea necorespunzatoare a apei de
pe platforma drumului. Prin prezentul proiect se propune modernizarea strazii, cu pastrarea zestrei
existente.
Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod corespunzator.
Scurerea apelor nu este rezolvata corespunzator.
Strada 2 are lungimea de 159,66 m. Latimea partii carosabile este de 4,00 m, iar
acostamentele partial sunt amenajate si partial sunt inierbate. Zestrea drumului este balast de rau pe
grosime de 25-30 cm. Suprafata carosabila prezinta gropi izolate, cauzate de scurgerea
necorespunzatoare a apei de pe platforma drumului. Prin prezentul proiect se propune modernizarea
strazii, cu pastrarea zestrei existente.
Intersectiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod corespunzator.
Scurerea apelor nu este rezolvata corespunzator.
Pornind de la datele rezultate pe teren si de la elementele cunoscute sau impuse de norme si
STAS-uri s-a trecut la dimensionarea sistemului rutier (conf. STAS 863/85; 2900/89; 1339/79).

17. 2 - Categoria de importanţă şi clasa tehnică a lucrării


Alegerea categoriei de importanţă a construcţiei s-a făcut în conformitate cu prevederile art.
22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale proiectantului” din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, “Legea
privind calitatea în construcţii” şi în baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a
construcţiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor”
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.
Lucrarea ce face obiectul acestei documentaţii se încadrează la categoria de importanţă C
- construcţii de importanţă normală.
Conform prevederilor STAS 10100/0-75 “Principii generale de verificare a siguranţei
construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează în clasa de importanţă III – construcţii
de importanţă medie. Conform temei de proiectare, a Ordonantei Guvernului nr.43/1997, privind
regimul juridic al drumurilor si a Ordinului nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea, Refacere si moderizarea, modernizarea, întreţinerea, repararea,
administrarea şi exploatarea drumurilor publice obiectivul proiectat se incadreaza in categoria
drumurilor comunale de clasa tehnica V.

17. 3 - Soluţia constructivă


La baza alegerii soluţiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare
- respectarea normelor tehnice in vigoare.
Conform temei de proiectare, a Ordonantei Guvernului nr.43/1997, privind regimul juridic
al drumurilor si a Ordinului nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea
drumurilor publice obiectivul proiectat se incadreaza in categoria drumurilor comunale de clasa
tehnica V.

Drum comunal DC 262


Traseul drumului proiectat se suprapune in totalitate peste cel existent lungimea drumului
comunal studiat fiind 1.723.88 m.
Pichetarea drumului comunal DC262 incepe cu pichetul 0 km. 0+000 la intersectia cu
drumul national DN76 si se termina cu pichetul 41 la kilometrul 1+723,88 . Tinand seama de
aceste considerente, a fost calculata linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între
0,20 % şi 10,92%.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta: partea carosabila 4.0 m si acostamente 2x 0.50 m.
Sistemul rutier este:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 30 cm strat din balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m se vor realiza din piatra sparta in grosime de 21 cm pe
fundatie din balast compactat de 30cm grosime.
Avand in vedere ca partea carosabila este de 4 m s-au prevazut puncte de incrucisare, pe
lungime de 15 m cu racorduri pe 10 m de o parte si de alta si pe latimea de 2 m.
Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti asfaltice pe substrat de
piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal studiat, pe o adancime de
15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale s-a facut cu arce de cerc
cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor, pe drumul lateral
de la Km 0+240 un podet tubular Dn. 600 mm.L=5,0m.
Pe toata lungimea se vor executa si se vor decolmata santuri pentru colectarea apelor
meteorice si se vor perea pe tronsonul Km1+052 - 1+675 stanga dreapta.
Pentru a asigura scurgerea apelor de pe versanti se vor realizapodete dupa cum urmeaza:
- km 0+006-podet tubular DN 800 proiectat, L=7.5m
- km 0+098, podet existent -se inlocuieste cu podet din elemente prefabricate tip P2
- km 0+236, podet proiectat din elemente prefabricate tip P2
- km 1+382, podet existent-se inlocuieste cu podet din elemente prefabricate tip C3
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri
pentru pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

Strazi
Traseul strazilor proiectate se suprapune in totalitate peste cel existent lungimea strazilor ce
fac obiectul prezentului studiu este 3.249,36 m.
 Strazi Saliste de Vascau
Obiectul proiectului in localitatea Saliste de Vascau il constituie modernizarea unui numar
de 2 strazi, a caror lungime insumata este de 1.054,32 m.
Strada 1 are lungimea de 649,13 m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul 0+000.S-a pastrat
traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de vitaza
impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 30 m - 650m. Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata
linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 1,22% şi 2,05%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 4.0 m si acostamente 2x 0,50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele transversale la
îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul rutier proiectat
conform profil transversal tip 2:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 10cm strat de bază din piatra sparta
- 0-10 cm completare fundatie cu balast
- sistem rutier existent
Sistemul rutier proiectat pe zonele de largiri a funfatiei:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 10cm strat de bază din piatra sparta
- 30cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m ,se vor realiza din piatra sparta in grosime de 17 cm pe
un strat de fundatie din balast. Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti
asfaltice pe substrat de piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal
studiat, pe o adancime de 15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale
s-a facut cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m
Pe toata lungimea se vor executa sau se vor decolmata santuri pentru colectarea apele
meteorice, s-a prevazut pererea santurilor pe tronsoanele km. 0+149-km.0+179 si km.0+389-
km.0+649 si executa podete tubulare transversale Dn. 800mm la pozitiile km 0+179 si 0+389.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri pentru
pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.
Strada 2 are lungimea de 405,19 m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul 0 km. 0+000.S-a
pastrat traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de
vitaza impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 15 m -350m. Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata
linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 0,30% şi 6,32%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 4.0 m si acostamente 2x 0,50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele transversale la
îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul rutier proiectat
conform profil transversal tip 2:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 10cm strat de bază din piatra sparta
- 0-10 cm completare fundatie cu balast
- sistem rutier existent
Sistemul rutier proiectat pe zonele de largiri a funfatiei:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 10cm strat de bază din piatra sparta
- 30cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m ,se vor realiza din piatra sparta in grosime de 17 cm pe
un strat de fundatie din balast. Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti
asfaltice pe substrat de piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal
studiat, pe o adancime de 15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale
s-a facut cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii
apelor, pe drumul lateral de la Km 0+387 un podet tubular Dn. 600 mm. L=5,0m.
Pe toata lungimea se vor executa sau se vor decolmata santuri pentru colectarea apele
meteorice, s-a prevazut pererea santurilor pe tronsonul km.0+130 -km.0+405. Podul existent de la
km. 0+120 se mentine.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri pentru
pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

Strazi Cristioru de Jos


Obiectul proiectului in localitatea Crisciorul de Jos il constituie modernizarea unui numar de
4 strazi, a caror lungime insumata este de 1.135,25 m.
Strada 1 are lungimea de 312,33 m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul 0,km. 0+000.S-a
pastrat traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de
vitaza impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 16 m -225m. Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata
linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 0,21% şi 4,24%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 3,50 m si acostamente 2x 0,50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele transversale la
îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul rutier proiectat
conform profil transversal tip :
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 10cm strat de bază din piatra sparta
- 10-15cm completare fundatie cu balast
- sistem rutier existent
Sistemul rutier proiectat pe zonele de largiri a fundatiei:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 30cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m ,se vor realiza din piatra sparta in grosime de 21 cm pe
un strat de fundatie din balast.
Pentru sustinerea carosabilului se impune realizarea unor ziduri de sprijin de rambleu cu
fundatia din beton clasa 12/15 si elevatia din zidarie din piatra bruta . Dimensiunile fundatiei sunt :
- Latime 1,20 m,adancime 0,90 m
Dimensiunile elevatiei sunt:
- Latime 1,40 m,inaltime variabila 1,20 intre km. 0+050 – 1+195 si 1,50 intre km. 0+195
– km. 0+250
Zidul se va executa pe tronsonul de strada km 0+050-0+250
Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti asfaltice pe substrat de
piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal studiat, pe o adancime de
15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale s-a facut cu arce de cerc
cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor, pe drumul lateral
de la Km 0+164 un podet tubular Dn. 600 mm.

Pe toata lungimea se vor executa si se vor decolmata santuri pentru colectarea apelor
meteorice, s-a prevazut sant pereat pe tronsonul km. 0+000-km. 0+130 pe partea stanga. Pentru a
asigura scurgerea apelor de pe versanti, se va realiza un pod din elemente prefabricate tip D5, la
pozitia km.0+012 si un podet tubular Dn.800 mm. la pozitia Km.0+130.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri
pentru pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

Strada 2 are lungimea de 285,19m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul 0 ,km. 0+000.S-a
pastrat traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de
vitaza impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 10 m -250 m. Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata
linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 0,09% şi 9,72%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 3,50 m si acostamente 2x 0,50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele transversale la
îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul rutier proiectat
conform profil transversal :
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 10-15cm completare fundatie cu balast
- sistem rutier existent
Sistemul rutier proiectat pe zonele de largiri afundatiei:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 30cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m , se vor realiza din piatra sparta in grosime de 21 cm pe
un strat de fundatie din balast. Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti
asfaltice pe substrat de piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal
studiat, pe o adancime de 15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale
s-a facut cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii
apelor, pe drumurile laterale de la Km 0+144 si Km 0+241 cate un podet tubular Dn. 600 mm
L=5,0m.
Pe toata lungimea se vor executa sau se vor decolmata santuri pentru colectarea apele
meteorice si se vor perea pe tronsonul cuprins intre km.0+000 – 0+263 stanga. Pentru a asigura
scurgerea apelor de pe versanti se va realiza un pod din elemente prefabricate tip D5, la pozitia
km.0+123.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri pentru
pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

Strada 3 are lungimea de 125,72 m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul 0, km. 0+000.S-a
pastrat traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de
vitaza impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 30 m -60 m. Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata
linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 4,71% şi 16,93%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 3,50 m si acostamente 2x 0,50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele transversale la
îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul rutier proiectat
conform profil transversal tip 3:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 10-15cm completare fundatie cu balast
- sistem rutier existent
Sistemul rutier proiectat pe zonele de largiri afundatiei:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 30cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m ,se vor realiza din piatra sparta in grosime de 21 cm pe
un strat de fundatie din balast. Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti
asfaltice pe substrat de piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal
studiat, pe o adancime de 15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale
s-a facut cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m.
Pe toata lungimea se vor executa sau se vor decolmata santuri pentru colectarea apele
meteorice, se vor perea pe tronsonul cuprins intre km.0+000 – 0+125 -stanga si se va executa un
podet tubular transversal Dn. 800mm la km 0+005.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri pentru
pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

Strada 4 are lungimea de 412,01m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul km. 0+000.S-a
pastrat traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de
vitaza impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 10 m -350m. Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata
linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 0,22% şi 13,04%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 3,50 m si acostamente 2x 0, 50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele
transversale la îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul
rutier proiectat conform profil transversal tip 3
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 10-15cm completare fundatie cu balast
- sistem rutier existent
Sistemul rutier proiectat pe zonele de largiri a funfatiei:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 15cm strat de bază din piatra sparta
- 30cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m , se vor realiza din piatra sparta in grosime de 21 cm pe
un strat de fundatie din balast. Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti
asfaltice pe substrat de piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal
studiat, pe o adancime de 15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale
s-a facut cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii
apelor, pe drumurile laterale de la Km 0+003, Km 0+137 stg, Km 0+360 dr cate un podet tubular
Dn. 600 mm. L=5,0m.
Pe toata lungimea se vor executa sau se vor decolmata sant uri pentru colectarea apele
meteorice si se vor perea pe tronsonul cuprins intre km.0+000 - 0+412 dreapta si km. 0+048 – km.
0+128.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri pentru
pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

 Strazi Poiana
Obiectul proiectului in localitatea Crisciorul de jos il constituie modernizarea unui numar de 2
strazi, a caror lungime insumata este de 1.069,79 m.
Strada 1 are lungimea de 910,13 m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul 0, km. 0+000.S-a
pastrat traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de
vitaza impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 20 m -1000 m. Tinand seama de aceste considerente, a fost
calculata linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 0,56% şi 9,44%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 4.0 m si acostamente 2x 0,50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele
transversale la îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul
rutier proiectat conform profil transversal tip 1
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 12cm strat de bază din piatra sparta
- 0-10 cm completare fundatie cu balast
- sistem rutier existent
Sistemul rutier proiectat pe zonele de largiri a funfatiei:
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 10cm strat de bază din piatra sparta
- 30cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m , se vor realiza din piatra sparta in grosime de 17 cm pe
un strat de fundatie din balast. Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti
asfaltice pe substrat de piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal
studiat, pe o adancime de 15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale
s-a facut cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii
apelor, pe drumul lateral de la Km 0+221 un podet tubular Dn. 600 mm. L=5,0m.
Pentru sustinerea carosabilului se impune realizarea unor ziduri de sprijin de rambleu cu
fundatia din beton clasa 12/15 si elevatia din zidarie din piatra bruta . Dimensiunile fundatiei sunt :
- Latime 1,85 m,adancime 1,20 m
Dimensiunile elevatiei sunt:
- Latime 1,40 m,inaltime variabila cu media de 2 m
Zidul se va executa pe tronsoanele de strada km 0+535-0+695, km 0+820-0+910, pe partea stanga.
Pe toata lungimea se vor executa sau se vor decolmata santuri pentru colectarea apele
meteorice si se vor perea pe tronsonul cuprins intre km.0+636 - 0+910, partea dreapta. Pentru a
asigura scurgerea apelor de pe versanti se va realiza un la pozitia Km.0+116 un podet din elemente
prefabricate tip P2 si trei podete tubulare Dn.800 mm. la pozitia Km.0+170, Km.0+636, Km.0+820.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri pentru
pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

Strada 2 are lungimea de 159,66 m. Pichetarea strazii incepe cu pichetul 0, km. 0+000.S-a
pastrat traseul existent al strazii, viteza de baza adoptata are valoare de 30 km/h, cu restrictii de
vitaza impuse de punctele obligate ale traseului, s-au realizat racordari cu curbe progresive si curbe
circulare cu raze cuprinse intre 40 m -350m. Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata
linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse între 2,52% şi 12,33%.
Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa se racordeze la accesele la proprietatile de la
marginea carosabilului şi sa avem un volum cat mai mic de lucrari.
Profilul transversal s-a proiectat conform Ordinului nr. 45/1998 in functie de situatia
existenta respectiv partea carosabila 4.0 m si acostamente 2x 0,50 m.
Pantele profilului transversal s-au proiectat în conformitate cu STAS 863-85 pantele
transversale la îmbrăcăminţi sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostamente 4%. Sistemul
rutier proiectat conform profil transversal tip 2
- 7cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16
- 10cm strat de bază din piatra sparta
- 30 cm fundatie cu balast
Acostamentele cu latimea 2 x 0,5m ,se vor realiza din piatra sparta in grosime de 17 cm pe
un strat de fundatie din balast. Se vor amenaja drumurile laterale prin realizarea unei imbracaminti
asfaltice pe substrat de piatra sparta la toate drumurile laterale ce debuseaza in drumul comunal
studiat, pe o adancime de 15 m de la marginea drumului comunal. Racordarea cu drumurile laterale
s-a facut cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 2 m si 15 m.
Pe toata lungimea se vor executa sau se vor decolmata santuri pentru colectarea apele
meteorice si se vor perea pe tronsonul km 0+000-0+160, parta stanaga.
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza
marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare şi orientare) şi transversale (treceri
pentru pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

Exproprieri
Nu este cazul.
Acolo unde cu ocazia predãrii amplasamentului, se constatã cã existã, cazuri de ocupare
abuzivã a terenului, (de exemplu: garduri strãmutate ilegal, executarea ilegalã de constructii sau
anexe gospodãresti etc.) Consiliul Local va actiona în conformitate cu prevederile legale, pentru
eliberarea amplasamentului.
ORGANIZAREA DE ŞANTIER
Conform legislatiei în vigoare, organizarea de şantier va fi analizata şi fixata de
constructorul care va caştiga licitaţia de execuţie.
PROGRAMUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR, GRAFICE DE EXECUŢIE
Durata de execuţie a lucrărilor se propune a fi de 5 luni.
Programul de executie a lucrarilor stabileste ordinea prioritara a lucrarilor pentru realizarea
obiectivului.
Lucrãrile vor fi atacate succesiv, astfel incat sa se poata desfasura circulatia utilajelor
necesare executiei lucrarii, a mijloacelor de interventie si accesul riveranilor.
Executantul va obtine inaite de inceperea lucrarilor avizul politiei rutiere si va semnaliza
corespunzator lucrarea.
Programul si graficul de execuţie sunt anexate la proiect.
NOTA: Executantul va anunta in scris pe toti participantii cu minim 6 zile inaintea datei la
care urmeaza sa se faca receptia pe faze determinante.
PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE şi A MATERIALELOR DIN ŞANTIER
Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare rutiera corespunzatoare. Se va evita
lasarea timp indelungat a sapaturilor deschise sau a straturilor rutiere reconstruite.
Materialele necesare executiei lucrarilor, vor fi pastrate in cadrul organizatii de santier, iar
cele duse la punctul de lucru vor fi amplasate obligatoriu în afara gabaritului de liberã trecere.
In “Caietul de sarcini “ se prevad măsurile pentru protejarea lucrărilor în execuţie, inclusiv a
materialelor.

MASURAREA LUCRĂRILOR
Cantităţile de lucrări, cu unitatile lor de măsură şi descrierea preţurilor, se prezintă în
documentaţia de licitaţie.
Se vor face masurători şi verificări dupa executarea fiecarei lucrari de construcţii, indiferent
daca aceasta va fi ascunsa sau vizibila.
Decontarea lucrărilor se va face strict la nivelul cantitatilor real executate şi confirmate de
catre dirigintele de şantier din partea beneficiarului.
Soluţionarea neconformitatilor, a defectelor şi a neconcordantelor aparute în fazele de
execuţie se va realiza obligatoriu numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul
investitorului.
In perioada de pregatire a ofertei, antreprenorii ofertanti au obligatia de a analiza şi evalua
toate lucrările şi operatiunile de baza sau intermediare ce conduc la realizarea integrala a lucrărilor
pe baza :
- listelor de cantitati
- memoriilor tehnice
- caietelor de sarcini
- detaliilor de execuţie
si în special prin analiza atenta a partii desenate a proiectului.
In aceasta perioada, pana la termenul de clarificare , ofertantii vor face
in scris toate observatiile privind eventualele lipsuri sau neconformitati din documentatii, iar
proiectantul va clarifica toate aspectele ridicate şi le va aduce la cunostinta tuturor ofertantilor.
Dupa adjudecarea lucrărilor de execuţie este exclusa modificarea soluţiilor tehnice cuprinse
în proiect, precum şi a cantitatilor de lucrari sau incadrarile stabilite în listele de cantitati.
Orice neclaritate în ceea ce priveste listele de cantitati se va semnala proiectantului cu
minim 15 zile inainte de licitaţie, urmand sa fie soluţionat cu minim 6 zile inaintea licitaţie.
Laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcian sa.
Antreprenorul general, care castiga licitaţia, va organiza laboratoarele de şantier şi va
asigura verificarea calitaţii tuturor materialelor puse în operă precum şi a calitaţii lucrărilor
executate, conform cerintelor “ Caietului de sarcini”.
Efectuarea de teste şi incercari în vederea certificarii calitaţii produselor sau a lucrărilor de
construcţii, se vor face în laboratoarele antreprenorului de specialitate autorizat de M.L.P.T.L. –
I.T.C. şi acreditat specific lucrărilor de drumuri, lucrari pedo-agro-ameliorative şi construcţii.
In lipsa acestuia, verificarile se vor efectua în laboratoare acreditate care emit documente
valabile privind testarea calitaţii construcţiilor şi a materialelor utilizate la realizarea acestora.
Costurile tuturor analizelor de laborator ( conform legislatiei specifice la lucrările de construcţii) se
vor include în ofertele executantilor.
Toate materialele şi produsele care nu sunt realizate în baza unui STAS şi pe care
antreprenorul le va pune în opera, obligatoriu vor fi insotite de :
- agrementul tehnic elaborat de institutii atestate de catre Comisia de Agrement Tehnic în
Construcţii;
- certificatul de conformitate emis potrivit normelor în vigoare;
La execuţie se vor respecta prevederile normelor tehnice şi a standardelor în vigoare . Orice
neconcordanţă între prevederilor proiectului şi normele tehnice în vigoare sau cele apărute ulterior
elaborarii proiectului vor fi aduse în scris la cunostinta proiectantului care le va soluţiona .
Lucrările de executat vor fi supravegheate de un responsabil tehnic cu executia , atestat
MLPTL şi un inspector de şantier de asemenea atestat MLPTL . Se vor respecta prevederile Legii
nr. 10/95 privind calitatea în construcţii precum şi prevederile actelor normative aparute în baza
acestei legi.
CURATENIA PE ŞANTIER
În vederea asigurarii unui flux normal al lucrărilor, antreprenorul general al lucrarii va
asigura ordinea şi curaţenia, atat în incinta organizării de şantier cat şi în zona lucrărilor. Se vor
respecta condiţiile din avize.
La terminarea lucrărilor se vor demonta toate lucrările de organizare de şantier şi se va
curaţa terenul din zonă.

VERIFICAREA PROIECTULUI
Deoarece lucrările, care fac obiectul prezentului proiect, se incadreaza în categoria de
importanta “ C”, este necesara verificarea lui la urmatoarele categorii: A.4.1., B.2.1., D.2.1.
SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI
Soluţiile de proiectare au avut în vedere toate aspectele conforme cu Directiva U.E. nr.
85/337 privind protecţia mediului şi cu legislaţia românească – Legea nr.137/1995, republicată în
2000, Ordinul 125/1996 cu modificările ulterioare, Ordinul nr.44/1998 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător şi Directiva Consiliului
Europei nr.97/11/1997 care amendează Directiva Consiliului Europei nr.85/837/EEC privind
protecţia mediului.
Prin soluţiile de proiectare adoptate, s-a urmarit respectarea sănătăţii oamenilor şi protecţia
mediului. Prin amenajarea propusă se va reduce gradul de poluare fonică şi cu noxe care se degajă
în atmosferă.
In cadrul documentaţiei de proiectare se vor prevedea aspecte legate de respectarea normelor de
tehnica securităţii muncii la execuţie. Pe de altă parte, respectarea procesului tehnologic conduce la
prevenirea unor accidente. Toate materialele care se vor utiliza la realizarea structurilor rutiere la
drumuri nu vor conţine materiale toxice şi nu periclitează mediul înconjurător.
Obiectivul de investitie face parte din ctegoria lucrarilor de infrastructura, si, prin urmare, in
perioada de exploatare a acestuia nu se desfasoara procese tehnologice de productie.
Evacuarea apelor meteorice se va face prin santuri de scurgere, care vor proteja drumul si
tereneurile adiacente, si vor fi compatibile cu mediul inconjurator.
Se considera ca interventiile propuse nu aduc prejudicii mediului acvatic.
Interventiile la poduri nu modifica dinamica scurgerii apelor si scurgerea apelor subterane.
Se apreciaza ca indicatorii calitativi ai emisiilor in atmosfera, datorita circulatiei
autovehiculelor nu vor depasi valorile admise prin legislatie. Prin reabilitarea propusa a drumului,
aceste emisii de noxe si praf in atmosfera vor scadea, fata de nivelul actual.
Prin reabilitarea propusa se apreciaza reducerea nivelului de zgomot si vibratii, prin
imbunatirea planeitatii suprafetei de rulare. Se apreciaza ca nivelul de zgomot se va incadra in
valorile admise prin normele legale in vigoare.
Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie a drumului, organizarea de santier se va face
in localitati, pentru evitarea agresarii echilibrului natural. Se apreciaza ca prin lucrarile de
reabilitare nu va fi afectata calitatea solului, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea
habitatelor, consumul de teren agricol sau cu alta destinatie productiva.
Pentru protectia mediului uman, Legea 137 / 1995 stipuleaza respectarea principiilor
ecologice pentru asigurarea unui mediu sanatos pentru populatie. In acest scop, in proiectare, se vor
avea in vedere urmatoarele :
- realizarea aliniamentelor de arbori si perdele de protectie, cu rol antipoluant,
impotriva noxelor, zgomotului
- executia de parcari publice, echipate cu mobilier de sedere si colectarea deseurilor
MASURI DE SANATATE SI SECURITATE A MUNCII
Conform H.G. 155/martie 1999 pentru „Introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a
Catalogului European al Deşeurilor, antreprenorul, ca generator de deşeuri, are obligaţia să ţină
evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării
definitive a deşeurilor. Antreprenorul va încheia un contract cu o firmă specializată care va asigura
transportul şi depozitarea deşeurilor la rampele amenajate.
În afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru execuţia drumului, se
vor acumula deşeuri specifice în bazele de utilaje şi la staţiile de asfalt şi betoane. Se vor acumula
cantităţi importante de uleiuri de motor de la întreţinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb
de la reparaţiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane şi asfalt, etc.
De la organizările de şantier vor rezulta deşeuri menajere, cantităţile de deşeuri menajere fiind mult
inferioare celor rezultate din activitatea de construcţie. Apele uzate rezultate de la organizările de
şantier vor fi colectate şi transportate la staţia de epurare cea mai apropiata (Marghita).
O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite.
Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:
- micşorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosferă
- micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzate
de tehnologiile folosite de acestea
- micşorarea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie
In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 300/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, coordonarea in materie de securitate si sanatate
trebuie sa fie organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si in perioada
de executie a lucrarilor.
Planul de securitate si sanatate este un document scris care va cuprinde ansamblul de masuri ce vor
fi avute in vedere pentru preintampinarea riscurilor ce pot aparea in timpul desfasurarii activitatii pe
santier.
Planul de securitate si sanatate va face parte din proiectul elaborat al lucrarii si va fi adaptat
continutului acestuia.
Acesta va preciza:
Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier;
Masuri de preventie necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie
colectiva si individuala.
Planul va contine cel putin urmatoarele:
Informatii de ordin administrativ care privesc santierul;
Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de managerul de proiect si
coordonatorii in materie de securitate si sanatate;
Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri de protectie colectiva
si individuala;
Amenajarea si organizarea santierului, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea
echipamentelor de munca prevazute de executanti pentru realizarea lucrarilor;
Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care nu se desfasoara in perimetrul santierului si in
vecinatatea acestuia;
Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;
Conditiile de manipulare a diverselor materiale;
Limitarea manipularii manuale a sarcinilor;
Conditii de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din frezari,
spargeri betoane etc.
Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre Executant, planul propriu de securitate si
sanatate al acestuia va fi consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si
sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de
securitate si sanatate.
Conform Art. 11 din N.G.P.M., preluand paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva- cadru 391/89/CEE
prevede: “Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
 sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor in vederea stabilirii
masurilor de prevenire incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a
preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.;
 angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care
sunt supusi la riscuri particulare;
 in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator
trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie integrate toate
activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice.”
Art. 31 din N.G.P.M. stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul serviciului de securitate
a muncii evaluarea riscurilor: “Atributiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt:
 sa sigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de
munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca
si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare ce vor alcatui programul anual de
protectie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala si determinarea nivelului de risc pe loc de munca si
unitate.”
Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea
muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de
prevenire/protectie adecvate, cu referire la:
 prevenirea riscurilor profesionale;
 formarea muncitorilor;
 informarea muncitorilor;
 implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor
necesare.
Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita muncitorilor si persoanelor care
raspund de protectia muncii:
 sa identifice percolele existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea
stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii muncitorilor, in
conformitate cu prescriptiile legale;
 sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor,
substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii
locurilor de munca;
 sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;
 sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare,
ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;
 sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si/sau reprezentantilor
acestoraca toti factorii relevanti legati de procesul de munca au fost luati in considerare.
Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat la
cerere de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si
sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si
securitatii.
Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect timp de cinci ani de la
data receptiei finale a lucrarilor.

NORME DE PROTECTIA MUNCII


In prezentul contract, Beneficiarul nu este obligat la asigurarea masurilor de siguranta si protectie a
muncii, acestea cazand in sarcina exclusive a contractorului.
Contractorul are obligatia, pe toata durata de executie a lucrarilor, sa respecte prevederile privind
asigurarea protectiei muncii, in conformitate cu Regulamentul pentru protectia muncii si igiena in
constructii.
Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrarile de constructie si instalatiile aferente,
pentru instalarea echipamentului tehnologic si pentru folosirea echipamentului de constructie.
Pentru prevenirea accidentelor trebuie respectate urmatoarele reglementari:
 Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor, aprobate prin Ord. MMPS 357/1998;
 Norme republicane de protectia muncii aprobate prin Ord. MMPS 34/1997 si 60/1997;
 Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, aprobate de Ministerul
Industriilor si Constructiilor prin Ordinul 1233/d/1980;
 Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune;
 Normativul PE 107-95 pentru retele de cabluri electrice de joasa si medie tensiune;
 Legea privind protectia muncii

Întocmit:
ing. Nicolae Gageanu

S-ar putea să vă placă și