Sunteți pe pagina 1din 13

Categoria I: Elaborarea situaiilor financiare anuale

1 . O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. Rezolvare: 1. Aprovizionare cu mrfuri, ianuarie: % 371 4426 = 401 1190 1000 190

2. nregistrare adaos comercial i TVA neexigibil: 371 = % 378 4428 487.5 250 (1000*25%) 237.5 (19%*(1000+250))

3. Vnzare mrfuri, luna ianuarie:

5311

% 707 4427

2042 1715.97 326.03 ((2042*19)/119)

4. Descrcarea gestiunii, luna ianuarie:

% 607 378 4428

371

2042 1396.81 (1715.97-319.16) 319.16 (2042*15.63%) 326.03

5. Regularizarea TVA, luna ianuarie: 4427 4427 = = 4426 4423 190 136.03

6. Achitare TVA, luna ianuarie, prin banc:

4423

5121

136.03

Ianuarie: D SI (1) (2) RD SFD 371 1071 2042 1000 487.5 1487.5 2042 516.5
SIC 378 + RC 378 150 + 250 400 * 100 = * 100 = * 100 = 0.1563 * 100 = 15 .63 % SID 371 + RD 371 1071 + 1487 .5 2558 .5

C (4)

D (4) RD

378 319.16 150 250 319.16 250 80.84

C D SI (4) (2) RC RD SFC

4428 326.03 171 237.5 326.03 237.5 82.47

C SI (2) RC SFC

RC

K =

Februarie: D SI (7) (8) RD SFD 371 516.5 1190 500 273.5 773.5 1190 100
80 .84 + 150 230 .84 * 100 = * 100 = 17 .89 % 16 .5 + 773 .5 1290

C (10)

D (10) RD

378 212.89 80.84 150 212.89 150 17.95

C D SI (10) (8) RC RD SFC

4428 190 82.47 123.5 190 123.5 15.97

C SI (8) RC SFC

RC

K =

7. Aprovizionare cu mrfuri, februarie: % 371 4426 = 401 595 500 95

8. nregistrare adaos comercial i TVA neexigibil: 371 = % 378 4428 273.5 150 (500*30%) 123.5 (19%*(500+150))

9. Vnzare mrfuri, luna februarie: % 707 4427 10. Descrcarea gestiunii, luna februarie: 5311 = 1190 1000 190 ((1190*19)/119)

% 607 378 4428

371

1190 787.11 (1000-212.89) 212.89 (1190*17.89%) 190

11. Regularizarea TVA, luna februarie:

4427 4427

= =

4426 4423

95 95

12. Achitare TVA, luna februarie, prin banc:

4423

5121

95

2. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt: Rezolvare: 1. ncasarea unei pri, trecerea diferenei pe cheltuieli: % 5121 654 654 = 4111 4284 4165 119 2856

4118

2. Anulare provizion: 1511 = 7812 2856

3. O societate livreaz mrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeaz c probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaz a fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaz la 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai nregistrrile contabile n anul N+3: Rezolvare: 1. Trecerea pe cheltuieli creanele clientului incert: 654 = 4118 6188

2. Anulare provizion: 1511 = 7812 6188

3. nregistrare amend: 6581 = 4481 5800

4. La 31 decembrie N, societatea Alfa are creante clienti in suma de 4.350.000 lei. Societatea calculeaza ajustarile privind deprecierea creantelor client avand la baza experienta anilor precedenti in ceea ce priveste probabilitatea de neincasare a creantelor, in functie de vechimea acestora, care reprezinta perioada de timp de cand creanta ar fi trebuit incasata: Vechimea Maxim o luna Maxim trei Maxim 6 Maxim un Peste un an creantelor luni luni an Suma bruta a 500.000 lei creantelor Probabilitatea de neincasare 5% 400.000 lei 9% 200.000 lei 15% 150.000 lei 27% 100.000 lei 40%

Pentru creantele al caror termen de recuperare nu a ajuns la scadenta, societatea pe baza experientei din anii anteriori a stabilit o probabilitate de niencasare de 2%. Valoarea creantelor care nu au ajuns la scadenta este de 3.000.000 lei. Jumatate din aceste creante sunt rezultatul vanzarilor realizate de intreprindere catre societatea Beta care este clientul principal al intreprinderii. La 31.12 N situatia financiara a societatii Beta era nefavorabila, insa datorita bonitatii acestei societati care si-a platit mereu la timp datoriile, societatea Alfa nu a luat in considerare acest aspect. 1 a)Care este deprecierea creantelor clienti la 31 decembrie N si cum se inregistreaza in contabilitate? 2 b) Societatea Alfa autorizeaza situatiile financiare pentru emitere pe data de 24 februarie. La sfarsitul lunii ianuarie N+1, societatea Beta anunta public ca intra in stare de faliment datorita incapacitatii de plata a unor datorii scadente. Societatea Alfa estimeaza ca in urma finalizarii procedurii de faliment a societatii Beta va mai recupara doar 20% din creantele pe care le avea fata de aceasta societate. Care este suma cu care societatea Alfa trebuie sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului financiar N? Rezolvare:

a. 500000 * 5 % = 25000 400000 * 9 % = 36000 200000 * 15 % = 30000 150000 * 27 % = 40500 100000 * 40 % = 40000 1. Separarea n eviden a clienilor inceri: 4118 = 4111 171500

2. Ajustri pentru deprecierea creanelor: 6814 = 491 171500

1500000 * 2 % = 30000 3. Separarea n eviden a clienilor inceri: 4118 = 4111 30000

4. Ajustri pentru deprecierea creanelor: 6814 b. 1500000 * 20 % = 300.000 Societatea Alfa trebuie sa ajusteze situaiile financiare ale exerciiului financiar N cu 1200000 lei. = 491 30000

5. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel: - capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune) - rezerve 60.000 lei Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Se cere: a) Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne; b) Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate; c) Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; d) Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi. Rezolvare:

ncorporare rezerve n capitalul social: 1068 = 1012 20000

Valoare matematic contabil nainte de ncorporare: 360000 / 30000 = 12 lei / aciune Valoare matematic contabil dup ncorporare: 360000 / 32000 = 11,25 lei / aciune DA = VMC VMCd = 12 11.25 = 0.75 Raport de paritate = 30000 / 2000 = 15 / 1 Analiza situaiei acionarilor: 15 aciuni vechi: poate indemniza 1 aciune nou 14 aciuni vechi: nu poate indemniza nici o aciune nou, are 14 DA-uri 32 acinu: poate indemniya 2 aciuni noi + are 2 DA-uri 1 aciune nou: s cumpere 15 DA-uri 3 aciuni noi: s cumpere 45 de DA-uri 6. Societatea Comercial Z (din Romnia) import mrfuri dintr-o ar din afara U.E. (ex. SUA), pentru care se cunosc urmtoarele date: - valoarea extern a mrfii 50000 $ - transport extern (efectuat de furnizor) 1000$ - taxe vamale 10% - comision vamal 2% din valoarea n vam - TVA 19% - cursul de schimb 3 lei/$ S se nregistreze n contabilitate operaiunile. Rezolvare: 1. Recepie mrfuri: 371 = 401 150000 (50000 $ *3)

2. nregistrarea taxelor vamale: 371 = 446 15000 (10% * 150000)

3. nregistrarea comisionului vamal: - valoarea n vam = 150.000 + 3000 (transport) = 153000 371 = 446 3060 (2% * 153000)

4. nregistrare TVA: 4426 = 401 31931,4 ((150000+15000+3060)*19%) 5. Plata furnizorului prin banc:

401

5121

181931,4

6. Plata taxelor: 446 = 5121 18060

7. Furnizorul A livreaz mrfuri clientului B n valoare de 4.000 lei + TVA 19%. Pentru ridicarea mrfurilor este delegat un angajat al clientului, care semneaz i accept factura furnizorului. Cu ocazia recepiei se constat un minus de marf n valoare de 200 lei. Rezolvare: Societatea A: 1. Vnzare mrfuri: 4111 = % 707 4427 4760 4000 760

Societatea B: 1. Achiziionare marf: % 371 4426 = 401 4760 4000 760

2. nregistrarea minusului de marf constatat: 607 = 371 200

3. Inmputarea minusului de marf: 4282 = % 7581 4427 238 200 38

8. Un salariat obine pentru 12 zile lucrate n cursul unei luni, venituri pentru munca prestat n sum de 850 lei. n cursul lunii salariatul beneficiaz de 14 zile calendaristice de concediu medical pentru boal obinuit, din care 10 zile lucrtoare. Salariul de baz minim brut pe ar este de 600 lei, iar luna are un numr de 22 zile lucrtoare. Stabilirea bazei de calcul a contribuiei de asigurri sociale? Stabilirea contribuiei de asigurri sociale datorat de angajator? Rezolvare: 12 zile: salar 850 lei 10 zile: concediu de boal obinuit 75% 600 / 22 = 27,27 27,27 * 10 = 272,7 272,7 * 75% = 205 Baza de calcul: 850+205 = 1055 CAS = 1055 * 20,8% = 219 9. O societate comercial nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderii, nregistreaz pentru trimestrul III al anului 2009, urmtoarele date: Venituri realizate n trimestrul III 2009: - Venituri din vnzarea produselor finite: 17.900 lei; - Venituri din prestri servicii: 2.700 lei; - Venituri din vnzarea mrfurilor: 27.100 lei; - Variaia stocurilor: 11.200 lei; - Venituri din producia de imobilizri corporale: 8.500 lei; - Venituri din despgubiri de la asigurri: 4.550 lei. - Venituri din dobnzi: 182 lei. Societatea a achiziionat n luna august 2009 o cas de marcat n valoare de 1.950 lei + TVA 19%. n anul 2009 societatea a obinut venituri totale, luate n calcul pentru stabilirea impozitului minim, n valoare de 325.800 lei, care determin pentru anul 2009 un impozit minim anual de 6.500 lei. Se cere s se determine i s se nregistreze n contabilitate impozitul pe venit. Rezolvare: Trimestrul III: Venituri impozabile: 17900+2700+27100+182= 47882 Facilitate fiscal: 1950 Impozit pe venit, trimestrul III: 45932*3% = 1378 Impozit minim, trimestrul III: 1625 nregistrarea impozitului datorat: 698 = 441 1625

10. Asociaii SC A SRL decid acoperirea pierderilor n sum de 15.000 u.m.n printr-un aport suplimentar de aceeai valoare la capitalul social. Aportul se depune n casierie. Rezolvare: 1. Subscriere capital social: 456 = 1011 15000

2. Aport n numerar: 5311 = 456 15000

3. Transformare CSSN n CSSV: 1011 = 1012 15000

4. Acoperire pierdere: 1012 = 117 15000

11. Se rscumpr i se anuleaz aciuni proprii la valoarea nominal de 20.000. Valoarea de rscumprare 18.000 u.m.n Rezolvare: 1. Achiziionare aciuni proprii: 1091 = 5121 18000

2. Anularea aciunilor: 1012 = % 1091 141 20000 18000 2000

12. ntreprinderea A primete prin donaie un utilaj industrial evaluat la 300.000 u.m.n. Durata de via util este stabilit la 3 ani. S se nregistreze intrarea n gestiune, amortizarea, scoaterea din gestiunea dup amortizarea complet i rezultatul. Se utilizeaz regimul de amortizare liniar. Rezolvare: 1. Primire utilaj prin donaie: 2131 = 7582 300000

2. nregistrarea amortizrii: 300000 / 3 = 100.000 6811 = 2813 100000 } 3X

3. Scoatere din eviden: 2813 = 2131 300000

13. Societatea Comercial X achiziioneaz un program informatic la preul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de via util 3 ani. Dup doi ani de utilizare n care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se ncaseaz prin contul de la banc. Rezolvare: 1. Achiziionare program informatic: % 208 4426 = 404 119000 100000 19000

2. nregistrarea amortizrii: 100000 / 3 = 33333,33 6811 = 2808 33.333,33 } 2X

3. Vnzare program informatic: 4111 = % 7583 4427 70000 58823,53 11176,47

4. ncasare prin banc: 5151 = 4111 70000

5. Scoatere din eviden: 2808 6583 = = 208 208 66666,66 33333,34

14. O microntreprindere nepltitoare de TVA primete sub form de mprumut nerambursabil o sum de 500.000 u.m.n, reprezentnd 50% din costul de achiziie al investiiei n utilaje. tiind c durata de via util este de 10 ani s se nregistreze toate operaiile aferente anului 1. Se mai cunoate: sistemul de amortizare adoptat este cel liniar; Venituri totale: - anul 1 = 150.000 Rezolvare: 1. Primire mprumut nerambursabil: 4452 = 132 500000

2. ncasarea mprumutului nerambursabil: 5121 = 4452 500000

3. Achiziionare utilaj: 2131 = 404 1000000

4. Amortizare utiulaj: 1000000 / 10 = 100000 anual 6811 = 2813 100000

5. Transfer la venituri a unei cote pri din mprumutul nerambursabil: 132 = 7584 50000

6. nregistrarea impozitului datorat: Venituri impozabile: 150000 50000 = 100000 Impozit: 100000 * 3% = 3000 698 = 441 3000

15. Societatea Comercial X achiziioneaz aciuni ale unei firme n vederea deinerii lor pe termen lung, n valoare de 80.000 u.m.n, din care 50.000 u.m.n sunt pltite din contul de la banc, iar diferena n termen de 30 de zile. Rezolvare: 1. Achiziionare aciuni: 263 = % 5121 2692 80000 50000 30000

2. Plata diferenei peste 30 de zile: 2692 = 5121 30000

16. La o societate comercial, cu ocazia inventarului de control gestionar se constat un minus de materiale consumabile de 15.000 u.m.n i un plus la materialele de natura obiectelor de inventar de 20.000 u.m.n. S se efectueze nregistrrile contabile. Rezolvare: 1. nregistrarea minusului de materiale consumabile: 602 = 302 15000

2. nregistrare TVA aferenta (dac nu se imput): 635 = 4427 2850 (15000*19%)

3. nregistrarea plusului de materiale de natura obiectelor de inventar: 303 603 = sau = 603 303 20000 20000

17. La SC A se obin din procesul de producie produse finite evaluate la costul standard de 250.000 u.m.n. La sfritul lunii se determin costul efectiv al produselor finite ca fiind 225.000 u.m.n. Produsele finite se vnd la preul de 290.000 plus TVA 19%, iar ncasarea se face prin contul de la banc. Rezolvare: 1. Recepia produselor finite la cost standard: 345 = 711 250000

2. nregistrarea diferenei de pre: 348 = 711 25000

3. Vnzare produse finite: 4111 = % 701 4427 345100 290000 55100 (290000*19%)

4. ncasarea prin banc: 5121 = 4111 345100

5. Descrcarea gestiunii: 711 = 345 250000

K 348 =

SID 348 + RD 348 0 25000 * 100 = * 100 = 10 % SID 345 + RD 345 0 + 250000

RC 348 = RC 345 * K = 250000 * (-10% ) = -25000 711 = 348 25000

18. n cadrul unei ferme zootehnice se nregistreaz un sold iniial la animale de 60.000 u.m.n cu diferene n minus la costul de producie fa de preul standard de 5.000 u.m.n. Din producie proprie se obin n cursul lunii animale n valoare de 500.000 u.m.n i diferene n plus fa de costul de producie de 40.000 u.m.n. Se vnd animale n valoare de 400.000, costul standard al acestora fiind de 290.000 u.m.n. 1. Obinerea anumalelor: 361 368 = = 711 711 500000 40000

2. Vnzarea animalelor: 4111 = 701 400000

3. Descrcarea gestiunii: 711 711 = = 361 368 290000 23316 (290000 * 8,04%)

K=

5000 + 40000 * 100 = 8.04% 60000 + 500000