Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Patroaia Vale

===========================================================================================================

Nr......................................

GRAFICUL ŞEDINTELOR
COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
AN ŞCOLAR 2022-2023

Nr.
Tematica ședintei Luna
crt.
 Completarea Raportului Anual de Evaluare
Internă (R.A.E.I.) pentru anul calității 2021-2022;
1.  Înmânarea deciziilor membrilor C.E.A.C.; Septembrie 2022
 Completarea dosarului C.E.A.C.
 Elaborarea planului managerial al Comisiei C.E.A.C.
 Stabilirea sarcinilor și a responsabilităților
membrilor C.E.A.C.;
 Finalizarea R.A.E.I. pentru anul calității 2021-2022;
2. Octombrie 2022
 Aprobarea R.A.E.I. pentru anul calității 2021-2022;
 Discuții în vederea realizării “Planului Managerial” şi
al “Planului Operațional” al Comisiei C.E.A.C.;
 Distribuirea de formulare necesare strângerii datelor
pentru inițializarea R.A.E.I. pentru anul calității
3. Noiembrie 2022
2022- 2023;
 Centralizarea datelor culese de la profesori și învățători;
 Distribuirea formularelor necesare monitorizării
4. notării ritmice; Decembrie 2022
 Centralizarea datelor privind notarea ritmică a elevilor;
 Implementarea a noi proceduri operaționale;
5. Ianuarie 2023
 Aprobarea noilor proceduri operaționale;
 Raport privind modul de desfășurare a activității
C.E.A.C. în anul școlar 2022-2023;
 Culegerea dovezilor pentru activitatea de îmbunătățire a
6. Februarie 2023
calității: „Încheierea de parteneriate, proiecte și acorduri
de parteneriat cu diverși actori educaţionali”, pentru anul
şcolar 2022-2023.
 Monitorizarea documentelor de planificare din anul
7. Martie 2023
şcolar 2022-2023;
 Culegerea dovezilor pentru activitatea de îmbunătățire
8 a calității: „Încheierea de parteneriate și acorduri de Aprilie 2023
parteneriat cu diverși actori educaţionali.”
 Verificarea datelor introduse în
9. Mai 2023
aplicația https://calitate.aracip.eu;
 Colectarea și sortarea dovezilor pentru activitatea
de evaluare internă: “Evaluarea nivelului de progres
10. Iunie 2023
înregistrat la testele de Evaluare Națională la clasele
a II–a, a IV-a și VI-a, în perioada 2022-2023”;

Director, Responsabil C.E.A.C.,


Prof. STATE CLAUDIA Prof. ION IONELA MARINA

S-ar putea să vă placă și