Sunteți pe pagina 1din 88

Prezentare 05

II.3. PLATFORMA MOESIC II.3.1. COMPARTIMENTUL VALAH II.3.2. COMPARTIMENTUL SUD-DOBROGEAN II.3.3. COMPARTIMENTUL CENTRAL-DOBROGEAN
1. Poziia structural n Europa 2. Poziia i limitele n teritoriul Romniei 3. Vrsta 4. Stratigrafia 4.1. Soclul (= Fundamentul) 4.2. Cuvertura sedimentar 5. Tectonica 5.1. Tectonica soclului 5.2. Tectonica cuverturii 5.3. Raporturile cu morfostructurile adiacente 6. Corespondene fizico-geografice

1. Poziia structural n Europa


HARTA STRUCTURAL A EUROPEI ESTICE

HARTA STRUCTURAL A EUROPEI ESTICE

2. Poziia i limitele n teritoriul Romniei


F. PERICARPATIC

Vicov
PM

Solca Pltinoasa Tg. Neam Buhui

PB PC

V-Adjud E-Buzu S-Ploieti

PV

Gieti Bibeti

Drobeta-Turnu Severin

3. Vrsta
cadomian (Proterozoic superior - Paleozoic inferior)
(Enciclopedia Geologic. Elsevier Sursa: www.wikipedia.org)

4. Stratigrafia
4.1. Soclul (= Fundamentul)

Ciclul

Fundament Valah

Fundament Sud-Dobrogean
Roci epimetamorfice -

Fundament Central-Dobrogean

Assyntic cadomian (Proterozoic sup. Paleozoic inf.)

Grupul de Cocou

Grupul isturilor verzi Grupul de Ceamurlia

Roci metamorfice cu intruziuni de corpuri magmatice:

depozite vulcanosedimentare slab metamorfozate: - spilite; - piroclastite; - roci epiclastice. micaisturi cuarite amfibolice; micaisturi amfibolice; silicolite; calcare; dolomite; minertalizaii de fier.

Roci epimetamorfice: - filite verzi; - ituri cloritosericitoase; - metaepiclastite; - metapiroclastite bazice.

Fundament de tip valah

Grupul de Palazu

- paragnaise cu biotit; - micaisturi cu granai; - amfibolite cu epidot; - isturi cloritoase; -isturi cuaritosericitoase. granite; granodiorite, diorite, gabrouri.

- micaisturi; - paragnaise; - cuaritice biotitice; - amfibolite; - metagabrouri; - metadiorite; - isturi micacee.

Grupul de Ovidiu

- ortognaise cu microclin; - pegmatite; - micaisturi.

4.2. Cuvertura sedimentar

1. Cuvertura este alctuit exclusiv din roci sedimentare, acumulate n cinci megacicluri de sedimentar marin, separate de perioade de exondare. n aceste perioade n care au luat natere paleoreliefuri: a. Cambrian Carbonifer inferior Exondare b. Permian Triasic inferior Exondare c. Jurasic Cretacic Exondare d. Eocen - ?Oligocen Exondare e. Badenian superior Pleistocen mediu Exondare - Relieful actual. 2. Cele mai vechi roci din cuvertur care afloreaz sunt Jurasice. 3. Litologic este alctuit din alternane de roci epiclastice, organogene i piroclastice.

a. Ciclul Cambrian Carbonifer inferior

(Enciclopedia Geologic. Elsevier Sursa: www.wikipedia.org)

Morfologia fundamentului n Cambrian

CICLUL CAMBRIAN - WESTPHALIAN


CAMBRIAN ORDOV. Formaiunea de ndrei
F. de F. de Smirna Clrai F. de Vlain

CICLUL Vrsta

SILURIAN CARB.

DEVONIAN

Form. de Mangalia

calcare

Compartimentul Valah

argile i marne

argilo-siltite

Form. de Mangalia

gresii cuaroase Formaiunea de ndrei argilo-siltite gresii cuaroase

F. de F. de F. de Smirna Clrai Vlain

EXONDARE - PENEPLENIZARE

gresii cuaroase gresii cuaroase

Compartimentul Sud-Dobrogean

argile i siltite dolomite i calcare

Compartimentul Central-Dobrogean

b. Ciclul Permian Triasic inferior


CICLUL Vrsta

Compartimentul Valah
- depozite clastice roii; - marne; - dolomite; - sare gem i anhidrit.

Compartimentul Sud-Dobrogean
Formaiunea roie superioar
- gresii feruginoase; - argile i siltite feruginoase;

Compartimentul Central-Dobrogean

Formaiunea de Segarcea

CICLUL PERMIAN - TRIASIC PERMIAN TRIASIC

- calcare; - marne; - dolomite; - sare gem i cuiburi de anhidrit; - roci bazaltice. - argile i siltite roii; - gresii brunroietice; - sare gem i cuiburi de anhidrit; - roci bazaltice.

Paleorelief

Formaiunea de Roiori

Formaiunea roie inferioar

- gresii roii i verzui; - Conglomerate i brecii roii;

EXONDARE - PENEPLENIZARE

Lacun de sedimentare

Formaiunea de Alexandria

Exondare

c. Ciclul Jurasic Cretacic + Ciclul Eocen Oligocen?


CICLUL Vrsta

Compartimentul Valah
- gresii - marne - calcare cretoase - tufite - gresii - marne
a. n vest - calcare, marne b. n est - gipsuri, anhidrite - calcare - argile, siltite i gresii policolore
F. de Murfatlar

Compartimentul Sud-Dobrogean

Compartimentul Central-Dobrogean

CICLUL JURASIC CRETACIC + C. EOCEN - OLIGOCEN

Ec. Ol.

Exondare

Albian Senonian

CRETACIC

- cret - marne cretoase - bentonite - microcongl.,gr. - microcongl. - gr. cuaroase -gr. cretoase - calc. recifale - arg. policolore cu gips

Morfogenez

Berriasian Apian inf.

F. de Petera
F. de Cernavod F. de Poarta Alb

- gr. calcaroase - arg. policolore


F. de Casim cea F. de G. Dobrogei

- calcare

JURASIC

Liasic - Dogger

Exondare

- gresii cuaroase - gresii calcaroase - argile - marne bituminoase - calcare sporadic

dolomite calc. dolomitice marne i argile calc. micritice calc. grezoase calc. silicolitice

Malm

Bathonian Tithonic

- calcare recifale - calcare - r. epiclastice - r. carbonatice

F. de Tichileti

Peneplenizare

CUVERTURA JURASIC DIN COMPOMPARTIMENTUL CENTRAL-DOBROGEAN

e. Ciclu Badenian superior Pleistocen mediu


CICLUL Vrsta
Pleistocen Meoian - Dacian Romanian Inf. + med.

Compartimentul Valah
- nisipuri - marne - nisipuri i argile - Pietriuri de Cndeti
- argile - siltite - nisipuri - gresii

Compartimentul Sud-Dobrogean
Morfogenez Acumulare depozite eoliene - argile bentonitice

Compartimentul Central-Dobrogean

CICLUL BADENIAN SUP. PLEISTOCEN MEDIU

Morfogenez

Exondare

argile siltite nisipuri gresii

- marne - nisipuri - pietriuri

Peneplenizare

argile siltite nisipuri gresii calcare oolitice conglomerate argile i marne gresii gipsuri

Sarmaian

- calc. oolitice - gresii calc. - marne i argile conglomerate nisipuri cuar. gresii marne i argile

Acumulare depozite eoliene

Badenian

(din Jipa, 2006)

(din Jipa, 2006)

(din Jipa, 2006)

HARTA GEOLOGIC A COMPARTIMENTELOR SUD-DOBROGEAN I CENTRAL-DOBROGEAN

(din Ionesi, 1994)

HARTA GEOLOGIC A COMPARTIMENTELOR SUD-DOBROGEAN I CENTRAL-DOBROGEAN

(din Seghedi, 2008)

5. Tectonica 5.1. Tectonica soclului

(din Bdescu, 2005)

5.2. Tectonica cuverturii

5.3. Raporturile cu morfostructurile adiacente


CONTACTUL COMPARTIMENTULUI VALAH CU OROGENUL CARPATIC

Contactul cu Orogenul Dobrogean (Ptru et al., 1983)

- Spre sud, Sectorul Deltei Dunrii vine n contact cu Orogenul NordDobrogean prin falia Sf. Gheorghe Oancea. - De-a lungul acesteia, Orogenul este nlat i ariat spre NV, peste Platforma Scitic.

5.4. SISTEMUL RUPTURAL

(dup Prvu i Ctuneanu, 1989)

6. Corespondene fizico-geografice
6.1- Apariia i evoluia reliefului Cmpiei Romne au fost condiionate de evenimentele romanian-cuaternare. Dup depunerea pietriurilor de Cndeti n Pleistocenul mediu, partea nord-vestic a platformei a suferit o micare de ridicare ce a determinat apariia uscatului i a reelei hidrografice. Micarea a continuat episodic, mai puternic n nord-vest, unde se formeaz interfluvii mai nalte i vi adnci. n partea estic se menine o sedimentare lacustr, pelitic (formaiunea de Coconi), iar din Pleistocenul superior (odat cu depunerea nisipurilor de Mostitea) subsidena nceteaz. Se declaneaz un proces de nlare i instalare a uscatului i a reelei hidrografice. n Holocen, dup acumularea depozitelor loessoide, afundarea se reia n sectorul nord-estic i se produce divagarea reelei hidrografice. Geomorfologic, peste Platforma Valah se suprapune n partea de nord-vest (la nord de linia Plenia-Craiova-Slatina) Podiul Getic. Ca urmare a nlrii tectonice are un relief fragmentat, cu nlimi pn la 300 m. n rest se suprapune Cmpia Romn (Cmpia Dunrii de Jos), care este o cmpie tnr, cuaternar. Relieful prezint o nclinare general de la nord la sud i de la sud-vest la nord-est, marcat de direcia cursurilor rurilor. Pe partea stng a Jiului, ntre Craiova i Dunre, precum i pe partea dreapt a Rurilor Ialomia i Clmui (Brgan), apare un relief holocen, de dune.

(Sursa: www.wikipedia.org)

6.2 - Pe Platforma Dobrogei de Sud s-a format geomorfologic un relief de podi, cu nlimi ce ajung n partea de sud pn la 210 m. Are aspectul unui vast platou cu nlimile cele mai mari n partea de sud-est, modelat pe depozitele badeniene, sarmaiene, eocene i cretacice, slab deformate. Aceste depozite sunt acoperite pe suprafee ntinse de o cuvertur de loess cuaternar. Reeaua hidrografic este tributar n cea mai mare parte Dunrii, vile spate fiind n form de V sau U. Versantul drept al Dunrii are sculptate faleze nalte n depozite cretacice, eocene, badenian-sarmaiene i loess cuaternar. rmul Mrii Negre are de asemenea faleze, spate n roci sarmaiene i cuaternare. Apele Mrii Negre au ptruns dup depunerea loessului pe vile din partea estic a uscatului dobrogean, acestea ulterior fiind barate de perisipuri (cordoane litorale), lund astfel natere limanurile maritime (Mangalia, Nvodari, Siutghiol, Agigea, etc).

HARTA GEOLOGIC A COMPARTIMENTELOR SUD-DOBROGEAN I CENTRAL-DOBROGEAN

ADAMCLISI

VAMA VECHE

6.3 - Peste Masivul Dobrogei Centrale se suprapune geomorfologic un relief de podi (n cea mai mare parte Podiul Casimcei), care n partea de nord atinge nlimi de pn la 392 m. Depozitele de loess sunt foarte extinse, acoperind depozitele mai vechi, precum i relieful precuaternar. n depozitele calcaroase jurasice din Valea Casimcei i malul Dunrii s-a format un relif carstic. Principala arter hidrografic este reprezentat de rul Casimcea care se vars n est n lacul Taaul. Aceasta n cursul inferior, spat n calcare, are aspect de chei. n Dunre se vars Topologul (Saraiu). Cumpna de ape dintre Dunre i Marea Neagr este mult deplasat spre vest comparativ cu Dobrogea de Sud, ceea ce indc o evoluie paleogeografic difereniat ale celor dou regiuni.

HARTA GEOLOGIC A COMPARTIMENTELOR SUD-DOBROGEAN I CENTRAL-DOBROGEAN

HISTRIA

SINCLINALUL CASIMCEA

CHEILE DOBROGEI

COMPLETARE PLATFORMA SCITIC RELIEFUL