Sunteți pe pagina 1din 5

-

Raspunsurile corecte (toate variantele corecte bifate) la fiecare intrebare se noteaza cu 0,5 punct

Formatorul este: a, b, c, d, e a) Conceptor al programelor de formare b) Proiectant al programelor i al activitilor de formare c) Organizator al programelor de formare d) Facilitator al procesului de nvare i de dezvoltare e) Evaluator al competenelor efectiv formate Competenta profesionala reprezinta: b a) activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational. b) capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational. c) nivelul calitativ al unei profesii specificat in standardul ocupational. Competentele profesionale se pot dobandi: a,b,c a) pe cale formala parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare b) pe cale non-formala practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea c) pe cale informala modalitati de formare profesionala neinstitutionalizate (neacreditate/autorizate) A fi competent ntr-o ocupaie presupune :a,b,c,d,e,f,g a) a aplica cunotine tehnice de specialitate b) a analiza i a lua decizii c) a folosi creativitatea d) a lucra mpreun cu alii ca membru ntr-o echip e) a comunica eficient f) a se adapta la mediul n care se desfoar munca respectiv g) a face fa situaiilor neprevzute Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor: a,b,c a) Cursuri organizate de furnizori de formare profesionala b) Cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii c) Stagii de practica si specializare in unitati d) Alte forme de pregatire nelegiferate Pentru fundamentarea si autorizarea unui program de formare, un formator foloseste : a,b,c,d a) Legislatie specifica b) COR c) Nomenclatorul meseriilor pentru care se pot organiza programe de formare d) Lista competentelor cheie comune mai multor ocupatii Un participant a unui program de formare poate primi (in functie de tipul cursului), daca absolva examenul final: a,c a) Certificat de calificare + supliment descriptiv

b) Diploma de participare + supliment descriptiv c) Certificat de absolvire + supliment descriptive Pentru autorizarea CNFPA avem nevoie de :a,b,c,d,e a) Instrumente de lucru : b) COR c) Nomenclatorul meseriilor pentru care se pot organiza programe de formare d) Lista competentelor cheie comune mai multor ocupatii e) Legislatie specifica O curricula de instruire proiectata pe baza competenelor va urmari ca : a,b,c a) Participantilor sa li se spuna ce se ateapt din partea lor s nvee (cunotine,aptitudini i atitudini,ndatoriri i responsabiliti); b) Participantilor sa li se spuna modalitatea n care vor fi testati la sfritul cursului de formare; c) Participantilor s li se asigure diverse experiene instrucionale pentru reinerea cunotinelor, aptitudinilor,atitudinilor solicitate de slujba la care intesc; Pregtirea formrii va ine seama de: a, b, c a) Caracteristicile si nevoile speciale ale participanilor b) Resursele necesare realizrii unei activiti de formare c) Coninuturile, situatiile si conditiile de nvare/formare Comportamentul formatorului este: a,c, d a) verbal b) oral c) paraverbal d) nonverbal Enumerati tipurile de feedback pe care le cunoasteti: ___________________________ Evaluativ, interpretativ,suportiv, probatoriu, de asigurare a intelegerii Prin Evaluarea formarii se intelege: a,b,c a) Evaluarea participantilor b) Evaluarea programului de formare/a furnizorului c) Evaluarea formatorului Tipurile de evaluare sunt:a,b,c a) initiala b) continua c) finala Planul de formare contine: a,b,c

a) disciplinele/modulele de instruire b) numarul de ore teoretice aferent fiecarei discipline/modul c) numarul de ore de instruire practica aferent fiecarei discipline/modul Care sunt intrebrile de baz pentru dezvoltatorul de curriculum: a,c,d,e a) Ce trebuie predat? b) Cand trebuie predat? c) Ce materie trebuie folosit? d) Ce metode(procese) trebuie folosite? e) Cum trebuie evaluate rezultatele? f) Cum punem notele? Prima etapa in Pregatirea formarii este: b a. gasirea cursantilor b. identificarea nevoii de formare c. pregatirea suportului de curs Organizarea activitatilor de grup presupunde din partea dvs sa: a,b, c a) Identificati asteptarile participantilor b) Sa explicati clar regulile activitatii c) Sa dati dovada de experienta Evaluarea participantilor la un program de formare se poate realiza: a,b,c a) La inceputul programului b) Pe parcursul derularii programului c) La finalul programului de formare Pentru a participa la un program de formare o persoana trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele conditii: b,c a) sa aiba bani pentru taxa b) aviz medical c) diploma/act de studii (absolvite) Obiectivele de referinta dintr-un program de formare (Anexa 2) au ca si corespondent in Standardul ocupational.. Elementele de competenta
Raspunsurile corecte si complete la toate intrebarile se noteaza cu 1 punct

Pentru o ocupatie care are Standard ocupational si se regaseste in Nomenclatorului de meserii putem organiza urmatoarele tipuri de programe: - Calificare - Recalificare - Initiere - Perfectionare - Specializare

Pentru o ocupatie care are se regaseste in COR si are Standard ocupational (dar nu se regaseste in Nomenclator) putem organiza urmatoarele tipuri de programe: - Initiere - Perfectionare - Specializare Precizati minimum de studii necesare unui participant la un program de formare (pe nivele de formare): - Nivel 1 de pregatire scoala generala - Nivel 2 de pregatire scoala profesionala sau invatamant 10 clase - Nivel 3 de pregatire liceu Precizati minimum de ore pentru un program de formare (pe nivele de formare): Enumerati Nivel 1 360 ore, din care: 120 ore teorie si 240 ore instruire practica Nivel 2 720 ore, din care: 240 ore teorie si 480 ore instruire practica Nivel 3 1080 ore, din care: 360 ore teorie si 720 ore instruire practica elementele unui Standard ocupational: Unitatea de competen Elemente de competen Criterii de realizare Gama de variabile Ghidul pentru evaluare

Enumerati minim 5 tehnici de instruire ce se folosesc in formarea profesionala a adultilor: - Prelegerea/Expunerea - Explicatia/Demonstraia/Aplicatia practica - Studiu de caz/Analiza cazului - Grupuri interactive / Discuii n grup - Joc de rol - Simulare - Vizita de studiu - Practic i exersare Enumerati minim 5 resurse de instruire ce se folosesc in formarea profesionala a adultilor: Tabla / Flipcharts Videoproiector Retroproiector PC, internet Benzi / Casete audio/video DVD, Filme Materiale distribuite cursanilor Suport de curs Carti/Manuale/Reviste de specialitate

Raspunsul corect si complet se noteaza cu 2 puncte

Enumerati minim 5 conditii pentru un proces de invatare la adulti de instruire ce se folosesc in formarea profesionala a adultilor. Participantul la un program de instruire: - Trebuie sa fie motivat sa invete - Trebuie sa fie de acord cu obiectivele cursului - Trebuie sa stie ce urmeaza sa se intample - Invata prin participare activa si aducandu-si experienta proprie in acea participare - Este mai in largul lui in cadrul unor relatii de egalitate - Ii place sa aiba de-a face cu situatii concrete - Are nevoie sa cunoasca opinia celorlati - Are nevoie sa fie ascultat, inteles si suportat