Sunteți pe pagina 1din 2

Electronegativitate

Electronegativitatea este o m rime a atrac iei pe care un atom o are fa de electroni ntr-o leg tur covalent . Electronegativitatea reprezint capacitatea unui atom de a atrage spre el electronii unei leg turi pe care o formeaz ntr-o combina ie chimic . Se constat : halogenii au cele mai mari valori ale electronegativit ii, metalele alcaline au cele mai mici valori si exist elemente care au acelea i valori pentru electronegativitate. Electronegativitatea variaz n grupe i perioade: - cre te n grup de jos n sus - cre te n perioad de la grupa IA la grupa VIIA. Diferen a dintre valorile electronegativit ii a dou elemente care formeaz o combina ie d informa ii despre tipul de leg tura care se realizeaz . Cu ct diferen a de electronegativitate este mai mare, cu att legatura chimic este mai puternic . Exist dou scale ale electronegativit Allred-Rochow. ii n folosin : scala Pauling (propus n 1932) i scala Mulliken (propus n 1934). Exist i o a a-numit scal

Scala Pauling
Scala Pauling este cea mai r spndit i mai pregnant scar de valori ale electronegativit ii, dezvoltat ini ial de Linus Pauling n 1932. Pe aceast scal , cel mai electronegativ element chimic (fluorul) are valoarea 4,0, n timp ce cel mai pu in electronegativ element (franciu) are valoarea 0.7. Celelalte elemente au primit valori intermediare. Elementele din perioada a doua a tabelului periodic au valori rotunde :
y y y y y y y

Li : 1.0 Be : 1.5 B : 2.0 C : 2.5 N : 3.0 O : 3.5 F : 4.0

Scala Mulliken
Pe scala Mulliken, numere sunt ob inute prin medierea poten ialului de ionizare sunt exprimate direct n unit i de energie, de obicei vol i. i afinit ii pentru electroni. n consecin , electronegativit iileMulliken

Orient rile electronegativit

ii

Fiecare element are o electronegativitate caracteristic , de la 0 la 4 pe scala Pauling. Un element puternic electronegativ, ca i fluorul, are o electronegativitate apropiat de 4 n timp ce elementele slab electronegative, ca i litiul, primesc valori apropiate de 1. Leg turile dintre atomii cu o diferen mare de electronegativitate (mai mare sau egal cu 2,0 pe scala Pauling) sunt considerate n general a fi de tip ionic, n timp ce valorile ntre 2,0 i 0,4 sunt considerate a se referi la leg turi covalente polare. Valorile sub 0,4 se consider n general a fi leg turi covalente nepolare. Electronegativitatea scade n jos n tabelul periodic dreapta, n timp ce energia de ionizare cre te. i cre te de la stnga la dreapta, cum se vede mai jos. n paralel, raza atomic scade de la stnga la

Grup Perioad 1 2 3 4 5 6 7

Raza atomic descre te Energia de ionizare cre te Electronegativitatea cre te I A II A III B IV B V B VI B VII B ~ VIII B ~ I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A H 2.1 Li 1.0 Na 0.9 K 0.8 Rb 0.8 Cs 0.7 Fr 0.7 He Be 1.5 Mg 1.2 Ca Sc 1.0 1.3 Sr Y 1.0 1.2 Ba La - Lu 0.9 Ra Ac - Lr 0.9 B 2.0 Al 1.5 Ga 1.6 In 1.7 Tl 1.8 Uut C 2.5 Si 1.8 Ge 1.8 Sn 1.8 Pb 1.9 Uuq N O 3.0 3.5 P S 2.1 2.5 As Se 2.0 2.4 Sb Te 1.9 2.1 Bi Po 1.9 2.0 Uup Uuh F 4.0 Cl 3.0 Br 2.8 I 2.5 At 2.2 Uus Ne Ar Kr Xe Rn Uuo

Ti 1.5 Zr 1.4 Hf 1.3 Rf

V 1.6 Nb 1.6 Ta 1.5 Db

Cr 1.6 Mo 1.8 W 1.7 Sg

Mn 1.5 Tc 1.9 Re 1.9 Bh

Fe 1.8 Ru 2.2 Os 2.2 Hs

Co 1.9 Rh 2.2 Ir 2.2 Mt

Ni 1.8 Pd 2.2 Pt 2.2 Ds

Cu 1.9 Ag 1.9 Au 2.4 Rg

Zn 1.6 Cd 1.7 Hg 1.9 Cn

Tabelul periodic al electronegativit

ii folosind scala Pauling