Sunteți pe pagina 1din 12

ELEVUL CU TULBURĂRI DE

PERCEPȚIE ȘI MEMORIE
TULBURĂRI DE PERCEPȚIE

Trasee diferite de prelucrare și interpretare a informațiilor din mediul extern


dificultatea de a diferenția obiectul percepției de fondul perceptiv,
dificultăți de analiză și sinteză a câmpului perceptiv

ORIENTAREA ȘI ORGANIZAREA
percepției elevului

canale senzoriale diferite


materiale didactice concret-intuitive
organizarea clară a spațiului de lucru
delimitări evidente ale zonelor de lucru
delimitări evidente ale obiectului de fond
coloristica contrastantă
TULBURĂRI DE MEMORIE

condiții interne cerebrale, fără a fi asociate cu dificultăți intelectuale


dificultăți de fixare / stocare / recunoaștere / reproducere a informațiilor (mai ales verbale)

Crearea ancorelor / reperelor

suport ilustrativ
activități practice
întăriri senzoriale
întărirea ideilor principale cu ilustrații / acțiuni practice
insistența asupra recapitulării,cu sugestiile/ilustrațiile aferente
coloristica contrastantă
TULBURĂRI DE MEMORIE

Crearea ancorelor / reperelor

Fișe de lucru care conțin alături de noțiunile de vocabular și imagini/ ilustrații semnificative;
Tehnici de construire a hărții mintale pentru a sprijini memoria;
Sublinierea ideilor principale ale lecției și redarea acestora de mai multe ori, în maniere diferite;
Un cântec sau o poezie pentru învățarea vocabularului;
Un dispozitiv, un obiect sau chiar o sursa de miros pentru a sugera evenimentele importante (pentru
semnalizare multisenzorială);
Utilizarea jocurilor sau activităților practice care implică utilizarea ideilor principale / conceptelor noi
ECHIPA INTERDISCIPLINARĂ
Cadrul didactic de la clasă
Profesorul de sprijin Părinții
Profesorul itinerant Ceilalți elevi
Psihologul clinician Comunitatea școlară
Psihoterapeutul Comunitatea restrânsă
Logopedul

Identificarea precoce a dificultăților/tulburărilor


Alegerea traseului educational adecvat
Intervențiile recuperative / corective / ameliorative
Realizarea diferențierii la nivel de curriculum / predare-evaluare / formularea de sarcini
Elaborarea de mijloace și materiale didactice
Obiective de
învăţare Activităţi de
învăţare /
sarcini de lucru

Modificare – același
DIFERENȚIEREA conținut, alte rezultate
așteptate
Curriculum

Înlocuire - instrucțiuni și
materiale de învățare
Predare diferite
Evaluare

Strategii de asistență
Evaluare multiplă
în predare
Autoevaluare
Activităţi de învăţare /
sarcini de lucru

Volum: numărul de elemente pe care


elevul trebuie să le învețe;
Nivel de sprijin: alocarea sprijinului
Metode de predare: materiale didactice individual anumitor elevi.
ilustrate, exemple practice, activități
practice, grupuri de învățare prin Dificultate: nivelul conținuturilor, tipul
cooperare, problemei, regulile pe care elevul le poate
folosi în rezolvarea sarcinii.
Participare: măsura în care elevul este
implicat activ în rezolvarea sarcinii. Rezultat: maniera în care elevul poate
răspunde cerințelor.
Timp: se adaptează timpul alocat învățării,
completării unei sarcini sau unui test.
Strategii de asistență în predare

Proiecte independente: studiu


Predarea iconică: tehnica socratică de
independent al domeniului de interes.
adresare a întrebărilor pentru a încuraja
activitate în afara sălii de clasă şi în
elevii să se gândească mai profund la un
interiorul comunităţii,
anumit subiect.
Sarcini gradate: varietate de sarcini în
Respectarea ritmului personal de învăţare:
jurul aceluiaşi concept cheie, ţinând
Elevii sunt pre-testaţi anterior introducerii
seama de diferite niveluri de pregătire a
unei noi unităţi de învăţare.
elevilor.
Centre de învăţare: Elevii lucrează
Contracte: activităţide consolidare şi
independent sau în grupuri mici la un
îmbogăţire a cunoştinţelor /
proiect mai complex (transdisciplinar).
comportamentelor
PROFESORUL DE SPRIJIN

ROLURI

Colaborator al comisiei din cadrul CJRAE (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă


Educaţională) / CMBRAE (București) în vederea evaluării și orientării școlare a elevilor
cu dificultăți de învățare și comportamentale.

Facilitator - prin realizarea de materiale didactice adaptate. De asemenea,


facilitează participarea la activitățile didactice sau la anumite activități extrașcolare.

Consiler al elevilor care participă în programul de sprijin, precum și al părinților


acestora.

Mediator - atunci când apar diferite situații sociale dificile pentru elev
PROFESORUL DE SPRIJIN

ACTIVITĂȚI

Participă în timpul orelor de predare la activitățile desfășurate în clasă de către cadrul


didactic.

Organizează activitațile de intervenție personalizată la clasă precum și în afara acestora.

Dezvoltă planuri de intervenție personalizate,

Adaptează curricula școlară în colaborare cu cadrul didactic de la clasă.

Evaluează rezultatele aplicării programelor curriculare adaptate.

Orientează către comisii specializate pe toți acei elevi care prezintă dificultăți în procesul
de învățare, dar nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin.
PROFESORUL DE SPRIJIN

AVANTAJE

Menținerea elevilor cu CES în clasă, pentru evitarea perturbării activităților din clasă sau
din școală.

Evitarea stigmatizării, etichetării și discriminării elevilor cu CES.

Susținerea cadrelor didactice din învățământul de masă cu metode specifice de învățare


pentru elevii cu CES.

Implementarea tehnicilor specifice de gestionare a comportamentelor dificile ale elevilor


cu CES.

Dezvoltarea unui bun dialog între școală, echipa terapeutică și familie.

S-ar putea să vă placă și