Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:13.04.2018
Clasa:a VIII-a
Obiectul:Matematica-Geometrie
Profesor:Costea Carmen
Scoala: Scoala Gimnaziala “ George Cosbuc”, Tg-Mures
Unitatea de invatare:Arii si relatii metrice
Tema lectiei:Aplicatii
Tipul lectiei:Lectie de fixare si formare de priceperi si deprinderi
Competenţe generale:
CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care
au fost definite
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală
a unei situaţii concrete
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţi problemă
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii
Competenţe specifice:
1.1. Sa recunoasca si sa utilizeze proprietati simple ale figurilor geometrice.
1.2 Sa masoare lungimi si unghiuri si sa estimeze perimetre , distante, arii ale unor figure
geometrice.
1.3 Sa analizeze veridicitatea unor rezultate obtinute prin masurare sau prin calcul.
1.4 Sa utilizeze instrumente geometrice pentru a construi configuratii geometrice.
1.5 Sa diferentieze informatiile dintr-un enunt matematic dupa natura lor.
1.6 Sa prezinte intr-o maniera clara, concreta si concisea, oral sau in scris, succesiunea de
operatii din rezolvarea unei probleme folosind terminologia si notatiile adecvate.

Obiective operationale:
a) cognitive
OC1- Cunoasterea de catre elevi a formulelor pentru ariile patrulaterelor si a triunghiurilor
OC2- Utilizarea relatiilor metrice.
OC3- Utilizarea corecta a formulelor pentru arie.
OC4- Cunoasterea de catre elevi a notiunilor: distante,inaltime, mediana.
b) afective
OA1-participarea cu interes la lectie
OA2-dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii
Strategii didactice:
a) Metode si procedee: conversatia, munca independent, demonstratia, exercitiul, explicatia
b) Mijloace de realizare: auxiliarul, caiete, creta
c) Forme de organizare: frontal si individual

DESFASURAREA LECTIEI

ETAPELE Strategii
OB. Continutul lectiei
LECŢIEI didactice
1)Captarea P :Se creeaza conditiile necesare desfasurarii lectiei.Se
atenţiei si verifica prezenta elevilor. Conversatia
pregatirea
pentru lectie E :Se pregatesc cele necesare pentru lectie. Se asigura
(2 min) ordinea si disciplina.

2)Anunţarea
Conversatia
obiectivelor Se anunţă tema şi obiectivele lecţiei.
si explicatia
(2 min)
Se scrie titlul lecţiei pe tablă: Aplicatii
P: Care este formula ariei unui triunghi orecare? Conversatia
Ce alta formula pentru aria unui triunghi oarecare
cunoastem?
3)Actualizarea P: Aria rombului este …?
cunoştinţelor
(6 min) P: Aria patratului este…?

5)Fixarea şi O1 P: Se propun spre rezolvare problema de geometrie Conversatia


sistematizarea plana data la Simularea examenului de Evaluare si explicatia
cunoştinţelor si Nationala plus alte probleme din auxiliar pag: 148 T7
O2 pb3 si T4 pb3.
O3 a) BC BD DE EC 18cm
PABC 3BC 54cm
O4
b) Distanța de la punctul D la latura AB este DF , unde DF
AB , F AB

c) M mijlocul segmentului BC, deci

dirijarea
invatarii
(35 min)

Cum se mai poate afla sinusului unui unghi cunoscand


7) Asigurarea laturile , fara ca acel triunghi sa fie dreptunghic sau sa
Conversatia
transferului(2 cunoastem unghiul?
min) explicatia
Care este Aria triunghiului cu sinus?

8) Evaluarea Se fac aprecieri, recomandari,notarea elevilor care s-au


performantei remarcat la lectie.
(2 min)
Tema de casă: Problemele care au ramas nerezolvate se Conversatia
9) Tema pentru rezolva la tema si fisa de portofoliu de la pagina 149-
acasa (1min) 150
Probleme date la Simularea E.N.
2017-2018

1.În Figura 1 este reprezentat un triunghi dreptunghic


ABC cu m∢BAC90, AB 9cm și
AC 12cm . Punctele M și N aparțin laturii BC , punctul
Q aparține laturii AB și punctul P
aparține laturii AC , astfel încât BM MN NC MQ
NP .

a) Arătați că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 36cm .


b) Arătați că aria triunghiului PMC este egală cu 24cm2 .
c) Demonstrați că patrulaterul MNPQ este romb.

2. În Figura 2 este reprezentat un triunghi echilateral ABC și punctele


D și E sunt situate pe latura
BC astfel încât BD DE EC 6cm.
a) Arătați că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 54cm.
b) Calculați distanța de la punctul D la latura AB .
c) Demonstrați că sin∢DAE0,4 .

3. În Figura 3 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB BC și AC


4dm, iar punctul O este
intersecția diagonalelor dreptunghiului. Punctele E și F sunt mijloacele
segmentelor AO , respectiv
CO și punctul L aparține laturii AB , astfel încât LE LF .

a) Arătați că OE 1dm.
b) Demonstrați că triunghiurile AOL și ABC sunt asemenea.

c) Arătați că, dacă triunghiul LEF este echilateral, atunci AB=


dm

S-ar putea să vă placă și