Sunteți pe pagina 1din 6

conr.

-
gnu! 39. No. 12977 Duminid 4 AKA 1926 6 pailini r VIEMISIAMMTINTIEMIM

Brätiann ne-a oIerit s2cetaco-


D.
lui Invierii mortilor,
ri-rnai et, e aproape ¡ride-
FOND &TOM s
kle V. 11ELDIMAIO 1080-1897
cata e auoi a plettlerilor !...
CONST. MILLE 18117-1920

elm lei pa On 6. Centrals 507 Mindle


2 Lei
57 70
' 300 lei Po Ilaal.
ABONAMENTE
1
150 lei in 3 Pad-
sus/mitre aria 11,
BIROURILE: Boo:w00% Str. Strindar No. 9-11 2 Le i 1 TEIXECIANE
o
a
24 73
OS 79
Ad-strati.
Prooleclo
7 ed
101110
53 54
t,entstveatavsoattestoeveveua

beni Che%fla zi11.1 1)

, tuft
Neo-creVinismul
Isti- Cand dol se clocitesc...
lflurise
Iff Of, ,ff
facetidi
770110
,Finninfeeiren fa din
Desniirlelders
itemi dorm len pop»
trod
de A. VOMAI,

Adavar o.300 oatairronso no vs owe real 01 veman- Sit tan agleptimiintnitor I


Ina ay ea 10000 11191 0 101001 nit.1 o. ttitaterti de stove din Lena.
et 10000 se vor Wolfs& Ca mnarte ramari reatefite,
r Mid a rostit aceste cu.inte terziCea ea un mare ptcat ci- 811torle od Mai dole rod,
days, s'a dovedit a fi un ade- tirea RiblieL numal rar Inge- Pa lead brat ele s's teirne
*drat prooroc care, cu ochlui dulte el. atunci en specials In- Sitrmanul iatortt norod t
lui de villtur, a petruns vest- euvtintare a duhovnicului. Se
Curdle. lnaparetia lui, venirea Inielege leans de ce sloboda 1;11-aarmeni canal pees En erfeta
Coind pursed lad se bale doted,
1 lui pe norii cerului, Ineonjurat consultare a Bibllei, care carac
kle iav0, ca ob judece oil el term protestantismul, a res.
)3Mrtil, areptatä zi dupe zi ei tabilit din nou legeturile Intro
-
Elononre ed-oi exude potent
Biltlind pelts nomptea cent estexteseit.
j an dupe an, nu s'a Intemplat . Tsus el stamen! Inlesmind ve-
iVeaCurile se scurgeau, relele nirea leaner/Wei lui 'pe po-
Ingraraedeau, lumen se pre-
'facea din adencuri, dar Imp& Tot ale putemrecunoaete pe
Atnnef,ndlret-al, sus pe Mutate,
Lveneinilfoiwl brief, lens,
r're ledger alb, numbed pavers.
-
riltia color firmer ei resplata falgii neo-crestini de aster, de De cord, pe-al ineedler apes.
calm. abraci eu duhul,, a lubi- la not, aci exerts nu ee
torilor de Clement, a Riatort- nici odata la textele Bi- 0 moil rifsbafte pries eripill
lor de pace. Intarzla.Creatinis. bliei, a carom crire nu o do- -de sub pintra-i frdntaen flexed -g-
Ridieff fruntenOntenireas
tug care Se Mirona devenea ream fiinda f-ar ruina slater- Inv dulee atreS.-ire
tot mai multeun sintplu cult ge din lnimile publiculul, Cl
'religios, Indeptirtat dela pri- propage tot co este mat con-
;note Invetaturi ale fUndato- trar sphitului ti literel mean-
Tula Pena atin al trolla gheliilor. Pe scoria nu-i as- E meal de-rennet neenneel Adana
l'estament lua filar, neinchi- cattail, ei indepartati-vi de lei plerted for frudifif neneri
puit de deosebit de cel nou ai (Mail car ve. due Impotriva Steb ai inclined
lui Ions, incomparabil mat de- eldntuitorului, Cdt Ieee e mamar se le mimeo,/ 1
Psebit deat al acestuia de cel tie acooa, ea Intotdeauna
(Orb]. and am scris de Pasti, gi $i-ndes, jelindte-oi desienlevene
Regenerarea creatinismulut, cuma va lndrept metre cel pa- eu pas de nenbril, lardy vine
relntoarcerea la obersie, repu- tru evanghelisti, erne Jae- Sel planet emit pe nonehea sfroripel,
perea in evidente a Prinelld- tele apostolilor" el dare cele tn-antere indoeli de sine...
ilor sti idoilor primitive, a venit 14 'riser ale Slantulul Pavel.
a-nu de la mai marii credinili Consultandu-le ver vedea el Se-aplereed peste gel in
al dela novatorii gi resolute, vet( Intelege In ce 'abate se
narii rnistiol ce se nurnesc Cal- afle adevaratii croatini, chine apar. guvernul vere
udaaD.V
A Cu 5i'nfrertinl en inflorare
fle-i nonptect din whine nua ornabd
-
vin, Zwingle si Luther, pe de and ei nu lau in desert acest easeasaancleassamasee- -Vox gelid viefil falvel sere I...
0 parte, pe de alte dela summit ce In tabard sunt fella
131

de etlinte el dela lubitorii de croetird chlar and se bat nu II I


dreptete ori el Curia, fie ei sau purnnil tn piept One a. aunt
nu religior.
heat s'a Intamplat astfel
una din cele mal extraordinare
al lui Isus. Cetiti ei judecati.
I. Teedaresun
.
Arirtatrstl, pr :damn "reelne irrells. erfai
Merino ! titO e time ea nil,
Cdi fvenefi eremi send' ee'ntreabe,
pe pdendoet alai aunt Merit !...
adunarea in Jurtil e- Zile de prlmevart, re de Part, De Fart le griller se-1 imbue ca
angheliblor nu mined a tutu- Noull Ale de becaele thalami,. lamina- soul legedert Currit de vote Ur
rest invierea Demerol, aci
au inviat. Din colibe joase, din el-
al el
Creeernlet magi Oliva sonirnil,
ror eonfesiun ilor ei sectelor se. aides] aduceboare de nedeidi. Weser] Phase, so- ittoaree- din clei posomerite, din atugele Mae-
' crestine, dar si tuturor spirl- Pore ca Old nau fi Prznalle Pas- drum Incluirat gi se decor& la- refer si fabricilor, de sub apesara'
Ilireovne si fain/fie seamed.
inClUsly liberil Cuge¡e", tile co atra eversare de woo bu: acoperteureor, elm allele strait-Ire ja i-frotempf 4'n napfl-ioadvaintittear
air eel mal Indriznet1 ca id. dace serbetorea ler n'at cedes Dar care mal ales 14 Impace co Dice 0erual sienna et se rinripd.
Infortechiate, din near00 cavioaset
Anten, care-54 recipita pule- in plin proces de infiripare a pri- viola s1.1 face se se Ord lacer om, a Mariner, toll ae brit arma la
rile atingand pementul, tot rdveril. Orl pore cl dinint Rico, k Mineola privelLste de POO egoe :untied.Privere dar, priveste 'ea Mai matt anal' la 0enisdret le
esa fortele spirituale ale one- put au lost Inclepulte 51 asezate loo treacle strilueitoare In descrlerea c&I5r grahl se respandeste mold. Prin blare areerari real *rt anemia.
precut relorcalde, ca o proslevi- lui Faust si Pe care Terra! Natio- elonfe slant ei asi s'arenee
nirei se retrnprospätenah
se armonizena la contactul
direct en frond Inveteturilor
re si ca radar al marelui mis- nal din Rucurrti a Oval 'barbara
ter. de reinviere a Err De sub al- impieMte de a 'o Infltisa noaptea.
mea prin
Corn
grddini si camp% ver
luntrile despice real in lung
in, la' ; 51 barca aceasta d'n ur-
Prof etdor re/oriole -La »merge!.
loi 1,1411s, currate de ,tot cu ce
bul inghetat al zepezli lzbacneste lat-ot
verdele binitor al ierbli. cu hod
ine e incircatt de ste st se sou-
Mode. Chico pe diddle colt Mai
0. rise, aemandtor de rise,
le invilluiserä si le asarn5ceeril
yremile.
ce impodobese intinsitrile cu marl
,.Torente si parr" Hu "rat edge
retel la datnea si inviore-
sub vraia' blnelecaioare' e 'Maros toarea privire a admix:edit frici-
depirtate. ale muntilor stralucesc
culorile baleolor mad. Aud de pe
learn vuetul satulut air e adevero
-
$1 pnne 'n rani need ...pm"
Mat swat, Inev& 8100 efeeof tole cruci
spfni 'festal petal,. esenuni:
de soar.
Prtn libera volute,
-
/
li- rea sPerantel inverxeste pe rai
,bera cercetare, prin libera eu- Adeverat a.'nviat? , arras !erne 5101410 se trage np- tul rah/ al poporulul, aid chintexte DiervolLnel 00 Poesii Ce oe ell sub O.
getare, state timp indbugite ei Si andul trezit de Mital .biblic pe4 lo creerul =triton In fuga ei, multureit mare-sl mic alci sent
perseentate, s'a nascut un neo- caseate interire in leeria 17niSve- rimite de acre proper( nearer. om, alci ant dreptul se fiu om".
Creebinisnl care nu Mal last oil din lea ioase de grindine peste parole
uworgite der manic nu mire irvierea Damara! -
trierea fi-
In urrna bui cete de realeti,
Pa
b

grupuri de afurisiti, bowie do


dusmani, blinded au fast dua-
menite, un nee. cregtinism
D. L MITILINEU
Minister, de Creme Fost-au rife] prirneverile de eel albeata;
inregari
peste tat se it:Dana nou'
date gi venit-au Pastile la alt de- tore vrea51 sSamine
cor
la via% si Pe
le insulletence ire-
iel : are!as simbel de renastere si
Are Serbeloarea intru-
neste artfel larnaln pe cred'ociosul R?nilluri' rie
.,

care realizeaze, In fine, un a-


I
Carneul nosh!! D. Miliall'Sadevear, Inn's, a- pedebindu.le
mintlre publicate in ,,Lumea" as.
cu ealorl ; cum ire
florile llamaab, le tin ittal oamenil
mre aprinde in biseric5 flErrein
7nratä o
,C90 al retard -
credintei lui, pe Mai - de N. BATZARIA
cord unanim al sufletelor gi
Pagelte bitu emir MO imagine despre prime- aceast5berarca-te al price-0e de pc care aximard
nrenevara ca o mile a eigednintei, Sarbatoarea Pastilor. Noland- fetal amtat, ar fi matter ceeace
Mai at scamp al mintilor. Taus ,
Wind. blame orag. Pe poor.
verilc copiferiel d-sale. feral lungi 'a intunecati se inchemo un fume- pe inchIn'tcrul lui Pan, al red dull, rea mat mare, cea mai (ru- leas a numit ago de plastic 0i
enrollee nu ear are azi adver. ai awe, cu zepade imbelsugatä, lei car pestrft de earner Flecare lose mmies si tetrieridato ehrhatoarea
sari, el numai, pe lingO credit).- de
roof] propriu ale, mai luminati No-am treelt CA vine
inlindeau inghetal peal tbrziu in ant Cu plecere la scare. ;.S.arbeto-
aid Marsha Tot. ,

tosif Hädejcle ceaNusuoI cuprinyeloare.


de frames Imperstia lui Dum-
neveu pe pernant", al unui Dom.
PayIele tara
Martie. to armlet comomorarea fa nezeu, ruteroe tea bun, bland,
ei ca oricand, prieten1 gi ad- 004 area-Ulm, 'ea altedatib._ ,.Derglata Ina Intr's rare. in- toll and a evenirnentulni mate- senin ni 740abitor, !norther 31
tnIratort, aye Meat Mánluito. annul a Met lim rial al Invierel Domnului, al ace-
nreemmat de copra 00 mine an anstni cu- modu- lui eveniment care a asigura" lo-
termer, ruprIbegnii pe toll ',a-
rut etleruegte scum In toate .ning vino" dead de venires. Paste- late c5nd grave. and inalte,' 'c'e b/111de rellgiel .reetine el e WS-
mend (Mt deosebtre In riveted
Inimile Dela un eapet l altul lor. Politic,' a vonlesit. disclvand, Preshme ndprespicO. ne care o sha- rat de soarta ei. dragaste care nu se Spinner& si
al lamed albe vechi creatini la strOburele noastre deocaite de e- le= prin 'cannel si Via amt. SO sinbeste sii suferind real malt
olani soli slater de creitinfi rmine 0e0m4... pH" sebe si Pe 'subt rt. si-a don . ()data en Invierea lui dart dire pontru gregellie el
Chlar In easels cele maI :Matra, al ace= cep &1St temperature a
eel nouf, formeard O mesa Mare de Irwin* Inceputul Ini A-
compare unite sufletero In pril avea de e.dus ogee read cacti- clexchetului. In patine re ajar cu- calendarL7i11:7, Dumneaeu, la Peed se plarnuo-
ete et Invierea nature", Intoarce-
rea frumoaselor elle 410 priratt-
pacatele lor.
In numele aerial Dumnezeu,
Sawa Imparatla lui splrituala vain decal, 010,04.11e Invierib
steel pe cale de a se Inftiptul, era mod &nomad Gesba bacornarO gbentrile
- rental cold deb sud unda relater
sl zepezile si attend par- Corespondontul norm din Chili.
revenirea verdetel
her art Parelo va Il sorbet la data rilor II a postribor doseeiina far flo-
care nu eve un SWAP vognie
Inrruntat ei 01cl un lei de me-
act pe Omar, ramanand ea onspodinelo sli amiateased smiler ea. Mi-au elms in minte pubore- nee nao cementer a no ordin to- ova "'echo. cu elms ride, nasal absolute calpuzindu-se de du
nut sett Oar, el nu Isla bland,
ea sit fle apiicata cu vreraea nevolle monde ells.
enetiato ale ca.] oentru le si reverserile ca ceva Me0e4 terrific al minIsterului de Interne
-
Boni human repede Asta era primevara". le ceder° autorilettior ea
Nu newt a aproblan Warn o Intemplaro merit:leas". el,
mate, dar orn dart ca mammal se prin urmare, neind.reptatita a (S-
dittos l lubitor de, oanterd, leas
In realitatea lucrurilor nu nu- In eras se cede dne real vine". Dezghetill cu reverserile si DU- Pune
-
palette ne-a poranolt el ne labia/ unit
tria] teoreticeate In intml ei In Pe stria!, In mithalalelo tinker& boaiele lob baseman vizibil Weir- sa 'risenbasarabeanä sä lie Mate oerSiste pa calea &sta. E mai bine cut ca anal nO im.eapii in toles]
,euffete. Ceea ce-a prevezut el nu se raid vandura &orb -
avant. Parole
ta primeverli si berate aceasta, vet Beare, dupe 01101 vechiu sau
dale' ale Tutelar. Se van- fireste. area serbetpare in stifle- Mind cel one".
dupe cum va massela sä fle =rinse. deaf iernei. rued (-And n vremea nel
"Ore si mal mottoratti at rand rt,
pe 01111, se feriam tale grime.
Ille, ea nu asuprlm el si nu pri-
,dort el act= 1900 de onl, vine, cordate der edidi special.. Tralan Wad aunt lele (remora cu mars el nor( genius pe Meier el se vedam
in tore lucrurile !metes lor rea
'dock nu Pe Dart eerulut, cel tole comenilor. Tot asa sires, In Veer Viiterel" Declare se crea- inch departe. Logic el fire,
dend. credincioyil nu mat de-
cutara In 110.4., ea odinloart, des. rite nordice mal ales, dezrotul a de ci stirea e false: el core d-lul
bun".
pe suprafata globului.

Ater neo.crestinism, pare membul


pre motel carrdi de miel 41 cleave fost toe:lemma pentm earner un ministru de interne alezmintivea De
de Paste- Singural a- semn al legeduintel Torentele cal care o reciame cea mat elementard
NC T ar fl fost ea Inrrputul
coincide cm emerald rate ce-,
snsvs.sensnssmseess, lei mini, cu trarrea naturel din
In fond, aceasla eats tort(
baza reticle] repine, aceasta
este laser relight crostinA: o re-
bet& de dIsculie fui vipers. terse la vale Oreille dislocate. one:leer". intrucet. dune pererea amorbeela el de peste barn',"
Al a act* al la noi, unde SI. nu «WS, Wee-Ilea en inletiorul due cu ele moartea, lesend si put- loI
dinla a lust Intotdeauna slat& 0051501 tn Saudi de Sum al lama- seze fiber vlata cea nod. In ,,Ma- gresalS sä se lea o asemenea
-a -ar Il o mare OFICIOSUL AVERESCAN va El bine, Parer le manse al
Halo, a dragostel. ImpunAndull
ca &agora ai'00030 su n indrui
Knee el a razbit pe clout al, nitrites losInate el strambe. se ea ria Cliapdelaine'
,prin misionaril (deli Il galit
de Mira- local ol010ei brine de credindosi In mil-
-
din lumea trancezilor candler -
mintier roman ceals/ peered& basarabene.
con- public' ratline armdtoarea Inior. Warta de a saloon si earbiltort
medic mandra el frumeasa primeval's,
Dtstiasal nostra truants, Ion Primavera ma aduriteare si tre-
el asupre color pe cart, pe nee
drept eau pe nedrept, Ii socotegti
eacre. Modal rare Louis liemon ma-revere In ter., Io ce priveste desmInfIrea cerete
I( re onboersall, credincioel delInusul vertlginee
,propru cis ca col dela Ina= al bapintor: eiditla
va ri eCriOt meni irnpresionanti una din niece- de .1/Ural". erosion:teem a ea eV Transluaresca, presedintele or. zitoare de sperante noul. caled0e0;11111Mnile l cetroparele
opiOialt".. se va produce, Maitre simple] cm ,vadzattel din Strdnsura, a avat se ante el allele de Palti tn tes-
Da de Ode sau prin col me: flarnamul Nu sift dace maul re goner& dar rile acestea catastrofale dela larni vent cli n'avem nici un motiv se ne Dar nu e numal areasta rents ta, hlsericile lumel creotine se
kleia pure fare In Particular. e tn ado- a primevare, Unarm care liberoa- indoim de Odle corespondentalui rldrea de a &vent tent 'Noel ads- serbatoare
nail nuraal de sir a Paotilor. Aleturi Proclame in cuvinte de
amerced( religos cum aunt matte Mc] o Winne. go .,eoon Niel o 0- se pe oil din lunge agonie a Mber, nostru. Onanal ministerulul de In-
mallet tar cel ce au eetit In Jack terse existe, de don
cut,-un mpg de sex masten care Invierea Crist. petrivIt pre- biruinti ammo mad 0i laudo ol
eterne
preaconare, al dal nu va If Mend de d.,aen. Averwa- manner' (Amite ea ',cannel mal prIndpil el adrenal.
toll propoveduitorl Principl- patina. Mel o dorms. nu-1 nIcl o
London descrierea vreunul forml- pore Il desmintin
Dar InaIntate rel. Cale cu obsorbi aye de malt Meat ea mete lost nuntl subsecrear de 'Male fiainte, el alliturf de invierea na-
done cartel paralele, -
dar el may stprOmdedi
pe-co call vecho. Intortothiate, Urea u001155101 a lunel
(1 ra., debit dezghel din Alaska. stet ce
indiferen" to acme% tilting' inseam?' pentru bletul om Mental
Mo.]e, la ves- in imensitatea medlar de chiefs.,
lo ce taiveste antleutul ram.
nol 00.1 credeet MD do
ministeral TImbr Wet turei *1 snolrea pritnfiverel, de
Paetl se proclama ei birulata a
Aveara aste laseninetntea
tlple a sarbatorlior de Past].rnul
a spectate eu morsel
prepistioast gi NW, aCees eorleerb is fate leoanel. tn bretele hirainta enure a sennulta cald. at sit (relics, mantra Alasta-
FOSTll parthani Take lo-
tot ce e mal bun, mal note, mal
birulata sublImalor
E sea eve. e cu tatut allocovs.
dam ee pane chestianea
urei, a fanatismului, a violen- lubitei eau la canaMial «nut mer- Omit indarlit in tragedia umill a ir". hiel
Popelatia otiodoxi a Basra.
crede, in nalvitatoa el, a wool adus deodatd aminte ripil el nerlintltelor adevorurl se ell intructit cote erase le cartea
de
haler, de mult l definItia Pa- men' ammo, 000n nolfncono nit existentel ltd. isi tae drumul In e- salmberea calendarued educe o ad sant taltisti", eel au fncepuist rarl,sunt pletrele unghlulare ale eau setae Me aura sunt leap-
rasite protutlndent Poole rezista tented.] de a prim, tape. Tar pritritara 11 educe int. denumeascd aruParea lot o nrga- religiel lui Crist. tulle 01 In realitate. Adevirul fn
stirbire credintoi l raglan.. De
Avem, der, pe de o parts, a Ore noel cu prIelre lu ..elne birbitarea. il brad( cu saeranta, Ce nu ear amine destlenea, pine nlautia takistd din partidul solio- Sant acele principil $1 Moa- privinta areasta ntanal dltolar
pe adevaratit crestini al neo- Isestele. decb an toot Inundate a- 11 fericeste cu noel spored de alga and li se va exotica ornerier
cregtint, de-opotrive de lubiti nul meets oe oolitic& Teat/ lu- s1 el vor Intelefaa
-
cl schlmbarea
' mar cart deia Cristoe Intel au
Aceastd adoptare subltd a awl pontit gl o rarer menire a foat
italatorl pe care de cdiiva am, o ea in local and sot letatf statiate
de rural sl educator de bucurie
Ita este, PUrI vitregia vramurilor
de leas dace el ne-or reveni mea a Vital ca vie Ele 005,'-FIC chlar AtSt e de adevIlrat lucrul aura, datelor nu 1e atlege lairs walla prin yeti trecem al oh] maven..
po lenloarele cote mai antelopes eu Mat Goethe.:and a autat un io- credinla strämogeasa
eputliazd, ar putea Il socotitti ca de uri l duanidnil, mesa Mu- ¡file $1 morainalos cart au pus
01 Pe WU cerului, pe dealta
,pe (Or] creetinl, pe Care Isus oandedele De co nu In:amino ..Sinodur ea
gument care se maid dela gura
tore -
Suntem In 00e40t1 chestiuno - an comment arks de talastt memo- tate gi brullo, et Intemeleee o
10.010101 oaf al conservatorilor- societate, din rare ea Ile legonit
steanire pe mimeo el sufletele
color matt multi Metre not, nu ne
biclui ei
run a facut-oharInfiera
astir 0161mb/rile de grant .41111 00 mai
rodatd pentru focuS alupul .earbdtarilor 'cedar
b5tranului al obositului doctor
Faust pahand cu otravi, l'a. case
ca In ttentru milloacele
hiPado si prietenoese. Intelegele ca
remocrall. tot ce e ram gi inacbin $1 rare
Sentimental, I,, cavil acesta, e sit lie release( In boat" axle/to-
Modao a
no patrandten asa
.1111 trebue de sublImele 01 dam-
larleel. antoritedle se Pe vuorgice al ecru.
in .sunetul clopotelor cart vesteau ^artg respectobIL 1 teg et de e riel&rinurite draccate 0e7eeetile Invlitilluri ale Id Griot
00hmhu',rl, extirnato din Wen Pastile cu motto credinlel de e- 1010am and e verbe se lereasa Dar dace oniataal se Prod= minim toti, inchisiv eel re ne
A feat 0 vrerne and cultul -Onloare si cu buctarille sorbärii pd. 01 se no potrivlag for la viola rd
Col real pligan si col mal vio- Wad mcletesc
al Omani slazurlIc tara de Ono ode co rele, cad ar re- acorn si dece Iota comer", uruse el In care Ingildainta tn parterre msastell de 'Watt 01.-
ordolur1 do a resPlra, ao molest'. Miami]. Cantonal biruitor. care a
tuna die liclolgenta tor. Dar In ca. 'ari demurral! Psi aduc natate 'Srlarea sa Ito Inspirotaarrle el le le.
lent care profesa totue In nu- In 00001, resort andva çe o aerate a u- zul opera] nu vedem nicl un na- in aloe rand swat pS cola de a (la- aletultaarele cele mal welt ge.
'ludo U leue, catolicifunul. lu- D. T. nny nou toaster, vine 5.114 care fans is !maul ea Ina odate sau de ve& Aceasta societate, alatulta In (Q11111 cetulenuara iu Sag. 11..)

www.digibuc.ro
www.dacoromanica.ro
?AMA DE E

SpUnem din buze eh ne tleom


PAT E SAVO N de princlpille proof/andante de Farmacille TE trail sl liter
le Rid -
Cristoo dar gandurile faptele
DENTIFRICE,- noaatre 118 clezmint, la Mt pasal.
Grist n'a %cut nitnennia vre de serviciu _____,........._
'''''Isl''
des'
_
AMOS: un rem n'a lovit ti n'a ntipbettilt
pe niment si caveat de oaare din
In moot. I Nordin
ROMANTIC D-LUI DEMIN .TTIIEA0-
r.th,f;:ceire,01:4:mgRilpe5.y.,
,
We,o/us elici;Cne sterna ea gure n'a alit. 'de GORESCU care prima rol va ft dietat de ode-
dentiMOs Sovenyoerie
Facem oare si noi la let? Din
nenorocire, de asa coca suntern
Dr. V. Ben. caleo Grinned PO;
Ana Nleolescit B-dul CoL M. Chita
Meal ,,Anstora" eeriet
SUB PLAMIIIIA FIC/IE - se tito
,,
enaltreate leritta. Sublectut e Mat
,,,,,,deeid, de.
cia fignde- departe de tot.' Principlu etileu-
sitor pentru cei mal multi Metre
27; Gh. DrIgoo, calm Victóriei 142;
vaeleo. montie...) alen 'Cali:Man' ee,-Sbetelnendosoe'P'teo'COmotedc"IleludeecelFiner Wo
tothinsTleät rnoo'sttrnetnal ocolt
not e eel cuprins le ennoscutul latronescu, calm! Bobo-
<oriel. 14; C.
TEIDODODESCII, animal shrill not ea mare names.
et' dagiu latbm, anume ch omul e
ea un lup fate de sernenele
vet NS; L Ochs, calea Manor 78; V.
val 208; I. Oche, calea Mooilor T8; V,
Belcat, Holey, Ferdinand 63; mi.
ant de node. el Oat de dine. *
tabs care a feat CETATEA IDEA- rile2L5,TIE.r.Cleloricaldizrdultallna lifeollritoit
,

Hi In loc de a fi blear!, seisini


yururt Inolinati 5E20 300310- Popes. (G-ral *trade Ele- 36Ute'Uttatea ideals/In!" Mt ifina
w ,,,,,:r:je',ad.!.
idillalantiia Ea;tcro,,,,,,FFt't
care ti tartars, ass cum a ion mental
need/imbed intementorul cell- calea
(Roaettil 27; I. E. diamond,
Vecitreeti ,19;. Vane Nutted,
pe.ifneetralithni, epees permise.
tor a infned.rerilor pairlotlee ,,d`' dt ,,,,,,°,',1%°;,..:?-.,,,o. en l',....1!,Tu'i
gin maestro, noi suntem moron Mr. 11 Ion% 80; A. Sotiresen Soe. MI Mciute en atforease accents
Incrnntati, Inchiat la millets el In ...plea de 4 Atlanta pamtleihresti deprinderile nob!.
SlIntItn 0 plecere bolnave de a
Dr. N. Popottel, eaten GritItei
bloc *deans bncareetena. g'll'N'SI'L1C0CITSICCE°I; l'o7;tinoe. In
face ran, demon tEre Wei nu Me 2.13; Alex. Ropu tr... Galena) eat.. eSab flanutra resbe intense& Faris drema Follx" de Hem, Bern.
tiv, Mtn milnar-Urabra until prw Gnarl-tat 74; de. V. Varga/el (Tholes)
text.
Sported ratan, care amenintit ;flea Vfctortiel 128; D. Breufft strada
Cflnapineano 9; I. Laztenclu (Iacobt)
oh epoca post bent Actirmea F.,e,i/;, cae, le OA. rerslune puma
romannlai Bo dead/mad tut.
Obi:I:ell:be ! vsilode
:::..,:t.a.::::::$,:i: .c.::::::
sill.1nt 0aI. °via.- 7:;1111:::: :0iic.fae:::: 7.
::
sh in proportil cat se poate de str. Patrlel (Plata de Flori); Ves.
alarmante, e tot ce poste fl real premeanu I.14calea
anticrestin, e ealearea In /*Ma- E. Frenkel, calea Vdctreati Serban-Vodd, 47;
-
dal pot!, se zbate incertitedinea
ere** lotalectnalal goolal/st
cemoalta mccdfcm ' s' '
re al Masters& tutulor pobailpil- Mlchtliceseu etr. Remand. 214;27; N. St/meson. Ints semis dOcla 10.1
0
CURTER SOPHISM/1 de Justine It
lar si hauler preceptelor cari acce. FM* Bravu 34; V, M. tl. Dem. Theodareson psinde ext. Ausina, a desflinPat mantra teatrala
constituesc Mean ratiunea 'de a Birmt mime, Wee Rahoyei 58; G. Nutile until nutlet Want do in- 0. incit *Miele I
oteematogrofek
fi a ereetiniznaulai. calm Morino!) 219; 40. A doe!! craneene. E contemn Mild ...,...eso! luman Re me mel wore liber-
lar 'vrenaile grele si vitrege, Coroleuca,
Mihaloyiel, calm Caller/toiler PI beenrestene a al yield, Muncito-
novelle crescande si chrora din rent In aeon sutra social, ee
ce to ee le facena mal cu grin/ noaptea de I Arrilirt dernsara rum Mrmidabil conflict drama IM Rostand care urrna ed se
fan nu. sent de nature se loth- Gli. Dan, oaleo Grlyitel 187; Dr. selletese".
reasch noi sentimentele de A, Volttnimici, calm. Victoriei 206; -.--- roprezinte
se foram
la Burgtheonet flutoritellk
de motto** nettle, din
,Z*4 de altruism el de o coneeptie I. Mtittsorn, cnlcl Vittoriel 110; Dr. IN STRAINATATE prin. ea pMsa ar own o atraosferd
mal umenitare a vietii. Einhorn (Risdorfer) str. Carol el: nri.ell51,,D p511,....e..ORIBA ,i.sti s.b.seiscii ddinpeponrui,.. ftsmt.11.0.easdataf.arlirle,,,rNhtabillp.olltialvie,s1

nee mintem, Pe cAnd ar trebui N. Paraschivescu.


G. *lea Dudosti .88; L'ActIon Franealse" eere ea encar san
Protesto beIntelm feptel. de 4
Wasserman, eaten Moeller 321;
sa Hin cu total din potriva. D. M. Bore, stn Easfle Lasoar 42; dcadisprezeos ea o..,-t numele tutor N H*549.22* *Woo Matni
1501105Nri
Sayan dent/7*w de/wre In aceste silo de serbetopre ti scriltort morfi In ridsboL Pent. *pasta ,5fileNH d2 ,50-r7lit ,
*
lapperentottoo toph/s prietIque EAU DE 61111313S de biruinte a crestinismttrui eh 1825' A;ntekab3'."NCoen, itSetsse.u,SteP1r0e0l. rB4d. MFoorr! otanl'' o'arvallaOn eV:Ile' THISTEN BERNARD se p On
.a' Ampotaleg'elt ortto:

laves vos dents convnivos mains


facem asupra neastre toate sfor- *need 8; Ws. Velma. calm Sar-
thrile, ea ab ate abatem din drt, ban Node 21; AI nonteato (Th.
Mete cote mai ilustre. *Gil Quotidian" de propaganda00M. IS
* Halle neater/1, insistand amen/ fan.
ete:Savoo",1 SOB S me/Wet/re atideiitgi4 mul se devenlra mai Venal* Mr. Irmo 1 (col. Mibai
buni de cum euntem si ea Moan- Vadd); P. Stalettlesen str. Inaalse
PEATRUL MN STRATFORD, rueful tllllti ed person* nepneepute se cm
47,44.seatetscuiLlhdtearaerfei, c,tioatt cuPlit,..6.....
in .strelverstlarte.4.tegetecor,d1
du-ne until altuia frurnoasa 11 47 Ids.
crestineasca ware Mistoo a cu In Etta pentru mod s'a subMnis el or
ociïzo e5go PaWtm&rieil' timjgderi e /Vet:6w* de Li-MO via! B., MI flea vrednici de dense
el de Acela pe a carat Inviere 0
In noreptea de I Apra.
o selutie oh estate legated
pane ammo on nation de frame. Bar- Pate iliferhelesocietati do scrIllori,met
nard Shaw a dmlaret di repro* aced Ocultencia-se de aceste lumuri *eon*
Comet Amines, sea. Basarah Pa;
Wotan panne proprietor, dar nu e un rdu. Tradocell-se vd von try.
Rfpreòeatazzepour la latio MY/101441/S,IPPAurta gisepteal.;teMtefieffei
7 4
proslevim. D. Adarnovim, cans Er/vital 81; AL
mat puhn ado)** cd Matral dln dace" ar fi Men*.
N. Radom*.
4
Koneornicki, calm Victoriei 40; GIL
Strafford era orrul dln ode Mal MIMIC ea*
,
Wawa 5101 voloare erhitecturon a SE CUNOSC ineerchrbe de mod..
Hoffmann Mr. Var.* Lamar 78; G.
Peltinesco, b-dul Ferdinand 104; Id
era impoolbil ad acolo pie. oleare" oare au Mudd pe regLeseit
Teatrele de Paste Trandafirescu, calm Doroband 8;
Al. Leist Amide Dr. Felix 87; Dr, A.
sele Mt Shakespeare. Pendell Mt a ars din diferite teen privire la mood..
adoand ¡tutor* uSiIntei loano" all-a potileclasicismuld. Opera Socleto7 die
Arineemen ealea 13 Septernbrie procurat o nesramil bucurte. Birmlnoluen am de *MO st re**
TEATRUI: NATIONAL; 121; Oh. Ursennu, str. CoL Orero 8 nete ,,Faust" Mkt cum sa rerun.
DUMINICA 4 APRILIE (matineu): ble; Dr. Luc. Boatsmen sos. Cotrd- TOURER. NATIONAL maghlar adat 'Motet ,,lintnlet" adice lie wear= axe
Mg RIC ectIDETIm'at..,.,
,anfilestui plidulta At"
Urechea mahalalei 0, Anuta; Martie Butiopeate etclu Sha- demo. Nu e *Was cotton, in
(seam): Maneehmul sentimental keepeare. Pregateste dentin Fiorillo all /*Rota Milhdru, altddata pe Lot
pi Striae.
(gt ci la de nee re mean* cu. lesele honoree vented pe bindle* ot Traci.
LUNI 5 APRILIE (matinee): Mane, Indic 28; L Stanacu, etc. Train 84 lut MellSre. in ascultand concede prIn radio, 4
chin* sentimental gi Strlana;
(sears)) MeMerul Manole.
MAFITI 8 APRILIE (reatineuh Met-
terui Manna; tram» Diittetlout
31 Apostolle

OPERA ROMANI
DUMINICA i APRILIE: Palate di
pima
itiftreia Zen. peptufilor.
LUSH 5 APFULIE (matinee)) Tra-
*Ma (seara) Poyestirile ini
Ce viva partidul Orinesc.-Rostal gayer-VI
Hollniann,
MARTI O APRILIE: Boris Badyna, AvOrts$ CU. --Lupt f a alegeri
TEATRUL REGINA MARIA Partidul tdreinera
fond a
lancet arced- popornial a virat tata tasenut Apa.GATRE ALEGITORI
DOMINICA 4 APRILIE (matinee la *ado imarthlallal libarat, ineerand
sae.): Dodo oi Lulu. ?extra plan*. A** epos- wei (emmata eat. CETAXENI
o nucleoli ,ateo.
1,111511 5 APRILIE (matineu 3 mo- ten, oclotil ea aplicaren creedal =t- liberalAtt tor next** /motional a itidicatbrod ca un ringer ern/

VINJtte
MUTATE
m): Dodo el Lulu-
MARTI APRIL* (madame pi sea-
m): Dodo It Loin,
TEATRIM POPULAR
eem,* ea produs natural al epee- mere In luple ga, de Colo mot meta
giel politic,
ta la Meta
masselor populace, en. %And lo /nand
nrgarc natural, menit se tads. ae,
lalantech mares functio' do
renew DM ad fl Introit a wt.
odacarif Ite ounatt.
Truitt-en ban eel alto{
aluttlid Id- curUe guatradmit Obentlo de +BMW.,
ran-Ma-Se peon0 on la adage,
pe am den. si a eirdni rile generate eh fawn!
°nacre

lit biros Bali


national care muntelie gt pro
DUMINICA to (matinee»: Chdelleh ti orkeduire a StaMlui non, pe beta Ca milloace,Ccon Mai la ladle Hutt duce, a
seam/ Soda uoundeet (*ender*. strueturai sal? 'econoMice 01 socials baleen!. nu se 1ntrebuinlea* asa natIonsi national care fthrecinmerte,
oars fulcra., st nalfunsf ste
LOIN! to Paintlaieu); Cilefullei; mars
agrees" 'aniacelitttli derprefaaere de aisle, tare a leta wet pens au Peon de *mints pi de legalliatel
I N Nowt. de taunth, It:Brandon°. morale, inistenta pártideltd ten. find ennatinth do a exoncimenta Lunteorti partidului grasses ate
11,01011 13. !main.) Cinfulloi; seam As° Axd el nu eats legate de Aden* parlamentax eons.. Moot
no ese eau de guvarrnal demo.. Atonal indealune docada oineta lot,
Soya uguratecti.
Iar druteul pe cere4 ormarette con, Dena frol Ind de existante a °a- atoudenue. eapacitelitlor for, a einsfulta loo
TEATRUL CENTRAL morent at autairee ea - par- lai Mani sl stemmatat moue ear-
DOMINICA: (matinee* Carden. lamented. -oste gingered care poe- lamented, fends alatocretlel bon. all platoons.
In lopio care se descialde el faun
Punts; sears: Greu sit II event ts fen Statui roman In domoltarea care au pas In mist/a. Hamel de Ewalt al eetatliplu,
LUNN (matinee): Sapasay Zed; sea- sa, de' egad/alto primetclioase, pro- Metatarsi mia faueltonaren eat. cucereasch,liberate, pe care trebue
Oman*
c.a. Gran et fi *roe. tium* de o *Manta din dreapta dead govern. general Averesen natiunsa, to lupta el de
MARTI: (matins*: Agitul de Noapte; cat ei -ma din sang. (ILS20--1921) al Ion BrAtlano 11002- aliberara
In cake aspirattilor imbnitioate at l924). Toll eel amulet re v.ut amen

-
seara: Acel care memo,* Palma.
a MIERCUTIL pragoste de student. partidul Waage MA parted* libe- Ten n'n ended ale an milel tare scapan de sub regimul de ex,
' 101: tapestry Zed. ral, exponent* politic al mid pieta- oenfra a an condom= neon sistern ploatare el Mann;
VINERI: Zi de Maple. matt beware, oreiete din exploota- de prwaraiment. Ton eel dorain se code introduce,
F?,EN.T.RQ.PAr:IN. E. -LQ..c.)r;lNic.9.F21.14 SAMBATA) Cel mal important. rea bogeltillor etatului pi a bugetultd rea respect** dreptorilor pi Mere
DOMINICA: (modem* Greu eO fi lente ill care a monopolizat ?cc-N./eta OUVERNIIL' AVERESCAN ESTE tAtilor mt./0*W ;
Urmaioareloi Magazine mom mama: Reprezentatie de adio. de Emilie national& milloacele de CONTINUAREA GUVERNULUI, ToM eel donne/ al face se ae pow

La incAltLinintea p BALIA A Cal, Vicforiei 90 .


TEATIMIL ALHAMBRA: Non el steno-
program.
TBATRUI, MAJESTOO FEMINA
eirculalle attested nou)it.
Rob pretext* neesithlti de slat,
-
identificat la mentalltatea sa cu 101-
cegild cernedledi Promni de etrom Wend el/color lames. al pee.
Irani ordinal socials, portidul liberal lost
-
le/teen
BRATIANU
Impiedecata a se manifesto in a- re
generate
Melentat4 fraudatti
cdnd -
volute of a
mousse Nance olaselor product..
pi nouneitottre Imponto olmetat
parantere;
-in
Sept cbemati naplineasse da,
La incAlta
Ma- toria oblate
nunl. lo alegorile partiale, In core week de catateni oarltlojtnoi
neayand mallet de a deefilande It-
ppf3ALLIfid Str, Lipscani 37 Conatituna si-a felon o Coned- Was fast fora., candidant panne- nose care are misiunes
prin taste railloacele perSi
restrt
The Capitol Sit, di Strada Pails 10 Cinematografele
tutte, nitre repotio paints ptril de
a se mleca liber oi d.e ani align in si
voie, organele legiultorcra
Arnie, undo COUSRIMIlla
lor

tor
de
telt
dictaturd au fast rastarnall
governare legate! 01. parlamentard; exp/oatatoare
alegerile pentru
*and con nanny, contains coneman &abysm Oa
estoterele agrn
tent produce..o-o ei muneitoans
sistenuiliti de drepturile at Inurp.to do o coterie
al Impintoare.

Flota Engleze
CINEMA, FRASCATI: lntre tree el le. stri yap,
unele liberal/ si pesibilitliti de Ire I
ppLa Strada Shardan 2 EMA PATBISLIPSUANII Nub* emancipate pantru tare, parndul condanteare
CINMoe
extmonta t MAW. Sams, liberal le nesoceteata en tadrinneall
au Iwo o manifest*. nalieltda
unanimet alai a con- NO electorala 88 io sag *ea
CINEMA VOlCULESCII: Tatnell ne.e. sau le anibilaan prin legi ea came- cepltei socitneconomice antiggrare, me 'vend Po lotreaga OA ante
110111iR 111 agar BovuDvAan PALACE t ter ordlnar.
Pa. Wt.&
cdt el a silionuttli de governor, partidulut Sinnese rASIOallti
vOçiit de aletaura AV000801I el te.
Tranaanno din
MEDIA SELECT OENniAL: 0000. beral - lege fauna de
electorate,-
part/dal
ta falgifloarea voilatn patio** ei
mar*li- Moe or fi *Resat a ends ce re Os
meres pand awl°, 1.43 ell re pal-
iteretautrea democratiel,
emtati dia deputed pe fat on.
II*
CINEMA CAPITOL: veneers ea Ltut. prelungirea gistemedui de
dletaturte toutoslit abrojii Plett. Palm, eli mind WM main a nazi
VILLYS-KNIGHTc Punt qd Emu Jamming.
CINEMA VLAICCE
le lawmen et Mutt come.
it...,
CINEMA GLORIA: Males se Mantjt
Mine liberalt
tid de la
dupt elderea mantel Per-
piton
Ast/el, tars ore fatd, In fate
come. ta O Rote W Tana. ta Pl- orgardsani politico eu tend..doultei
tedrllinti
govereare
sa eondamne disteetol de ate Mende
Brancato?
St iota cd atund cdnd Tara ef-
non of mooed rode( btruinfif et
GOMITETUI: EXEGUTIV AU
p4TIDUL9 TXRANESC
wee.

E R L A a: D 4 6 Cilindri
ena earned. In 6 ecte lox a Meta al metode Bauman, deosebita rein chentared la vtaid a porn.-
In 7 a.
es Past.e Alt. ea Manta, come.
CINEMA MARCONI: CAMrstuI tram
for care rep's:ink/I all& mutceptte
INTRO LIBERAL!, TARINISTI EI el cornspnads intereselor eTaselor
productuaare e muncitoare, iala ed Frgrnintarea palltied
ctata oi enema co willtam Desmond AVERESCANI
Partnal liberal, ease vs& eelmili. gueernot Brdtianu. and dela go-
ClItlitga0 '''rtiltzfriant
Saal mnionar, comedia la 7 ems on
bull de Sim In armloads/area into- vern sub firma ea de Brdliant.
reinstaleolit sub
la BrAlla
Moe. ponne In rend InIneleal. ban.. Constantinesso",
Lumen Dientruta, era.
reenter Mateeretied
CINEMA METIER Caloo notillem ee reeled/I de osverears, Meese,.
In la mart mention He direct fie aria
el are firma de General Aearesne.
on,. German general Averse. est. BRAILA, ;sapid la totee8 t
acts. ne Iseafenentlimprovizatead.bee prenagiree guversultd 13ridiann. e carekCalive edisolva par"1121 seok-kn'
CINEMA Alta to matut It partldnI Itirtinese care yede Govemul oeneral Averescu mati-
MM., Emu otTomtrue% enenteecu chink)* de
St* in Predominance nee
e- spre falinnentol total Hamel kill Pa 'Ventre reere:!afg."'d

(I-
Oer Intent. 1 polities ocesemialt a d-lal
intareselor Header nrodachloare 1121 enteeeM a N.
CINEMA ISO YUMA: Nu lit Roscoe, font-
oultal feces, t somelto ol trope Nes oranelteare al laUstosesta mind- la &Miami II reelmal de distataril __Led partablial eatiorfal, foot pew
PHIo morale he clan de stet ara notified el 0,001 toned Ertitlano. fes Mow, 01-4. dot tamed Ode-
CINEMA MODEL. oc MIcul eepitan ea metadh de meternare
eaersintal Caveman general Averes. este enact pentru hewn le eve/Tona0 .
drama 30,0 nate de elms Laura await al mocantemalterl coast:Its. rue! perfeelos decat taunt tiavernal cons..d..kdafi
Alameda la lee o etnnodia ame. Brdthom ca anal oo au loottazo
donne.
CINEMA PATOIS EAROVA: Bermes ease an
"goeItetoe;go d'er bete Dal*s PeRaymond
lamella Ipr realiten se-
5.0,1* emos.d...
liberal ea pardslt sess la maraca* este coodinneata de le-
asannt In seta enell stnenlesnl. eent sa reactive chestiunea Fe-
CINEMA PARIS Most EnTaleelt R000li date ei eeenonnee ei rare slant mo. otnit.tvelL.a.r.714W:erg:in tka.reeliglii
wale opera eentateold Co conbral Inn a awns crimodna vletti neartime 7.riturolaktrf
Blaeot. Politlee oilier, as mallet in 0. oe elbei edffineesell fruit. P.M.., da It pond la 0 KAM= Intlepomeste
st 901111. edelane ear- ream nee ee en enteral din WI.
tide. wane mum ale genorelohlt Ave. ,deded
IN DEPOZIT LA Stiri artistice Dlntre amen amine. Bortidal rose. xr:1100 Ceaa n mcci
&in Redo Portman proounerea de

REPREMINTANTA OENERALA pent= ROMANIA la tuntrele 13.17d7Pasti Tentrul Lupta contra guveruillui arcre":sm&ftriff'TrFaia:VrUiFirildP

COMPANIA AUTOMOBILA ROMANA


Popular va Inca, In reatineurt co-
media In trill mite nO un prolog In Perth'si teeenese se glom., let fa.
yersurit mutabas te d.. George Sil-
lor sale -
lpore.p,ariiatotsoe
po proprille sale
mdolarcloipaRne pe
dependent Chop* mega ar mom se
for., Pe 15 *0000*, Io 0800 mop, el Mosel-
mewls ealiel utoentorenlAinn localllate.
via.
BUCU EST Calea Victorlei, 89 , Spectate**, re intermeant narelals. Tara este 15 prime/die, Manse e E corbel ea la Meanie ,sd se fact
special pe ell luid. se ye bucura Partidul tartnese loi Introgeste e amide 5n milna liboralilor deed o schimbare sore u se face loc, la
de and* anolnlInoolb leterpretare sporegts Memel!), [otiose pa lot Co- nevernal de mud. liberate al gene delegalia p0000ce:1M, d-lat mom! I,
ca oi *nit *inset Mil oi chiamt tura la lupto relate( Acmes. tut este Mang* C. Sava. Sena a lost mund IS
hoteratoare. dela dome previewla avocet!! statolui chase mcd
Ira.
oNIAT.0 Mille acestim pletorul Paiteurn Exponent., alianielor, cu organ]. Govern* de *Mai nu ego ga-
test medic de ispitel Bacot** *lea Griviled 107 Stand ifin inaugural expogitia
MedMi specialioti vindect radio* tn seta Mozart, din caMa Vieteriel mantle
lt
la* politiee poyiliteare, tome* In vernal dint Ad, void prefeett ludetahil d.
chiode, a dopes fulamtehtl, D-se a
SITILIS-VENERICE SIPILISUL. BLENORAGIA momenta ale eland* deM- Govern:A de asIdel este govern* declare ed va continua opera teetotal
otte nr. 48. sly, sou expuse tutor ele
Injectidni Mtravenoaao nedureroase boll de litcbati, rentei, Analma Penn* egotist, sunt ailed.* de mente d-lui lot Brtitionn Tara trebue prefect in*al, d. Sarnia Reduces.
g..3 ,,,,vtfe,geltd, injection Ma durerB Itheratoide. Millman* dera- Mini mart guyernul ei. tam teebtle , Comp_
il* {banes a so romans In la te sd-si dea euvannul el. (era bubo
',Ii4n4041143bari Iona 4iun 221*114 Pakkultut a'Au10.4-. setal Apo, ,pgerpul ea

www.digibuc.ro
www.dacoromanica.ro
d
A D 1rF 1.1
. -

firti 9t

ees
Names* de Peon al ,Adeverului nistratille *chlorinate Lat$ transfer.
Literar- Impend, o sal* do nee- mat aproope In sitibltdeinni
ds*. Este Torte de e bilane case mill*, en ochit *Ant de nebenie, n. -
IL. loch** via* end OPate de priori. ace.** ant ci blame* ca-
bundtate: Matamoros. nenorociti. m" peeirn o Id., intelerinall train
tor" din Ismiderni. to *tar** splayed a mailer
Io de. 88. Posit *balms I* an- acatori de pretraindent. Amin nee.
culu!
-
ea toltioane de femel li bbn- Soll fajli de birdlime eotnalti Wee

-
bat* din Rees, ancea la tempi* epoed *More, on mat ant OsbOil
ecaorteci, posed, friplart, or* trolit... gesicalogi.
Alle tart, tritents nu unmet Prin
0 mite min otatk-Toate Iowa e indignatg, der... cumuNri L..
DAM asstru toll a tsmiat Hristos,
riarceote Seeds*. El a haviat pi asboi, der el Min reveln111 rifb-
Mena vat, annuli Donal; pribegt, lente, an dat ea
1918 ol pat* ata
De ce e some viate sau teoria ctObritului.- Prin bganiile
110101100111tt pe meanul vietti,
Bristol coo ale pogorl tn tad, tare
tart, ealeve emeletil politico, mat..
II de dry* consom Governed. din centru.- Rate stibatice si aaste domestice.- Eterna
an lest prea admit. In
medalie cu dog reversuri
Ma tassel it In 111100110 voastre oi. romfbeecti
puriftcot. Nu mat suit Met 0113110arlá.
both Mel urigocil Cu tot!l suntent nerie 00111a, Mad Itolgtee deplind dom.
io *a* la*, ea root mad act a Politiea *Maid a ulihneler rile -
frail, toll suntans nevinovali el cu- sarprInes, In dot en, Pactele 01,
soloriabele condemnalfter politlei ol en toetti primdvare de agars, n'a
m* Maintea gleaulut lebiril care familliter *Jame? Dosertle to.
tart* 00 lantueote pe Not toll bran doer cmdinta ei Hendee mid points tonbtarmL Oamenii verbena
miei ib marl, bogeti si eared, Iudat asignraid. CI, 01010 *kit* oat In ves glasul rid**, nestionleasd ner-
et Mont, cu totii sh ne rldlebna 01 enfletele eelor desessi. of pradd, froze sencte id de.
ob ne lmbratistam din tosta Mime. desariso politico ol odds.
La nenarecljiM din Inmea de blei verriglnoase. de seemed:
La net 0000-1 odiceini sl &teem do-- Mace* de gratil *ague OS ne
,dienerocelli" din lantnri -01 -
rta. da slingaterl la toranite nentra dim bettleanna der mot ales in seaAmalmarbantli lasat pentrn no cam /triceps.
oi coildland; ne.ann
pee. rile% acestee, sand canundi se Cara desinteresat, yearn nu emir* rfan
to *mite, In via* de eine pe ewe *tea slant* cl se lmbratiosasi ea tinsp, de ee
at doe, as merits mat molt debritt
*Conde on caveat bon. on dar erte-
tenese. In nitImol rime Ma verb*
do mehraele ol Wend emotions**.
frat11.
dintre *el nenorooijr, con-
Il
demn:10i Politiel ao drept* la o
deosebild atenffe. Pentrn dan$11 ans.
de Go nu sloe en.
tars aoelanti sae motarianalt dem
am *molt.
ice
-
*tar, proasat uns, al statuhil ol
*anima de matron.
respeciabile el do Irixbati canon.-
TruyouSelea
Ancheiele gasetareltl an dat la la- nistla ar fl ntal mull deat o arias* *clog 51 cn erica lob Dumnesen 01 este cea mat,prepasäcomoarä
mina lamed groan:lee: tatreenti No ***Wm ea eirmordra Oda- a ansoariel, --, In plait.
damn lie *endure goat, faro dot amino print* sisetele 01 riot. seceteava not, politico n'are a fiecarei doamne,. Inglirea et
eeltiraborl, io ner, invaliff In Mote **Me de pasha* din allele aceriest ee edtria.
prelunggte tinantta, fActu*o
areas* pline de vermlnd. Is Hi. de arbateare. Nemm liil0100, fad, amar cad
0000*. ii lal0800 01 Muth Adult. M. Sevastas nlei odatti mat malt co Wad no adorata
s'a eridentlet stansa Iandtord *tee
Pariele, 000000 de mtel ot tees%
NAZHATII Sapunti Elida-kkal- olä Itilerfragethttea stingea '
Glose politice PREPERINTE
IA Doubloon
Ion Lapedatn
-- -
monontimainanclarit a d.lnt
Postal eon a *MI
actual* minisirn UN COLT IN PLATA SP. ANTON carac,teristnereteL
al flnenteler. stmte dolor od ammo guvernul de 0 riliusoil mid: 60 de lei. Una
Mustrdri
Milord!" reartd pelrInteste gto
D. Mai Ballarat are motive
fie forfeit.. Se fare dovada re-a a 000011001 nostril, post-belle, a ea-
loot. El disontit e se discoid. Nu
mumpetea actual& Si stt vedell rune mare 100-120 de lei.
o dime dumnealui ea sO ne mplIce Enstrama de °ale, de canto*
- -ri- Mat calratonaiankidlos fi,culuult-mat.bine parfumato
;
mat amine, ea pet* am apes*.
Mental penfru rtsipele tut de open
de barn gate. Nu se Impacd tOp crea
glmul d-onle era mat bun. Era mal
bun on rial de est. Probe: le* ma,
de, mode Irma-
$1 1000 la framarddrile din bar*
Inf. Nu, -
se paslonease pi el et, ea
-
cum devine caul.
Te sit sit-t miehf stamp ?
Mal rail oh te veil, trate-miul De ce
m el bund: 80 lei kgr.
-
Zgrele negre se vend, dessemeura,
estasi 11e esoca prabultril lento/
;Pi frunvoasLä prim
tar' subsecrelartate, -
rea noallor departamente pi-anent-
mai
sae mai pinto placate, mentte sa
mull
Stl. atilt 00 Him* nu ware rat
rOo pe d. nomble
deat scliderea Cal* 0 stnsrld rot-
- 00 no se lase mat Pre los de
noritotee snometaarit care face el
desface patina de pallid, se au- -
at %eat ME sit stea pan0 acueica ln ha chip extrem de no*.
Cruntee bucatelor,
*nee team' - - al I cit 'dad
mescal rnietu ori le $ampania ut roinurile infundata-
satire setea de averescantsm so- mal and e d-sa la alms Aura. najearii ha intermit*** 01 riolente Met poll 0140 mai ramAnea rest de
feL
Se preateac escursitml, on miel
blt ce-a euprias canoe caractere
tatranolgente...
IT revel*.
Asa sO. tntelegem de es fa bum- Olson/if core
ci *soda*, acetact.
a
ea *ma. Invertabil rinse:sal
Hire& Avereseut u mama Coe, la *lease e spurnso turbot, la Bro-
mar sea Snagov, -
la Severin sou
rat lb Plata flail de melt de ve. Mate cb nu mal poets poporu el
Takeo nu la
Are dreptate Vittoria". Mres averescanitor: era anemia
a - SCUMPETE rabde I
f* nu Pali adus deal ea' la a- Braila,
la Akerman,
-
la
pratutindbmi undo e sane,
Numai ctS not ne antintim de o
ate indignare a loi. rostini in ace-
ias ferment si asupra aceleiasi
chestii.
milla
shale
se evidentiese valoarea
In Minn*. Imam fiecare rau.
un (ermen de eomneratie tam de
e
Da,
late-
aegis e alrietul dhoti de
Pala e plind de o multime pee-
Hi* I fora* In oalori, *dame te
men and n'are orate se face!"
9i era
britulu1.
mat departs, eu **to at-
iarba.

elm- prIn snalealale, *am*


SA PUNUL IDEA r
V'aritittliti... Sub gavernal trecal
al d-tai general Averesco se taint-
Tare pare stmortabil... N'a 900.' >,-
ti el. Goa a
preterit ne d. 10001
13014amo lui Bela Hen?
meoene opilculte, menicurate
rhipirie dupe *Lima
tate de serve:Dare; ordenante os
e-
emor- - PRIN BACANIILE DIN CENTRE preducktori, calif vitriol al ellelor
Alta hune, -
0.110 pretor
da ari, mancited II nevolast, 101
cparfurnat pS.na la ultima sfäräml.
tase 011 minister al maxi'. Ce scan Tot 010 cum lui Tomemn pateal gore raseetbi Pe la tabs loheretele; Se ameba tn .deosebl anaturi pre:alms Serb/amine llgantnitera- eedeet40+444400004.44eKelme-e04**9444+044044.1P
dal, re protestare, ce amenintari hit In earciami slim in ease scnnde,
din partea Brdttantt motero orichnd pe d. Tancred Cons oament salmi care au deed*, In Paolo sillatece ob gdatele_
fa* acme II Cara vesalle.... `8871108 ..858i&. 8.1a8=
meallee au anions.
linpotriva rtstpei. teutitriemo... pen50W iheaaplevhala0000so
tele necmare de pate, un lurid- - eau

-
TU.
Trecurd doi aid Maid aceea si ear in mijIsteul cerium cu

r--3r711 çi
Ms-
oenird la puiere, lo 1922. ball
Ce-au laud cu indignarea si pro- Coneresul oartidelid Cornea de mid: 00-35 lei kge. De
testul lor ? $titi o In loc sit destam 0111ri, 50 lei; Pastrama de eaprd 30
Noe ministered mend, -tau sole-
det Mabel din el timid dear:rid-
mate- $i, ca sentiment, au real
national
um
Marital luate de dole-
lei; de oade 55 lei.
Mania conliscárilor -
edam& yreo 4 subseeretartate de
laid de at ira ne entesiamneaul
In
gala permanena a partletual na-
tional, directia acestal partid a !on-
[rn" - lar a lost conlIscatti Lapis". and ar LI procedat altfel deat
Am spas, as prilelal prbael permit eamplinitrai
indignarea noud a Morelia". Id set urmatoarea convocare
In ban boaddi Delegatlei Per-
a
confisad, nu no Leteresea.
go motIvel. Opromm lt anon art.ad
doer geverard ea nn
ne Una prla madams.
supdrd azi ad se lac din ministered
de Milestria si comal done minis- manente a partMitint national lima acelaq loom, mare ea.. nlel ps paz I. prlanneste
ters? In sedate din 31 Marne 1926 se nu poate exists moth: da eon. seL El nad :marl proprle
Stint din exuarientd cmo ad eri convene:a prin aceasta eengresul
general al imaginal national la se-
Meese. Pent= orloe abatere, let anal. Tillva oars as face
mess: Iliseraili par face din ode- eland pate H atonal la as- In land anal star enable:at
page to
Candidatli
' Coen% mare le traglal pe chattel
oadperil directiet Teatrelei Natio-
nal. Tragic& Medal centre a !m-
date extraonfinara care ve avoa
loo in Dimmest! la 11 Aerate 1926,
era 10 a. m.
Ordinea de ri a conmemlui co-
orinde:
a pendent Erlattn, In loge, dos. a melt mal mare dscAt eea
lute pedepse padre toate de. provers/a, eventual, de arti-
Hotel, din Irons, Wanly sale er:MI pe ears Reverent II 'o-
de urea.
Se oblecteso: Pane sa aa
rnate separator.
gi apol, venue ea as purism
Raportin condtetylui central;
odal pe canadatll la portatollimii
nisteriale, e o solids practice: era
1)
Deliberarea asupra situatai prommte bolillo, riend, de- Intreare, pa care puns, o) Târgul do 6 MOstre
leg ministere paid la satislaceree politico el a atitudinil partidolui la railed liber, ea rhapAndl artl. de Edgar, ql marels public :
coineleid a... dordilui de maned alegerile mnerale: cola primeldlor, otrava. Bea- Eddie& altit treaba d-nil de
dealistd din pallid ! Dar,
cu direetie Teatraled. S'o seinderi
a
fad 3) Promoted, Ponders: 1111010 ca legee sinte,0 la govern ?
Intrebarea e fade serleasa. Frankfurt re Main
Bucarasti, 31 Martie 0026. zice molar:arm qi :data e do
e Po en simple minister, e imps- Munn pent= ca ea 00 nOi tle Noi oredem ea mint In tarn
Pres. P. N.
Mena d. Goias e pus la grade I. MANIU
Pre*. P. N.
N. IORGA practleatd; al dollea oh otra- aste role melt met grave de 11-14 AprIlle 1026
omelet. Ca eta mal grele pto alt v"
dioaso cum par a o erode a-ali
ciit
a 00 e shier WA 4e prim* clod preen, ceie pe cod le-o ft
de asprn- - 31 SECTIUNI DE EXPOZANTI
coptinzAnd Mate rarnurfie de cornert I Industrie, ofera
-
legea noire scene categoric geld:
Dtregforit Tali** Natio-
nale sr* fi nunnti de ministru ocio
Membrli conereselei Seoi
a) Fostli ruinistri ; pavementi. Lepte" de ierl, never
pang sa
Induce nail 51 alit'
emnfiseata, s e ván. aim oh *eat aettaittilor sr
poate intereaa plaM noadra
Cart de legitimate, pe bare' carom se obtue reducerea d
:deer* regal dintre Pernenalitd- 5) Postli sell de resort ; MEL 1)E VANZARE
del In ente eau mil de mom- petea ea-01 Indrepte alarea
la sal la vim germana, !Meanie de altdorie l reze
tle culturale off o recunoscuta re- c) Senatorli 01 deputadi dho Ole tin mid! potrtvit 250-300. lob Unu plare et cei can au citite) xfivne el Mirada. locul*
outatie filmed si ex-Pot-iota tea- ilme tegislaterd ; mai
gran
aserit
- 350-400 Id. Chu dolma.
grao ob pe elm*" 100- - ei-aa amt. totes, Ilastiti, de z. la Frankfurt, eapatati grated prin reprezentantil

% are
fc romdn care merge ta daene
d) Prebediniii organdoarillor de- GOO let treberl, Idea sq se dedes la pea HARRY L TROST & Co., BucurVi
'
Cosa si cere arectorilor de tea- e) Membrli Comteetelei Central - Lumen e unanload In a real- ma' mica revoletie. De oe-ril Raportuole polono - rose Calea Vic-to:id 7, Telcion 47146
' ere bilge de fasciae, no e o per-
noes* prfaudla sura exoesiv de facbipue Decant:I ea, dace se VARSOVIA,
med:idle cultivate, al, mai ales, _41 al eomiletelor provincials ;
octane; et leul a sinus
abbn atol o valoara ;
BA nu mai
a
se face jaf hatervenea confiseorm, noi legate 2 (Rador). 'de-
a disentet en di-
-0
om en experienie teatrald?" f) Cdte dot delegati pentad Pei neruoinat cu ohiestele de prima nee cad wrong so mat mu:0cm 71 rectionalsovietled
Deci, toti pertizenii averescani care parlamentar al ludgelei.
leplaseg, toed, s'au repeat Paolo-
aritate, st.. der la co
ate se ad pima a laiana a identlerekr din Danzig
chestienea relacerd reagent' lid- aptIrat st s'a pas In minzaws la Ubrin
pre-13eg-Vistela si relearea trees-
' net edge diredia teatruld, md
lids al Imitate respective
toads onialoare de
ndee ad, sad,
spectacole
surd
gra-
LECTURA
Floarea Literaturilor
directorel posedd Strdine, publian in numb-
Imemnbas, reporterisecte, %pia
apere
indignant dlecutd... dar com-
'
nodule! de lemnarts din Raga P8
West canal,
"
a Flag, 1114,TE 0,sTe"(
Warm liberi la toate teetrele... rut de Paste, o nuvel4
AGENTLI OUVERNULIJI IN RIAU
DM and le cand lei face apartile
VARSOVIA, 2 (Radar). Val
a Iv& Foe la 'Moscova schimbarea Roman de Rpm. THEODORESCIrj
1$1 d. Gadif se sbate sed mai polo maritime etrie on teeter are
dureros emberras de chats". C. arisede :aerate salter o ob bee de bueurla vents* lar a docomenielor de artilicare a con-
'molted consulare nitre Polonia li Autorur CetitH ldealului"
0 idee s'ar numI la teatru annerican Edgard Poe. tutu la came.
en general? Prelul lei 4. E arm-amen* integral tam 11010 Wadded, semnald la Mos.
cove la 18 Mlle 1924, Ealtnra ADEVERUP. Preful:
prindeau maul si maul lui curate,
-
logntOana
Durere, fii au.,
tranu se prapadea ceva din pute-
rea lui do auto-cheltare. mereo
ortunde e marea Mal de magician
dolaire, pe care Nentleanu l.a tuba
asa de shwa id de nalv
st I-a Met Malone co venerate.
bol Nendeenu. Numi Ingadue spe-
Dar. natimalismol acesta de cea
- a
Delve, ad triad agora
dt
-,.
mai puling tI tot mat vie, tot ntal
cheltuitoare. nd MI Insist pm molt mina sham
mat purl tamale romantica a lui In adnitta'noplare onto.
turd rare A talentului lul Nantem
Nemieanu se cornpleterma cu un Deind Iowa odth,nd el
de Dorn The dorescu Plecare sensatie a al devenoa, nu. Dar, nu omen .ss. Meal prileal
suras de tandru sarcasm, altolt dln
astfel, o iertfa de sine- AsIstat de a !modem, cat de edam paten-
explorarea pasionata a genalui tut In oralaa pe enullinteta ski
mesa la o simmidero prelungla,
Editura literati a Cassel senate-
lor manta o aotologic din °per. -
si de fleet etagere nu lumea,
aloe a Ma Mt de putin langa gin-
lui Nemleano Am mot deseorl pri- lasts acestui cutlet st langa prate-
anevoioesa dar vomit a lemma-
tome, sub imperial soul descantec
cone el, es sensibilitatea IA In al-
pe carede asemeni el I-a
respirat nesatios,
ma geniulul hil Baudelaire.
o proba dechilva. Nernteanu a
Cat de deiced 0 Mesa callidtmN.
Sub Neely Placerfi, cdidu

leiul M. spun aorbo rele Moore con- nia copilaroasa a acesrei de .C.Irce Monica. Nanteepu Idea In meant poveste stoma de proza tradm sonetul Reettelllement. lad Cults. Ilerwadarea, la
dilatory( acestei inslitunt sl demre gente, no gaseste pe Nemteanu plate st face co lubirea ¡mall a M. ritmatt dame: mat WM versatile beam, dipole
activilatea mdreapta sl neferalta randurile de manual ale d-Ity Dra-
Pe care Mosul i-o Morava. Cu a- earn/resell.
nut arnant care platoste. El le in-
tretinea cu sufiet de al 11M Le In. D. NEMTEAN1J
St* Wins pe dinanna din prideor boom, ale lui Baudelalre: a Durerea meat ditsal me
et ma uit la lucrurile tiara Sots and, 6 ma 1)ouleivr, et tietta-toi
mom sinceritate na ne impiedectp Vol transude, lotus, co mulatto trainee ca on to risipiter de bard Sd spar in oremi mat dune Pe O- emearile VIM salt um ot (plus tramatia,/
Not sa Nam. ,
P1333,
ati Insermam azi. alcl, cuvantul de tualloarele fraze care emu% su- Sato_ N/MU (Indlate, Tu rdClaatalf le Soirb CI demo* is strofe'mbefiranite,
auda ce se moire d.lo Miltoll Dra- latent col pialn pe artist: Pilaf D. Coast Badman a analizat acl Fri auflettaiti bun o geode Mende sung done, ran &Ng et frangtota, void:
goimescu penal, a 11 pus la inde- scrIltorl am Intalnit care eI cond. critic voluand ce n1-I !toccata Casa In dread vote lard-ned od ant, It einguratatea basdle to adaduhal Una atmosphere obscure ooeolo'ppela
mana cetitorolul de azi o colectie dere Mom a vista, ca an slrnplu scoaleler. Eu n'as place adauga Pa- starednie de Poole ed aft min* nisi mug
[de aur] Din apd cum se'nuled
de moat alese din opera lid B. Prilel de peezie, cum era Barbo gin* sale decat emotta mule care .410r001: loupa, et.tpriens
frillt1 edit varier* *minor din jurul mac, Ase unr portent le pain,
ma antra Soarele wan wade
E o tapta bona peMrit tiemtemu. Toate incidentele, lealI a irlit in prletenla antler din ormil der din Mete Weptitoorelc motet mud./
Prin myna total purta de dotal ens des ntortelea la multilo-
bilatateca noastra national-a. SI, e, lumea Incenholloare, *tat de
7114
al v1011 lot Neandeam. Anl de chin Pendand
jori, (Curti 'de faro,/ bis Sl ea on limo ¡Piet,
In adovilr, o tomtit-Me de Inalla da- mid al nelnsemnate ne-ar para.
torte a edituril etiolate. emu neural cattail adevarate is-
Diriguifimul antologillor Cosset voare de poezie delleata. Sub mane
-
Il de wpm inversunata cu =aria,
on moartea care alma totuS Ip
seise lui de via% cel bol r4. 01 loU-
Scot sonata din tine firtl
dim morn re las ad mortl
eat 011710 de stout ardmalul
Mg Mai ire droacord roo natura
rl cel mat plan On stare ad mad,
Sow
Va
le loose "da Plairir, re bourreett
Pens tar*
du rewords dana la fate
Auri, 00001 tel, shntios
tosalik
Scoalelor o insoleste de cateva m- Wale Wau altd Vulcan, Mate se dator Nerateana a feat mend sensand am monad mult 0 NM 0000 I
otors, introductive, cart stud cu atat transfigure?.
mai emagioase cu cat mat mal reci Da, asa era Nemteario Parea .4
Era prea Mull seat In Mugu] a.
ceia de oiled ratat, a tritonl tto
simple, al incturandol direct,
lost poetui naturalist prin ewe-
-o coacum stint :moor* ea eu cdine mg
(Caren];
dosilamat dennren%g
I E acmes mosica super
PrheAril ettelak doe, dim
instrument, dal tot atat
Angar0 meta emanate
si alai austere. alma nu isbuteste, mealta de nervI asoratd in milky, lung a Sovaltor ca o tile ce sub Iona. Niciodall, ea in Mem lob, nu o tel nu end -ado in addrion and ;Met d'ama. Vets re maser lee de- precis sl de vibrant. NOM);
linear!, sa gelebreze met aye amts. col Itotoli pentru a prinde Mate a- greutatea float lacmal 4e stare, st s'a Invederat cat de comuna ,e sa- Mot o fald, /Conine Anim,
r Means sonetgl Ill Pate/or
tree tund mart drag decat mamma che:11e $1 cutrermarile tfit ado% In masura in care se avanta ne sulteleascii de aspirant a re- Sur lea Salaam du del, en robes sut 005001 exaMin aceea
cuvantulul unui strain. instrument mien de masonic a lm
SI ca un strain, respectues e plIo teysitathor spasmului
mai trudnic cMee coo-. 51 Nemtea- mantismului si a naturallannalli.- Awl do ad *atria
din tode ease;
a fa o ;Iona laanntead
Swatr de fond des your le Regret teasel si a drat t3oo01t0_
pa cilla zadarnic Pace cu lut bunt frati cement instainall pe laourlunrd acelas Malec mog dA-e
de pietate' dal metes strain, %roc- Us cannel bland de alarml svarht al tar ma tritutem
"

daemon t drumuri pareale. Naturalismul e Own; smonare in eloroltate.


bole d. MIltoll Dragomfiescu des- la valarlle ;nominal Cola.. romantismul sensatiel, dola cum fl mans* runt 1.0111, rau cao Sale! moritand eendormir
pre Nemleanu. Cel co I-a cunoseut ii tOtas, unealta aceasta sonsiblla
Dar deed, eel, rendall la al). vlajd, lmotatej
iu- Lc
furle arctic( II a fort, moia, o
Gyred auflalul nee Ot,lseih adtar, romantismul e naturalism/LI Mitre- viol] lot de cola] v.'
no Nemteam, gel ce ea tufirmat de voiceful cattalol mleta al 11111,
paya la suiedna privind de aProa- era o laptorl vie care mama ou
0, trupule, Hs* do ri o potaitig
In vole ad doer me load tar t
zentaril,
beet de romantic are peetil
ran
rl adsduhul inmost/ de aur
pasta verdelaandben
-
sau aloud et reratutio,
jerburdor,
Di, ammo un. long Ilnatal 1051Pant
ra rarioso
llntends, rna sheds, entonds 14 douse,
Inc 0 cupO in care
ea de aproalle, mien
pe vlbrarea PerPetua o nasal sea- hecare inciare ge o afecta. Caci lad lead ed lonear din nou rare eta
, care' gaseste demn de canal older pate' ardeloallortru al ponellor, /Nun sui atarche.1 halt ca pe un hate
nIb011bU matadive care se apandea Nome Incitare li cerea o llama Nome plead 0010i0.00 sPre pamdnt; incoolurul cel rnal 1011011 si mai do- wa Taal departs. oe inajta
mat luminos pe mama cc 60 con- dito escnta exisiontil el plapande. Si iata ca Mello ce autcytic, co
mestic, sl orlasul acestet Pooch nm Inch 4111e010 aceastu de a data aspirat le-a pus in ronanosto Nola- soarele care I
gums MOWS de gem ma/kart a hem sonot lt co ficce linie le nin Iged ad need, 41 uopil cu tuna, Mange a fost, filra indelalii, Ban Mle Orlando sl fora de a 0 Mgt 3laint Vem

www.digibuc.ro
www.dacoromanica.ro
?AMU 4

°°.
""' '"'°171 is,m-ssuss

ouneti vinta h orimejdie


int°rInatiull! -
Vinerea Mare ea patent seen*
lai patriarloe. In present. nsembein
tor ouvernulus ti a budillar dementr
tari rink it mildest
Oslo rodooNa n-O-W1-14 din elol Demnal General Bestbelef
axJ, I. - Nu aeon rl Idea me
no inreeistrere o dentere, o de- token de fag
lar
Ca eA ainngem
-
so a- frames( nano la adanci
ne /NM traverse
O
ballaAs
lo Th1r-0.8 la In side Imbue an ne sedans an.
ne scrim

plasare de linle, o rasturnaen de care, din pricina outrunan celoc mei en Lama de fuze Pierre",
vegan pe chile Curate ardelene. vechi, se stria, 11nM.
Cele mai edema, accidentele a- de
Minoru! L Petrescu, cite str. Ware
eestea !oven trenurile de menu; Asa Mod, partea ma mat mare No. 27, la acne min carte e font in-
5 snnt dentin de numeroase de dne must insarabate In pm, laughlat de eh Mast ammo Gilson
ei canunle Mod runt In caurit kabala Onto se Ratline animal giro Indent, Victim, a swearer, Mr
Venue de perscame, pentruca pe Om/Mtn] mealle. 0 ideate. a criminalul a lost arestat
Mott sit tIe deoseblt de hetrai- mist/are ammire a pitnentalai, o
Mon smite/tune a vogionnelor la o
Dona deraerl intamplate una earbi si renal care amnia, pe
dupil alta, cam pe aceian pandit- EMI se ciao in aer, detainer, se
metri distanta -
ne de linle, la vre-o 'cAti-va kilo rastorrar sad col pone moo sina
01 care dash eadd mu:mined e destut de per-
Wan luat proportille unor deras- cent si Mart
tre oc datoreste exclusiv ureter- $015 Sb fosta direr-time reglol

-
lei de spirit a mesanidlor el no- relit din Crut min direetOrul el

--
rocului, inn impun datoria sit dr- Hostel, a cerut lo nenumara-
cereetam macula cari determing te reinduri, co rapoarte also-
, frecventa accidentelor fn Ardeal, numite indrestarea mental al-
In special pe lirda Bucurerti-Orec Mani Intelerarale, rein marda-

,
rice.

Mel(' acestea, no-a condus la des


rea unul motile de traverse de
0 arichetil !intone-flora de noi schimb,
verse.
vre-un milion de tra- -
P. °es caperiri somatic/sale: thmte la Ducuresti
Calateria era Mural In Irr vederea Cumporitrii materla-
deal insorannA riscarea idea lultd serener din motive pe
Niel 8 Hale art e Azure. La Elm care nu vrem sh lo eerceram si
- Nu ye scarninsIl niciodaran
care pas plindeste renorocirea- mai ales pectins co toate eumpa- PMADA CADUM ea Unit
71ecaniefi enrolee matirtile en raturile trebulau Mcrae prin cen
annima In saint in lac rame tru n'au mot nisi un renultat
inainte de placers si la lime Pm Punnele traverse complitrate s'au
- teete imedlat.

rare se inmatean ea de riltioadi folosit toate In Vechiul meat si


dram Urine ferate din Ardeal an font Camera de comer) din Main& a
TerasaMentul e subred pretu- Ware la vole Intiimplarli. Oast erl o aedlnad tre care eau dlm
t tIndeni, Traversele Orate au pu- ' Anent direcnunile regionale
au font deshintate, d. Tomcod
cunt dperlte chastity. la ordinn olll
l la s eclat cea a On Wens
, remit Durata millacte la leaver-
sole de finial' este socstitil la Constantinescu a obOnut pentru Era ales o emulsions care sa ninon
SLAM 'OMNI 3-5, MURESil. 77:3 4763' sapte ant explaatatorii de perturi exportul
liber al temerseler de stelar si enders*.
la centre pentad analarea lesponesalor,
La theme larte ant traversele
badmen Woolens. Demote Min- read atusO o nadejde ca sit se a-
unit, se honcho un teaseu in dmit vre-o solutionare gravel IMPETUL dole mesa se deschithi
napte darn el, in time an, se tn- rrebleme a sigurantei transom- to prima si do Poet Medea Ran.
lcraurate COte o parte, revenind turilor. a Rented Regina Marla va cants he
Deane.. sfatuim p1105ll00I I Che
duph, napte ani, prime) al dela p. m- Oar carbine-
partluni. erlatoriti en treaul In Peered berme
rile el Mrannielle ve Malta Mod.
In Anted, sitAliste tie Mobol, del sq punell Ostia tes prim* neala dela 10 a. no. la 1 p. m.
1

' travarsale n'sta met lest tales die


cane. C.
I DIRECTEYNEL

'fr.. ,
1
ledumeriri jusfificate.- Continultater hs5 no in
Plutirn desenordate fr vag in CO rd
CaoitaM sV5in.
prlveste programul monomie ei it- load n'a ptiuf sd creme
a infeteeo ei
sondullunile sinners
-
seresikEr
,!::,sa
intense de
din partea natant el a pesticides
pr.
denim,
.

gusernul precedent dintd constaatd de snider, sub


greseli.-

nanc2ar al realm glivern. Restran. necesare peon. a le candle.


- _L- ung; sele declarant Measure ol mend.-
tut rein-Mtn minintru nu sent suit Argumentele detveltate Ind sus
Mot La nro moment dot lend a rost
Erased/Cs dela Zuericle /a 9,02.
a teat
tar
de 2,44
dente pentru a nsipi neduraeririla nu rant singurele can se elrall eel din sow4 curs,
c progocate de eaten], particularititi tirriemului dent fata de preibilith- jam**,
ale mural Fuse.. In primal- rand, Ills mural gooda'n de a hubantirati, IN TARGUL EFECTELOR, stag-
arena a Mat dela inceput, sa se a, in mama cerura, grave Maude S- afros a fast dug acconluata, prebA.
bil sub ialluenn sdrbdtoriler 4r3

--
firma "contituateral Amer- eam:mica a rant
nalui perspective. In mementele de afa-
INCA interind chins aneasta " Farat &rostra capItalulai strein,
afIrmatie prin alegerea ce a fitrubo n1 de verirea lai ne tndolm cart cremate, larrea este nsultunsitd
scvia gu- ate pate omen prflefed de a WM
1

in'persoans ministruldi de Pratte. vernal re fi redus la slebele rasurse,


Gene de capetenie a guvernulut ce I le pane la ellaperitie bugetul. E- adeasurite ei neglijeand cu grabd a-
Omni care nu4 ruportean deedt
Tim> liberal hind centinuitatoa relined xact verbind, goverrul actual este
financiere ri ecoromice a deal Vie- inrAturet In acilaralle sale plan ne- papa..
ille, lb-Wm% s'a Incredintat ttle guserouldi precedent care a re- La aletbraturrea targuirf au coat*.
a

tcrul eel mat important Ira Indru- partitat nu numal veniturile peen- bait et eursurils snouts tranentide
marea acested politici, unicului par- ribile ale bugetulut ci si pe cede e- run pane pentra petroliterele rem.
titan, din fireargn hold ermine, al ventuate, lilssInd astfel pe suceeso- ne. Din cama sedderti leant, strains
aces-
ra-
cdocalstillor fostulul ministru de It rul ran de posibilitatea de a face te snarl nerd pe pietele
moment In care petrolif crate
MAGAZI NEILIE nante.
E drept ab el. Lapedata a Ion
feta ineratabilului neprevenut
fra carnet
n-Om
in runt pretutinderil suatinute far la
mufti Metes. Perim co. co
toate Mectele amnia/ate /a-
cadent de or colaborater destoirac, peal. utild noul gmern Parts
face opera
rea monad ',Ong. runt In urcare,
cu vaderi tarot dela care War au- ar trebui na Means. cu !rah-annea- din cauta scdderli

VE
rae artepta mutt bine pent. Moat ls, la revieuirea multora din
trans/ilia trances.
&nets Din sorapartimentul POTROLIFE-
rare& erertler de care este prentrat cle guvernamant mortenite dela pro- PELOR,
sietemul firaciar mortenit dela pre- shuttle Petrol-Block-at bo.

1 cedentul revere, fairneni nu peate


intrenari Iona care va fl alialol co-
ds-m[4am]. sau.
Pane acum Me al nu pare ho- Zeilelestnti II% peitrilerTetsrt npet'aretVerboailt
tared sli se adage. do eels ce neu statului.

' CALVICTOM El 85 (COLT STR. rANTANED


lor daub cone-radiant Marne ce pre-
nidettra ant la conducerea mlnisto-
maul de finante.
%out de guvernul liberal.
BURSA
Astra Emend aproapa SOS lo-
ninon. In Grate reatintele, rarrane

om* 7/4 r Constlbalrea


le menladen nnndulionnj reanneco leleit, in bursa,modal moors a mi-
a merffeetare ea-
:idle nun West Presurancree ea ranterintled rented moravarille dole
pummel actual va eortlerna
neschirabara la 8800.
Sterna
3800.
Rentraid kerbs calm
Concordia, tr academe ,acaentdata,
le

A Onion. not In limp esreinitiate - around trece dela 250a la 2050.


, mat mime tease de oredeceseral
e.id are sortl de a tI indilicala din
ma perennial sere screlare, n nouns
Ira acnere harealshrant b froadlar
Pc/rot Block, din manacle sus a.
canoe eendinadder specUle in care aura formatao auvernulat o memo Mine, ene le Ores. eaneemlani
a emit la mime of din mordvele la MO fate de S60 diptimena pro,
008toin moi sus. Pe de altif parts Ceroebind camels neested manlier. eedonte.
Mod rare gr.
sa se COennellO post. Mid trobsie, alike Credal/I brinier oscileare, fire
EU PRETURI L'..Z.;"2. IL AT DE EFTILI WPMeu ea emarlenta denastranesa
de pane an= sil au insetnn needed
In ea.
mil eroded tuirerrinden se ru- mail amplItudint
ream, relearned teeter Mu rod de 2000.
land corSUlui

IFIIIDID P. apreape nescbimber le

eL
on007... .1.710°°,711 cO ono noval. R.
CIPUICIE CONCOJIPIENTA de a da o Cana indromare raft.
nn ffnereimo el 011.01111011er.
emceed. Pentrer ma aneasra colon-
denif Ware rfel o Insemnalate Ma- 1540.
Meta. Irma Weller-11 prudes% dad, Pelrolul Romelnese cedean, male
et" "
moi °anon "'re."... nO ne Odihnern Ali anmrere neramilo /t-
linnadre-se la ONO tar
nuarlenne, Topdime, <7.0- en anal. In Mena
Matiann, -
de el. VInilla
cue are seam de a nester societali peedror ea eats. Mere-
Melted ea band anvereramontal se
Petrol Gown/ nescrambat la 89Ort
13eNCankl.11
-
mod antra diatomite Deem de sire- Ban. Blank 910.

/ bazdine. ..2M.co4:Fk,..27kiicisuez ou rovarsa en nerimerallare mama


tenon sii Madonna On mod se- Bann Homeliness& 111S.
°
rf. ed. Orlenm, renters moravntile mew

erkk moderaze,geovjelurd, de a peens% Ira hotatirea de


revalanzare a leaded?
TM met de evIdenta one el re-
tee, canal ante editindar. Bann de Credit 810.
NM/MATTA
far* Melded.
ASIGURARILE

clefrwaralelour =ate 'vole de a doefilnla Cradle de m- INIMISTDIALELD Peens* is Or


In Marti de total semnalat mai fara
m / Uziotte de 42/2/1 -a oon. In mishits amebae Ora bine sus, patinae While din °smell
50 nerd Mantra al enricoluer11 errptinadarl
de Alba al carol rum forests.
au lost caracterisale tresel an spar de aproape 200 met

INAINTE DE A
FACE OR CE
are idel ea nu ear semi Mei

dialonata de coloberama
led de Mamba care% 11 revive e r.
den de' n tmellat In beget tidal
tee.I en Mao denflInlarea 'bawler de
rain mom (apt deosebil.
dirldre. lone realiraren for woe am. SCHIMIMIL a prenatal acne;
MOM.- -
on treand dela 840 la 800.
J. 8. F.
CUMPARATURI
,VIZITATI 5PRE
export
Streamed
,

bra. mop. eared. Pa-


WONi sus ausi ai falsificatorilor
CONVINGERE }nat.
, MAGAZINELE
re ed supernal mite &Nagar
nation de obtine edt mat curdnd
et
colaborarea sapilaluluf strdirs /4 re-
de trend dela Badapesta
NOA5T RE foresee erottonded a
a""" 6"clte "
weniat4Jeoila e"" "
Floradniet.

emirarliera
In
an. Comtele Telekt recunoar¡te complicItatea
sa a prImului ministra
E.HARVA ter
tne17 e'o4o pPe"r
at r oe.;i7litsid
tnireprinderlk economies rt. no-
mai Olt urns& panda a eontraela et
VIENA, 2. -
Console Pant Te-
.lekl, lost presedlara de consillu
rind a allot ce proectln Gutless
totals pus In an/lease. Atuncl CP1,
un Marmon de atat. 81 fast ministed du (Man% tele Paul Teleki l'a informal id

XIDIATORI
SAXONIA' No. 353 Nn t1fra eons, cos. 000° "nini '0 like astial primal minlatru Bethlen
articol nomad la
Saicand rolunzz "femur noop"arl. dual Near Feel. Prange"
ea mud sorba decrlt de repe. wand se preolseze pe
dIrectorul general al politliler
din tare, Nadosoy, °supra fain"-
pe

41!Caz,,ne de aburi I apti coldS, fonta pentin caloraer (RobInia Bessonlana) emu' MU, BRAZI, tarn boding's tuned* ale pries care l'e laset le aDmerie Wan- earn c/o grand framed, Acestis
1inele i lyteruri neaten industrie Cimentului. Instaletie conr TRARBAFIRI etc. tom doll de Iranci tranned. losil, dupil cum Se idle, aau luat ,

dealt fabrCaree de ardesie din asbest ciment ,,Eternit.. ill colitate superioara furnisenti Cantata Teleki rommoaste /del un lei de mantra nisl mantra
Furanairs prompt din maperinele Gregor mold rectie, e nee. de o modal- la Inceputal analui 1923, Minot' impledlcarea Imprinter/1 ammo-
IS
Maned de oestrunolunl Radiators S. A.
111145011 Sly. !Woodall 12 Kinutcad Telefon 578
elsitsio,depostsu rostra, bine mortar
Ambrosi,Fischer &
Jud. Mba
Con S. a. care radicald a ledger economise e. pele WIndischnranis prolesonsi
eafente, le frunlc err lease comer- universiter Mosseros, l'au tatting
telor, ded Won node so tiperosc
de, tact impotriva falsificatorP
de cumpare,11 etalindril. Or no eredem En maul ou- la pineal de falsilicare de franc' lop, al carat nume 11 cuneeteau
'
,
pod, pms s sr OVis rat ORAran. WM ad albli 4tees! El 1nIER(te imams& ceranded eon Massa.
nAine) WELT
Pret curent In cerere. n,ni 00.1. leaner,. neesearit Pee. Desi -
exam declare naiad conic.
- theariei
'Ilbeinell ravish
programs
septlimanala
nacho a Europei Central° estc
de nine din land
ss
Europe. Os amnia 'hi orlon llopmelialor. huh!, a A "Am
--itannvede-ova-nr. tro e a dace la
pvadad ced Intrevede anon.
Cde Prinerle Iraluarald1 le alit
le Teleld
Marna
era convirts eh had.
nu va roust Ma entire
teduslee, totusi d-sa le.a roomette
narmarile
Abonamentei pi
un en 900 lel
8 Wm 450 WI
Metre cavlig BibHotecaOnfnetir ;r0 pdre0,7:;;:;`,i ant, ea medalist miliaria, re
o seiscrosilate rare dam ...toast!
Corse dole lastItutal car
TIENA
moo/urn
i4L,T;,,,Zupia:11° ed;
a eamandat. tacia",T4
., 2 min 240 lid earirattall spectate ql OSOS ea. No. 66 ...lei' de unitarian In saloon de gag di
Un aingur nuttier
prebitlndent
20 lol
umore te nrobI molls le carom. Cores-
plial Wore firma wattle de Prim
ordtn. Sub Edriamlnenichsie Ver
NEBBNA
teaggi brinuell
de Dotal/ Maness, roll,
prearmport elects.
a Amine estrus de a ca. -
C. aressfas rolal soar al con.
Ora increlerra frocrumaratoritor telui Trask I s'a terminal d
frond. Dupll runt se anent. Junto-
me din acent4 staid on li nand,
Adernietreria Wino iIi fladangesse 11°. ladano osid" la Pions A. G., Pran ¡reassume de Const. A. T. MA- model. - lasemnalafett espilagalui mat alai atenduno nitres'. !neural re et orparipsparallop qw,
imessnesennantassessalananlailialliMbineadllIss dindefecka " "' alreln in relacerea CEOmarniEd a td- Elnle do cetera lunl nie. donna 1,

www.digibuc.ro
www.dacoromanica.ro
50Ey511111. 054 rAiffili 5
/.1f,asemzonnsamazzassmossacodeeneramoms.

MIMISPID
I
uoei oatIan piovocat la duel
incidentkil Ceata.FasManu
d-Ior andral dralesky fi general Mavrocordat
Dadasul :rostra colaborator
mdroarele :
d. temp adreset anterior, le
C. G. Costa-Porn :se comunicd are Mai 192d. Tot adata neati pus la
=rent en notes ineellileabil de Mse
t 91 la 21 Dealtinintrelea cease clor din sal
soma domain mange MI doming
Bragaten mte eel proves% le amts
eilLIMDSR11
yerntilu 13rgtianu cu inturft st ca-
lomnli de naturn a impresiona
publeul, m'am adresat persOnal
banditeso, a send ylettrna %teen%
Atacat sistematte de ofIclosul gu elf ford la CD%
lt flonprelturare el deal demists se at
eves stator% de a va trimito mac-
h.. In Dana oiled enact fapt s'ar
realize, Mt declarara el et., la
Produsele General Motors
stinpunillo otmoileopt yzas.tre.
demount! BrIttann, satin para.
data! al al guvernalui de ewe Eara, sziormisinen sentlmentreor
ascultl VIttorot si I-am atras a- nonage andeala
tentiunea, in trei diferite randuri, pm) Anneal GRADOBB/
cii II vol hue pe domnia sa direct (set ftgal L MAVROCORDAT
rdspunzator provocandu-1, la duel,
Blued cand na va mat ti ministru.
Ce lor trel scrisori recomandate, EXPrimand martorilor Mel Pre-
publican st fa Adel:6nd, d. Botola- funda mea recunastintl pentru a-
nu n'a rgspuns, seaml de ale alstenta dart si pentru cea eventual
n'a tinut. promist, Mman in adástare:
Vrernea a wait cand tI pot a- Constitute d. Brattanu 'martorii,
im trlmite martoril anuntall. care sk la contact cu ai noel? Atunci
M'am adresat unor personal-Raft se vor discuta el reyolva nun moire
d'o netaggcluibIld greutatea moral! chestitml d'un interes Primordial
si Inmertantl donmilor ge- social, politic si mat ales statistic.
neral Leon MavrocOrdat si amiral Din aceste discuttunt ar putea
Gracoskt, fosti ant indelungaft a- regatta un mare progres te Mora-
gkinta.nti regall, sub ambit regi, tar curl% actuate. Responsabilltatea
Drimul si maresal al Curt! st set Persona a cater care Comand
al Casel mittare regale.

xpedo-Sport owlet
=tale de presg. eclat! stabIllta, to-
Batt de bnprentrarea
-
"d.
e net balmy, et ne attain in nal statistical s'ar modera sub sane-
D. IONEL BRÁTIANU !Mile acelul cod care, pang la
atonal sfIntelor sarbltori si este
ladoelnle dad d. Brittlam va in. mal adermata. punere de acord cu
Nol el atritnlm n nu trinsite mar.
sau nu, pe calea mar- vremurtle moderne, ist are Mel to.
-
-
torn pa tensed% nregitonreles con,
torn met noi-an preclyat parerea sl sideratib and Intoi pent. ca Ms! Militatea si rallunea d'a fl
indatoritoarea dumnealor atItudine
Printr'o scrlsoare pe care cu auto-
/Dadaoso se aftif bolnav; al doges
Mantes el mellom ineredluteti at
st Isl Va tempera violenta, imou-
nandu-st in atagarea adversartlor L'u 7 5 madam/ port-bagai nickelid taViSorie de phdo
rIzatla durnnealor o dau publicItt- rasmonsal ea De ye da, as at sa- ltsMtlftle si casemate necesare.
-
lit :

Bewares*, 2 'Aratlie 1926.


Scamps Dommde Costa-Porn,
lisfaege datmita
VA rupasn deal, seaman &Inge
CO.tn-rOPU, a WI vii angela sant
deperte pe amosta sale, sere nu ay
Vom vedea daeg maul,
Patera se crede d'asapra tuturor
care la
legdor, neadmitand pentro faptele
sale nlci-o alta. rgspundere dealt in
;XI .320.000 PREDARE IMEDIATA
paten MI MI den alt restated dead rem
NO
SI tmea cale

. A. it
Aft binevoit a sere %cm.s nona-
fata Istoriei, va
-cal stela oblinut, amuse de a If ho- de ludecatl care, promPt al dupg
ge! on advice la demorsul se all a.
yea a intreprinde Isla de d. Ion I. C.
minid opiate p.n., permiffinehol
sla a aprecia be mod nepartlettor
legile et spectate, tagalong Me-
Reagann, ba arena serge. co Lag titudleen amulet vosstre en deal-
astragal. la 9 lantlarie 1920, P.M- chairs dement pi de a roman:rage
natli 81 pr. ziaral Adeverul. ea setorgagle, care aveeo datorfa
sl d. Brit-lane biota,
D'ASURRA
-
=dale ce se Mesa in lurnea fn care
DAR NU
cunt domnia-sa 99
Am lust In eereetare suprinsul ef, strieta de a ye aluta 81 proteja, as

Mamvaemarmoomammaeavni Nts liásalesar*aaa


pare a credo.
C. G. Costa-Foru 105, Calea Victoriei Bucuregi
Germania si starea eco-
sr,,7.1.7asal.e Crortova, Brasov, Iasi,
IstoriallomaAllioi"dollorga nomica mondiali
BERLIN, 2. (Radar). -CU Pike-
serbaril aniversArli
la Armaberg, lo &mania,
Blsmark,
t
Strese-
Cernauti, Tilmisoara.
mann a dedarat, el buns stare c-
recenzie a une vfstl engieze
11111111111111MIIMININSEMAMODEPSIMMINIMAINMMOVOMMOST tgalagenentaggla
Prose eagle% s'a sane% de norm
Novara's si.lsit Urge ; ,,Istoria
aeons..
91 soniata a provincillor
roroanelti" din anal timp.
mgt.% la anatomists, te Autorut Ilimureote ea e
yanamid mendialt nu va putea
rest/dell% !Art eolaboreren Ger-
man/eh Pedro aceasta heinte elt
blermantel sit I se ingfidoe sit co-
Accident de automobd
Atdamoblul eit 1901, condss de
' -
cannon Finalise U.M. Amon de ee, nevoe o carte care Ba neglijexe laborere pretutIndent se Molar do admiral tilualae Giorogars din Du-
rand a MAD% e rearsiste edit.% a. Dom). printil si rlaboaele tor, art. egalltate st cu aceleasi drepturt ca cores! s'a riísturnat In ampleee
Omro acute! leered "al in rests% care ar fi foot vidorille lor, si rare togs porpoarele. de cornuna Blneasa. Pe WS..
,,The Nation and The Atheneum". an se oeupe mat rault ,,de viola be- Aceastá notified e condos Germa- Bucitreati-Phoead.
lan Wm Moe e eater. Decennia an gat! a aced% mug %meat pep..., nia dole Londra aria I.ocarno la
so inealite. Oar.anglontel nf, azatit , 0 carte more sa nos eslonineze, ut Mae Geneva, crizA 'de lacredere
o Nate care se aria In outaint,a
sit moans alaee eMe an am In ogre% aeeesta, Inteo 'Melt monologial a toot gray, rerglit 1.40.1eural iteti
au literature biopic?' rotate& data uldrna simians a Llsil Naduol u00.
eel. tool auto de Damaged earl as lor sa e toot tocA bilaturafti.
Reeenzental !nee% min a epune demnft pests girlie somalinagtkal earn
ea matte %la via% /stork! a pop°, set ne angel axolotla coolant natio.
rut% roman renegue Inca. un ads, nail, deavoltarea Immoral% romers".
ter; un 'minter fascinator. Apo( da Aetorld e de narere ea editorli en.
Se care oestro ca sA ne Mamba
din non la Geneva, ea scut earl an
legat opera data Lamina de Llga
Irencari a 'Sao'

Otero rnnttlo nallera ever& gleri nr fi facet met bin* al Ma- Natlandlor, sit poet& deschkle aides muncitor In Ardel

-
duel, botro edltie move prescurtatii, intrleil Germanic! to Lisa.
Igor% romanItor &Rd torga, In
Inn. germane (Deschielote den ea. DO/Pi deitanlaraa iontraota.
rages..
Volles fse Rahman std. lui coleotiv la Reality s'a pot.
mar' StaatsbIldiongen"5
Recennata seams la egg. el
luerares d-lod Sorge. merge. natural
IJItiiiiI iolonilati Mt In Weep Ardealal 0.0110ea»
re da derivative a ocotillos
ng fie delta 11 el teadsolgond a anpalamente telective.
galls Mne". El garage In% atenga pare hula% dopli afirbitiosi va a- 0 delegatio a lacnitortler de
armors atomo mid mat, %ma/i- decretel parasol convoea- la Intreprinderille indnotriale
rate fie din editia trances. din Ore rea colegillor pentra Camera din fina linnet ,s'a prezentat
a fog traduse cea englezs, fie din al Senat.
inspectoratalid munch din
neobsermuma tradmatorului. Este posibli t alegerile se Braun., aniathind cd Pa Alta
ear face la 25 NaL incepAnd de 1 Aprille, consider! contras
Birverrnd sarbMoritea sa alegedle panatela Canaerb, tat colectiv ea deoffintat pen-
tan 12 intreprindeal insinstrt»
Pastelui in Basambia Avecatul ataftnes.Driganesti, ale cart an avid an contract
anforsei agretiunei forspotrica dassi
G. Mdrsescs, a fdeut arm/ ta Camara unto ti 'pentrie alte cAteva en
x-e Dud. arm arts de goners sub aciisare ringotrina con contracte separate-
anuntat ones% toate prefecturtle itringrit mandatului de arestare. Mancitorif car sporad de sa-,
din De.oarabla au primit un ordin Corners ludeetind ari ageha, l'a Well, incepand delta 20-dit la
al d.luf Gaga, minion. de Interne,
care ara% al In %tares% lingtel mad; anal car respectarea silei
D. N. toRca %mg.% besambene guraratil a de opt on, ablipativitataa apro
Btefon POpeScs, festal &color al
mental% isdorice intamplate Imainta hotarlt ea au la nici o mama con- servIciand contabilltiltil din MIMS- etc. vistonAril on preturi retinae,
tra aeelor crestinl ortodosi, cari au
01 stoma retragerea logiunilor ro.
mane clut Wile ant rambentl. Du%
Berton Foliate dupe. stilul yea.
Circulars spune et interesul po-
terul de externs, tmplicat in data-
plasma de milioane stviissitt Tratativele vox Imam, duPd
tetragonal ...tier
dill Dacia, in
maslunite barbarllor au tinut aproa,
pulatiei care ca gemn credinclos golf), a carat punerea in libertate Pasti.
na serbaze Paatele dud lademaut NovIzoile.
ye mt. Trecerea barbari- sufieten, &piing cu D. tudecittot Carlin SteNnesCa a
lor a fast aza de distructivt, In- Marta cererea fIcetl liberand pe Copilul presupusei 'Nice a
l.
c% n'a rames nimic care el reve-
adevirata !stooge a regiunii In
timpul scent% perioade convulsive".
tumire.
Mast' dispozniune a font data cu Popescu pe cautions morall.
lean %gents. al a lost assent la
Mate administratille, prinoltrit Print. sacalloarele:
tarului a dispgrut
Dar dupa %Mare. Image., el prin blserici.
polonflle Patine Mr au admit. - Doinnule Director, Am wand ei Inleo din annual
Sant enunlat, diferne sandal, Colealina sate edeposlit tor nab pre-
Am a fan zenasterea aeeasta
paalbilál Ce dements de civilian. Sport dad secret. general la Ministerul care nda
Mundt, and in aaelast cantata la
epos a
a Anastastal Cealkoeski
meat Ilea Santini Nicolae
go ss Implentat romanii pants. co ;Miami Commutator. al II-tea,
In smarts! Drop sat as fost amnia (in
Dacia) se it %tut %Inds redact% Deschiderea Mee- VA Dag na Macao% al lea Rota esi lot neaptea de Dominica gore Liust,
oprit o tribute In fata meld esna
am de adteel Incat at nunracialn. --
sunt mmal cauctidat, sper noon.
Val- dirt care eau earn* dol barb. II
EAU DE BOTOT
-
ins% %tram catasgsmelor end au dromului Baneasa la
e. no mandat do Deputat de
el car% reprenatant eat fag o femee. Din oat00 easel e let% o
!last seamed?" et ia tronata gasman acerescank faun, au barb% fi au cope.
Reeenzentut nu de. an %o- ALERGXRILE DA PAMI araltumirt distime masted, 0 badman s'a promm Infra Beene
pens la ace.% asa de Import.% OEORGE PLE$OIRIgU. ease persoane Isr lis lavahrolleale ca-
Intrebare, et trace deadraptel la lact. sate a doom de Paste, se des- pital a lost Man, aroma in Kan% Lk 'SEUL DENTIFRIEE APP'R6UVi-
Chide, pentru tconsiunea de prtegivaill, el dos le goats caller.
mama d-lul loran Mpodremel dole Ballet.. La 7 Amine COL se deschlde la Cat adorer confine mama penalize,
Daps xassopol, ammo autos% a.-
,

pommy, al meant% d. Rama e a.


Programs!, deosebii de inferesant pl Roma eongrestd trt-andal ad surre- fecute de Imaitoril eanderukd Colentina,
a/primers:I ores% bogate, %Inge sari al 1rdernalionale clerargis.
-PAR ACADEMiEq DE MgDECiNE
Pole care a Mc% eel mai mult pen-
kll latorfe. ponorului roman.
Idus' meren, la lumina, material
a tru cantiglitar, -
?Peanut Gloat dotal MI MAO bal pen- D. dr. C. Leant', medic prirnar
a atlas can. Me al servicialui de chtrurgle dela opt- pot
patternerl de mare vagare al Luria- land Rantelimon mendult
etu i aslant ms
ncrudeepZlzunl'
da.
eau off ace.% eu un flair extra.. lid neat., Oki a forefeet st-sd faed al aces
dinar, reintrarea pe pima ;la mg% ebtinfin- tat such:Anti, a plecat asearn
Eipotenele si tattle 'glut Sorge
aunt ades. %In. de mama mo-
unds. Da% e'er odihnl putin din
rerceitrile sale ai ar lama
lan moment colelalte %Image% ale
du-se dela cea de nizip.

pin minaret
In
loe a
ROMa, undo va represents Oland
Mite! sucemul glei de &whisks* a Ramble al va face rat! matte ets-
prim. oastra hipodrom, a pe de- rnunieki.
Gangland viticultonlor
In allele de el tI Pi April!, se ea
tine la Iasi congreem viticultorilor
din !stream Mgt avand see prim
a trela ri de Pasti, sa Ducellonaril comer.% Ilin Coattail, Program cheatiuma combaterii al.
pe aimodronad dela Pa, au e latrunire de %Mogan, Im- coolismului.
Peeinierele rancezel
FITESTI - Tr;'Ple-p
110E DE LUXE
6LANLITO
CAR INET MEDICAL
FONDAI IN ISO
ne des o fags.
cale, ar put.
a Romaaiel, care el sitaglie clasfeell.
reason. gremol pentta ambele tie pair/se disport/1st subsistent% men.,
e let/debit cuprismand preralt bine ale- care a autorizat co magnainele Congreettl ra fl weed./ de soars- po de medicl speclallati pentru boale

-- VENERICE; SIFILIS SI l'IELE


ND polity! Plasen al Moldpvef al.se va
Despre lucrarea Ilmba angina, erne al do o Msabita import.% spor- madS desehise, Oml sarbeterilor, Pas In prezenta
moment-el epune cuprinde tiva. Garatlid, ml- Lama nu ras agreatg .de Tratomestul sbleneradel practice
50 mega,
pana la onto 10, tinged agriculture!.
Mien stratnelta, ea flottel an program! de Duminiod prin Electroterapie. Ureiroscople
8/ Malaga lumfird ale via% Soma, remareinn: Vor lua parte sl delegati al ml-
Minclonaral Comsat &hail, amo- niaterului asnAtUal cat si delegaii fructiftiti orice bgibat elegant Contidul dlaccosticdul clinlç prla
tat au alto toted !stasis nenerall a Pr. 11111cdroill (60000 le%'Dorbyta ng de bin. la service% %der
poporulul roman de ea. avem ne-
e. Rnosda demledlet in Cannata, comma Gri-
ferate, at univarsitaillor din Iasi, Bucu-
si Cluj.
IZA SANGELUI
ANAL
gmba analezt". fedscaerif';ParionVel'usaroAcT, ;Au' st., ;Da pus monet Mand 12 Micro6cople `el Ultranitcroscopla
Motivel ante lucrarea se rospi.
prea mull cu rezboaele
ala commit% romkni al men nutin
trecut
din onsgrannit de Martio Dr. hiftiirti pestle de mom. Canna acestui act
00.000 tell si Mange Pr. priernatio. pare a ft nourastenia.
Pronosticishle malaise pentts rim de Deficitt comercial vITE PASAJUL ROMAN 9, Manama
Consult. 114 al 6-9. Teld, 33181
.

au vista Pororelei rm.,


Taft's!
cs; pot scoots a Intnunte in leresh ta doschidere le &nears sag: Cereti Adev6rord Literar Cereti
elms din aceste %Moods mIlitare. I. AERMO, GM% Artistic, numarul speo al sovietelor 9
No de maltogrie remmentel, go.
PERTHOLD, NNorocal meu. Mai de Pavia On 12 pooled MOSCOVA, L -- Dupa eifrelo AMITE Gaieriile Dimineata COPillor
neralul Pos.( a essminat,--
Rados ill. GRAM. SCHWATZ, Plana.
IV. CHECEV), ASTADI, Alexandra.
votive de Mihail Sadovea. blicate allele amtes, reese es cm P./ducalaol astiolge 2 ani O. lipmui Str. Paris 7
In emomicari %rate Aeadsonlei 11. nu, Paul Zarifopol, Jean Inertul Marl% al foiliki eovietalor Castel si Babel NUACARUL Di PAOTE
mane,
1.
-
stralegfa 0l taalles lid 51.-
col Mare, am el se pot sc.%
V. VANIA, Moron.
VI. BOGEY,. &Muller. Bart, etc.
Pretul lei 10.
a'a %chi. cu en deficit de 52 mil.
ruble aur export% cifrendume la
A se edresa. Banca Jean 24 p040119
VII. DUMPIaOLa Herkent.. Ist millomm,,lan Iroyertul la 510 Pauher Sir, Smirdan 11 begat pi trams Castrate i
eg %min tactical teepee mainsails Cititi filectura" - 4- FXSTIIL I LIU

www.digibuc.ro
www.dacoromanica.ro
?grille 0 -R

imeemenewessamsse=

tiri
al1011111111111114111111=111111111111111111110

Declaraiile d-lui Octavian?

Asaciatide clallkstine rlin Ullllafla\ diverse 1ma RIME millistotiol


Goga
1), Octavian Gone, taintstral de in.
teem, voriend ed olarietilor, a 'de.
claret, Intre altele: adeeimile din
Numerul viihor el ' Si d. SimiOn Meh2dinti intr6 guvern zia- Tu Rode& pentru a Infra In partidul po-
pantie, prtmite dela numeroase per-
Teroare, imoralitate, supragovera obignuite.Aprilie, la orele Lind vor intra tachistii.-Alte adeziuni la par-
ului..Adeodrel"
Marts 6
ea aware sonalittig de acolo, nu au un caractei
de cleat:fluid sunt rerultatul und
oonceppuni mat matte sl,
'Adunarea nationala din Ruda.
pear( diseuta de don& saptamani o
coifului Richter, au dat loviturtie personal din mete societall slam tidul poporului D. logo a =I cimment vereunes
din umbra esociatillor secrete, destine, al caret membrl Overman at eletnentele bune din vecidul regat
chestlune interesanta nu nuclei Pein unwire, a more ca metorla seminal(' politico 11 falstildi bane. Mire 9 et IS Aortae, Ceder", Ärn art= erl el fratativele din- loan va fi tel al organizatiel din nu vor putea Infra in edministratia din
Fenn, Ungarla. Este actadtatea de. Impede& se va schimba, Meta nate strains. cart tedeplinesc condign:ode legate Ire =mama takistd si d. general alomIta. Ardent si elementele bune de mole
zastroaeg a organleatillor clandes- vreme Mt, domnia nobiltmet cu se- In momenta Imprelurtirl, ea ge- sure a Ii Inscripi In listele electo- Averescu au foal sfArslt, Dotnnii Alt1 partizanl Mehedinti nu vor Migrate act in remit:
tine savIniele, t cad de ere de rile net feudal nu va ri Intranet ea ar cantle mai Putee oferi actinnea u- rate pentru Send, se vor prezenta &elan Popescu al dr. Demetrescu. vor primi functli administrative. Probe Basarabia. a spus maul mi-
statuene un star In Mat et suns fi o naivitate. net comisluni Parlamentare, Mod la iudecatoride de reel respective nistm de Interne vote tumid o opera
sen fel de aupraguvern, consultat In De altfel primul.minietru, zontele
Braila Vue intra in guvem Imedlat de :male paceicare sufleteasedi aloes.
oMee I:Agree a Mr urma se he In ca sit &Nina Inscrierea.
prtalabil de guvernul Meat asupra duct strbgtorile Pagllor. Totodatt, suntem Infra-mall eg aceeste formeacti punct principal'

- -
Bodeen, cotat, poate cu dreptate, ea chip logic dot:mete tar tali condu-
proemelor de legi elaborate, ampra un politiciantearte abil, a pi Inner catorii politici de eat al Ungarlei, In tiltitnal timp s'au produs insd generalul Averescu ante ln tree- din programul gene:Mull/1 Averescu.
Maple dare au <dinned ell Intro five cu dol fruntasi nationali din $efui partidultd poporului va Mae-
numirii de functioned it probabil, cat o lortturet de teem, "contred Intreaga oligarbie amorela libmall s1 evermeani s'a ohms la
notg combinallunt, astfel cg rema-
asupra orientarii politiell extern& toe:1mi pe exploatarea nalvligte get- was sd prinaemett certificate de co. nterea trantsterlald despre care am Banat, cart vor sg se /merle in par- prinde mal tiedu o cal/node in Mate
Din cassette patimase care a um iterate : a vrttt imam rectitudine miseata en am. tidtd poportdul, Impreung an orga-
ei de chaste, au tot electoral. vorbit va fl mult mal nt'stalt: t=frehtede"rat:oloo
mat In Sdunarea nationala se des. otinia publice mondiale girui opozitiei democrate, Gavernal m calumet Ilbaudi. nlzatille tor. Tratativele merg greu deice imbunitterei
prinde un fapt pe care trebue cu o candoare minunate parddele Si de mega actiunea eteasta de tor II
da locust ln Camera.
D. MEGEDINTI INTRA IN din cant on nest grup de.bgetterd,
relinee ea tot dinadinsul Ntmen1 de opozeie spalare a matador murderite de Programul nostru fala ee nine-
al
numeaset rooms. Mere Marie bung mesa libaralg VERN Mande el el an portotallu pectin read este intemalat pe ideas de to.
net mat contest/ tn lingerie e.
stalest, emotes Asociatil Mantles%
ne $1 Mate parlidele Foliates, In
zentanti comislune interpar.
lamentare care all propel:3 Adunge
rit mationale ingsurile uecesare pen.
suri onerome -
Mingo :mainmast eau palate de fal-
Ma reusit,
Ma remit niel camnflarea acestor
precum
prindt In manse Michell( sr(
milioarele amammte:
Bee perfect adeograt ce en avut
Er! dupd =Pull, la orele 4, la
locuinta d-tut general Averesea s'a
Mid for.
Este toarte probebil eh azi et so
let:ante el pe introducerea lor delte
Mere in cadre/ Metil de stet.
hunt., en governal, admit al said. mu dealt:Mama mentor asocialli asocialli secrete, cari au dat pe co. boo tratallve asunre anal cartel m distend acordul pl cu prepared pe- product ace* word, deoarece d.
tales los a font petolvniel MODS., elandeetine de terofieti al soirees- Medal Pronay, pe Windischgraetz, lectoral. Se aimusese Mier la a tn. nned a AI" Simion,Mehedinti, general Averescu a ei aeceptat, in
imoralfii st pagabltriare Fenian Is- mului de rang el de clang. Nadosy, coonelui Jankovici, profeso. Palmer. tia lama &Beta se olden principle Sg ofere un porrololle be-
sue strains rul universitar Messiahs, Mc. Cele liberaidor 10, no la de Maui sum
D. Meliedinli va intro in guvern
nfilenitor. demisionat miris-
E an progres Important aces,.
CAM nu de inult erau Ina otaida.
Dace obtinea calaborarea partide,
lor demomaie la mistificarea gm
Wald pe care o preggtea -atom/ nu se vor creM allele note
ar fi font maul dace Incercarea
-
mail nu vor fi disolvate pi meal s'a spas. Cri dimineatil d. Al. Con-
cum stantinesan a el merentat smarm.
aVea &Munro ad -se scope
eolaborare Cu minister" Instruc-
-
ea ministru lard portolatiu di va
In
Averescanil confind st primeas- trul de finantel
lost" deputehi meeitionistl, best in. putea tine la toarnnit tin fmmos die lista color da candidati libe. tiei-de problema inatttrninto el aderiunt, nu numai dela natio-
erg:meant sg Matt modeste aluzii to
:emote ore:mimel tedriste, din cam
too parte funrtionari superimi ei
curs la Geneva, argland street:tide
control democrat -
oblectivgeu care a destiintat sub
actociattile Man.
- primului-ministra ar fi izbutit.
dt
soli.
In moilal Mlel de eel Insa a fat-
Vor ritmene prin urmare tot eels ten.= o schimbare. D. lonel Bra.
lui rural. D-sa va cauta ad desd- nali, dar si dela
vdrseasai opera incepts" de Spiro Astfel, este lout indeplinit aS O
s'a scone in Capital)! cd d. La.
ministru de I¡mode. in arnia
fosti 01 artneli mtoittri Din meet destine cari au Mtvirelt eute de a- vechi, dar va Mimene el canstlinta liana, pus in maumtlnia dents (r- Hard, ho ceeace priveste scale parte a organizatlet liberale din unui conflict cu A. Manoileect, suba
la sate. Dorobol, frunte cu primand Ta- secretar la finante, Or fi dennisionat.
punet de vedere, opozlea democrata
a Mender a mare victorte dai-
no o vietorie,decielvtl CPA aceste
-
stritine.
mortal, au plepult ea atace Mica
Intelegere .ad faleificat bancnote
genera% In tontit lumen cg tinge, emote inetsteriere a retarat 00.1 dea
ria e guvernati de o maffie primal- aprobarea. Seed liberarilor a de.
dioasit Parapet iniregi, o melee claret Mt Denim Mosul este am-
Pardzang d-lui Simion Mehe- mely, a trecut la averescanl.
ding au fost sl el primfil In par- OA la mile 12 d. general Ave-
leddlnind areard pe A. Pam Papa.
rostra, ale edrvi ernetente reloili (Id
orgenizatii clandestine nu aunt de- Manevet he Mat nt reuMt ! par- care lucreasi el art dupg mete:stele feet Indlterent damn va avea 7 san tidul poporulul. Et vor avea st con- reseu a inchelat intelegerea 0e d. prielente suisecretarul dela ft.
co' impanels mentalitgei curente a tidele democrate au refusal comet/- emote ti amorale de pe aroma& 40 do depnlati. de puree& «entree sa duct diferite maganisathini Jude. Mgzurd, font deisulat national' din nettle, .se cur,,e, I-am cerut.Illmui
Masel condurittoare Mu lingerie, a cite:tea lor la o asemenee misfit:care. omelet/tut secret al color zecet la miters nu doolnde de numeral teno Dalati. D-sa s'a inserts in partIclui riri d-sa nma addend,
dorAllor si descendentilor unel nobl. elan& 51 au reheat Medea de luni Bi taro noastrit e .ultIma care are reprommtanillor la nrilament. Astfel, fostul deputat Mordrescu poporultil.
toot feadale cu traditie de cavatert de zee collide Piston Beetles, mi. Interim co acetate mamma sit mike D. Bedtime coda ea o mid bins ea
va devent net- al organizatiei ave-
ea drinnul mare. $1 tumrururea nistrul apgrarii nationale, contele an atare tn rplols public& tam- liberalti sa oandldma staunst, non. resume din Prahova ; fostul ete- Am= at sIa cOmmilcat od d.
Mt Men otganizat In mediate clan- Catchy, ministrul de interne Rae.- distO t ton a nn da, imamate al nartidtal
De aceea trebue eg le fins rectc Mtn a aims in babel de a trebaled Putat Spdnisteana va Ia seta or- Tolgara-Samurcae s'a lanais In
destine ea lost dectit o comes:Pt pe say, Matte presedinte de aonsiliu gardzatiel de Vlasca ; d. lonescu. partldul averescan si et va candlda
rose/earl deputatilor democree din Ile remoreet da edItS.
taro au flicuteo oportunismului Pa- el antic intim al contelui Bethlen,
-
,

Oa Mare, inteleperea s'a stricat Olt va avea st conduct organize- intr'o regime stseasct dln Ardeal.
lette Dar meace Mau Milt mg Mai contele Paul Teleid, etc. gnat to
genies el pc: fate. au Mate cu lisiera otwall Ste mod MMHG s too parte
Adunerea nationali dela Buda.
pet.. Liviu P. Pinata al Ilberalit vox oandlda sinnuri. tla Judetulul Olt far fostul deputat c.
lama commemass llama cam mesa din tested mu-
Impartante cemenzi ie BizeIvarea constillor
ms:MU contiresalai-partildulal na.
Evenkreirt In ajunul alegerilor pre Ronal, semnata atat de d. N. barge,
eat et de d. 10110 Mania, &mandril memstuale

- --
zidentiale din Grecia la cullinte"de sauteeing, s'a raven% material de raziloi Primal =Matra, d. general d-
-

in m privtote aindneerea partidu.


AltnalM la al timele 24 ore ATENA, 2 (Rader). -In Name- la formula dinaintea mixel do
Mina care acest partid are
eems., a inanadinlat ea alegert.
LONDRA.-Zineul Weeltfy le commas sa tie armlet%
le dote rile pana tt alegeree pre- Invorn,
SAMBATA, 8 Apailis Acertea cunt motivete pentru care
sedialetal republica, camps:Ma e- dot 1i:seeding ea &virtual ages Dispatch" semnaleark cl, do solvende-se coast/tile nominate.
Comeralul Pam/aloe se domdeete nu tratutese exaderate evenimentele
din oftfacele zite. lectorate este in tot. Partidele pen- =Iva limp uzinele care fa- In Monitors:a Wear von a.
Ita dictator fltra meat. Delia co, In ned care prezinta toi comun can- D. Herriot a tninais o amicald bitch material de nizbei fu Ans- pare, In acest scop, dnpg
lestatele Waged nominate, a :enure didature al DdritertIvis, au (taut si- telegramfi rie felleitare sunt asaltate de cereri. deceetele ale direly/me a
la diaarsivnee Ineldentnini de Bon- NODS BANCA DB EMISPINE e
Cehosloveciel a inmate et functionece seara o mare Intrunire public& Au general Avereseu, cu =aria Zland observd ad Germania molter manila nominate din co-
nard en Bulgaria, sonars a pulse, .
rattle importante
la ad/Mantel °Marmites ameplionala
pe euis de. 1 Aprtlie,
D. CHAMBELAIN a declarat la Ca-
Perna lake alni, ddeit Whalen venirti la palm h
partideul are In tOrBe vecine eu Iletchul In
ale 10,11.
he priveste Capitals o fleet-
Male ore seal mile), sit hub (depo- mera commuter di toile
sirens nu
comslos, generalist Metaxas si can- averescan. Posted prinhinhits- depozIte secrete de arme, de 51500 de/dallied nit s'a boat pi=
sits pe old le dorm, mum, psalm me Marvel& la leptele dyne din China. addend Demerdzis, expunlind pro.. tru al Prandel, este 00 medal de alt material de
la Innellanea prem. D. LAPEDATIJ
a
UM
mammal
republiceL retaliate dila non
ap
la stratagems st mentnalii
de GUVERNUI. ITALIAN reran ta-
Genova ',metre a incur./ desvoltarea
gram" lor Si Impertanta alegerli st boas arni0 personal al gene-
vale de cheat it transport In podia! de Dirndl:kit
Padua:10S de aSenlendel a C0111,0- rabiot Averesert
:tubed. Ea vinde astfiri =nu- Bo alirma Mesa ca consilial su-
rile sale secrete, care it stint perior adrainistrailv gam ommo
cumpfirate in bloc el sent ex- e ergnd respecteren intim admin.!. dezmindre
rog -
ea deli ten mat Mena
ametut man. Gahm. mum
nett anal dictator. traficalui vapoarelor &dine min a- Cal an meeting vitae a artitat ne- sn'ain departat ,18 d. Menoitcsmi core
arin primal rend a incepol /Ma a lest pod. =Mani In soma interventleiul-lal 12. Pre- pediate cfit mal repede co pe- teatime- -
. min dirmat Pare dna
cesitatea moddicarit sou, d. La,
Wound an precut de reformd a Don- GERNIANII au betide se creme le locuinielar.
.

nasevici, font deputat de Munster, nal& . pedatu este cel 71,01 perfect acord ex
alltultel, au atonal de a Windt, a. Constantinopol Mare median In Mesta ernedltil aunt Mute Dreptul de tuturer problelnelor economize
Isibstille el paterila Pasosaintelai limbo germane, care re El pus mb 'Din cause tenor dtlicultdil tech". guvernal liberal. Inainte de a denti-
*ono. a intoendt all lurnal al consi- mal ales eu destinatla
[EON
peed va- supraSt politice ed Fereenalitatee d-rui
samablleel, fleitademl conduellonal directia publicist:dui Schmidt-Dumont si ce, electuarea alegerd PreSedinte- Lopededu e o daranfie col nu mete II
Mastic al materiel executive. va servl la lavorisarea eesvoltdrit re- va ti amanatd Io gaud departa- lluhd de mInletri ruin care unburied Perstel 41 Turclet, dar camp& coarala germane in paddle pus
--
ministerul de dement si vindli In conflict tra Mse De edict, di
And, prints% coincidenit /*Ito. melee. riturlle colo mal considera- este cad de dolled mt.rs
se, ea produce demiella prasedintalui
In tampons, tan genoralul Pallia-
te% dupe indeleingate staratrale, eon.
LORD C1CIL e decimal la Camera

I:1;2.7ctai gitmcg"rreue. D. Manoilescu despre Im-


turor proprietarilor de terentiri de
vil din Cadrgater. earl au canna-
rat acele terenuri dung 1916, In ur-
bile provin din Rosin Genie PARIS, 2.
=seed contnul sfi fact co- nus" ca trek"l
rusegi
-
Din Moscova se a-
Lapedetu
opus amirtd Mane/emu
chine dard as wed ad me putt In co.
comers'!" dirdre Pict ea don mi.. // hams/big
Made

abate se I-o priaaeaset. In midair pane proposer! 111141IIli la decarmarea


ma and circuit/11 n ministerultd
mmuted ele Incearcli Rusia sovietkd 41 Germania in.
Drop, Inatanema mantrestalli papa. mumut si caintalul stin juntitte. pentra a gdisi cantititi =diet fraud fa vigoare, guvernul septette
lare Is lavearea candldatnell Sae. Or, in bare unei iurisprudenle a ente. a aeordat dreptal de napigatie pee-
Insolite de an pseudo-refer, psalm conterinta
beanie

-
Proectele financime In fata Curtii de casette hi aplicarea legli Ira Oak vapearele de comer( ger-
Mann meat/Mart a mated. Intrebarea pusti de ziericti n.
Proprieldni .din Dobrogea Rout, mane In porturile din Marea Nea-
dezarmirli
Inlet Ca (melee Brea, generalol
Faunalao n'a terminal, dial el area Senatului francez
supra ebestiunel necesitAtii Imprm
mutului strata el a celetalnind cumptigtorii erau amenIntall a Presa itahana i soul gum &
strain, d 00 Metecileem, noul suta alerde aceste vii. Pretul va II de 40 Dela 12 Martie teak vapoarele
st dea Meta apace:stele eg lee Mont PARIS. 2. -- Comishmea linen- LONDRA, 2 (Rador).-Se to
decal ett se stoma elan Freeload 1. surd. de Mat la finante, a res. de ori uremia reglonalt. roman germane se &ward de aceie.si
nun% oficial din Tokio,
alert a Senatelui a terminal astgzi puns urmatourele: In chipul acesta se report o mare dreidurd si vapoarele sovietice,
Astfel, paints% mamma balcanl. (linage anima prueutelor linen- UN INPRUMUT e near.ur rotor. nedreptate de care eraortmenintati ROMA, 2 (Rador). !Madan" lu ce privepte lacaltatile privile. Matuda, ministrul Japoniei In
el immure pe seta partldelor de clue Mate la Gamed. Protect= dirit mutter proMenie at, fn primal acesti cunmtrAtori, de- bunt , ere- tele dare ateliene Corriere Vona vide de tel tend. Olanda, a fost =nett delepat
Sporitle. relmiall to strainatate, de au fost adontate in unimimitate. rand, refacerit editor (dote. El ar dintt. Serra", j Messagere", Senate", la conterinta pregetitoare a de
s eatable, lar madidaturilin ea Dusk CI= so auntd discuite Sona- servi, tn acelag drop, /a sporirea .,Tribuna"., Neck di Roma", so.
Verson gonadal'. Stirl =tartrate, ant
'gam turalleat le cm al realimee, to ta= empra annur oroecte va fi copertra medalee a onneedei noastre Este cadre, ea gavernul nostril neta co simpade cavern" Averes. paid Boncour la
grub ed Japes= va adopta la
aderinnea autumn peril- incheiatg mitan smug. nalionate. sit intervis pe lamed eel Ptaiian lo co si Ipt exprima convingerea ca - ponctul de vedette osta

-
in ce privesta PARTICIPAREA VARROVIA. 2. Delivered Vran- Geneva
dales privinte asuplirli fa care cunt sli- retande iialo-romane vor deveni
in tidal mega a reaelt Pangalos CAPITALULCU SPRAIN, newness- med romMill de pederritortul MUM- Dade cordiale lit vederea eolano- rgcvNilllootirar primal de Statute-Unite 41 Ma.
no Indeplatere ne loll candldalli, Criza tem cd, pentru ut intellurd teener.
nellisund, dap& mum =read tel.
(Ida BMW n'a fost de Ms& ea ji neeesar sad wigwam
sl de, rdril oarlike a economise (Bank
Cltestiurica va it atoll et In prima ambe"
;17,e4lue,ntila de primal oca Boutanie, paivInto ertia
derif scopurifor corbel-Intel.
pramele, decal pe e talaiarco-ruco capitol-al romilaese, runire a Mice/ aurorae.
: Deg an mod de a face aimed: solutionata dandai drept de control tn mlesura IMP10006201+110141011701. MMal 05044115000110111211010S MIARMers
mire se stand Mottle tataror
fleianiter ea no pet temptu voted
mantorger.
IIELDRAD. 2. -Practienea oler-
lameetarli a nartlidulal radical Me
importantei tut in Intrrprinderile
unde par/idea:

g4 tarol 50
Despre PLASAREA CAIN-ULU-
Intermit salad sore a decide am- RILOR STRAINE tn intreprinderite "1 UUCURESTI, Str.
Guyer:tut societte a refucat de a
¡,articipa la confeernia Preddlitaar4
a dmarnairit, justifiednautai, refusal
nu emeritia ed alietif Ante Omit rea-
ine crIzei de govern. Primed ml.
testae 'Meld, a Mont VD erratum
mapra diveralnill cars misie Infra
d-sa el Intro aarildul taraniatilor
private, nu oven. decdt s4 rdnednera
in iroddia tarit noastre care a a-
oordat si acordd ar ati protege ai
chlar arantodit intreprinderitor in
Ceram LAI:LE
Telofon 37141 ol 4447
SIBIU, Plata Unirei 10
,

ped de lifted Rudd aetlettat cu area% manand thestlunen de In. care capitalut strain herd cm add
Elvette ei au caromed totud conic- evaders Numbedt presentil al mutt. ta cute,
Pinta ta Genea. MGM radical au vital Marsden SAlol MARI DEPOZITE DE :
Treads sd remotoastent ad =Jiang Pasta Ilsand in dismelta ea el re-
urn neserios findood seamd romper- solve arias de govern, asa cam va
tattle cop"taid ce-o prezinta partici- erode de noviinla.
Dania ;meant& sedinii. data Ma-
Anplia ameninla China cu
OTOARE de BENZINA MOTORINA. Motes:re electric
parea Itusiet ia conferinla de dozer. more
mare. [Meditates onto cd, dada Waal bel partIdalall radical. P. Pasta a
ultimet Adunctri din Geneva, denim, tonferit la mesedintla de coml.
desdvdreirea tratatelor dela Locarno, 'la en diferili membrii al unmans-
Mei stater initiatoare ale eonfmintel Mr al alit truntasi Ilya a BERLIN.
miatular Mplomatice
-
So antra% ethi
FERESTRAE cu Mint lemne. unoR pentru
desarmare et mai Patin cafe on precede 1000 la solationarea mineL
nu, mernbre fn Lisa Natiungor, 71,11 ^ Dural cum se anunta. d. Pastel a
Londra riandhal Deutsche
Allgemeine Zeitung. t =aus- MMINI INDUSTRIALE: Strunluri, 10nel -01
stet nutresc mettle sPeranfe ed. in mutant nentra mains renameoe
Imprefurarbe actuate, ear Ind ?Idea trivet de gravers.
tral plenipotentiar =glee la
Peking, a anieninlat ministe- frozat, Shapinguri.
teddplui un emoid pentru limitarea
arommentelor, Co putts Seminar ea
sd en fi produs refusut Rudd, dater- si folositi-vä
rut de miter= Chinon cu =-
pores relallunilor diplomatice, MA4INI de TA11PE:11M : Gatere, Bandsäguri, Abrichhiri, etc.
loo cazul nand acesta Igl va se-
POMPE Cemeilnile si cu piston.
nele trance: at belpian du tri-
vets o notd cater/bed auvernutui Sta. de aliza Intenthinea anuntatd, tie
U lm-Unite prin care ale refund de a a riesditui pe =mineral gene-
separa prottrma Inarmaritor navala ral eagles la administratia
ele omit
fetul acesta
inarnedritor ale llama. In
a
se redurnau at pullnele
=mil marine. Comisarul ge- SCULE de tot felul.--ART1COLE TECHNICE.-Instalatiuni de fabrici.
neral, care este In amine than
donee de a oldine colaterarea State-
Tor Unite ia remtuarea probleendi
deearnIdeit.
Nqa pilifiki13P granted administrailet data-
rifler chinere, zeduzase st ga- SANITARE: Qi, Sobe e Hi, Lavoare, etc.
Garecteristie pentru, spirifid ea-al a ziarului ranteze sin imprumut de 20
face drum, dupd mead din Geneva.
ode relebrul report Naughton
=Doane doter!, cored de mi-
nistered de Galante chin=
LAMPI pentru gaz si Eledricitate, MASINI de CUSUTI BICICLETE.
guvernulta din Plashington
de aemal ropert.
Accusal este situalia momentend
pl ar ft hod fdide s'a neddm. Tolusi
Dimineata" min venitmile admhelstratiel
vamale marine, neeace a dat
loc until conflict.
LAMPI si LUSTRE MODERNE cel mai mare asortiment
or ti pripit de et deduce cel detarend'
red, Men ea av fi maul reatimad. Cautari i oferte de serviciu MOBILA do FER pentru ráifli restaurante, cinematografe :
lenedint dupd Locornd este a-
dun, compromisd, Dernmagiree ce-
dar re felo petrecut la Geneva este to
od prea vie in nantea acetone cart cu
Inchirieri i Vinfati de case,
rea acordului cu Italia
ratifica-
SCA UNE, BANCI rase,
MOBILE do FR pentru hoteluri, vile, pensionate.
.
greu se obienuiau eu idede reispdadi- apartamente etc.
te min trolatele do id Locarno. band
tfled, i sedunra de teamed a Ligii
Ildiunilar, se ua reuci. curs ads de Cel mai mare sums
LOWDRA, 2 (Rader). -
nun" din Washington ell, dap& pa.'
Se

imiegtot, ad 10 repare greselite comise rerea semiarid" Smoot, se ve mi.


1st recruit, adunare din Geneva, este de publieltate lea forma o stelae maleritate epre
pep, cd von null din neu vorlein-
idu-se do convingcre de sundial de la
Lucerne, tar pcolitema desermarli se
pa meld td faze frooraloild do mum
Peste 500 anuncluri zilniC
2 Leicavantul
a evIta obstruct" PI a deternalna
volarea ratitlearli.conventlei pen.
tru plate datoriller Band enter in
modal saplarnanii "Deere.
ERIE IUtITOR'L de FR si METAIL Stir:BIO.:4 I
gateeo luni.' -eeeeseenepeo .ssommnsisimmmer
5Aleliesele eaDay.6661." SIL maxim* I Ai, CAIICYLtullill aubli1PqaU; koWatatuit Gamma+ do PahlimituLd UILMO linhUlder & 3. Bergh= str. plum= Mirada (loath Earaesarstavich g IOÜOJII IOW D. fro.ou.nsnif

www.digibuc.ro
www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și