Sunteți pe pagina 1din 2

Etică și integritate academică

- condiții de notare -

Scopul acestui seminar este de a vă ajuta să înțelegeți fundamentul etic al unor dezbateri din cadrul
organizațiilor academice (dar și din societate) și de a contribui la dezvoltarea abilităților necesare
pentru a gândi critic: prezentarea, analizarea și evaluarea argumentelor; interpretarea textelor;
comunicarea ideilor (atât într-o formă scrisă, cât și orală).

În fiecare întâlnire vom discuta pornind de la un text pe care îl puteți găsi încărcat pe platforma
online.ase.ro. Una dintre precondițiile participării este familiarizarea anterioară cu textul pentru
activitatea respectivă (care nu se poate realiza altfel decât prin citirea acestuia), deoarece discuțiile
noastre vor avea drept punct de plecare tematica tratată în respectivul text. Punctajul final va
include participarea voastră constructivă la discuțiile și dezbaterile pe care le vom purta pe
parcursul semestrului. Studentele și studenții vor trebui, de asemenea, să realizeze o prezentare în
fața colegilor și colegelor.

Punctaj

- 3 puncte pentru o prezentare pe care trebuie să o faceți în echipă la una dintre întâlniri.
- 2 puncte pentru participarea activă la întâlnirile noastre prin implicarea constructivă în discuțiile
și dezbaterile care vor avea loc în timpul seminarului. Fiecare participare constructivă va fi
recompensată cu 0,5 puncte.

PLAGIATUL/LIPSA DE INTEGRITATE ACADEMICĂ: orice referat care conține elemente


plagiate nu vor fi punctate. Abaterile repetate de la normele integrității academice și
onestității intelectuale se vor reflecta negativ în punctajul final.
Scurt ghid pentru prezentări

Aspectul principal de care trebuie să țineți cont atunci când prezentați este acela că publicul vostru
este format din persoane cu interese personale sau intelectuale variate. De aceea, prezentarea trebuie
să expună ideile și argumentele principale dintr-un text într-o manieră în care toți cei prezenți să
înțeleagă aspectele discutate și astfel încât fiecare să poată să spună, la sfârșitul orei, că a înțeles
ceva.
O prezentare bună este o prezentare în urma căreia publicul nostru a înțeles mesajul pe care dorim
să-l transmitem. O primă regulă simplă pe care o putem aplica pentru a ne atinge acest scop este să
ne punem în situația publicului nostru. Cea de-a doua regulă vizează dozarea cu atenție a cantității
de informație pe care o expunem celor care ne ascultă.
REGULI:
1. În prezentare trebuie să sintetizați principalele idei teoretice și să răspundeți la 1-2
întrebări/aplicații/subiecte de discuție propuse în text.
2. O prezentare trebuie să dureze între 10 și 15 de minute. Este recomandat să o repetați înainte,
pentru a vă asigura că v-ați pregătit bine pentru această durată optimă și că fiecare dintre voi și-a
asignat rolul în echipă în mod corect.
3. Folosirea unor unelte digitale precum PowerPoint este obligatorie.
4. Nu trebuie să vă gândiți la prezentare ca la un test. Persoanele care vor învăța cel mai mult din
acest exercițiu veți fi chiar voi. Capacitatea de a investiga surse primare, de a asimila informații
cheie, de a rezuma și evalua munca intelectuală a altor persoane va juca un rol decisiv nu doar pe
durata parcursului vostru academic, ci și în viitorul vostru profesional.
5. La acest seminar vom încerca să învățăm împreună și să ne ajutăm unii pe ceilalți să înțelegem
idei abstracte și aplicabilitatea practică a acestora. În cazul în care aveți neclarități cu privire la
unele dintre chestiunile tratate în texte, sunteți încurajați să le scoateți în evidență fie luând legătura
cu titularul seminarului, fie în discuțiile cu colegii și colegele voastre.
6. Fiind o prezentare academică, lucrarea voastră trebuie să respecte niște criterii minimale care țin
de modul în care un asemenea text trebuie redactat. Spre exemplu, citarea unor fraze din textul
suport/alte texte trebuie încadrată între ghilimele, alături de includerea unei trimiteri către sursa
(incluzând pagina) de unde au fost preluate. În mod similar, preluarea unei idei a unui alt autor
trebuie să fie însoțită de o trimitere la sursa acesteia.
7. Proiectul trebuie încărcat pe platforma online.ase.ro cel târziu în seara de dinaintea întâlnirii la
care urmează să fie prezentat.

S-ar putea să vă placă și