Sunteți pe pagina 1din 1

Rezumat test chimie

def atom:Cea mai mica particula din o substanța care prin procedee chimice nu poate fi
fragmentata în particule mai simple

Structura Atomului:protoni,neutroni(care formeaza nucleul,se numesc nucleoni)


electroni
protonii-particule cu sarcina electrica pozitiva
neutronii-particule cu sarcina electrica neutra
electronii-sarcina electrica negativa
Atomul este neutru din punct de vedere electric deoarece nr.protonilor=nr.electroniilor
Suma nucleonilor este notata cu A(nr.de masa) si suma protonilor cu Z(nr.atomic)

Reguli ale chimiei:


Regula energetica-electronii tind sa ocupe pozitiile energetice cele mai joase
Regula ocupari succesive-orbitalii sunt ocupati cu elec in ordinea cresterii energiei
Regula lui Paul-in orbital se gasesc max 2 electroni cu spin opus
Regula lui Hund-orbitalii unui substrat trebuie ocupati cu un elec cu spin paralel,dupa care
are loc cuplarea lor

Orbitali-zona in jurul nucleului cu cea mai mare prob. ca electronii sa existe


Tipuri de orbitali:s-max 2 elec.,forma sferica
p-max 6 elec.,forma bilobara
d-max 10 elec.,forma compacta
f-max 14 elec.,forma compacta
g-max 18 elec

Miscarea de spin-miscarea pe care o face elec.in jurul axei sale


Straturile se noteaza cu litere de la K la Q(ex 1-k;2-l)

Ocuparea succesivă cu elec(trebuie invatata pe de rost altfel doamna se supara):


1s-2s-2p-3s-3p-4s-3d-4p-5s-4d-5p-6s-5d-4f-6p-7s-6d-5f-7p

Raza Atomica-distanta dintre nucleul atomic si ultimul strat electronic


Raza ionica-masurarea unui atom sau ion,masurati in picometri
Izotopii-au nr atomic identic dar nr.fe masa diferit
Elementele chimice-formate din atomi cu acelasi nr atomic

Invelisul de electroni-format din elect. care graviteaza in jurul atomului,nr de elec. diferit de la
un element la altul

Blocuri de elemente-au complet sau in curs de completare substratul:blocul s=ns


blocul p=np
(metale treanzitive)blocul d=n-1sd
(lantanide si actinide)blocul f=n-2f

S-ar putea să vă placă și