Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învățământ: Avizat Director,

Disciplina: Educaţie tehnologică și aplicații practice


Anul şcolar 2022-2023
Profesor:
Clasa: a V-a
Programa aprobată cu O.M nr. 3393 din 28.02.2017
Școala altfel: S 22 (27 feb-03.03.2023)
Săptămâna verde: S 29 (24-28.04.2023)

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
Educație tehnologică și aplicații practice
1 h/săptămână

Competențe generale

1. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente şi valorificarea acestora.
2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile.
3. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale și antreprenoriat în vedere alegerii parcursului şcolar şi profesional.

Competențe specifice

1.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice date, selectând materiile prime, materialele,
unelte/ustensile/dispozitive/aparate adecvate.
1.2 Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs.
1.3 Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord.
2.1 Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale
de muncă.
2.2 Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a sănătății.
3.1 Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate.
3.2 Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor probleme.

1
Nr. Unitatea de Competenţe Domenii Nr.
Conţinuturi Săpt.
crt. învăţare specifice de conținut de ore
MODULUL I - 7 săptămâni: 05.09-21.10.2022
Tehnologii Evaluare inițială. Prezentarea disciplinei/ manualului. 1 S1
Factorii de mediu care influențează cultivarea plantelor. 1 S2
Design
1. Procese tehnologice simple de cultivarea plantelor, 1 S3
Procese Calitate,
1.1 depozitarea și transportul produselor agricole.
tehnologice economie și
1.2 Elemente de desen geometric. 1 S4
simple de
2.1 anteprenoriat Norme specifice de securitate în muncă. 1 S5
cultivarea
2.2 Dezvoltare durabilă Promovarea și valorificarea producției vegetale. 1 S6
plantelor
3.1 Activități, Profesii ocupații și meserii din domeniul cultivării
plantelor. 1 S7
ocupații, meserii
Recapitulare. Evaluare sumativă.

MODULUL II – 8 săptămâni: 31.10-22.12.2022


Tehnologii
1.2 Factorii de mediu care influențează creșterea animalelor. 1 S8
Design
2.1 Elemente de tehnologia creșterii animalelor domestice. 1 S9
2. Elemente de 2.2 Calitate, Transportul și depozitarea produselor. 1 S10
tehnologia 3.1 economie și Elemente de tehnologia creșterii animalelor de companie. 1 S11
creșterii anteprenoriat Promovarea și valorificarea producției animaliere. 1 S12
animalelor Dezvoltare durabilă Norme specifice de sănătate și securitate în muncă. 1 S13
Activități, Profesii, ocupații, meserii din domeniul zootehnic. 1 S14
Recapitulare. Evaluare sumativă. 1 S15
ocupații, meserii

MODULUL III - 6 săptămâni: 09.01-17.02.2023


3. Tehnologii Alimentația omului, satisafacerea nevoii de hrană. 1 S16
1.1 Design Alimente de origine minerală. 1 S17
1.2 Calitate, Alimente de origine vegetală în stare proaspătă. 1 S18
1.3 Alimente de origine vegetală în stare prelucrată. 1 S19
Produse economie și
2.1 Alimente de origine animală. 1 S20
alimentare 2.2 anteprenoriat Recapitulare. Evaluare sumativă. 1 S21
3.1 Dezvoltare durabilă
Activități,
ocupații, meserii

2
MODULUL IV - 6 săptămâni: 27.02-06.04.2023
4. 1.1 Tehnologii Școala altfel 1 S22
1.2 Design Calitatea alimentelor și caracteristicile organoleptice ale
Calitatea
1.3 Calitate, produselor alimentare. 1 S23
produselor
2.1 Ambalarea și etichetarea produselor alimentare, elemente
alimentare economie și
2.2 de desen geometric. 1 S24
și a serviciilor anteprenoriat
3.1 Valoarea nutritivă, energetică, estetică a produselor
din Dezvoltare durabilă
3.2 alimentare. 1 S25
alimentație Activități, Calitatea serviciilor în alimentație. Protecția
ocupații, meserii consumatorului. 1 S26
Recapitulare. Evaluare sumativă. 1 S27

Modulul V - 9 săptămâni: 19.04-16.06.2023


5. 1.1 Tehnologii Bucătăria. 1 S28
1.2 Design Săptămâna verde 1 S29
1.3 Calitate, Prepararea și conservarea alimentelor. 1 S30
2.1 Meniul. 1 S31
economie și
2.2 Aranjarea, servirea mesei și elemente de desen geometric 1 S32
Tehnologii de anteprenoriat
3.1 în decorarea mesei.
preparare a Dezvoltare durabilă
3.2 Tehnologii tradiționale și moderne de preparare a 1 S33
hranei Activități, alimentelor.
ocupații, meserii Alimentația, sănătatea și obiceiuri alimentare ale elevilor. 1 S34
Profesii, ocupații și meserii din domeniul preparării,
servirii alimentelor. 1 S35
Recapitulare finală. Evaluare sumativă. 1 S36

S-ar putea să vă placă și