Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAŢII PERSONALE BLIDAR ROMULUS CRISTIAN

Loc Basesti, nr 123, jud Maramures


0741158991
crinaromy@yahoo.com

Sexul M| Data naşterii 15/05/1975| Naţionalitatea ROMANA

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Noiembrie 2020- present PRIMĂRIA COMUNEI BĂSEȘTI


Pp

Consileir local

AUGUST 2018- PREZENTADMINISTRATOR BLIDAR P. ROMULUS CRISTIAN I.F.


Identificã oportunitãþi de afaceri: 
• reprezinta firma in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice
• incheie actele juridice in numele si pe seama firmei 
Asigurã managementul firmei:
• negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca; 
• urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de
prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de
reglementarile si normele legislative in vigoare; 
• acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat
personalului din cadrul firmei, cat si persoanelor din exteriorul firmei cu care se
stabilesc raporturi economice

Profesor Geografie
12 septembrie-10 octombrieScoala Gimnaziala Asuaju de Sus
2016Intocmire planificarilor, proiectarii activitatii de invatare
Realizarea procesului instructiv- educativ

Casier
SC STRUCTURAL EURO FOND & TRAINING SRL, Bucuresti
01 februarie- 14 iunie 2016Incasarea taxei de curs, efectuarea platilor si a depunerilor
Intocmirea documentatiei specifice

Asistent manager
BLIDAR CRINA ROZALIA II, loc Basesti, nr 123, jud Maramures
12 MAI 2015- 20 iunie 2016 -organizare cursuri de formare profesionala
recrutare cursanti
intocmirea documentatiei specifice
mentinerea ralatiei cu clientii si imbogatirea portofoliului firmei
realizarea documentatiei specifice in vederea scrierii si implementarii proiectelor

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5


Curriculum Vitae Blidar Romulus Cristian

Formare profesionala
Consultanta si management

01 iunie 2014- 30 iunie 2017Coordonator judetean Salaj & Maramures


SC STRUCTURAL EURO FOND & TRAINING SRL
- recrutarea de persoane pentru diverse cursuri de formare profesionala
organizarea de traininguri
închirierea salii de curs, laptop, videoproiector etc
contactarea si contractarea lectorilor
-organizare cursuri de formare profesionala
recrutare cursanti
intocmirea documentatiei specifice
mentinerea ralatiei cu clientii si imbogatirea portofoliului firmei
FORMARE PROFESIONALA

22 IULIE 2013- AUGUST 2018ADMINISTRATOR BLIDAR ROMULUS CRISTIAN PFA


Identificã oportunitãþi de afaceri: 
• reprezinta firma in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice
• incheie actele juridice in numele si pe seama firmei 
Asigurã managementul firmei:
• negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca; 
• urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de
prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de
reglementarile si normele legislative in vigoare; 
• acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat
personalului din cadrul firmei, cat si persoanelor din exteriorul firmei cu care se
stabilesc raporturi economice

SOFER MICROBUZ SCOLAR SCOALA GIMNAZIALA ARINIS


01 noiembrie 2013- 31 intretinerea microbusului scolar
octombrie 2014 intretinerea si repararea mobilierului scolar, a tamplariei, a aparatelor scolii
transportul elevilor la si de la scoala
intocmirea documentatiei specifice
INVATAMANT

1 octombrie 2005- 31 octombrie Muncitor necalificat


2008 SC CONSUMCOOP BASESTI/ SC FEDERALCOOP BAIA MARE
gestiunea marfurilor din stoc
montarea si demontarea pieselor de mobilier in vederea expunerii lor in magazin
aprovizionarea si transportul marfurilor in magazin
vanzarea cu amanuntul a pieselor existente pe stoc
COMERT

1 ianuarie 2002- 31 mai 2005Mecanic auto


CIMAFLORA , loc PONTE DE ROL, PORTUGALIA
gestiunea marfurilor din stoc
repararea / intretinerea masinilor si utilajelor proprii atelierului precum si
ale clientilor
montarea si demontarea pieselor de schimb
aprovizionarea si transportul marfurilor in magazin
vanzarea cu amanuntul a pieselor existente pe stoc

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 5


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

SERVICII

1 septembrie 1998- 31Muncitor necalificat


decembrie 2001SC IRICONFEX SRL/ SC CONFEXPOP G SRL, BAIA MARE, MARAMURES
gestiunea marfurilor din stoc
calcat interfazic
aprovizionarea si transportul marfurilor in magazie
CONFECTII

1 februarie 1997- 31 augustZugrav


1997SC CONFORT SRL, BAIA MARE, MARAMURES
Sofer- transportul muncitorilor la se de la locul de munca
activitati specifice constructiilor
CONSTRUCTII

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1 octombrie 2016- 11 IULIE Evaluarea Impactului si Riscurilor asupra Mediului


2018Centrul Universitar Nord Baia Mare- Universitatea Tehnica Cluj
Facultatea de Inginerie
Masterat

1 octombrie 2013- 8 iulie 2016 STIINTA MEDIULUI


Centrul Universitar Nord Baia Mare- Universitatea Tehnica Cluj
Facultatea de Stiinte
Licentiat in Stiinta Mediului

2007 - 2010 DIPLOMA DE BACALAUREAT


Liceul Particular Gheorghe Pop de Basesti, Ulmeni, Maramures
Filologie

1991- 1994 DIPLOMA- SCOALA PROFESIONALA


Liceul Auto Baia Sprie, Maramures
Sofer- Mecanic Auto

1989- 1991 DIPLOMA 10 CLASE


Liceul Transporturi Auto Baia Aprie MAramures
Treapta I de liceu

1981- 1989 DIPLOMA 8 CLASE


Scoala Generala Odesti, MAramures
Invatamantul obligatoriu

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 5


Curriculum Vitae Blidar Romulus Cristian

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) ROMANA

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
ENGLEZA B2 A2 A2 A1 B1

PORTUGHEZA C2 C1 C2 B2 B1

Competenţe de comunicare- abilitati de munca in echipa


▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de asistent
manager de vânzări

Competenţeleadership
organizaţionale/managerialerezistenta la munca in conditii de stres
disponibilitatea pentru program prelungit

Competenţe informatice-cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 5


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

CURSURI MECANIC AUTO -1993


Scoala Profesionala din cadrul Gr. Sc. de Transporturi Auto, Baia Sprie
INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE - 2015
- SC Structural Euro Fond & Training SRL, Bucuresti
LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR- 2010
- Oficiul Judetean de Consultanta Agricola, Baia Mare, Maramures
LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR- 2013
Camera Agricola Jdeteana Maramures
INSPECTOR SSM 80 ore- 2016
- SC Structural Euro Fond & Training SRL, Bucuresti
TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAF- 2015
- SC Structural Euro Fond & Training SRL, Bucuresti
TAMPLAR MANUAL- 2015
- SC Structural Euro Fond & Training SRL, Bucuresti
BRUTAR -2015
- SC Structural Euro Fond & Training SRL, Bucuresti
INSPECTOR RESURSE UMANE 2016
- SC Structural Euro Fond & Training SRL, Bucuresti
EVALUATOR IN SISTEMUL FORMARII PROFESIONALE- 2016
- SC Servformstar SRL, Baia Mare, Maramures
FORMATOR- 2016
- SC Servformstar SRL, Baia Mare, Maramures
ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
- SC Servformstar SRL, Baia Mare, Maramures
CADRU TEHNIC PSI- 2016
- SC Structural Euro Fond & Training SRL, Bucuresti
FASONATOR MECANIC- 2016
- SC Pab Professional SRL- D, Odesti, Maramures
MOTORIST la Motoagregate si Masini in Silvicultura - 2017
- SC Pab Professional SRL- D, Odesti, Maramures
TEHNICIAN IN SILVICULTURA- 2017
- SC Pab Professional SRL- D, Odesti, Maramures
Alte competenţeTopografie
Atestat transport persoane
Serviciul militar indeplinit : incorporat la data de 19.10.1995 la UM 01193 Carei si
trecut in rezrva la data de 01.10.1996.
Permis de conducere B, C si D

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 5

S-ar putea să vă placă și