Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR

Muntean Anca Nicoleta


An 3 , Grupa 5
DESCRIEREA proiectului:
- scop - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
Grădiniţei Amicii din oraşul Sebes, jud.Alba pentru îmbunătăţirea condiţiilor
normale de desfăşurare a activitaţiilor. Consideram necesar acest proiect deoarece
gradinita constituie o etapa fundamentala in dezvoltarea copilului, nu doar prin
continutul stiintific al procesului instructiv-educativ ci si prin libertatea de actiune
oferita prescolarului care-i stimuleaza interesele de cunoastere si contribuie la
largirea campului de relatii sociale;
-obiective :

 Dotarea cu echipamente educationale IT, carţi pentru copii, jucarii, asigurarea cu


materiale didactice.
 Amenajarea spaţiului de joaca conform normelor europene pentru activităţi
recreative.
 Schimbarea sistemului de încalzire actual cu un sistem de încalzire prin
pardoseala.
 Perfecţionarea cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului educaţiei preşcolare.
 Restabilirea condiţiilor igienico-sanitare şi de confort.
 Reabilitatea finisajelor si a instalatiilor.

-justificarea proiectului :

În prezent în România nu există politici coerente în domeniul EICZ. Politicile


(inclusiv reglementările) sunt fragmentate. Îngrijirea copilului şi educaţia timpurie sunt
reglementate separat. Grădiniţele reprezintă principalele servicii pentru copiii 3-6 ani,
rata de înscriere fiind de 87% în rândul acestora. Grădiniţele sunt servicii educaţionale,
deşi unele dintre ele, funcţionând pe durata întregii zilei, oferă şi servicii de îngrijire
pentru copiii ai căror părinţi muncesc.
Serviciile de îngrijire a copilului pentru copiii sub trei ani sunt furnizate sub forma
diferitelor aranjamente informale. Serviciile publice destinate acestor copii (creşele)
acoperă doar un mic procent al copiilor din această grupă de vârstă. Aceste servicii sunt
privite mai ales ca servicii de îngrijire; nu există o politică educaţională pentru copii sub
trei ani.
România a derulat totodată programe adresate copiilor care provin din familii cu
un nivel socio-economic scăzut sau care au dizabilităţi, dezvoltând pentru aceştia centre
de zi sau centre de recuperare. Acestea sunt însă destul de puţine la număr în raport cu
nevoia existentă.
Exista un interes deosebit pentru dezvoltarea gradinitelor. Acest interes este
rezultatul schimbărilor structurilor familiale şi al numărului crescut de femei pe piaţa
forţei de muncă. Cum îngrijirea copiilor este percepută de obicei ca fiind
responsabilitatea femeii într-o familie, organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe
timpul zilei devine un factor vital în asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Situatia actuala a gradinitei nu este tocmai favorabila pentru desfasurarea in
conditii optime a activitatiilor. Obiectivele trebuie realizate pentru crearea unui mediu
placut copiilor.
O provocare pentru diferitele servicii de EICZ, precum centrele de zi, este dată de
faptul ca acestea sunt servicii importante pentru copii şi părinţi în acelaşi timp. Ele pot
reprezenta facilităţi în care copiii mici sunt îngrijiţi cu căldură şi, totodată, le sunt oferite
oportunităţi de a se juca şi învăţa împreună cu copii de aceeaşi vârstă. Valoarea şi efectele
EICZ asupra bunăstării, învăţării şi dezvoltării copiilor, asupra succesului lor în şcoală şi
în viaţă, în general, nu pot fi neglijate. Cercetările au dovedit că serviciile de EICZ de
calitate sunt benefice în special pentru copiii care provin din familii cu un nivel socio-
economic scăzut şi pentru copiii cu dizabilităţi sau cu dificultăţi de învăţare.
Serviciile de EICZ au în acelaşi timp un important rol preventiv, de aceea ele ar trebui să
se afle în strânsă legătură cu alte servicii destinate copiilor şi familiilor. Funcţia lor
principală este aceea de a-i sprijini pe părinţi în creşterea şi educarea copilului lor. Acest
fapt subliniază necesitatea furnizării de servicii de sprijin timpurii şi importanţa
acţiunilor de prevenire.
Uniunea Europeană a stabilit, în cadrul Consiliului de la Barcelona (2002),
obiective clare privind creşterea egalităţii de şanse, prin îmbunătăţirea participării
femeilor pe piaţa forţei de muncă. Una dintre politicile cheie, menite să faciliteze
participarea femeilor în muncă şi să sprijine părinţii în atingerea unui echilibru între
muncă şi viaţa de familie, se referă la creşterea sprijinului pentru îngrijirea copiilor, în
special pentru familiile care au dificultăţi în accesarea unui asemenea serviciu sau care nu
şi-l permit.

-contextul proiectului :

Analizele facute asupra evolutiilor recente in rândul grădiniţelor evidentiaza


tendinta de crestere a numarului solicitărilor pentru locuri în grădiniţe.
Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendinta.
Consumatorii romani devin tot mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in
alegerea locaţiei potrivite pentru copii si mai educati in ceea ce priveste serviciile oferite..
In acest fel concurenta devine mai intensa in rândul grădiniţelor din localitate,
detinatorii acestora efectuand cat mai multe modificari pentru a satisface pe deplin
necesitatile consumatorului.
Progresele inregistrate in lucrarile de dezvoltare si modernizare a infrastructurii
grădiniţelor creeaza premise pentru continuarea trendului crescator a nivelului de
pregătire.
Proiectul de lege reglementeaza cadrul legal privind asigurarea serviciilor de
educatie si ingrijire pentru toti copiii pana la absolvirea clasei a 4-a primare. Romania isi
indeplineste astfel obligatiilor care ii revin ca stat membru UE. Consiliul European de
primavara de la Barcelona din 2002 a stabilit ca: „Statele membre trebuie sa inlature
cauzele care impiedica participarea femeilor pe piata fortei de munca si trebuie sa faca tot
posibilul ca, tinand seama de cererea de facilitati de ingrijire a copilului si in conformitate
cu modelele nationale de ingrijire, sa asigure ca, pana in 2010, cel putin 90% dintre copiii
cu varste cuprinse intre 3 ani si varsta obligatorie de scolarizare beneficiaza de servicii de
ingrijire si cel putin 33% dintre copiii cu varsta sub 3 ani beneficiaza de servicii de
ingrijire.”
Asigurarea de asemenea servicii de ingrijire a copiilor este considerata de catre
Consiliul si Comisia Europeana ca fiind un pas esential in realizarea egalitatii de sanse
intre femei si barbati, in cresterea participarii femeilor pe piata muncii si a reconcilierii
vietii profesionale cu viata de familie si ocupa un loc important in cadrul politicilor UE.
Reconcilierea carierei profesionale cu viata de familie este prevazuta si in
Memorandumul Comun in Domeniul Incluziunii Sociale semnat intre Romania si UE in
2005: „Este urgent sa se dezvolte un ansamblu de servicii de ingrijire a copilului mic
pentru a facilita participarea femeilor la activitatile economice: crese si gradinite in regim
de internat, servicii socio-medicale de supraveghere in comunitate a copiilor in primul an
de viata si centre de zi, in special in mediul rural”. Ministerul arata ca proiectul de lege
raspunde si altor obligatii asumate pe plan international de Romania.
Initiativa Ministerului Muncii tinteste sprijinirea familiilor care gasesc cu greu
solutii pentru ingrijirea micutilor in afara orelor de gradinita si de scoala. Potrivit
expunerii de motive a proiectului, asigurarea acestor servicii este esentiala in conditiile in
care tot mai multe femei sunt angajate, iar programul de lucru, in special la firmele
private, este tot mai incarcat. Initiatorii proiectului de lege sustin ca aceste centre pot
functiona si pe timpul vacantelor, iar unul dintre castiguri ar fi ca femeile pot reveni mult
mai repede la locul de munca dupa ce au nascut. Proiectul de lege a fost elaborat in cadrul
unui proiect de infratire institutionala dintre Autoritatea Nationala pentru Protectia
Drepturilor Copilului si Centrul de Cercetare si Dezvoltare pentru Bunastare si Sanatate
(STAKES) din Finlanda.

-activităţile proiectului : tipurile de activitati si subactivitati necesare pentru


realizarea proiectului (constructii, achizitii, publicitate etc.)

1. Derularea procesului de selectie a furnizorului serviciului de consultanta pentru


elaborarea documentatiei si managementului proiectului
1.1. Elaborarea cererii de oferta pentru serviciul de consultanta
1.2. Primire oferte de la potențialii prestatori
1.3. Analiză și evaluare oferte
1.4. Selectia ofertei optime si semnarea contractului
2. Elaborarea documentatiei aferente proiectului
2.1. Elaborarea cererii de finantare
2.2. Elaborarea studiului de fezabilitate
2.3. Intocmirea dosarului de proiect si depunerea dosarului la autoritatea contractanta
2.4. Elaborarea raspunsului la solicitari
3. Evaluarea proiectului și semnarea contractului de finantare
4. Constituirea echipei proiectului
4.1. Alocarea responsabilitatiilor echipei in functie de sarcinile pe care le are fiecare
membru.
4.2. Determinarea termenelor de finalizare a proiectului pentru a nu se depasi perioada
alocata pentru implementarea proiectului.
5. Activitatea de modernizare si reabilitare
5.1. Elaborarea caietului de sarcini care contine:
- achizitionarea a 10 calculatoare, 30 de carti, 50 de jucarii
- amenajarea spatiului de joaca
- schimbarea sistemului de incalzire
- restabilirea conditiilor igienico-sanitare
5.2. Organizarea licitatiei in vederea alegerii furnizorului cel mai eficient in functie de
caietul de oferta prezentat de catre fiecare firma in parte.
5.3. Selectarea furnizorului de servicii pentru asigurarea calitatii lucrarilor.
6. Demararea lucrarilor de renovare
7. Activitati de achizitii echipamente si dotari
7.1. Elaborarea caietului de sarcini pentru stabilirea exacta a achizitiilor care trebuie
facute.
7.2. Elaborarea licitatiei pentru alegerea furnizorului cu pretul cel mai avantajos si
calitatea cea mai buna.
7.3. Selectarea furnizorului potrivit pentru ca lucrarea sa fie de cea mai buna calitate.
7.4. Achizitionarea si punerea in functiune a ehipamentelor necesare pentru derularea
activitatiilor.
8. Derularea activitatii de publicitate pentru informarea populatiei de existenta
proiectului: realizarea unui panou cu informatii privind derularea proiectului, realizarea
unui panou cu informatii privind finalitatea proiectului, anunt la postul local de cablu tv,
reclama la postul de radio local.
9. Încheierea unui contract privind asigurarea investiţiei
10. Elaborarea rapoartelor şi a cererilor de rambursare către Autoritatea contractantă
11. Receptia si darea in folosinta a infrastructurii.
12. Auditul financiar al proiectului

-rezultatele proiectului - corelarea rezultatelor cu obiectivele:

a) Rezultate directe:
Acest proiect va duce la cresterea confortului copiilor, la imbunatatirea
infrastructurii, marirea gradului de ocupare a cadrelor didactice, precum si
alinierea la normele europene in aceasta privinta, reducerea costurilor cauzate de
sistemul de incalzire existent.
Dotarea cu 10 echipamente educationale IT, 30 carţi pentru copii, 50 de
jucarii pentru dezvoltatrea creativitatii, asigurarea de materiale didactice.
Amenajarea unui spaţiu de joaca conform normelor europene pentru
activităţi recreative.
Schimbarea sistemului de încalzire actual cu un sistem de încalzire prin
pardoseala.
Restabilirea condiţiilor igienico-sanitare şi de confort a grupurilor sanitare
din incinta institutiei.

b) Rezultate indirecte:
In urma modernizarii gradinitei si a investitiilor realizate a crescut
multumirea parintilor in ceea ce priveste conditiile in care copiii acestora isi
desfasoara orele.

-beneficiarii proiectului:

a) Beneficiarii directi:
- solicitantul, care este Primaria orasului Sebes.
- grupurile tinta doresc succesul proiectului pentru a obtine ceea ce s-a planificat,
acestia sunt copii intre 3 si 6 ani care sunt in numar de 90 de copii in prezent,
provenind in general din familii unde ambii parinti lucreaza.

b) Beneficiarii indirecti:
- beneficiarul indirect al proiectului este reprezentat de comunitatea locala, care
isi va putea triumite copii la gradinita in conditii de siguranta.
- unitatile de invatamant, prin cresterea calitatii in indrumarea informala.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:
- echipa de proiect:
Nr. Nume si Functia Responsabilitati in cadrul Experienta
Crt. prenume proiectului relevanta,
competente
1 Munteanu Manager de - supervizeaza activitatile Studii tehnice
Claudiu proiect echipei de implementare superioare
- asigura relatia cu Participarea la
Autoritatea Contractanta traininguri
- elaboreaza si planifica un
plan integrat de proiect
- controleaza riscurile si
problemele
- determina caracteristicile
specifice ale
echipamentelor
2 Popescu Andrei Responsabil - coordoneaza activitatile Absolvent al
financiar necesare pentru o mai Facultatii de
buna desfasurare a Stiinte
serviciilor de contabilitate Economice
- completeaza si/sau preda
la semanre documentele
financiare
- elaboreaza bugetul
3 Popovici Daniel Responsabil - asigura planificarea, Studii tehnice
logistica si coordonarea si controlul superioare
achizitii activitatilor
- informeaza managerul cu
stadiul proiectului
- asigura relatia cu
furnizorii de echipamente
- supravegheaza montarea
si testarea echipamentelor
- intocmeste documentatia
economica pentru licitatii

-metodologia de implementare : Se va realiza o corelare intre cele trei metode


manageriale: management prin proiecte, management prin obiective si
management prin bugete.
Managementul prin proiecte - poate fi definita ca un sistem de management cu
o durata de actiune limitata pana la cativa ani. Este conceput in vederea
solutionarii unor probleme complexe cu un puternic caracter inovational care
implica aportul a mai multi specialisti din diferite compartimente integrati
temporar intr-o retea organizatorica autonoma.

Managementul prin obiective - este o metoda de management prin care


conducatorii superiori si cei subordonati lor identifica impreuna telurile
organizatorice comune, definesc domeniul major al responsabilitatilor individuale
ale fiecaruia dintre ei, precizeaza doar rezultatele asteptate si folosesc masurile pe
care le intreprind doar ca ghid pentru unitatile operative, fixand contributia
fiecarui compartiment si a membrilor acestora.

Managementul prin bugete - este un sistem de management ce asigura


previzionarea, controlul si evaluarea activitatii firmei si a principalelor sale
componente procesuale si structurale cu ajutorul bugetelor.

Metodologia de implementare cea mai potrivită pentru acest proiect este


managementul prin proiecte deoarece sunt detaliate toate activităţile şi
subactivităţile şi bine delimitate în timp, bugetele aferente acestora, precum şi
persoanele responsabile de acestea.

-Riscuri:

Cel mai mare risc este reprezentat de riscul de nefinantare din partea U.E. acest lucru
atragand dupa sine nerealizarea proiectului. Deasemenea exista riscul de a depasi
valoarea bugetului necesar efectuarii proiectului, sau de a fi intrerupt din diverse cauze.

1.Riscul de a nu primi finantare:

Masuri de atenuare a efectelor :


 Consolidarea in continuare a capacitatii administrative
 Pregatirea portofoliului de proiecte
 Pregatirea sistemelor de management si control
 Organizarea unor sesiuni de instruire

2.Riscul de furnizori
Analizand atent furnizorii va ajuta firma ce realizeaza proiectul sa vada daca
anumiti furnizori au sub - sau supraestimat anumite riscuri, introducand totodata in
contracte preturi corespunzatoare acestei supra sau subaprecieri a riscurilor. Utilizand
aceste informatii, compania poate stabili pretul corect pentru fiecare prestatie.

Masuri de atenuare a efectelor


Stabilirea de contracte solide
DURATA ACTIVITĂŢILOR: (grafic Gantt) Anul 1

Nr. Activitate/Subactivitate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12


Crt

1. Derularea procesului de selectie a


furnizorului serviciului de consultanta pt.
elaborarea documentatiei pt.proiect
2. Elaborarea documentatiei aferente
proiectului
3. Evaluarea proiectului si
semnarea contractului de
finantare
4. Constituirea echipei de proiect
5. Activitatea de modernizare
si realibitare
6. Demararea lucrarilor de
renovare
7. Activitati de achizitii echipamente si dotari
8. Realizarea publicitatii
9. Asigurarea investitiei
10. Elaborarea rapoartelor si a cererilor de
rambursare
11. Darea in folosinta a infrastructurii
12. Auditul financiar
Anul 2 Anul 3
Nr. Activitate/Subactivitate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2
crt
1. Derularea procesului de selectie
a furnizorului serviciului de
consultanta pt. elaborarea
documentatiei pt.proiect
2. Elaborarea documentatiei
aferente proiectului
3. Evaluarea proiectului si
semnarea contractului de
finantare
4. Constituirea echipei de proiect
5. Activitatea de modernizare
si realibitare
6. Demararea lucrarilor de
renovare
7. Activitati de achizitii
echipamente si dotari
8. Realizarea publicitatii
9. Asigurarea investitiei
10. Elaborarea rapoartelor si a
cererilor de rambursare
11. Darea in folosinta a
infrastructurii
12. Auditul financiar
RELAŢIA CU ALTE PROGRAME SAU STRATEGII NAŢIONALE/EUROPENE:

Pe lîngă cadrul legislativ care marchează directiile de politica educationala in domeniul


dezvoltarii timpurii, o serie de evenimente si actori la nivel international si national au
contribuit la promovarea si orientarea preocuparilor spre educatia timpurie. Dintre
acestea, cele mai importante sunt:

MOD DE RELAŢIONARE

Plan national de dezvoltare P4 : Dezvoltarea resurselor umane, promovarea


ocuparii si incluziunii sociale si intarirea
capacitatii administrative

Plan de dezvoltare al regiunii Centru 1.2.2.5 Infrastructura Educationala


pentru perioada 2007-2013

Strategia de dezvoltare a C1:Dezvoltarea unui sistem de servicii


educationale si de formare profesionala a
Municipiului Blaj 2009-2013
membrilor comunitatii, acoperind nevoile
personale ale ficarui locuitor corelate cu
interesele comunitare

SUMMIT-UL ONU DIN ANUL 2000, prin care statele membre au fost chemate sa
investeasca in educatia timpurie din urmatoarele considerente:
 noile perspective ale evolutiei familiei la nivel mondial
 accentele prezente in politica mondiala privind echitatia sociala
 tendintele la nivel international cu privire la drepturile omului
 aparitia Conventiei privind drepturile copilului
 noi dimensiuni ale procesului de emancipare a femeii
 constientizarea beneficiilor economice ale educatie timpurii
 aparitia unor noi studii privind dezvoltarea copilului in perioada educatie timpurii.

Integrarea Romaniei in UE in ianuarie 2007 a largit contextul si cerintele educationale


pentru acest segment de varsta, atribuindu-i o viziune mai ampla si o armonizare cu
reglementarile europene in domeniu.
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Dupa incetarea finantarii proiectului, proiectul va continua sa primeasca fonduri pentru


desfasurarea normala a activitatiilor de la bugetul local.
Resursele umane, educatoarele, care opereaza in structura nou creata vor beneficia
in mod regulat de cursuri de perfectionare.
Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru
tipul respectiv de proiect.
Sustenabilitatea institutionala: membrii echipei de executie vor ajuta la ducerea la
bun sfarsit a proiectului; ei au experienta si sunt specializati in efectuarea tipului de
activitati de natura modernizarii si reabilitarii instalatiilor.

PUBLICITATEA PROIECTULUI: (de studiat Manualul Identităţii Vizuale)

Nr. Activitatea de informare şi Durata estimată/ Costuri estimate


publicitate Perioada

1. Anunturi in ziar local 24 saptamani 800 RON

2. Afisaj la amplasamentul 78 saptamani 6000 RON


constructiei

3. Banner 78 saptamani 2400 RON

4 Total 9200 RON

Publicitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală

Manualul de Identitate Vizuală reprezintă ghidul de urmat în domeniul publicităţii


şi comunicării cu presa pentru toţi beneficiarii de finanţări acordate de către Uniunea
Europeană.

Responsabil activitate: echipa de proiect. Aceasta va fi responsabilă de cunoaşterea


prevederilor din cadrul manualului şi aplicarea lor. Echipa de proiect va colabora cu
firma de editare a materialelor publicitare, desemnată în urma aplicării procedurilor de
achiziţii publice.
Manualul va reprezenta parte componentă a contractului de finanţare din acest
motiv publicitatea proiectului este considerată o activitate distinctă cu o linie de buget
dedicată.
Concret, aplicarea regulilor de identitate vizuală se referă la formatul şi conţinutul
materialelor publicitare, relaţia şi modul de comunicare cu presa (conferinţe de presă.
Comunicate de presă, interviuri, declaraţii, etc).
Bugetul acestei activităţi este destinat realizării de:
- panouri de afişare temporară şi permanentă care anunţă co-finanţarea UE la
finanţarea proiectului,
- realizarea de bennere şi autocolante şi plăcuţe pentru active fixe.
- toate pliantele şi broşurile de promovare a proiectului vor respecta condiţiile
impuse prin Manualul de Identitate Vizuală.
Durata estimată pentru această activitate este pana la finalizarea proiectului,
acesta se va suprapune ca şi timp cu activitatea de promovare, informare şi conştientizare
a populaţiei locale.

CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ:

Principiul poluatorul plateste

Este unul din principiile de mediu comunitare (Art. 174 din tratatul CE) si se
aplica pe intreg teritoriul european. Exista anumite dispozitii legislative comunitare
pentru deseuri. Conform directivei 2006/12/CE a Parlamentului European si Consiliului
privind deseurile, in conformitate cu principiul poluatorul plateste ,costurile eliminarii
deseurilor ar trebui sa fie suportate de catre detinatorul de deseuri manipulate de la
colector de deseuri sau de catre o intreprindere si/sau de catre posesorul anterior sau
producatorul de la care provine deseul(Art. 15)
Sistemele de incalzire produc deseuri lichide sau solide ceea ce duce la poluarea
aerului. Un sistem mai modern, in conformitate cu standardele europene, va diminua
poluarea.

Dezvoltarea durabila

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de


dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea
unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.
Obectivul general al dezvoltarii durabile este de a gasi un optim al interactiunii
dintre 4 sisteme: economic, uman, ambiental si tehnologic intr-un proces dinamic si
flexibil de functionare.
Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu siguranţă cea dată de
Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru
comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland[1]: "dezvoltarea durabilă este
dezvoltarea care urmareşte satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.
Dezvoltarea durabilă urmareşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil
pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu,
fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social.

Egalitatea sanselor

Presupune rezolvarea discrepantei dintre dreptul la auto-determinare si experienta


efectiva a auto-determinarii (D.E. Mithaug, 1996). Aceasta discrepanta se datoreaza
deficitului de capacitati si oportunitati ale unor indivizi pentru care multe circumstante de
natura personala, sociala si economica se afla in afara controlului lor, ceea ce conduce la
inegalitate prin inegalitatea sanselor.
Cu alte cuvinte inegalitatea este o problema derivata din perspective si sanse
inegale de succes in procesul de angajare si urmarire a propriilor scopuri, si deci de
atingere a unui nivel optim de auto-determinare. Aceasta situatie conduce la pierderea
controlului asupra unor circumstante de viata si in final asupra propriei vieti.

BUGETUL PROIECTULUI:

Nr. Denumirea capitolelor şi Cheltuieli Cheltuieli


TOTAL TVA*
crt subcapitolelor neeligibile eligibile
1 2 3 4 5=3+4 6
CAPITOL 1
1 Cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului
1.1 Achiziţionarea (exproprierea)
terenului
1.2 Amenajarea terenului 6500 6500 1560
1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului
TOTAL CAPITOL 1 6500 6500 1560
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică,
telecomunicaţii
2.2 Cheltuieli aferente racordării la
reţelele de utilităţi
TOTAL CAPITOL 2
3 CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren (geotehnice,
geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice şi de stabilitate a
terenului)
3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizaţii de construcţie
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Consultanţă 5000 5000 1200
3.5 Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 3 5000 5000 1200
4 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii
4.1 Construcţii şi instalaţii 7000 7000 1680
4.2 Utilaje şi echipamente specifice şi
funcţionale
4.3 Dotări de specialitate 16000 16000 3840
TOTAL CAPITOL 4 23000 23000 5520
5 CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi
instalaţii aferente organizării de
şantier
5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării
de şantier
5.2 Comisioane, taxe şi cote legale
2000 2000 480
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1000 1000 240
TOTAL CAPITOL 5 3000 3000 720
6 CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementării
proiectului
6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare 9200 9200 2208
6.2 Cheltuieli de audit 1500 1500 360
TOTAL CAPITOL 6 10700 10700 2568
I TOTAL cheltuieli 48 200 48 200 11568
II Alte cheltuieli neeligibile
III TOTAL GENERAL (I+II) 48 200 48200 11568
SURSE DE FINANŢARE :

NR. SURSE DE FINANŢARE VALOARE


CRT. (RON)

I Valoarea totală a proiectului, din care: 59 768


A. Valoarea neeligibilă a proiectului 0
B. Valoarea eligibilă a proiectului 48 200
C. TVA 11568
II Contribuţia proprie în proiect, din care: 0
A. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 0
eligibile
B Contribuţia solicitantului la cheltuielile 0
neeligibile
C Autofinanţarea proiectului 0
TVA 11 568
IV Asistenţă financiară nerambursabilă
48 200
solicitată

În care:
I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă
a proiectului + TVA
II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile +
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*
*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit

S-ar putea să vă placă și