Sunteți pe pagina 1din 8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE VERNESCU”, RM.

SĂRAT

“MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS!”


DISCIPLINA OPŢIONALĂ
CLASA PREGĂTITOARE A

ARIA CURRICULARĂ:

DURATA: 1 AN
1 ORĂ PE SAPTĂMANĂ

Învățătoare: Tache Maria


ARGUMENT

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine
fizică, mintală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”. Din perspectivă publică,
sănătatea constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul
dintre elementele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. În
acest sens, în 1977, statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au
decis în mod unanim că „ţelul social principal al guvernelor şi OMS în decadele viitoare, să fie
realizarea unei stări de sănătate a întregii populaţii a Globului, care să permită tuturor oamenilor
să ducă o viaţă productivă din punct de vedere economic şi social.
Obiectivele urmărite în cadrul Programului Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala
românească ” vizează :
1. promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv:
- funcţionarea optim ă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi
spiritual;
- formarea unui stil de viaţă sănătos.
2. dezvoltarea personală a elevului, respectiv:
- autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;
- comunicare şi relaţionare interpersonală ;
- controlul stresului;
- dezvoltarea carierei personale.
3. prevenţie, respectiv:
- prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
- prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;
- prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a situaţiei de criză.
Oamenii trebuie să-şi asigure un microclimat corespunzător, să combată poluarea aerului
şi a apei, să-şi asigure o alimentaţie corespunzătoare, să prevină contaminarea lor cu substanţe
chimice, viruşi, microbi şi paraziţi sau cu toxine periculoase.
Pentru aceasta trebuie să se aplice o serie de măsuri de igienă a apei, a aerului, a
alimentelor, a locuinţei şi mai ales a organismului.
Noi trebuie să ne protejăm respectând regulile elementare de igienă, pentru că
este mai bine să previi decât să vindeci.
A trăi în curăţenie nu este numai garanţia unei existenţe sănătoase, ferite de dureri
şi pericole, dar este şi condiţia unei vieţi mai plăcute pentru noi şi pentru cei din jurul nostru.

COMPETENȚE GENERALE
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față
de ceilalți;
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți.

COMPETENȚE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITATI DE


INVATARE
Pana la finalul clasei pregătitoare vor fi
formate următoarele competențe:
- jocuri de identificare a regulilor de igienă
1.1. respectarea unor reguli simple de igienă; personală și a situațiilor de aplicare a acestora;
1.2. să-şi exprime părerea referitor la sănătatea - realizarea unor colaje sau desene care
personală, a mediului înconjurător, la ilustreaza reguli de igienă;
accidente, violenţă şi abuzuri; - stabilirea de măsuri de prevenire a
îmbolnăvirilor;
- jocuri de identificare a obiectelor de igienă
personală și explicarea modului de folosire a
acestora;
- recunoașterea în imagini date a
respectării/încălcării regulilor de igienă
personală, a locuinței, a sălii de clasă etc.
- vizionarea unor filmulețe despre igiena
personală;

2.1. identifică factorii determină starea de - discuții în grupe mici și cu toată clasa despre
sănătate şi de boală; rolul și consecințele respectării/nerespectării
2.2. aplică regulile de igienă pentru regulilor de igienă personală;
menţinerea sănătăţii acasă, la şcoală, în - activități practice de exersare a acțiunilor de
comunitate. îmbrăcare/dezbrăcare, legare a șireturilor,
spălare a mainilor înainte de servire a mesei,
după utilizarea toaletei, ordonare a hainelor,
aranjarea/împachetarea hainelor, închiderea
fermoarului, nasturilor în vederea dezvoltării
independenței față de adult;
-alcătuirea de enunţuri;
- rebus;
CONȚINUTURI

I. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie


1. Rolul organelor în corp.
2. Organismul – un tot unitar.

II. Norme de igienă personală


1. La baie.
2. Îmbrăcăminte
3. Igienă dentară. Controlul stomatologic periodic.
4. Igiena locuinței, a salii de clasă
III. Sănătate mintală – somn, odihnă, relaxare
1. Greşeli voluntare şi involuntare.
2. Observarea modificărilor de program față de grădiniță.
3. Calităţi şi defecte ale copiilor.
IV. Sănătatea alimentaţiei
1. Influenţa alimentelor de origine vegetală şi animală asupra organismului.
2. Consecinţele excesului de dulciuri.

MODALITĂŢI DE EVALUARE
- observare sistematică
- autoevaluarea;
- miniproiecte;
- portofolii.

BIBLIOGRAFIE
M.E.N., Consiliul Naţional pentru Curriculum, Curriculum Naţional, programe pentru
învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
M.E.C., Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare pentru disciplina
Educaţie pentru sănătate, clasele I – XII, variantă modulară (aprobat cu O.M. Nr.
4108/05.06.2003);
Pamplona-Roger, Jorge D., Poftă bună, Editura Safieliz S.L. Madrid şi Editura Viaţă şi
sănătate, Bucureşti, 1998;
***Sanitarii pricepuţi, supliment al revistei ,,Sănătatea”, Editura Coresi, Bucureşti, 1999;

Suport de curs:

1. Educatie pentru sanatate

2. Ursuletul merge la scoala, Clasele I – II, Educatie pentru sanatate, autori: Elena Ibric,
Cati Elena Farcas, Marcela Anisoara Dragusoiu, editura Erc Press.
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplina opţională: ”Minte sănătoasă în corp sănătos !”
Clasa pregătitoare A
Curriculum la decizia şcolii
Număr de ore pe săptămână: 1

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

NR. UNITĂŢI OBIECTIVE NR.


CRT. DE DE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂM OBS.
ÎNVĂŢARE REFERINŢĂ ÂNA

I. Minte sanatoasa in corp sanatos


1. Corpul 1.1. Sa ne cunoastem 9 I – IX
omenesc 2.1. corpul.
Ingrijirea corpului.
Despre schelet
Despre muschi
Joc: Puzzle – fata /
baiatul.
Calatorie prin
interiorul corpului

2. Igienă 1.1. Mainile Ingrijirea 16 X – XXV


personală 1.2. mainilor
2.1. Picioarele. Ingrijirea
picioarelor.
Ochii. Ingrijirea
ochilor.
Nasul. Ingrijirea
nasului.
Gura. Ingrijire gurii.
Urechea. Ingrijire
urechilor.
Pielea. Ingrijirea
pielii.
Parul. Ingrijirea
parului.

II. Un corp sanatos intr-un mediu sanatos


3. Mediul de 2.2. Hainele si sanatatea. 3 XXVI -
viata Incaltamintea si XXVIII
sanaatatea.

4. Sănătatea 2.1. Camera mea (a ta). 2 XXIX –


mediului 2.2. Sanatosi si la scoala. XXX

5. Sănătatea 1.1. Mananci sanatos? 4 XXXI-


alimentaţiei 2.1. Fructe / Lactate. XXXIV
Legume / Carne.
6. Evaluare 1.1. Atentie la prietenii 1 XXXV
1.2. necuvantatori!
2.1.
2.2

S-ar putea să vă placă și