Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Specializarea Management ID
ANUL II

Utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică

Criza sanitară provocată de epidemia SARS-COV-2 a forțat școlile din întreaga lume să
treacă în mediul online. Conform UNESCO1 , peste 1,7 miliarde de copii au învățat de acasă
începând cu luna aprilie 2020, fapt ce a determinat guvernele, instituțiile de învățământ și
profesorii să caute soluții pentru a continua activitatea didactică în cel mai bun mod posibil,
adoptând o strategie de predare online de urgență.

Obiectivul principal în această situație nu este cel de a crea un sistem de instruire online
robust, ci de a oferi acces temporar la instruire și suport într-o manieră rapidă și fiabilă, în timpul
unei situații de criză.

Pentru început, vom face o scurtă trecere în revistă a unor concepte utile pentru a descrie
activitățile online clasice, trecând în revistă diversele tipuri de învățare mediate sau susținute prin
intermediul tehnologiei

Dacă ne referim la învățarea online, ea este realizată prin experiențe de învățare


individuale sau ghidate de profesor, în medii sincrone sau asincrone, folosind diferite dispozitive
cum sunt telefoanele mobile, laptopurile sau calculatoarele cu acces la internet.

Elevii pot participa și învăța din orice locație, fiind independenți spațial (de oriunde)
pentru a învăța și interacționa cu profesorii și colegii lor . În învățarea online, elevii pot utiliza
conținutul de învățare online pe care îl găsesc în diverse formate (text, video, audio, grafice etc.)
prin utilizarea de metode didactice și tehnologii diferite, stabilindu-și de cele mai multe ori
obiective, un timp și un ritm de învățare propriu (oricând).

De reținut că mediile online, atât cele sincrone cât și cele asincrone, pot promova
dezvoltarea socială și abilitățile de colaborare, precum și relațiile personale între participanți.
Allen și Seaman (2015) definesc educația online prin procentul de conținut livrat astfel:
0% online – curs tradițional, 1-29% – curs mediat prin web, 30-79% – curs în format mixt
(blended) și respectiv în cazul >80% – curs online.

Unele voci consideră însă că există de fapt un continuum al învățării bazate pe tehnologie
(Bates & Poole, 2003) Acestea pot fi clasificate în software educațional și aplicații online.
Software-ul educațional se referă la aplicații construite în scop didactic, ce vizează atingerea
unor obiective educaționale pliate pe conținuturile teoretice, pe activitățile
experimentale/practice și pe competențele vizate de programele școlare. Software-ul educațional
practic împletește produsul informatic cu designul pedagogic, fiind o alternativă digitală la
metodele și mijloacele tradiționale.

Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică,


utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mai mult o necesitate.

Utilizarea instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o


îmbunătățire complexă a procesului de învățare

Avantaje ale utilizării platformelor și instrumentelor online sunt:

 Stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către
profesor cât și de către elevi;
 Acces liber, în orice moment, de la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv PC-uri,
laptop-uri, tablete și smartphone-uri;
 Utilizarea platformelor și instrumentelor online încurajează crearea unui climat de
învățare plăcut și relaxant;
 Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaborează
rapoarte statistice complexe privind rezultatele evaluate;
 Feed-back pentru elev și profesor; 
 Interactivitate;
 Autoevaluare;
 Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrat;
 Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbat de activitatea celorlalți din jur;
 Stimulează creativitatea;
În ceea ce privește importanța introducerii instrumentelor de tip Web 2.0 în activitatea
didactică, se cuvine să facem următoarele precizări: ele au rolul de a eficientiza procesul de
predare-învățare, de a stimula comunicarea între partenerii educaționali (cadre didactice, elevi,
părinți) și de a facilita asimilarea conținuturilor științifice, de a forma competențe digitale reale,
dar și o serie de competențe definite la nivelul disciplinelor de studiu, dar și interdisciplinar.

Dimensiunea interactivă a acestor instrumente Web 2.0 este adaptată așteptărilor elevilor
secolului XXI, care sunt alfabetizați pe cale digitală de la vârste foarte fragede. Astfel, aceste
instrumente contribuie în mod semnificativ la eficientizarea procesului didactic.

Majoritatea platformelor și a instrumentelor online propun un șir de prototipe de teste,


prezentări, colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat și la vârsta elevilor

În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important


pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale,
formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv.

Astăzi profesorii care integrează tehnologia IT în procesul de educaţie ajută elevii să-si
dezvolte competenţele de gândire si învăţare, iar într-o clasă în care sunt folosite o varietate de
strategii de instruire, elevii sunt profund implicaţi, se simt provocaţi si învaţă mai bine. Profesorii
unor astfel de clase conștientizează avantajele utilizării acestor strategii pentru a-i face pe elevi
să devină responsabili de propriul proces de învăţare.

Utilizând noile tehnologii, respectiv Internetul şi sursele de documentare on-line, fiecare


tânăr are şanse egale de dezvoltare intelectuală. Integrarea TIC și a tehnologiilor multimedia va
asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi
formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.

Istrumentele Web 2.0 devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice și al părinților.
Instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date;
c) să editeze fotografii și materiale video;
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare.

Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea


demersului nostru, apropierea elevilor de materiile pe care le predau, asimilarea rapidă a
conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de competențe reale, atât la nivelul
disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar.

Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru atingerea unor
obiective care vizează procese cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea, dar și aplicații
care vizează procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de
creație.

În continuare, vor fi prezentate câteva instrumente Web cu destinații diverse: in procesul de


predare:învățare: si evaluare:

Enumerăm câteva astfel de resurse utile în activitatea didactică:

a) realizarea de prezentări electronice: PowerPoint, Google Prezentări, Prezi (https://prezi.com),


Canva (https://www.canva.com/), Sway (https:// sway.office.com/);

b) crearea de aviziere virtuale: Padlet (https://padlet.com/), Symbaloo


(https://www.symbaloo.com/), Webjets (https://www.webjets.io/);

c) realizarea planurilor de lecție sau parcursurilor de învățare: Symbaloo Lesson Plans


(https://symbalooedu.es/lessonplans/);

d) crearea unor povești: (Little Bird Tales https://littlebirdtales.com/), Storyjumper


(https://www.storyjumper.com/), Storybird (https://storybird. com/), Mystorybook
(https://www.mystorybook.com/), Storyboard That (https://www.storyboardthat.com/);
e) crearea de materiale video, desene animate, benzi desenate: Voki (https://l-www.voki.com/),
WeVideo (https://www.wevideo.com/), MakeBeliefsComics
(https://www.makebeliefscomix.com/), Toondoo (http:// www.toondoo.com/), Toontastic
(https://toontastic.withgoogle.com/), Pixton (https://www.pixton.com/), Edpuzzle
(https://edpuzzle.com/);

f) crearea documentelor colaborative (Documente Google);

g) crearea unor hărți conceptuale: Coggle (https://coggle.it/), LucidChart

(https://www.lucidchart.com/), Bubbl.us (https://bubbl.us/), MindMeister


(https://www.mindmeister.com/);

h) crearea unor nori de cuvinte: Wordle (http://www.wordle.net/), WordArt


(https://wordart.com/); i) crearea de jocuri educaționale și exerciții interactive: ClassTools
(https://classtools.net/), Kubbu (http://www.kubbu.com/); Proiectarea și realizarea resurselor de
instruire online 26

j) realizarea instrumentelor de evaluare: Google forms, Socrative (https://socrative.com/),


Kahoot (https://kahoot.com/), Mentimeter (https:// www.mentimeter.com/), SurveyMonkey
(https://www.surveymonkey.com/)

Pentru a identifica modul în care cadrele didactice utilizează tehnologia în școlile au fost
aplicate chestionare cadrelor didactice privind folosirea TIC și a instrumentelor Web 2.0.

S-a ales un eșantion format din 10 cadre didactice cu diverse specializări din scoli diferite.

Chestionarul cuprinde un număr de 10 întrebări , din care va putea alege unul sau mai multe
varinate.

Chestionarul va fi realizat cu ajutorul instrumentului Google Form , apoi se va trimite


link-ul pe diverse grupuri ale profesorilor .
CHESTIONAR PRIVIND UTILIZAREA
INSTRUMENTELOR DIGITALE IN SCOLI

Buna ziua!
Va rugam sa completati acest chestionar cu privire la utilizarea instrumentelor
digitale in scoala dvs.
Va asiguram ca datele sunt confidentiale si vor fi folosite in scop didactic.

1.Denumirea Unitatii de invatamant.


………………………………………………………………………
2. Mediul Urman/ Rural
……………………………………………………………………..
3.Scoala dvs dispune de resurse digitale?
Da / Nu
4. Nivelul la care predati:
 Primar
 Gimnazial
 Liceal
 Profesional

5. Ce instrumente digitale sunt utilizate in scoala dvs .Puteți sa bifați mai multe casete
 Tabla digitala interactive
 Calculator
 Laptop
 Portalul scolii
 Pagina de Facebook a scolii
 Tableta
 Telefon intelligent
 Altele:

6. In școala dvs profesorii integrează aceste tehnologii în practicile lor pedagogice.


Bifați o singura caseta.

 Adesea
 Uneori
 Nu se aplica
 Rar
 Niciodata

7. Care este impactul pozitiv constatat in urma utilizării instrumentelor digitale in


practicile pedagogice? Puteți sa bifați mai multe casete. *
 Imbunatatirea performantei academice
 Reducerea volumului de munca (economie de timp) pentru profesori
 invatamant de mai buna calitate
 Crestere motivatiei elevilor
 Cresterea productivitatii clasei
 Imbunatatirea metodelor de comunicare
 Variatie mai mare a sarcinilor si a muncii
 Gestiune mai buna a invatamantului
 Nu se aplica
 Altele

8. Ce provocări întâmpina profesorii in iintegrarea instrumentelor digitale in practicile


lor pedagogice? Puteți sa bifați mai multe casete *
 Marimea grupelor de elevi
 Un numar insuficient de instrumente digitale
 Lipsa formarii
 Cresterea volumului de munca pentru profesori
 Lipsa sustinerii
 Lipsa timpului
 Probleme tehnice legate de utilizarea instrumentelor
 Complexitatea gestionarii clasei
 Nu se aplica

9. Ce instrumente digitale utilizati cel mai des in lectiile la clasa:


 Google form
 Kahoot
 Mentimeter
 Google prezentari
 Liveworksheets
 Wordwall
 Powerpoint
 Altele

10. Cat de des integrati instrumentele digitale in lectiile la clasa?


 Uneori
 Foarte rar
 Niciodata
 Foarte des
 Cel putin o data pe saptamana

11. Ce credeţi că limitează aplicarea la clasă/ în şcoală a instrumentele digitale ?


În mare În mă sură În mică
Deloc
mă sură medie mă sură

1. Lipsa condiţiilor materiale din şcoală

2. Lipsa de suport managerial

3. Nivelul scă zut al motivaţiei dvs. (pentru schimbare)

4. Nivelul scă zut al cunoştinţelor elevilor dvs. (la


disciplina dvs.)

5. Nivelul scă zut al competențelor TIC ale elevilor dvs.

6. Lipsa de motivaţie sau interes a elevilor dvs.

Va multumim!
Chestionarul a fost aplicat pe un esantion format din 10 cadre didactice din 3 scoli
diferite , atat din mediul urban cat si din mediul rural care predau la ciclul prescolar, gimnazial
si liceal.
Se observa ca toate scolile dispun de resurse digitale , care sunt folosite cu regularitate de
catre cadrele didactice, din care cele mai uzuale fiind , calculatorul, pagina de facebook a scolii
si telefonul personal. Doar cateva scoli dispun de table inteligente si videoproiector.
Impactul utilizarii acestor resurse, resimtite de catre profesori este ca elevii devin mai
motivati, comunicarea cu acestia este mult mai buna iar performanta academica este
imbunatatita.
Problemele cele mai uzuale resimtite de acesti in utilizarea instrumentelor digitale este
lipsa formarii acestora, problemele tehnice legate de utilizarea lor dar si volumul de munca
depus pentru inserarea acestora la lectii.
Cele mai folosit instrument este cel de prezentari Power Point si cel de feedback Google
Form , dar si platformele interactive cu jocuri care le capteaza atentia sunt printre preferintele
acestora precum kahoot,wordwall.
Cadre didactice se bucura de suportul managerial acordat de fiecare data cand este
nevoie, de asemenea considera ca elevii dispun de cunostinte TIC necesare pentru a putea accesa
diverse aplicatii de pe diverse platforme .
Concluzii

In concluzie:
- conceptul de învățare asistată de calculator este cunoscut de toți respondenții;
- majoritatea profesorilor au participat la cursuri de formare pentru a putea integra aceste
instrumente la lectii;
- toți profesorii utilizează în mod frecvent TIC în activitatea curentă la clasă;
- există unele confuzii cu privire la diferențierea instrumentelor TIC și Web 1.0 de cele de tip
Web 2.0.

- Cele mai iubite de copii au fost jocurile interactive pe care le-au realizat cu ajutorul aplicațiilor
wordwall.net, learningapps.org, , kahoot, padlet.
BIBLIOGRAFIE și WEBOGRAFIE

1. Albeanu G., Gherasim Z., Andronie M. Tehnologii de comunicație, multimedia și e-


learning în educație. Note de curs. Biblioteca virtuală a Universității Spiru Haret, 2014.
2. Baltac, Vasile – Lumea digitală. Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books,
București, 2015
Susskind, Jamie
3. Politica viitorului. Tehnologia digitală și societatea, Editura Corint, București, 2019
4. Platforme educaționale online pentru cadrele didactice https://www.facebook.
com/groups /1644070182575784/

https://www.ise.ro/wp

content/uploads/2021/02/Ghidpracticderesurseeducationalesidigitalepentruinstruireonline.pdf

Studenti:

Agape Andreea(Dorneanu)

Anghel Ioana

Cretu Dumitru Marian

Filip Florentina Sabina(Ciorpac)


Nechifor Robert Claudiu

S-ar putea să vă placă și