Sunteți pe pagina 1din 3

Anul şcolar: 2022 - 2023 Avizat

Unitatea școlară: Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani


Profesor: Director,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a XII-a A,B
Nr. ore alocate: 1 oră x34 =34 de ore pe an

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

EUROPA – ROMÂNIA – UNIUNEA EUROPEANĂ. PROBLEME FUNDAMENTALE

Nr. de
Unitatea de Competențe ore Observații/
Conținuturi Săptămâna
învățare specifice alocat Evaluare
e
MODUL DE ÎNVĂȚARE 1
I. Europa și 1.1.  Lumea contemporană (evaluare
România – inițială)
1.2.
geografie fizică  Spaţiul românesc şi spaţiul
1.3. european Observarea
 Elemente fizico-geografice sistematică
1.4.
definitorii ale Europei şi ale
2.1. României:
- relieful major (trepte, tipuri şi
2.2. unităţi majore de relief);
2.3. - clima (factorii genetici, 7 1–7
Autoevaluare/
elementele climatice,
2.5. regionarea climatică); harta Interevaluare
3.1. sinoptică a Europei şi a
României;
- hidrografia – aspecte generale;
Dunărea şi Marea Neagră;
- învelişul biopedogeografic; Evaluare
- resursele naturale. scrisă (T1)
Recapitulare și evaluare
Vacanță (22.10.2022 – 30.10.2022)
MODUL DE ÎNVĂȚARE 2
II. Europa și 1.1.  Elemente de geografie umană ale
România – Europei şi ale României:
1.2.
geografie - harta politică a Europei;
România ca stat al Europei; Observarea
1.3.
umană sistematică
- populaţia şi caracteristicile ei
1
1.4. geodemografice;
- sistemul de oraşe al Europei; 8 8 – 15 Autoevaluare/
2.2.
analiza geografică a unor
2.3. oraşe; Interevaluare
- activităţile economice –
2.4.
caracteristici generale; analiza
2.5. unei ramuri industriale (la
nivel european şi în România);
3.1. Evaluare
- sisteme de transport scrisă (T2)
Recapitulare și evaluare
Vacanță (23.12.2022 – 8.01.2023)
MODUL DE ÎNVĂȚARE 3
III. Europa și 1.3.  Mediu înconjurător şi peisaje Observarea
România –  Regiuni geografice în Europa şi în sistematică
2.2.
mediu, peisaje, România:
Autoevaluare/
regiuni 2.3. - Carpaţii – studiu de caz al unei
geografice, țări regiuni geografice 6 16 – 21 Interevaluare
vecine 2.4.
 Ţările vecine României
Evaluare
2.5. (caracterizare geografică
scrisă (T3)
succintă)
3.1.
Recapitulare și evaluare
Vacanță (18.02.2023 – 26.02.2023)
MODUL DE ÎNVĂȚARE 4*
IV. Uniunea 1.1.  Formarea Uniunii Europene şi
Europeană evoluţia integrării europene Observarea
1.4.
 Caracteristici geografice, politice şi sistematică
2.4. economice actuale ale U.E
 Statele Uniunii Europene: 22 – 27 Autoevaluare/
2.7. 5
- privire generală şi sintetică (orientativ) Interevaluare
3.2. - studii de caz: Franţa, Evaluare
3.3. Germania, Italia, Spania, scrisă (T4)
Portugalia, Grecia, Austria
3.4. Recapitulare și evaluare
*include Programul ,,Școala altfel” S22 -27.02-3.03.2023
Vacanță (7.04.2023 – 18.04.2023)
MODUL DE ÎNVĂȚARE 5*
V. România ca 1.4.  România ca parte a Uniunii 3 28 – 30 Observarea
parte a Uniunii Europene: sistematică
2.7. (orientativ)
Europene - Oportunităţi geografice ale Autoevaluare/
3.2. României cu semnificaţie
pentru U.E. Interevaluare
3.3.
- România şi ţările U.E. – Evaluare
3.4. interdependenţe geografice, orală
economice şi culturale
2
- Problema energiei în U.E. şi în
România
Recapitulare și evaluare
VI. Europa și 1.1.  Problemele fundamentale ale
Uniunea lumii contemporane (prezentare
1.5. sintetică)
Europeană
2.4.  Rolul Europei în construirea Observarea
în lumea lumii contemporane sistematică
contemporană 3.4.
 U.E. şi ansamblurile economice şi
geopolitice ale lumii
contemporane – privire Autoevaluare/
comparativă 31 – 34
3 Interevaluare
 Mondializare, internaţionalizare şi (orientativ)
globalizare din perspectivă
europeană
Evaluare
 Europa, Uniunea Europeană şi
scrisă (T5)
România în procesul de evoluţie
a lumii contemporane în Evaluare
următoarele decenii finală
Recapitulare și evaluare
Recapitulare și evaluare finală
*include Programul ,,Săptămâna verde” S33-22.05-26-05.2023

 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu programa școlară pentru


disciplina Geografie, clasa a XII-a, aprobată prin OMEC nr. 5959/22.12.2006, structura anului
școlar 2022-2023 aprobată prin OME nr. 3505/31.03.2022 şi metodologia de proiectare şi de
organizare a instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de
săptămâni din structura anului școlar.
 În conformitate cu prevederile Art. 4 alin. (1) din OME nr. 3505/31.03.2022 privind structura anului
şcolar 2022-2023, în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, se desfășoară Programul național ,,Școala
altfel” și Programul ,,Săptămâna verde”. Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în funcție de
intervalele de derulare a celor două programe, stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ.

S-ar putea să vă placă și