Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

”În așteptarea lui Moș Nicolae”

Grupa Combinată
Grădinița cu prgram normal –Liceul Tehnologic
„Grigore C. Moisil” Cufoaia

Prof.Inv.Presc :Pop Adela-Maria


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Grădinița cu program normal Cufoaia
DATA: 05-12-2022
EDUCATOARE: Pop Adela-Maria
GRUPA: Grupa Combinată
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ” Gheata lui Moș Nicolae!”
TEMA ACTIVITĂȚII: Moș Nicolae ,copii te asteaptă!
TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare, învățare, consolidare de cunoștințe ,priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


- ADP: Întâlnirea de dimineață ,,Cum îl așteptăm pe Moș Nicolae?’’
Salutul „Bună dimineața”, Prezența, Calendarul naturii
Tranziție : ”Bat din palme ”
- ALA: Ştiinţă: ” Ajută-l pe Moș Nicolae să soteze jetoane’’
*asocierea ciorăpeilor la cantitate
Construcții:”Cadourile lui Moș Nicolae”- cuburi
Joc de masă:”Nuielușe sclipitoare” –mozaic
*Casa mosului si cadourile acestuia -mozaic

- ADE: DLC - ” Cine aduce bucurii, în ghetuțe, dragi copii?, de L.Culea” - memorizare
DOS - Activitate practică –Ghetuța moșului *lipire decupare
- ALA - Joc de miscare- „Cine ajunge primul la sosetuță”

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


● Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
● Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
● Conceptul de sine
● Activare și manifestare a potențialului creativ
● Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități)

COMPORTAMENTE VIZATE:
● Folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/ gramaticale
simple pentru a transmite un mesaj ( comunicare expresivă)
● Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/pe
cineva sau pentru a executa o mișcare;
● Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale;
● Manifestă creativitate în activități diverse;
● Finalizează proiecte simple ( ex. : un puzzle din 3-5 piese);

SCOP: Formarea deprinderii de memorare și reproducere voluntar și logic poezia, a


deprinderii de redare nuanțată și expresivă, consolidarea deprinderilor de a realiza o lucrare
practică folosind tehnica lipirii.

OBIECTIVE:
O1 - Să audieze cu atenţie poezia reținând titlul și autorul;
O2 - Să recite poezia cu respectarea intonației ritmului și pauzei în concordanță cu mesajul
transmis;
O3 - Să exectue temele în contexte noi de învățare;
O4 - Să participe cu interes la activitățile propuse pe centre;
O5 - Să aplice elementele pe ghetuță;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: Conversaţia, Exerciţiul, Observaţia, Explicaţia, Demonstraţia, Jurnalul


grafic.
Materiale didactice: Jetoane, planșe, imagini, ghetuța lui Moș Nicolae, fulgi, lipici, vată,
coșulețe, ciorăpei, tăvițe, cuburi, mozaic, pioneze, recompense, calculator, calendarul naturii,
pozele copiilor,servețele umede,ecusoane
Mijloace de învățământ: Laptop
Forme de organizare: Frontal, pe grupe, individual
Durata: O zi

BIBLIOGRAFIE:

● Curriculum pentru educație timpurie, 2019, Ministerul Educației Naționale;


● Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educația timpurie, 2019;
● Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7
ani, Editura Vanemonde, 2010.
SCENARIUL ZILEI

Momentul organizatoric
Pentru început voi organiza sala de grupă pregătind materialele didactice necesare derulării
activităților propuse.Copiii vor intra în sala de grupă în rând, câte unul, așezându-se în formă
de semi cerc,educatoarea le transmite un salut, însoțit de o apreciere:
,,Bună dimineaţa, prichindeii mei speciali și frumoși,
Mă bucur că suntem și azi împreună!”
Aceștia vor răspunde salutului adresat de educatoare: ,,Bună dimineaţa, doamna educatoare!
Vom spune poezia noastră „Dimineața a sosit” după poezie copiii se salută unul pe altul, de
la stânga la dreapta, cu glas tare, clar, uitându-se unul la celălalt, folosind formula de
salut: ,,Bună dimineaţa, bine ai venit la grădiniţă”,
,,Mă bucurcă ești aici!”și numele colegului pe care îl salută.
Prezența se face la căsuțele care sunt asezate pe tablă, doamna educatoare va face
prezența urmând ca fiecare copil să își ia poza și să o pună la casuță, astfel vom identifica
copiii care lipsesc în ziua respectivă. Se va trece la completarea calendarului naturii
împreună cu copiii, cu datele necesare : “În ce anotimp suntem ? ”, ” În ce lună suntem? , ”În
ce zi ne aflăm ?”, ” Cum este vremea ? , ”Cum ne îmbrăcăm în această perioadă ?”.
După completarea calendarului naturii, voi face împreună cu copiii gimnastica de înviorare
(morișca, rotiri de brațe, de umeri, genuflexiuni, rotiri ale trunchiului etc)
Activitatea continuă cu explicarea copiilor cine este Mos Nicolae? Ce cadouri ne aduce?
Când vine el si de ce aduce cadouri copiilor? La cei cuminți le aduce cadouri, iar la cei care
nu au ascultat nuielușe la voi nu este cazul dragi mei pentru că sunteți cuminți .
Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă educatoarea sprijină copiii în
evidenţierea noutăţilor zilei: surprizele pregătite în sala de grupă (pe măsuţe), modificarea
aspectului centrului tematic (iamgini cu Moș Nicolae ,ghetuța lui Moș Nicolae,nuielușă) etc.
Pentru a le capta atenția copiilor, în sala de grupă își va face apariția un spiriduș, el va fi
mesagerul care ne va aduce un săculeț plin cu surprize.
Prima surpriză aflată în săculeț este următoarea ghicitoare:
E frate cu Moș Crăciun,
La fel de darnic și bun!
Ne lasă în dar punguțe,
Nu sub brad, ci în ghetuțe!
(Moș Nicolae)
Captarea atenției
În interiorul săculețului se va afla și o scrisoare de la Moș Nicolae în care vor fi explicate
sarcinile pe care copiii trebuie să le îndeplinească pe parcursul întregii zile. Cu ajutorul
spirdusului vom afla ce sarcini vom avea noi azi,anunț temele la care o să lucrăm.
După prezentarea sarcinilor și a obiectivelor, se trece la activitatea pe domenii experențiale -
DLC, memorizare poezia ”Cine aduce bucurii, în ghetuțe, dragi copii?, de L.Culea
Cine aduce bucurii, în ghetuțe, dragi copii?
de L. Culea

Am visat multe bomboane,


Ciocolată și batoane;
Se făcea că le găseam
În ghete, când căutam!

Nuielușă nu era
Fiindcă Moșul bun știa
Că am fost copil cuminte
Care-ascultă și nu minte!

Familiarizarea model a poeziei:


In partea introductivă îi familiarizăm pe copii cu conținutul poeziei folosind o convorbire
introductivă, utilizând câteva intrebări:Cine ne aduce cadouri? De ce ne aduce cadouri? Dacă
suntem cuminți ce primim ? Oare dacă nu suntem cuminți ce primim?
Îi familiarizez pe copii cu poezia printr-o scurtă narațiune.” Într-o seară un copil a visat
multe dulciuri, iar cum le căuta el dintr-o minune le-a gasit în ghete ,Moșul stia ca era copil
cuminte si ascultător de aceea nu i-a lasat nuielusă în ghete.”
Se anunță titlul poeziei.Voi recita poezia model de două –trei ori, respectând semnele de
punctuație, intonația și mimica corespunzătoare, ajutându-mă de planșe ,când voi citi poezia
le voi întoarce ,vor fi asezate de la stânga la dreapta.În timp ce recit poezia nu pierd din
vedere copiii. A treia oară voi recita mai rar pentru înțelegerea exactă a cuvintelor, copiii
repetând-o în gând pentru a o memora mai ușor. Îi voi întreba dacă le-a plăcut poezia ? Ce le-
a placut ?
Le voi explica copiilor cuvintele necunoscute „batoane ,se făcea”
Învăţarea poeziei de către copii :
Invatăm poezia pe parți voi recita o dată sau de mai multe ori prima strofă și chem un copil să
o repete .Se trece la repetarea stofei a doua si tot asa voi chema un copil să o repete.Se va
urmări ca prescolarii să recite cu voce tare ,expresiv și să pronunțe clar cuvintele.
Valorificarea mesajului poeziei se realizeaza cu ajutorul jurnalului grafic unde fiecare copil
v-a veni si v-a pune câte o imagine in fiecare pătrat
După ce am învăţat întreaga poezie, pe rând fiecare copil v-a rosti poezia.
In încheiere copiii vor primi aprecieri asupra felului în care au învățat poezia.
Evaluarea activității:
Împart copiii în două grupe, grupa steluțelor și a inimilor și le voi solicita să recite poezia
individual. Îi voi recompensa pe copii cu un ecuson.
După învățarea poeziei, va urma tranziția ” Bat din plame” .

Obținerea performanței

Se trece astfel la Activitățile liber alese organizate pe centre

Împărţirea copiilor pe cele trei centre de interes deschise se realizează cu ajutorul


ecusoanelor primite în piept. Se vor intui materialele puse la dispoziția copiilor și anume :
ghetuțe mici și mari, mozaic,pioneze, cuburi .
Copiii vor lucra la :
-sectorul Știință -,, Ajută-l pe Moș Nicolae să sorteze sosetuțele’’ - copiii vor sorta
sosetuțele după următoarele criterii : culoare și mărime (mici și mari)
*copii vor avea de asezat cantitatea la numărul respectiv
-sectorul Joc de masă ”Nuielușe sclipitoare” –mozaic
În acest centru, copiii vor avea ca sarcină să vadă modelul din fața lor și să facă dupa
model nuielușa din pioneze colorate .
*ca sarcină de lucru vor avea de facut din mozaic casa mosului si cadourile acestuia
-sectorul Construcții Cadourile lui Moș Nicolae”- cuburi –copii vor avea de construit
cadourile lui Moș Nicolae din cuburi
*vor construi cadouri si le vor împacheta
Asigurarea reatenției și a transferului
-La Domeniul Om Și Societate -” Decorăm ghetuța Moșului” - la acest sector se va
realiza activitatea pe domenii experențiale - activitate practică (lipire). La acest centru vor
lucra toți copiii.
Intuirea materialului didactic –copiii vor descoperi si vor denumi materialele de pe
măsuțe.
Prezentarea ,analiza modelului ,descrierea si explicarea demonstrativă a realizarii
acestuia.
Educatoare prezintă copiilor modelul,apoi explică demonstrativ modul de realizare a
acestuia.Voi explica și demonstra modul de lucru ,pentru a realiza practic ceea ce au de făcut
„Ghetuța moșului” . Vom lipi pe ghetuță fulgi de nea ,biluțe colorate si vată pentru blană în
partea de sus a ghetuței.
Se execută câteva exerciții de încălzire a mâinilor și a degetelor sub formă de poezie :
”La pian acum cântăm,
Ploaia noi o imităm
Spargem tare nucile
Și-aruncăm cojile.
Pe mâini acum ne spălăm
Tare, tare le scuturăm
Și de treabă ne-apucăm!”

Executarea lucrării de către copii


Le urez copiilor ,,Spor la lucru!".
În timp ce copiii lucrează, voi urmări modul de realizare a temei. Coordonez munca
celor trei grupe, intervin cu indicații. Dacă este cazul, reamintesc modul şi etapele de lucru.
Ajut pe cei care întâmpină greutăţi în realizarea lucrării. Dau indicaţii individuale.
Îi voi îndemna pe copii să lucreze, îi încurajez și apreciez în ceea ce fac.
Analiza lucrărilor se realizează prin procedeul turul galeriei. Ghetuțelor decorate în
cadrul activității practice vor fi expuse lângă tabla magnetică. Se va pune accent pe
autoevaluarea copiilor și se vor face aprecieri asupra tuturor activităților zilei și a progresului
înregistrat de preșcolari.
Evaluarea activității se face atunci când copii completează munca lor de azi pentru a iesi o
expoziție frumoasă cu toate lucrarile lor.
Exaluare întregi zile se face prin turul galeriei unde ne apreciem lucrările si modul de lucru.
Ziua se încheie cu jocul de miscare “Cine ajunge primul la sosetuță”
Copii vor fi împarțiți in două echipe, soseta va fi pusa în altă parte a grupei, iar educatoarea
va da startul și copii vor începe jocul ,cel care ajunge primul la sosetă v-a merge la colegul lui
și v-a bate palma acesta va porni să atingă iar soseta si tot așa.
În încheiere fiecare copil își v-a lua ghetuțele le v-a curața cu un servețel umed și le vom
pune pe hol poate o să vină Moș Nicolae și la noi.
La sfârsitul zilei vor afla că în ghetuțe au primit bombonici acestea fiind recompensa lor
pentru ziua de azi.

S-ar putea să vă placă și