Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN MANAGERIAL

NR. OBIECTIVE RESPONSABILI RESURSE TERMEN CRITERII DE


CRT. MATERIALE UMANE PERFORMANŢĂ
1. Elaborarea Planului Directorul -Ordine, Personalul Septembrie Planul managerial
Responsabilul
managerial pentru acest munca cu parintii hotărâri, decizii didactic
program ale M.E.N
-R.O.I.
2. Prelucrarea, dezbaterea Directorul -L.E.N. Personalul Permanent Corelarea
şi aprofundarea Responsabilul didactic 2019-2020 obiectivelor
legislaţiei şi a munca cu parintii stabilite la nivel
metodologiilor -Ordine, naţional cu cele
elaborate prin L.E.N. şi hotărâri, decizii specifice unităţii
alte acte normative în ale M.E.N şcolare
vigoare
3. Alegerea comitetelor Educatoarele Chestionare Personalul Octombrie Interpretarea
de părinţi pe clase şi a Procese verbale didactic chestionarelor
Responsabilul
comitetului munca cu părintii
reprezentativ al
părinţilor pe şcoală
Stabilirea obiectivelor şi
a tematicii şedinţelor cu
părinţii pe grupe şi
lectoratelor cu părinţii
pe unitate
4. Monitorizarea Fişe de observaţie Personalul Permanent Creşterea
absenţelor şi prevenirea Educatoarele didactic 2019-2020 frecvenţei la
absenteismului şcolar cursuri
5. Identificarea copiilor Fişe de Personalul Permanent Combaterea
predispuşi la acte de Educatoarele observaţie didactic 2019-2020 violenţei în mediul
violenţă/discriminare,
consilierea Psiholog şcolar individuală Psiholog şcolar şcolar
acestora şi a părinţilor Chestionare
lor;
6. Evaluarea permanentă a Directorul Fişe Personalul Permanent Creşterea calităţii
situaţiei copiilor, a Chestionare didactic 2019-2020 actului educaţional
necesităţilor de Educatoarele Dezbateri şi a performanţelor
cunoaştere – informare Mese rotunde copiilor
şi a disponibilităţilor
educaţionale ale
părinţilor şi acţionarea
promptă, în
conformitate cu acestea,
pentru a preveni esecul
şcolar
7. În vederea orientării Director Prezentarea Personal didactic- Semestrul Orientarea şcolară
şcolare şi profesionale a Educatoare ofertei II şi profesională a
prescolarilor
prescolarilor , educaţionale Educatoarele conform
se vor organiza Ziua porţilor dorinţelor şi
activităţi specifice cu deschise posibilităţilor
părinţii copiilor, Dezbateri cognitive
întâlniri cu directori de Întâlniri cu
alte institutii scolare,
consiliere character
profesională etc. informaţional

Director, Responsabil munca cu părintii,

S-ar putea să vă placă și