Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ PSIHO-PEDAGOGICĂ( ŞCOLARĂ)

I DATE PERSONALE

Numele şi prenumele elevului: Dumitrescu Silviu


Şcoala: Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan” Clasa a IV-a A
Localitatea: Caracal Judeţul: Olt
Domiciliul: Localitatea: Caracal, judeţul: Olt, Strada:
Strada: Cezar Bolliac Nr. 115

II.DEZVOLTARE FIZICĂ- DATE MEDICALE


1. Dezvoltarea fizică în raport cu vârsta
Înălţimea: 153 cm; greutatea: 40 kg.;
Are motricitate foarte bună, prezintă o bună discriminare vizuală; are o
dezvoltare fizică extrem de bună.

2. Bolile de care a suferit elevul nu au avut repercursiuni asupra dezvoltării


fizice şi psihice a elevului.

3. Boli de care au suferit sau suferă părinţii: nesemnificative.

III. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL

1. Componenţa familiei
Membrii Numele şi Vârsta Profesia Loc de Venituri
familiei prenumele Funcţia muncă
Tata Dumitru 34 de ani Inginer CFR 6800000
mecanic
Mama Claudia 33 de ani Asistentă Spitalul 3750000
medicală municipal
Caracal

2. Condiţii materiale de viaţă şi de muncă ale elevului


Foarte bune
3. Caracteristicile familiei: normală.
4. Climatul cultural-moral şi educativ al familiei:
Raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi copil.
5. Regimul educativ: normal.
6. Influenţe extrafamiliale, acţiunea lor asupra elevului:
Reduse
7. Integrarea elevului îi viaţa de familie: foarte bună.
8. Raporturile familiei cu şcoala: interes echilibrat.

IV. PARTICULARITĂŢI ALE COMPORTAMENTULUI ELEVULUI ÎN


SITUAŢII CONCRETE:
1. Comportamentul elevului în activitatea de învăţare:
a) La lecţii: este atent, este disciplinat, activ, se anunţă la răspuns, dă răspunsuri
bine gândite, intervine activ cu completări.
b) În cadrul activităţilor practice: estre silitor, îndemânatic, organizat.
c) La pregătirea temelor: îşi pregăteşte temele sârguincios, organizat, sistematic,
temeinic, independent.
d) Motivele învăţării: se pregăteşte din dorinţa de a realiza o temeinică pregătire
şi de a fi printre cei mai buni.

2. Comportamentul elevului în relaţie cu:


a) Părinţii şi profesorii: manifestă respect, e receptiv la observaţii, ţine seama de
îindrumşrile şi sfaturile lor.
b) Colectivul: este interesat de problemele colectivului, manifestă opinii proprii,
iniţiativă, este o persoană foarte populară.
c) Colegii: manifestă atitudine de bună înţelegere, sensibilitate, colegialitate.
d) Propria persoană: se declară mulţumit de rezultatele obţinute.

V. RANDAMENTUL ŞCOLAR
1. Rezultatele la învăţătură de-a lungul şcolarităţii:
Clasa Calificativul Clasificat Obiecte cu Observaţii
anual n/N rezultate foarte
bune
I
II
III

a) Nivelul general de pregătire şi dezvoltare la intrarea în şcoală: foarte bun ( a


frecventat grădiniţa de la vârsta de 3 ani).
b) Discipline pentru care manifestă interes şi aptitudini:
c) Discipline pentru care manifestă interes, dar nu şi aptitudini:
d) Factorii care explică succesul şcolar: aptitudinile, stilul de muncă intelectuală,
motivaţia, gradul de rezistenţă la efort.
3. Concursuri şcolare şi extraşcolare:
Clasa Concursul Rezultate
I
II
III
4. Activităţi preferate în timpul liber: lectura, calculatorul, tenisul de câmp.

VI. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI COGNITIVI


1. Percepţiile şi spiritul de observaţie:
a) Capacitatea perceptivă: predomină capacitatea vizual-auditivă de
recepţie a informaţiei.
b) Spiritul de observaţie: foarte dezvoltat.
2. Reprezentările: nivel de dezvoltare foarte bun pentru reprezentările vizuale şi
auditive.
3. Atenţia: distributivă, flexibilă.
4. Memoria: forme- vizuală, auditivă, logică, de lungă durată;
calităţi- rapiditate, trăinicie, promptitudine.
5. Imaginaţia: forme- reproductiv-creatoare;
domenii în care se manifestă: ştiinţă, literatură, artă.
6. Gândirea:
a) forme: divergentă, critică;
b) operaţii: analiza, sinteza, comparaţia- foarte bune.
7. Limbajul:
a) vocabular bogat, cultivat;
b) exprimarea: uşoară, cursivă, corectă, frumoasă.
8. Nivelul de inteligenţă: foarte inteligent ( capacitate de înţelegere, de a
desprinde esenţialul, de a sistematiza , de a stabili legături.

VII. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI NONCOGNITIVI

1. Afectivitatea: neemotiv, îndrăzneţ, vesel, optimist.


2. Voinţa: este perseverent, îi place să lucreze independent.
3. Motivaţia: intrinsecă, afectivă, cognitivă.
4. Deprinderile: intelectuale foarte dezvoltate.

VIII. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR DE PERSONALITATE


1. Temperamentul:
a) tipul predominant sangvinic;
b) forţă: capacitate de efort intelectual, rezistenţă la oboseală;
c) mobilitate: capacitate de a se adapta rapid la împrejurări noi, mobilitate
verbală;
d) echilibru: stăpân pe sine.
2. Firea: extravertit ( deschis, comunicativ, social).
3. Trăsături de caracter în devenire:
a) atitudinea faţă de societate şi oameni: este sociabil, respectă semenii,
este prietenos, altruist;
b) atitudinea faţă de muncă: este perseverent, are iniţiativă, este disciplinat
în muncă;
c) atitudinea faţă de sine: este preocupat pentru autodepăşire, nu se fereşte
să-şi facă autocritica atunci când sete cazul.
4. Însuşiri aptitudinale: lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de
învăţare.

IX. CONCLUZII PSIHO-PEDAGOGICE


Recomandări: Este posibil ca aptitudinile deosebite să-i determine la o posibilă
izolare socială. Tocmai de aceea, pentru că în şcoală nu există programe speciale
pentru astfel de copiii, recomand părinţilor să furnizeze suportul emoţional de
care are nevoie acest copil. Mai mult având în vedere că va trece în clasa aV-a
părinţii să urmărească adaptarea acestui copil la ciclul gimnazial, mai ales din
perspectiva comunicării.

S-ar putea să vă placă și