Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SF.

ANDREI”

GURA HUMORULUI

Nr. . 834/11.02.2022

PROIECT DE PROGRAMĂ
PENTRU ELEVII CU DEFICIENȚE MINTALE SEVERE, PROFUNDE ȘI / SAU

ASOCIATE

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

TITLUL: ,,ÎN LUMEA POVEȘTILOR”


TIPUL OPȚIONALULUI: la nivelul disciplinei

ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare

CLASA : I

DURATA: 1an şcolar

NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ : 1 oră

AN ȘCOLAR : 2022-2023

PROFESOR: Maciuc Eudochia - Ionela


ARGUMENT
Motto:  
„Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi
satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să
intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e
secretul marilor literaturi pentru copii.”
  (George Calinescu)

Motivaţia alegerii acestei discipline opţionale survine atât pe baza experienţei


didactice de la clasa cât şi a cunoaşterii faptului că „lumea poveştilor” este o lume apropiată
copiilor. Noţiunile morale abstracte devin accesibile gândirii elevilor prin forţa exemplelor
eroilor, care pot deveni, ulterior, modele de viaţă.
Este vârsta la care copilul, printr-o dirijare strategică bine gândită, poate înţelege că o
carte de poveşti este un tărâm de mistere pe care el ar trebui să îndrăznească să le descopere.
Situaţiile de învăţare în care este implicat elevul, sunt diversificate atât din punct de
vedere al relaţiei învăţător-elev, cât şi al celor referitoare la relaţia elev-grup relevând faptul
că nu numai în cărţi şi biblioteci pot găsi poveşti, ci şi în alte împrejurări: muzee, locuri
istorice, case memoriale.
,,În lumea poveştilor” este un jurnal de bord al şcolarilor mici, atât în cadrul lecţiilor
de comunicare în limba română cât şi pentru activităţile extracurriculare.
,,În lumea poveştilor” elevul va dobândi cunoştinţe, informaţii pe care le va utiliza ca
instrumente flexibile în construcţia comunicării.

Competențe specifice
1. Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale
2. Educarea unei exprimări verbale corecte, din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


1. Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ EXEMPLE DEACTIVITĂȚI DE


ÎNVĂȚARE

1.1. Sesizarea semnificației globale a -- realizarea unui desen pentru a indica


mesajului oral din textul literar
despre ce este vorba în mesaj;

- formularea de răspunsuri la întrebări


despre conținutul unui text audiat;

1.2 . Manifestarea curiozității față de - exerciții de ascultare activă a


receptarea semnificației mesajelor orale interlocutorului;

- vizionarea unor filme pentru copii;

- audierea unor povești citite sau


înregistrate;

1.3 Manifestarea curiozității față de -vizionarea de fragmente din filme de


mesajele literare transmise prin limbaj desene animate, cu caracter educativ;
artistic
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru
de păpuşi, adecvate vârstei;

2. Educarea unei exprimări verbale corecte, din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂȚII DE


ÎNVĂȚARE

2.1 Desprinderea semnificației globale a - exerciții de formulare de propoziții;


mesajului literar din lecturarea imaginilor
- formularea de răspunsuri scurte,
evidențiind semnificația globală a textului;

2.2 Deosebirea însușirilor obișnuite de cele - exerciții de diferențiere a însușirilor


neobișnuite obișnuite de cele neobișnuite;

-exerciții de atribuire a unor însușiri


obișnuite și/sau neobișnuite unor obiecte;

2.3 Manifestarea inițiativei în comunicare - exprimarea răspunsului la anumite


față de situații prezentate în textul literar întrebări cu ajutorul desenului sau prin
simboluri;

exerciții de comunicare;

- vizionarea de spectacole de teatru și teatru


de păpuși, adecvate vârstei.
CONȚINUTURI

I. Poveștile copilăriei
- „Albă ca Zăpada”
- „Cei trei purceluși”
- „Cenușăreasa”
- „Ursul păcălit de vulpe”
- „Scufița Roșie”
- „Ridichea Uriașă”
- „Capra cu trei iezi”
- „Punguța cu doi bani”
II. Basmul
-“Regina albinelor” – fragment
-„Fata săracului cea isteaţă” –fragment
-“Broasca ţestoasă şi leopardul”
- „Făt- frumos din lacrimă”
- „Sarea-n bucate”
III. Folclorul copiilor
- Cântece pentru copii
- Jocuri pentru copii
Modalități de evaluare:

- Povestiri;
- Concursuri de tipul “Cel mai bun povestitor;
- Observarea sistematică;
- Probe practice.

Bibliografie
1. Carmen Drăgan, Roxana Gavrilă –“ Literatură pentru copii”, Editura Aramis, Bucureşti,
2011;
2. Elena Nica, Dumitru Logel, Ileana Crinu - “Literatură pentru copii”-opţional- Editura
Carminis, Piteşti;
3. Silvia Rupacici, Dorina Slăvuţ – “Activităţi recreative transdisciplinare” pentru clasele I-
II, Editura Emia, Deva;
4.“Programe şcolare pentru învăţământul primar”- discipline opţionale, Editura ASS – MEN,
Vol I.
5. Cucinic, C, ,,În căsuţa cu poveşti”, Editura Aramis, 2004.

S-ar putea să vă placă și