Sunteți pe pagina 1din 10

Vocabularul

Cuvântul: formă și sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
Cuvântul are formă (sunete/litere) și conținut (unul sau mai multe înțelesuri).
1. Completează tabelul de mai jos:

Cuvântul Forma Conținutul/înțelesul


uriaș u,r,i,a,ș ..................................
......................... ............................. generos
........................ b,r,a,v ......................................
........................ ............................. apus

2. Sensurile unui cuvânt sunt:


-sensul propriu – sensul obișnuit al cuvântului;
-sensul propriu de bază – înțelesul cel mai cunoscut, primul sens precizat în
dicționar;
-sensul propriu ................................ – înțelesul rezultat dintr-o asemănare, o
variantă a sensului propriu de bază;
-sensul .......................... – este folosit cu valoare expresivă, creând o figură de stil.
2. Subliniază cu o linie sensul propriu de bază și cu două linii sensul propriu secundar al
cuvântului picior.
PICIÓR, picioare, s. n. 1. Fiecare dintre cele două membre inferioare ale corpului omenesc,
de la șold până la vârful degetelor, și fiecare dintre membrele celorlalte viețuitoare, care
servesc la susținerea corpului și la deplasarea în spațiu. 2. Proteza unui picior. 3. Nume dat
unor părți de obiecte, de construcții sau de plante etc. care servesc ca suport, ca element de
susținere, de fixare 4. Partea de jos a unui munte, a unui deal. 5. (Mat.; în sintagma) Piciorul
perpendiculaei = intersecția unei drepte cu planul sau cu dreapta pe care cade
perpendicular. 6. Veche unitate de măsură, având lungimea de aproximativ o treime dintr-un
metru. 7. Unitate ritmică a unui vers, compusă dintr-un număr fix de silabe lungi și scurte sau
accentuate și neaccentuate. – Lat. petiolus.
3. Precizează sensul cuvântului picior din enunțurile de mai jos:
Enunțul Sensul (sensul propriu de bază/secundar)
Mă doare piciorul drept. sensul propriu de bază
|Picioarele podului au fost consolidate.
La piciorul muntelui se zărește o turmă.
Am notat cu A piciorul perpendicularei.
Gardul avea o lungime de zece picioare.
Versul este alcătuit din trei picioare metrice
a câte două silabe.
4. Marchează printr-un X sensul propriu sau sensul figurat al cuvintelor: toamnă, floare,
aur.
Enunțul Sens propriu Sens figurat
Toamna începe școala.
Fiecare an care trece ne apropie de toamna vieții.
La Roșia Montana există mine de aur.
Razele de aur ale soarelui se strecoară printre ramurile
copacilor.
Soldații erau în floarea vârstei.
În grădină a răsărit o floare galbenă.

5. Construiește câte un enunț în care cuvintele de mai jos să aibă sensurile indicate:
piatră -sens propriu de bază ............................................................................................
-sens propriu secundar ..........................................................................................
-sens figurat ..........................................................................................................
pânză -sens propriu de bază ...........................................................................................
-sens propriu secundar ..........................................................................................
-sens figurat ..........................................................................................................
braț -sens propriu de bază ............................................................................................
-sens propriu secundar ..........................................................................................
-sens figurat ..........................................................................................................
sprânceană -sens propriu de bază ...................................................................................
-sens propriu secundar ..........................................................................................
-sens figurat ..........................................................................................................
inimă -sens propriu de bază ..........................................................................................
-sens propriu secundar ..........................................................................................
-sens figurat ..........................................................................................................
cer (subst.) -sens propriu de bază .....................................................................................
-sens propriu secundar ..........................................................................................
-sens figurat ..........................................................................................................

6. Precizează sensul (propriu sau figurat) pentru cuvintele subliniate în strofa următoare:
Degeaba vine primăvara
Atâta iarnă e în noi
Că martie se poate duce
Cu toți cocorii înapoi. (Adrian Păunescu, Antiprimăvara)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Scrie semnificația acestor cuvinte în contextul dat.
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. Construiește enunțuri în care cuvintele subliniate în textul de la exercițiul 5 să aibă alt
sens.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Sinonime. Antonime. Omonime. Cuvinte polisemantice

1. În funcție de formă și de sens, cuvintele pot fi:


a) sinonime - cuvinte cu formă diferită și cu sens ..................... .
b) antonime – cuvinte cu formă diferită și cu sens ..................... .
c) omonime - cuvinte cu formă ....................... și cu sens .complet diferit .
d) cuvinte polisemantice - cuvinte cu formă ................. și cu sensuri mai mult sau
mai puțin apropiate.

2. Completează aritmogriful de mai jos cu termenii potriviți:


1

2
3

4
5
6
7

1.sinonimul cuvântului ,,fățarnic”;


2. sinonimul cuvântului ,,asemănător”;
3. antonimul cuvântului ,,altruist”;
4. antonimul cuvântului ,,malefic”;
5. antonimul cuvântului ,,virtute”;
6. sinonimul cuvântului ,,prieten”;
7. sinonimul cuvântului ,,copilăresc”.

3. Citește următorul text:


Tu nu ştii... Şi-ntr-o iarnă, într-o seară, Dar pe drum cotit şi nins,
A fost odată Fata s-a uitat afară Umbră sură s-a desprins:
O căsuţă fermecată, Şi-a văzut cum, prin perdea, Un voinic abia de-o şchioapă
Şi-n căsuţă-o fată mică, Stelele râdeau de ea... Înota-n omăt ca-n apă.
Un pisoi şi o bunică.
(Otilia Cazimir - Poveste de omăt)
a) Indică sinonime contextuale pentru cuvintele de mai jos:
odată - .......................
fermecată - .......................
s-a uitat - .......................
stelele - .......................
sură - .......................
omăt - .......................

b) Notează câte un antonim potrivit pentru termenii următori:


mică - .......................
seară - .......................
afară - .......................
râdeau - .......................
cotit - .......................

c) Alcătuiește enunțuri cu omonimele de mai jos:  


stea-stea ...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
dar-dar ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
care-care ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
port-port ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
minte-minte ...................................................................................................................
........................................................................................................................................
fermă-fermă .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ton-ton ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
bancă-bancă ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
han-han .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
cui-cui ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
liliac-liliac ................................................................................................................
...................................................................................................................................
broască -broască ......................................................................................................
.................................................................................................................................
d) Transcrie două cuvinte din câmpul lexical al
ființelor. ..................................................................

4. Precizează valoarea morfologică a omonimelor subliniate în următoarele enunțuri:


Decizia lor a fost o greșeală capitală. .................
Să mergi în capitală este o plăcere. ....................

Aș vrea să-ți cer o carte. .............................


Pe cer nu erau nori. ....................................

Ionel e un copil șiret. ...............................


I s-a înnodat un șiret. ................................

Prunii din livadă au rod bogat anul acesta. ....................................


Când sunt pui, câinii rod tot ce găsesc. ........................................

5. Asociază forma de plural și sensul cuvântului virus, subliniind cu diferite culori:


vírus, (1) virusuri, (2) viruși, s. n. 1. Agent patogen, invizibil cu microscopul obișnuit, care se
reproduce numai în interiorul celulelor vii și provoacă diverse boli infecțioase;
2. (Inform.) Program având capacitatea de autoreplicare, conceput pentru a perturba
funcționarea calculatoarelor. - Din fr., lat. virus.

6. Construiește enunțuri cu formele de plural ale omonimelor date. Consultă dicționarul!


bob-bob ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
corn-corn .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

7. Subliniază forma verbală potrivită contextelor următoare:

a) Varicela se manifestă/se manifestează ca erupție cutanată sub formă de vezicule.


b) Protestatarii manifestă/manifestează pașnic în centrul orașului.
c) Muzicienii acordă/acordează instrumentele înaintea concertului.
d) Medicul acordă/acordează primul ajutor răniților.
e) Bunica toarnă/turnează ceai în ceștile de porțelan.
f) Regizorul toarnă/turnează filmul în mai multe țări.
g) Florile se îndoaie/se îndoiesc sub adierea vântului.
h) Părinții mei se îndoaie/se îndoiesc că am spus adevărul.
i) Prietenia înseamnă/însemnează înțelegere, sinceritate și loialitate.
j) Elevul înseamnă/însemnează pe culegere exercițiile primite ca temă.

8. Alcătuiește câte un enunț cu formele verbale diferite ale verbelor următoare:


a ordona - ordonă ................................................................................................
- ordonează ........................................................................................
a reflecta - reflectă ............................................................................................
- reflectează ........................................................................................

9. Completează cu forma de plural potrivită, pe baza explicațiilor din ultima coloană a


tabelului.
Singular Plural Semnificație
cot ....................................... parte a articulației brațului
cot ....................................... unitate de măsură
cot ....................................... cotitură, întorsătură
masă ......................................... obiect de mobilă
masă .......................................... mulțime de oameni
roabă ........................................... vehicul pentru transportat
materiale
roabă .............................................. sclavă
.

10. Construiește enunțuri cu perechile de omonime de mai jos:


car – substantiv ..............................................................................................
car – verb ........................................................................................................
muncitor – adjectiv .........................................................................................
muncitor – substantiv ....................................................................................

stat – substantiv .............................................................................................


stat – verb ...........................................................................................................

duce – substantiv ......................................................................................................


duce – verb ...............................................................................................................

nouă – pronume ........................................................................................................


nouă – numeral ..........................................................................................................
nouă – adjectiv ..........................................................................................................

11. Omografele au formă ........................ și pronunție .............., în funcție de accent.

12. Subliniază silaba accentuată a omografelor din enunțurile de mai jos:


Ea îl ochi drept în ochi.
El își mobilă locuința cu mobilă nouă.
Razele pătrundeau în pădure, deși copacii erau deși.
Mina a fost îngropată pentru a mina terenul.
În zori mama mă zori pentru a nu întârzia la dentist.
Doar doi copii au adus copii legalizate.

13. Integrează în enunțuri următoarele omografe:


tipic......................................................................................................................
tipic ....................................................................................................................
temei .......................................................................................................................
temei .........................................................................................................................
colonie .................................................................................................................
colonie .................................................................................................................
companie .................................................................................................................
companie .................................................................................................................
țarină .................................................................................................................
țarină .................................................................................................................
barem .................................................................................................................
barem .................................................................................................................
dură .................................................................................................................
dură .................................................................................................................

14. Omofonele se pronunță ................., dar se scriu ............... .

15. Subliniază omofonele din enunțurile de mai jos:


Micul bucătar a respectat rețeta scrisă de mama sa și s-a descurcat de minune.
L-a întâlnit la teatru.
V-ar plăcea să dați pomii cu var?
Odată, în copilărie, l-am văzut o dată sau de două ori prin oraș.
Mai ții minte când m-ai ajutat la proiect?
Du-ne cu mașina, să vedem niște dune.

16. Alcătuiește enunțuri cu următoarele omofone:


s-au, sau ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
i-a, ia ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
v-a, va ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
s-ar, sar ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
ne-a, nea ...................................................................................................................
................................................................................................................................
ce-ai, ceai ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
să-i, săi ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
ca să, casă ................................................................................................................
.................................................................................................................................
ia, i-a, ea ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ele, iele ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
scrieți, scrie-ți ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
nu mai, numai .........................................................................................................
.................................................................................................................................
de-al, deal ............................................................................................................
.................................................................................................................................
cu minte, cuminte ..................................................................................................
.................................................................................................................................

17. Cuvintele monosemantice sunt acele cuvinte care au un singur .......... .

18. Continuă seriile de mai jos cu încă două cuvinte monosemantice:


-termeni tehnici și științifici: antibiotic, femur, infarct, ecografie, azot, natriu,
bormașină, ......................, ...................... .
-termeni specifici unei anumite regiuni a țării: barabule, curechi,
dadă, ............................., ............................. .
-termeni vechi: ienicer, postelnic, comis, ......................, .......................... .

19. Cuvintele polisemantice sunt cuvintele cu formă ................... și sensuri ...........


care derivă din același sens primar.
20. Construiește câte un enunț în care cuvântul polisemantic pânză să aibă următoarele
sensuri:
- sensul propriu de bază: țesătură făcută din fire de bumbac, de in, de cânepă
..........................................................................................................................
- sensul propriu secundar: tablou
.............................................................................................................................
- sensul figurat (de ex:: Pânza albastră a cerului s-a întunecat brusc.)
.............................................................................................................................

21. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele polisemantice subliniate în enunțurile


următoare:
Apa lacului este limpede. ............................
Din cauza oboselii, nu pot gândi limpede. ........................

Am lipit cuburile pentru a obține o construcție. .........................


Pentru că a petrecut mult timp cu bunicul său, copilul s-a lipit de bătrân. .........

22. Demonstrează, în scurte enunțuri, polisemantismul cuvintelor date, oferind câte un


sinonim pentru fiecare sens folosit.
carte ...............................................................................................................
.......................................................................................................................
limbă ................................................................................................................
.......................................................................................................................
crud ...................................................................................................................
.......................................................................................................................

23. Alcătuiește enunțuri pentru a demonstra polisemantismul verbului a merge.


......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................

Evaluare

Citește cu atenție textul dat, apoi rezolvă cerințele.

Mă deșteptam în fiecare dimineață cu o nouă mirare. Patul meu de campanie


se afla chiar lângă ușă și cele dintâi priviri descopereau o încăpere ciudată, cu
fereastra înaltă și zăbrelită, pereții vopsiți în verde, un vast fotoliu de paie și două
taburete, alături de o masă de lucru. (...) Îmi trebuiau câteva minute ca să îmi
amintesc unde mă aflu, să înțeleg acele zgomote surde care veneau de afară, pe
fereastra deschisă sau pe coridor, prin ușa lată pe care o închideam noaptea cu o
bară de lemn. (Mircea Eliade, Maitreyi)

1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele următoare: 10p


să înțeleg - .........................
surde - .............................

2. Notează antonimele potrivite pentru cuvintele de mai jos: 10p


dimineață - .......................
nouă - ..............................

3. Transcrie două cuvinte din câmpul lexical al obiectelor de mobilier. 10p


...................................................................................................

4. Extrage din ultimul enunț al textului dat un cuvânt cu sens propriu și un


cuvânt cu sens figurat. 10p
sens propriu: ..................
sens figurat: .................

5. Dovedește prin enunțuri omonimia cuvântului campanie. 10p


..........................................................................................................
..........................................................................................................

6. Alcătuiește enunțuri cu omografele cuvintelor subliniate în text. 10p


.........................................................................................................................
........................................................................................................................

7. Construiește enunțuri cu omofonele cuvintelor scrise îngroșat: sau, ca să.


10p
...................................................................................................................
...................................................................................................................

8. Demonstrează prin enunțuri polisemantismul verbului a veni, oferind câte


un sinonim pentru fiecare sens folosit.
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................

9. Încercuiește cuvântul sau ortograma care se potrivește fiecărui context de


mai jos: 10p
Iarna s-a/sa grăbit să cearnă norii. Fulgii plutitori s-au/sau depus în
starturi groase pe pământ s-au/sau pe crengile copacilor. L-a/la răsărit, iarna
l-a/la chemat pe fratele ei, crivățul, să colinde lumea. Muntelui i-au/iau pus
o căciulă albă, i-ar/iar lacurilor le-au dăruit oglinzi lucitoare. Ce i-ar/iar mai
plăcea crivățului să patineze! V-a/va patina puțin mai târziu.
- V-a/va luat somnul, copii? a întrebat bunica.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și