Sunteți pe pagina 1din 6

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ, ANUL I

MASTERAND: CÎRNECI ALINA-ROXANA

Plecand de la normele inscrise in Codurile de etica ale universitatilor din Romania,


evidentiati prin raportare la activitatea Comisiilor de Etica (CE) din aceste institutii, 3
(trei) situaţii in care nu au fost respectate normele de comportament in mediul academic,
menţionând şi sancţiunile dispuse prin Deciziile CE.

SITUAȚIA NR.1

Rectorul Universității Aurel Vlaicu din Arad, Ramona Lile, e “vinovată de săvârșirea
plagiatului”, în calitate de coautor a 6 articole cu “plagiat masiv de blocuri de texte” – Consiliul
Național de Etică a Cercetării / Forul cere retrogradarea, dar nu și demiterea.

Rectorul Universității “Aurel Vlaicu” din Arad, prof. Univ. dr. Ramona Lile, este “vinovată de
săvârșirea plagiatului”, mai precis “plagiat masiv de blocuri de texte” în mai multe articole
științifice pe care le semnează în calitate de coautor, a constatat Consiliul Național de Etică a
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI). Cazul se afla pe agenda
Consiliului de câțiva ani, iar decizia de plagiat, luată în ianuarie, a fost publicată săptămâna
trecută, după ce a fost avizată de Ministerul Educației. CNECSDTI a decis retragerea și/sau
corectarea tuturor lucrărilor în cauză, retrogradarea academică și suspendarea dreptului de a se
înscrie la concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere, dar nu și destituirea din funcția de
conducere. Iar conducerii universității (Rector și Senat) Consiliul recomandă “să respecte și să
aplice” prevederile legale privind buna conduită în cercetare.

Edupedu.ro a încercat în mod repetat, luni, să o contacteze pe Ramona Lile. Reprezentante ale
rectoratului Universității Aurel Vlaicu (UAV) au spus telefonic, inițial, că aceasta este la cursuri,
apoi nu au mai răspuns deloc la apeluri. Edupedu.ro a cerut un punct de vedere al rectorului
Ramona Lile și prin e-mail și îl va publica în momentul în care îl va primi.

Consiliul de Etică a constatat, în șase din șapte texte analizate, “plagieri masive, constituite din
blocuri de texte preluate, majoritar, fără modificări ulterioare și fără citarea de rigoare”. Forul
constată că este vorba despre “șase cazuri de plagiat colectiv”, Ramona Lile semnând în calitate
de coautor. Modelul “comun de plagiere sugerează că plagiatul colectiv a avut un numitor
comun, fie într-o persoană comună în toate echipele de semnatari, fie în cultura organizațională”.

Instituția mai notează că în mai multe cazuri celălalt coautor și-a asumat răspunderea și s-a
declarat autor unic, ceea ce ar absolvi-o pe Ramona Lile de răspundere, dar notează că “niciuna
dintre persoanele care s-au declarat responsabile de încălcarea deontologiei de autorat nu s-a
declarat ca autor unic al textelor colective dovedite ca plagiat, înainte de dezvăluirile Revistei
22” – prima care a semnalat cazul și a sesizat Consiliul de etică în cercetare. CNECSDTI notează
că nu există certificare prin documente juridice a afirmației că lucrările respective au, de fapt,
autor unic.

Dacian Dragoș, CNECSDTI: Am adresat recomandările conducerii Universității, deoarece


conducerea Universității nu este numai rectorul.

CNECSDTI a luat decizia pe 28 ianuarie, însă, potrivit președintelui acestui for, Dacian Dragoș,
“hotărârea a primit săptămâna trecută avizul Ministerului”, conform procedurilor. El a precizat
pentru Edupedu.ro că decizia “poate fi contestată în instanță, după ce se realizează o procedură
prealabilă la Consiliul Național de Etică, în 30 de zile”.

Potrivit lui Dacian Dragoș, sancțiunile și recomandările au destinatar diferit: “aplicarea


sancțiunilor revine în sarcina Ministrului Educației, iar aplicarea recomandărilor revine
universității respective”. În privința sancțiunilor, el e a precizat că acestea “au fost decise de
Consiliu dintr-o serie mai largă de posibile sancțiuni, prevăzute la art. 14 din Legea 206/2004”.
Iar întrebat despre recomandări, care în acest caz ajung chiar la rectorul pentru care a fost
constatat plagiatul, el spune că destinatarul este conducerea universității, în ansamblu: “Am
adresat recomandările conducerii Universității, deoarece conducerea Universității nu este numai
rectorul. Noi înțelegem să avem și o funcție educativă pentru mediul universitar și de cercetare,
nu doar sancționatorie, să recomandăm bune practici, în spiritul eticii cercetării.”

De notat că, printre sancțiunile prevăzute la articolul 14 din Legea 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea științifică, pentru abaterile de la conduită Consiliul național de Etică poate
stabili inclusiv “destituirea din funcția de conducere din instituția de cercetare-dezvoltare” sau
“desfacerea disciplinară a contractului de muncă”.

Prin grupul de lucru CNECSDTI care s-a ocupat de caz, format din profesorii Dumitru Sandu,
Emanuel Socaciu, Lucian Nastasa Kovacs, Consiliul a decis următoarele:

Sancțiuni:

Retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună
conduită, astfel cum se detaliază la pct. 2.3 din prezentul raport, cu mențiunea explicită în
versiunea online a revistelor de specialitate că lucrarea respectivă a fost înlăturată/corectată ca
urmare a Deciziei CNECSDTI de constatare și sancționare a plagiatului;

Retrogradarea de la gradul de profesor universitar la cel de conferențiar universitar;


Suspendarea, pe o perioadă determinată de timp de 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de
control sau ca membru în comisii de concurs.

Recomandări pentru Comisia de Etică a Universității Aurel Vlaicu din Arad:

Respectarea și aplicarea dispozițiilor legale din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică (…)

Recomandări pentru Conducerea (Rector și Senat) a Universității:

Respectarea și aplicarea dispozițiilor legale din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică (…)

În decizia sa, CNECSDTI notează că asupra textelor plagiate se pronunțase, anterior, Comisia de
Etică a UAV, care fie a considerat, în privința unor lucrări, că sunt nesemnificative abaterile, fie
a notat că lucrările în cauză ar fi fost asumate integral de alți co-autori, așa că Ramona Lile nu ar
putea fi acuzată de plagiat. CNECSDTI contestă, însă, constatările Comisiei de Etică a
Universității.

Consiliul Național de Etică mai notează că Ramona Lile a mai fost sancționată cu avertisment
scris și retragerea unor lucrări în 2012, acum fiind vorba despre “a doua abatere de la etică”.
Potrivit propriului CV al Ramonei Lile, 2012 a fost anul când aceasta a devenit rector.

Istoria cazului, pe scurt:

Hotărârea Consiliului de Etică reface istoricul acestui caz. Inițial, în 2016, un dosar pe această
temă a fost depus la CNADTCU, instituție care a spus că dosarul este de competența
CNECSDTI. În 2017, la Consiliul de Etică era depusă o nouă sesizare, formulată de Revista 22,
care susținea că prof. Univ. dr. Ramona Lile a plagiat în cel puțin 12 lucrări. În 2016, asupra
acuzațiilor de plagiat se pronunțase și Comisia de Etică a Universității Aurel Vlaicu, aceasta
respingând acuzațiile – în unele cazuri pentru că ar fi fost abateri nesemnificative, în altele pentru
că plagiatele constatate au fost asumate de co-autori ai lucrărilor plagiate.

Ce a constatat Consiliul Național de Etică – texte plagiate

1. În lucrarea “Managementul producției”, autori Ramona Lile, Leonard Bălan, Editura


Universității Aurel Vlaicu, 2008 pp 75-77: textul “conține cel puțin un plagiat de bloc de texte de
timp mozaic, cu foarte puține ștergeri sau înlocuiri de cuvinte”, după o lucrare din 2002. Comisia
de Etică a UAV considerase că acele trei pagini reprezentau un procent mic din total și lucrarea
nu poate fi considerată plagiat

2. În lucrarea “Tendințele inovării privind tehnologiile informației și comunicării”, autori Radu


Cureteanu, Florin Isac, Ramona Lile, Analele Universității C-tin Brâncuși, 2010, se constată:
“articol plagiat în proporție covârșitoare după un raport de cercetare din Grecia”, din 2009.
Comisia de Etică a UAV considerase că nu poate fi considerat plagiat pentru că articolul original
a fost retras de pe Internet, dar CNECSDTI arată că la data întocmirii propriei evaluări articolul
era încă disponibil online, iar “retragerea de pe Internet (…) nu anulează nicicum culpa morală a
plagiatului”.

3. În lucrarea “Organizational Cultures”, autori Leonard Segiu Bălan, Ramona Lile, în


“Management agricol, Seria I, vol. XV (2), Editura Agroprint, 2014, se constată “plagiat masiv,
cu blocuri de texte preluate fără niciun fel de citare, după “Organisational Cultures”, Diana C.
Pheysey, Routledge, 1993. Comisia de Etică a UAV a constatat plagiatul, dar a susținut că
Leonard Sergiu Bălan și-a asumat vina ca autor unic. Consiliul de etică arată că “nu există (…)
niciun document juridic care să certifice că un articol semnat de către doi autori are, în fapt, un
singur autor”.

4. În lucrarea “Total Ouality Management and the Development of Competing Values


Framework”, Ramona Lile și Leonard Sergiu Bălan, în “Managfement agricol, Seia I, vol. XVI
(2)”, Editura Agroprint, 2014, se constată: “plagiat masiv, cu blocuri de texte preluate fără niciun
fel de citare” dintr-un material publicat în 2006. Și în acest caz Leonard Bălan și-a asumat vina
ca autor unic, potrivit Comisiei de Etică a UAV, fără să existe, însă, un document juridic care să
certifice acest lucru.

5. În lucrarea “The Relation Between Business Case and Knowledge Management, autori
Ramona Lile, Leonard Sergiu Bălan, în “Management agricol, Seria I, vol XVI (2)”, 2014, se
constată: “plagiat masiv, cu blocuri de texte preluate fără niciun fel de citare, după o lucrare
străină din 2003. Comisia de Etică a UAV susținuse că textul “conține în proporție de 14%
elemente suprapuse”, care nu constituie fondul lucrării. CNECSDTI constată însă că tot textul
conține cuvinte preluate după original, inclusiv “constituirea sumarului și a concluziilor”. Și în
acest caz Leonard Bălan și-a asumat vina ca autor unic, fără ca acest lucru să fie certificat printr-
un document juridic.

6. În lucrarea “Managing the Innovation”, Ramona Lile, Adrian Lile, în “Theoretical


Developments in Contemporary Economics”, Editura Mirton, 2008, se constată “plagiat masiv,
cu blocuri de texte preluate fără niciun fel de citare”, după original – un articol publicat în
Anglia, în 2003.

7. În lucrarea “Organization for Quality”, Ramona Lile, Adrian Lile, în “Theoretical


Developșments in Contemporary Economics”, Editura Mirton, 2008, “toate cele 7 pagini (…)
sunt preluate cuvânt cu cuvânt” din articolul original, publicat în Anglia în 2003. Comisia de
Etică a UAV afirmase că nu se poate susține acuzația de plagiat, dar CNECSDTI arată că
“simplul fapt că articolul suspect de plagiat citează la bibliografie articolul original nu este o
probă de citare corectă. Absența citărilor din conținutul capitolului care a preluat copy-paste
pagini întregi fără ghilimele și fără specificarea paginilor de unde a fost luat textul este probă de
malpraxis în domeniu (…).
SITUAȚIA NR.2

La Comisia de Etică și Deontologie Universitară din UVT a fost înregistrată sesizarea nr.
23752/09.10.2017. Sesizarea face referire la suspiciunea de plagiat în cazul tezei de doctorat cu
titlul Managementul şi marketingul unităţilor sanitare, elaborată de dl. dr.Bodog F. Florian
Dorel, în domeniul ştiinţe economice, teză coordonată de dl. prof. univ. dr. Mihai C. Demetrescu
şi de dl. prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu, şi susţinută în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de
Economie şi de Administrare a Afacerilor, în anul 2008. Comisia de Etică și Deontologie
Universitară din UVT s-a întrunit în ședinţa sa ordinară din 10.10.2017 şi a decis să analizeze
sesizarea 23752/09.10.2017, drept pentru care a început demersurile procedurale conform
Codului de Etică şi Deontologie Universitară din UVT şi Regulamentului său de organizare şi
funcţionare.

Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT a analizat modul de redactare a tezei de
doctorat Managementul şi marketingul unităţilor sanitare, elaborată de dl. dr. Bodog F. Florian
Dorel, pe baza:

a) raportului Comisiei de Experți

b) propriei investigații suplimentare, care au presupus, și din partea Comisiei de Experți, și din
partea CEDU, verificarea și compararea fiecărui paragraf din teză cu sursa indicată de programul
informaticiThenticate dar și cu versiunea tipărită a cărților cu text similar în privinţa formei şi a
conţinutului.

Teza de doctorat are aproximativ 35 de rânduri/pagină şi 243 pagini, adică aproximativ 8190
rânduri în total. Cele 2988 de rânduri similare în privinţa formei şi a conţinutului cu alte surse
reprezintă un grad de similaritate de aproximativ 36%. Gradul de similitudine verificat de
membrii Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din UVT în raport cu sesizarea este de
36% din teza de doctorat. În baza tuturor celor de mai sus, CEDU apreciază că teza de doctorat
cu titlul Managementul şi marketingul unităţilor sanitare, elaborată de dl. dr. Bodog F. Florian
Dorel, în domeniul ştiinţe economice, teză coordonată de dl. prof. univ. dr. Mihai C. Demetrescu
şi de dl. prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu, şi susţinută în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de
Economie şi de Administrare a Afacerilor, în anul 2008 este rezultatul unui demers care, per
ansamblu, nu respectă standardele de calitate și etică profesională în modul de elaborare și
redactare a tezelor de doctorat.

SITUAȚIA NR.3 O sesizare externă, C8608/18.04.2016, dosar nr. 10/18.04.2016, a semnalat


posibile suspiciuni de plagiat şi autoplagiat din cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi,
respectiv dublă publicare a unui articol în două versiuni asemănătoare.

În urma analizei efectuate, Comisia de analiză a propus ca sancțiune „retragerea tuturor lucrărilor
publicate prin încălcarea normelor de bună conduită”, CEU solicitând ca în termen de 30 de zile,
de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să se facă dovada retragerii articolului/ lucrării
din CV-ul autorilor, de la editurile unde a fost publicat, de pe paginile web personale și din alte
baze de date. De asemenea, CEU prin HCEU nr.11 din 2016 a decis pentru întregul colectiv de
autori ai articolului incriminat aplicarea sancțiunii disciplinare „avertisment scris”. Hotărârea a
fost contestată de către unii dintre autorii articolului incriminat la Senatul Universității, care prin
HS nr. 142 din 14.07.2016 a anulat HCEU nr. 11 din 13.06.2016. De asemenea, HCEU nr. 11 din
13.06.2016 a fost contestată și la CNE/CNECSDTI, fiind în curs de soluționare.

S-ar putea să vă placă și