Sunteți pe pagina 1din 6

Rezumat

1. Principiul conducerii unitare. Aplicarea consecventă şi cu fermitate a acestui


principiu, asigură desfăşurarea, în condiţii din ce în ce mai bune a activităţii în administraţia
de stat şi îndeplinirea cu succes a sarcinilor apărute în procesul schimbărilor continue, care se
derulează pe parcursul timpului în societate.

2. Principiul conducerii autonome. Acest principiu funcţionează corelat cu principiul


conducerii unitare. În timp ce conducerea şi organizarea unitară asigură coeziunea
administraţiei de stat, unitatea de acţiune a acesteia, autonomia managerială fac posibilă
adaptarea mai rapidă a administraţiei la condiţiile concrete, la particularităţile de timp şi de
loc şi stimulează iniţiativa personalului din aparatul administrativ în îndeplinirea sarcinilor.
Nerespectarea principiului conducerii unitare duce la dezorganizarea administraţiei publice în
general şi administraţiei de stat, în special.

3. Principiul flexibilităţii. Acest principiu funcţionează în strânsă legătură cu principiul


conducerii autonomiei. Permanentele schimbări care se petrec în societate necesită, din partea
managerilor instituţiilor administraţiei de stat, capacitatea de a se adapta cât mai repede la
transformările sociale pentru a putea răspunde noilor cerinţe ale societăţii.

4. Principiul restructurării, este unul din principiile prin care se urmăreşte crearea unui
aparat administrativ eficient, atât din punct de vedere organizatoric cât şi funcţional
corespunzător nevoilor sociale generale. Un prim aspect al restructurării îl constituie stabilirea
structurii fiecărei componente a aparatului administrativ din sectorul public, a componentelor
acestora, a numărului personalului şi a repartizării pe domenii a acestuia, în scopul utilizării
corecte, după norme raţionale a resurselor umane. Există o restructurare internă a instituţiilor
publice în raport cu sistemul, dar şi o restructurare externă a structurii administrative în
ansamblu. Restructurarea internă a instituţiilor administrative implică asigurarea tuturor
mijloacelor materiale şi financiare, a unei corespondenţe depline între mijloacele existente şi
obiectivele managementului public pentru sectorul administrativ. În ansamblu, restructurarea

urmăreşte eliminarea activităţilor paralele şi a verigilor întregului aparat administrativ,


sporirea eficienţei de ansamblu a managementului public.
5. Principiul perfecţionării continue. Alături de restructurare, perfecţionarea
continuă a managementului public se înscrie ca unul dintre principiile de bază ale acestuia,
schimbările continue care au loc în viaţa socială impunând respectarea lui.
6. Principiul legalităţii constă în dimensionarea, structurarea şi combinarea
proceselor şi relaţiilor manageriale, prevederile legislative considerându-se ca o bază legală
de luat în considerare şi nu ca un scop în sine.
Fără îndoială că în managementul public influenţa factorului legislativ este semnificativ
mai mare decât în sectorul privat. Ceea ce este esenţial de înţeles şi acceptat de către
reprezentanţii conducerii din instituţiile publice, este că managementul public nu există pentru
a pune în aplicare legi, hotărâri, regulamente etc., ci pentru a satisface interesul public general
şi nevoile sociale specifice.
Principiile managementului public nu pot fi tratate separat deoarece se află într-o
interdependenţă continuă şi respectarea lor accentuează tot mai mult caracterul ştiinţific,
teoretic şi pragmatic al managementului public.

Funcţiile managementului public

Funcţia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă, prin intermediul


cărora se determină principalele obiective ale instituţiilor publice, în general, mijloacele şi
resursele necesare realizării lor.

Funcţia de previziune se concretizează în formularea şi implementarea de strategii, politici,


programe şi planuri de dezvoltare pentru sectorul public

.Un exemplu concret, al exercitării funcţiei de previziune de către managerii publici îl


constituie elaborarea strategiei de reformă în administraţia publică.

2. Funcţia de organizare-coordonare presupune un ansamblu de procese de muncă prin


intermediul cărora se asigură cadrul instituţional necesar realizării raţionale şi eficiente a
obiectivelor previzionate în domeniul managementului public prin alocare raţională a
resurselor.Procesele de organizare şi coordonare care susţin exercitarea acestei funcţii sunt
fundamentale şi indispensabile în managementul public. Organizarea şi coordonarea
proceselor de muncă în administraţie trebuie să aibă un caracter realist şi un temeinic
fundament ştiinţific, care se obţine printr-o amplă , profundă şi atentă documentare socială,
tehnică.
3. Funcţia de motivare reuneşte ansamblul proceselor de muncă prin care se determină
personalul instituţiei publice să contribuie la identificarea şi satisfacerea interesului public, pe
baza luării în considerare a factorilor care îl motivează pentru realizarea obiectivelor.

Prin exercitarea acestei funcţii a managementului public se urmăreşte implicarea cât mai
profundă, cât mai eficace a funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere de pe toate
nivelurile ierarhice ale structurii administrative pentru realizarea obiectivelor derivate din
sistemul de interese publice.

4. Funcţia de administrare constă într-un ansamblu de procese de muncă prin care se


asigură o gestionare riguroasă a tuturor resurselor existente şi atrase în vederea realizării
obiectivelor sistemului administrativ, respectiv satisfacerea intereselor publice generale.

5. Funcţia de control-evaluare reprezintă un ansamblu de procese de muncă prin care:


se compară rezultatele cu obiectivele iniţiale; se verifică conformitatea acţiunilor instituţiilor
publice cu reglementările juridice în vigoare şi cu misiunea angajaţilor săi de a satisface
interesul general cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor.

Studiu de caz

1.Identificați și explicații funcțiile și principiile fundamentale ale managementului public


reflectate în noile roluri ale primarilor secolului al XXI-lea. Argumentați

Primarul cu rol de întreprinzător El ar trebui să colaboreze cu sectorul privat pentru a


determina creşterea economică. Ca lideri la nivel local, primarii pot atrage şi stimula dezvoltarea
sectorului privat, printr-o varietate de relaţii de parteneriat între acest sector şi sectorul public:
privatizarea serviciilor, externalizarea lor, contractarea de noi servicii, concesionări/franchising,
leasing etc. De asemenea, primarii pot descoperi modalități de creștere a numărului investitorilor și de
stimulare a dezvoltării afacerilor publice și private, de a facilita producţia, comerţul cu bunuri de
consum sau fabricarea de astfel de bunuri.

Funcţia de organizare-coordonare presupune un ansamblu de procese de muncă prin


intermediul cărora se asigură cadrul instituţional necesar realizării raţionale şi eficiente a
obiectivelor previzionate în domeniul managementului public prin alocare raţională a
resurselor.Procesele de organizare şi coordonare care susţin exercitarea acestei funcţii sunt
fundamentale şi indispensabile în managementul public. Organizarea şi coordonarea
proceselor de muncă în administraţie trebuie să aibă un caracter realist şi un temeinic
fundament ştiinţific, care se obţine printr-o amplă , profundă şi atentă documentare socială,
tehnică.
Funcţia de administrare constă într-un ansamblu de procese de muncă prin care se
asigură o gestionare riguroasă a tuturor resurselor existente şi atrase în vederea realizării
obiectivelor sistemului administrativ, respectiv satisfacerea intereselor publice generale.
Primarul cu rol de dirijor Trebuie să ştie să asculte pentru a reuşi să distingă
grupurile minoritare gălăgioase de majoritatea tăcută şi să fie un bun politician pentru a se
descurca cu ambele. El trebuie să înțeleagă nevoile prioritare și să le integreze în programul și
deciziile lui pentru a le satisface. O administraţie locală este eficace dacă reuşeşte să satisfacă
interesele celor mai săraci.
Primarul cu rol de bucătar Primarul are capacitatea de a iniția activități noi și de a le
combina eficient pe cele existente pentru a descoperi cel mai bun mod de rezolvare a
problemelor cu care se confruntă primăria și comunitatea locală. Descoperirea unor
“ingrediente” noi şi încercarea de “noi reţete”, metaforic vorbind, trebuie să facă parte din
munca lui zilnică. Funcţia de administrare
Primarul cu rol de magician Primarul trebuie să fie preocupat de găsirea unor soluții
simple de rezolvare a problemelor sociale complexe, care să convingă cetățenii că sunt cele
mai bune și să acționeze cu tact pentru a nu afecta încrederea membrilor comunităților locale.
Prin deciziile sale, primarul trebuie să contribuie la administrarea eficientă a banilor
cetățenilor şi la utilizarea inteligentă a patrimoniului public și privat al primăriei pentru a
atrage cât mai multe resurse financiare la bugetul local
Funcţia de motivare Prin exercitarea acestei funcţii a managementului public se urmăreşte
implicarea cât mai profundă, cât mai eficace a funcţionarilor publici de execuţie şi de
conducere de pe toate nivelurile ierarhice ale structurii administrative pentru realizarea
obiectivelor derivate din sistemul de interese publice.

Primarul cu rol de doctor Primarii ar trebui să fie întotdeauna “în alertă” din cauza
“bolilor” dezvoltării urbane. Ei trebuie să identifice rapid problemele urbane, apoi să
descopere cauzele lor și principalele efecte și să „prescrie rețete”, adică să găsească soluțiile
potrivite, după care să ia decizii prin care să contribuie la ameliorarea/rezolvarea lor.

Primarul cu rol de inventator Primarul trebuie să „inventeze” un sistem de


management funcțional, adaptat și capabil să ajute primăria să funcționeze bine. El trebuie să
descopere stilul de conducere potrivit pentru a obține cele mai bune rezultate în munca sa.
Toți primarii au „datoria” de a descoperi în fiecare zi noi modalități de îmbunătățire a muncii
lor, dar și de utilizarea eficientă a capitalului public și privat al orașului. Primarii trebuie să fie
receptivi la nou și să sprijine modernizare primăriilor prin dotarea lor cu cele mai noi
tehnologii informaționale și de comunicații necesare realizării și funizării serviciilor publice și
pentru cooperare și comunicarea cu funcționarii, cetățenii și mediul de afaceri.
Funcţia de previziune se concretizează în formularea şi implementarea de strategii,
politici, programe şi planuri de dezvoltare pentru sectorul public.Un exemplu concret pentru
al exercitarii functiei de previziune de catre primar il constituie un sistem de management
funcțional, adaptat și capabil să ajute primăria să funcționeze bine ( Primarul cu rol de
inventator)
Principiul restructurării  este unul din principiile prin care se urmăreşte crearea unui aparat
administrativ eficient, atât din punct de vedere organizatoric cât şi funcţional corespunzător
nevoilor sociale generale . În ansamblu, restructurarea urmăreşte eliminarea activităţilor
paralele şi a verigilor întregului aparat administrativ, sporirea eficienţei de ansamblu a
managementului public

2. Identificați și explicați aspectele pozitive și negative ale programului primarului din


studiu, împreună cu principalele cauze și efectele lor.

NEGATIVE

- Programul incarcat – se datoreaza faptului ca era primarul unui oras mare, cu un


potential economic ridicat iar rolurile unui primar intr un astfel de oras sunt mai complexe.

- Aloca prea mult timp pentru lucrul cu publicul respective 60% sip rea putin cu
celelalte activitati la fel de elementare .

POZITIVE

- Primarul din studiul de caz si a organizat foarte bine activitatile astfel incat 60% din
timp este dedicate lucrului cu publicul , 15% ddin timp dedicate aparitiilor in public, 15% din
timp pentru ascultarea problemelor si nevoilor cetatenilor si restul de 10% din timp este
dedicate cu formularea unor raspunsuri catre cei care solicita locuinte sociale, ajutoare
sociale, locuri de munca .

- Primarul comunica si cu sectorul privat pentru ca prin aceasta comunicare sporeste


economia orasului.

- Isi da silinta sa asculte si sa gaseasca rezolvari pentru problemele cetatenilor astfel


incat acesta aloca 15% pentru acestia.
3. Imaginează-ți că ești primarul orașului în care locuiești, cum ar arăta programul unei
zile de lucru pentru tine ca primar și manager al orașului tău? Argumentează propunerea.

In primul rand mi-as dori sa fac multe lucruri pentru copii. As amenaja un strand
natural, pe unul din paraurile care strabat comuna noastra. Pe unul din dealurile impadurite
din imprejurimi, as face o rezervatie naturala unde sa am grija de animalele din zona noastra
si unde sa nu existe vanatori. Mi-as dori sa pot face oamenii mari sa indrageasca lucrurile
frumoase, sa isi ingrijeasca casele, sa plateze copaci si flori si in locul gardurilor sa sadeasca
arbusti.

La scoala as face mai multe activitati practice unde copiii sa poata invata obiceiurile si
dansurile populare, unde sa deprinda meseriile vechi cum ar fi: torsul, tesutul si prelucrarea
lemnului. As incerca sa incurajez oamenii cu bani sa inceapa anumite activitati unde mamele
noastre sa-si gaseasca un loc de munca.

Si nu in ultimul rand , as incerca sa gestionez problemele comunitatii noaste prin


ajutarea si indemnarea cetatenilor sa vina la primarie pentru problemele serioase si as pune
personalul intreprinderii sa raspunda la neviole minime pe care cetatenii le

S-ar putea să vă placă și