Sunteți pe pagina 1din 3

Nume şi prenume:______________________________ Data:

Clasa: a III-a
Obiectul: Limba şi literatura română
An şcolar: 2012-2013
EVALUARE SUMATIVĂ
Semestrul I

1. Citeşte cu atenţie textul:


Într-o iarnă geroasă aproape de Anul Nou, un câine şchiop, foarte slab şi
trist se târa de colo-acolo pe stradă, aşteptând ca cineva să-i arunce o coajă de pâine.
Deodată, de la o poartă, se auzi un glas:
- Cuţu, cuţu!
După o nouă chemare, câinele a intrat în curte. Fetiţa i-a întins un os şi lapte cald
amestecat cu bucăţele de pâine. L-a dus în casă, l-a ocrotit, l-a hrănit, l-a îndrăgit şi
câinele s-a întremat cu iuţeală. Fetiţa l-a botezat Feta şi au devenit nedespărţiţi.

(Dincolo de iarnă, după Silvia Kerim)

a) Când se petrece acţiunea?


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
b) Care sunt personajele textului?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
c) Delimitează textul în fragmente. Formulează ideile principale.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: geroasă, coajă, nouă, bucăţele, iuţeală,
nedespărţiţi.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru: geroasă, glas, trist.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Găseşte opusul următoarelor cuvinte: slab, geroasă, a îndrăgi.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Taie forma incorectă a cuvintelor subliniate pentru a forma enunţuri corecte:
 Ea sa/s-a supărat şi sa/s-a dus acasă.
 Totul sa/s-a petrecut fără vina s-a /sa.
 Orele s-au/sau terminat s-au/sau abia au început?
 I-a/Ia întrebat dacă să-i ia/i-a la spectacol.
 Prietenii iau/i-au adus un pisoiaş lui George.
 Iau/I-au cu mine şi casetofonul tău.
 Copacii s-au/sau împodobit de nea/ne-a.
 Ne-a/Nea trimis să cumpărăm un buchet de flori.

6. Priveşte imaginea! Redactează o compunere, folosind expresii deosebite.

…………………………..

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Descriptori de performanţă

Foarte Bine Bine Suficient


1. Rezolvă corect cele trei 1. Rezolvă corect două 1.Rezolvă corect o singură
sarcini. sarcini. sarcină.
2. Desparte în silabe corect 2. Desparte în silabe corect 2. Desparte în silabe corect
toate cuvintele. 4 cuvinte. 2 cuvinte.
3. Găseşte toate cuvintele cu 3. Găseşte doar două 3. Găseşte doar un cuvânt
sens asemănător. cuvinte cu sens asemănător. cu sens asemănător.
4. Descoperă toate cuvintele 4. Descoperă doar două 4. Descoperă doar doar un
cu sens opus. cuvinte cu sens opus. cuvânt cu sens opus.
5. Găseşte forma corectă a 5. Găseşte forma corectă 5. . Găseşte forma corectă
tuturor cuvintelor subliniate. pentru 9-10 dintre cuvintele pentru 3 dintre cuvintele
subliniate. subliniate.
6. Alcătuieşte un „text” 7. Alcătuieşte un „text” 7. Alcătuieşte cel puţin
după imagine respectând după imagine respectând două propoziţii şi le scrie
scrierea ortografică şi scrierea ortografică şi corect.
punctuaţia tuturor punctuaţia propoziţiilor.
propoziţiilor. Pune titlul Pune titlul potrivit. Greşeli
potrivit. Foloseşte cuvinte şi în scrierea a 2-3 cuvinte.
expresii deosebite.

Măsuri de remediere
- fişe de ameliorare, activităţi pe grupe mici, lucru diferenţiat, pregătire suplimentară.

S-ar putea să vă placă și