Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială ,,Tholdalagi Mihaly’’ Corunca Data: 23.02.

2022
Ed. Fizica şi Sport Nr. de elevi : 13
Semestrul II Clasa a VII - a
Prof. Novák Csaba

PROIECT DIDACTIC

Temele lecţiei :

1.Consolidarea paselor din Handbal


Obiectiv: să conştientizeze importanţa prinderii corecte a mingii

2.Alergare de rezistenţă
Obiectiv: consolidarea adaptării propiilor posibilitaţi la modul de realizare a
actului respirator pt. parcurgerea distanţelor in tempo moderat

(3.Dezvoltarea forţei musculaturii membrelor inferioare


Obiectiv: menţinerea unui tonus ridicat in execuţia exerciţiilor)

Materiale Didactice: Locul de desfăşurare:


-mingi de Handbal, fluier, jaloane , cronometru -curtea şcolii ( sala de clasa)

Do Formaţii de lucru şi O
Verigile lecţiei Conţinutul lecţiei za indicaţii metodice b
re s.

1. Organizarea - adunarea,alinierea,salutul,prezen’a 1
colectivului de - verificarea echipamentului şi a stării de 30” Linie pe un rând
elevi sănătate
-anunţarea temelor lecţiei 30”
2’

-întoarceri la stg. si la dr.


2.Pregătirea -mers in cadenţa
organismului -mers pe vârfuri cu br. sus Coloană câte unul
-mers pe călcâie cu mâinile la spate
pentru efort
-mers cu forfecarea br. înainte şi deasupra
capului
5’ -mers cu ridicarea alternativă a unui
genunchi la piept
-alergare uşoara
-joc de gleznă cu rotarea braţelor
înainte,înapoi
-alergare cu pendularea gambei înapoi Coloana cate unul
-alergare cu genunchii sus
-pas săltat,pas sărit
-alergare lansată
-alergare accelerată
-formarea coloanelor de gimnastică Coloană de gimnastică
câte 3

1. Exerciţii pt. cap


-aplecarea capului înainte şi înapoi cu 2x Coloana de gimnastică
arcuire 8T câte 3
-îndoirea capului spre stg. şi dr. cu arcuire
-răsucirea capului spre stg şi dr. cu arcuire
-rotarea capului
2. Exerciţii pt. braţe
-rotarea braţelor înainte simultan
-rotarea braţelor înapoi simultan 2x #
-rotări de umeri înainte simultan 8T
-rotări de umeri înapoi
-extensii de braţe în lateral
-extensii cu braţul stg. sus şi braţul dr. jos #
3.Influentarea
selectivă a 3. Exerciţii pt. trunchi
-extensia trunchiului cu braţele sus apoi 2x
aparatului
aplecarea trunchiului cu braţele jos 8T #
locomotor -îndoirea trunchiului spre partea stg. şi
spre partea dr. cu o uşoară arcuire
8’ -răsucirea trunchiului spre partea stg. apoi 2x
spre partea dr. cu o uşoara arcuire 8T #
-răsucirea trunchiului spre partea stg. şi
aplecare pe piciorul stg. apoi răsucire spre
partea dr.şi aplecare pe piciorul dr.
-rotări de trunchi
4. Exerciţii pt. picioare 2x #
-fandări înainte cu schimbarea greutăţii de 8T
pe un picior pe celălalt
- fandări laterale cu schimbarea greutăţii
de pe un picior pe celălalt 10-
-sărituri ca mingea 15 #

-pase de pe loc: cu 1 mână, -cu 2 mâini de -acc. pe corectitudine


4. Consolidarea deasupra caplui -corectarea în permanenţă
paselor din- -pase de pe loc cu pământul: cu 1 mână şi 20’ a greşelilor
cu 2 mâini, -de deasupra capului,-de la -se lucrează în coloană pe
Handbal
piept 2 rânduri( 3, 4 )
-idem. exerciţiul de mai sus cu trecere la -trecerea după execuţie la
coada şirului opus. coada propilui şir ( sau la
-pase cu 1mâini, 2mâini cu pământul şi de coada şirului opus)
deasupra capului din al. u. pe loc 20’ -acc. pe orientarea în
-idem. exerciţiul de sus cu al. u. pe loc spaţiu
-pasarea mingii la şirul aflat pe diagonală
20’ cu trecere la coada şirului opus
-pasarea mingii la centru-reprimire
aruncare la poartă-recuperarea mingii,
trecere la coada şirului

-acc. pe coordonarea
5.Alergare de -alergare de durată pe grupe: fete, băieţi 3’ - respiraţiei cu ritmul de
rezistenţă 5’ alergare a fiecăruia
-luarea pulsului după
10’
alergare

-mers în pas fandat 2L -pauza între ex. 20” – 30”


-iepuraşi 2L -pauza între circuite 1’30 –
Dezvoltarea -broscuţe 2L 2x 2’
forţei- picioare -al. cu gen. la piept 2L -acc. pe corectitudine
-mersul piticului 2L -menţinerea unui tonus
-geno. cu săr. Cu atingerea unui punct fix ridicat în execuţie
2L -se lucrează pe perechi

6. Revenirea - variante de mers ,cu mişcări de relaxare 2X


organismului a braţelor şi a picioarelor -Coloana câte unu
după efort -exerciîii de respiraţie 2X #
3’

- adunarea 30”
7.Analiza lecţiei - evidenţieri pozitive si negative 1” -Linie pe un rând
2’ -salutul 30” #

S-ar putea să vă placă și