Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate ALA 1

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Mihai Ionescu

Grupa: Mică ,,Fluturași ”

Profesor învățământ preșcolar: Nedelea Rebeca

Data : 14.02.2023

Tema anuală de studiu: ,, Când, cum și de ce se întâmpla?”

Tema săptămânii: ,,Viețuitoarele pădurii”

Categoria de activitate: Jocuri și activități liber alese

Mod de realizare: Activități și jocuri pe centre de interes

Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi

Scop: Stimularea gândirii creatoare, a imaginației și a inteligenței prin intermediul activităților propuse

Strategii didactice:

Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, turul galeriei.

Materiale didactice: cuburi, puzzle, foi, acuarele.


Evaluare: observarea comportamentului copiilor, aprecieri verbale.
Loc de desfăşurare: Spațiul sălii de clasă
Forma de organizare: pe grupuri, frontal

Durata: 30 minute

Bibliografie:
1. Curriculum pentru educație timpurie, (2019)
2. Tǎtaru, L., Glava, A., Chiş, O. (coord), Piramida cunoaşterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar,
(2014), Editura Diamant, Piteşti.
Centre de interes

Construcții

Tema : ,,Grădina Zoologică”

Mijloc de realizare: construcția din cuburi a grădinii zoologice

Obiective operaționale:

O1- Să cunoască și să diferențieze materialul de lucru

O2- Să compună in mod original pe vertical și pe orizontal tema dată

O3- Să asambleze din piesele puse la dispoziție o grădină zoologică.

Strategii didactice:

Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul

Material didactic: cuburi

Forma de organizare: pe grupuri


Arte

Tema: ,,Viețuitoarele pădurii”

Mijloc de realizare: dactilopictură

Obiective operaționale:

O1- să cunoască materialul de lucru

O2- să picteze animalele cu ajutorul degetelor

O3- să lucreze curat

Strategii didactice:

Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, turul galeriei

Mijloace de învățământ: foi, acularele

Forma de realizare: pe grupuri


Joc de masă :

Tema : ,, Animale salbatice”

Mijloc de realizare: îmbinare piese de puzzle

Obiective operaționale:

O1- să cunoască materialul de lucru;

O2 -să îmbine piesele de puzzle după formă și culori;

O3 - Să îmbine piesele, obținând imaginea dată ca model.

Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul

Mijloace de învățământ: puzzle

Forma de organizare: pe grupuri


Demersul didactic

Nr. Evenimentele Durata Conținutul științific al activității Strategii didactice Evaluare


Crt. didactice Metode și Mijloace de Forma de
procedee învățământ organizare
1. Moment 1 min Se asigură condiţiile necesare unei Conversația Frontal
organizatoric bune desfăşurări a activităţii;
Pregătirea şi aşezarea materialului
didactic pentru fiecare centru
2. Captarea atenției 3 min Se va realiza prin scoaterea din corabie Conversația Frontal
. a animalelor ce reprezintă jetoanele
corespunzătoare celor 3 centre de
activitate deschise. Copiii vor extrage Explicația
din corabie un jeton pe baza căruia vor
ocupa locul la centru:

Veveriță- pentru Artă


Cerb -pentru Construcții
Lup - pentru Joc de masă

Atenţia lor va fi dirijată spre centrele


de lucru, unde sunt aşezate materialele.
3. Anunțarea temei 2 min Se vor prezenta centrele unde copii vor Explicația Pe grupuri
și a lucra denumind în acelaşi timp temele
obiectivelor şi intuind materialele. Li se vor explica
ce sarcini vor avea de indeplinit la
fiecare centru enunţând obiectivele.
4. Prezentarea 1 min Se vor intui materialele de lucru. Observația Pe grupuri Observarea
noului conținut Desfățurarea propriu-zisă a comportamentului
și desfășurarea activității: copiilor
activităților Pentru fiecare centru se vor purta
discuții referitoare la ceea ce vor
1 min realiza preșcolarii cu ajutorul Conversația
materialelor și asupra modului de
utilizare a ustensilelor.
Se reamintește copiilor
Pe grupuri Observarea
comportamentul pe care trebuie să-l Explicația comportamentului
aibă în cadrul acestor activități:
copiilor
- ne concentrăm asupra lucrării;
- utilizăm cu grijă materialele;
- apreciem și protejăm lucrările făcute
de colegii noștri;
Copiii se organizează la centre în
funcție de jetonul extras.
2 min Cuburi Pe grupuri
Puzzle Observarea
La centrul Construcții copiii vor avea Exercițiul Foi comportamentului
de realizat o gradină zoologică Acuarele copiilor
folosindu-se de cuburi
La centrul Arte preșcolarii vor avea de
pictat un animal sălbatic cu mâna.
La centrul Joc de masă copiii vor Demonstrația
avea de realizat un puzzle cu animale
sălbatice.
1 min La fiecare sector va exista un model,
iar copiilor li se va explica și
demonstra modul de lucru pe rând,
urmând ca apoi să înceapă execuția.
Înainte de începerea lucrului efectiv, se
vor executa exerciții pentru încălzirea Explicația
mușchilor mici ai mâinii: închiderea și
15 min deschiderea pumnului, mișcarea
degetelor, rotirea pumnilor, bătăi din
palme. Cuburi Pe grupuri
Exercițiul Puzzle Observarea
Se urează copiilor Spor la treabă. comportamentului
Pe tot parcursul activităților se vor Foi
Acuarele copiilor
asigura condiții optime pentru
realizarea sarcinilor propuse.

Obținerea performanței:
După terminarea lucrului, se face
rotația centrelor și fiecare copil își va
alege un nou centru unde va realiza
sarcina specifică.
Se va dirija activitatea oferindu-se
sprijin şi explicaţii pentru ca toţi copii
să înţeleagă şi să aplice corespunzător
sarcinile de lucru.
Se are în vedere implicarea tuturor
copiilor în activitate.
5. Evaluare 3 min Lucrările tuturor copiiilor vor fi expuse Conversația Frontal Aprecieri verbale
la loc vizibil, urmând să fie evaluată
fiecare lucrare realizată, dar să se și
autoaprecieze, exprimând opinii Observația
referitoare la modul cum s-a lucrat și la
rezultatele pe care le-au obținut. Vor
face schimb de idei și de impresii.
6. Încheierea 1 min Se fac aprecieri stimulative generale, Conversația Frontal Evaluare frontală
activității dar și individuale, privind modul de prin aprecieri
participare a fiecărui copil la verbale
activitățile desfășurate.
Se va face tranziţia spre activităţile pe
domenii experienţiale.

S-ar putea să vă placă și