Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE

 Se acordă 10 p. din oficiu

A. Citește fragmentul următor. Rezolvă apoi cerințele.

,,Într-o zi, mama m-a dus de mână la şcoala de fete şi m-a înscris în clasa întâi.
În ascuns, am spus o rugăciune. Eram tulburată, speriată, ca în ajunul unei călătorii cu
trenul. Mi-era teamă.
Sofia, sora mamei (parcă o văd: sfrijită, oacheşă, cu ochii totdeauna ca după
plâns), mi-a cusut un şorţ negru de satin lucios. Ea avea să mi-l coasă, la începutul
fiecărui an, până la bacalaureat. Aveam cu mine, când m-am dus în prima zi la şcoală,
tot ce mi se ceruse pe listă, chiar şi partea a doua a abecedarului, şi toc, şi peniţe, şi
cerneală, adică lucruri de care urma să am nevoie abia în trimestrul al treilea. Şi tare
mi-era frică să nu mi se pună o întrebare la care să nu ştiu să răspund. […]
Curtea era plină. […]Dar iată că ochii uneia dintre profesoare se opresc asupra
mea. Nu încăpea nicio îndoială, nu mai era nicio scăpare. O să-mi pună o întrebare din
cărţile pe care le am în ghiozdan. Sau mă va mustra că am venit la şcoală deşi n-am
împlinit şapte ani. Într-adevăr, mie mi-a vorbit profesoara:
— Să-i spui mamei taie să te pieptene cu două codiţe strânse bine pe cap, că aici
suntem la şcoală, nu la bal.
Picioarele mi-au tremurat. Obrajii mi s-au încălzit. Am răspuns tare şi desluşit:
— Da, doamnă.’’
(Cella Serghi, Pânza de păianjen)

I. Încercuiește varianta corectă de răspuns: 20 p

a. Autorul textului dat este Cella Serghi. DA/ NU


b. În text, apare un narator care este și personaj. DA/ NU
c. Autorul textului este același cu personajul –narator. DA/ NU
d. La dialogul prezentat în text, participă 3 personaje. DA/ NU

II. Ilustrează, în 30 – 60 de cuvinte, două caracteristici ale textului narativ literar


care apar în fragmentul dat. 15 p

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

III. Pe baza informațiilor despre fetiță, indică: 10 p

a. o trăsătură fizică_______________________________________________________

b. o trăsătură morală ____________________________________________________

IV. Comentează, în 30- 40 de cuvinte, următoarea secvență: ,,— Să-i spui mamei taie să
te pieptene cu două codiţe strânse bine pe cap, că aici suntem la şcoală, nu la bal.
Picioarele mi-au tremurat. Obrajii mi s-au încălzit. Am răspuns tare şi desluşit:
— Da, doamnă.’’. 9p

B. Citește textul și încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 15 puncte

,, Meg inspiră mireasma pură, trupul i se revigoră, iar fata își reveni. Se ridică. Umbra
era tot acolo, neagră și terifiantă. Lângă ea, Charles Wallace tremura, dar rămase
nemișcat’’.

(Madlene L’ Engle, O buclă în timp)

1. În prima frază, numărul propozițiilor este:


a. două; b. trei; c. patru.

2. Propozițiile din prima frază sunt coordonate, în ordine, prin:


a. juxtapunere, joncțiune; b. joncțiune, juxtapunere; c. juxtapunere, juxtapunere.

3. În enunțul ,, Lângă ea, Charles Wallace tremura, dar rămase nemișcat’’., conjuncția
dar leagă:
a. două propoziții principale; c. două propoziții secundare; c. două părți de
propoziție.
9p
C. Scrie un text de 40- 50 de cuvinte în care să folosești conjuncții coordonatoare
adversative pentru a-ți exprima opoziția față de afirmația Numai oamenii bogați sunt fericiți.

Notă!. Se acordă pentru redactarea întregii lucrări- 12 puncte


BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

 Se acordă 10 puncte din oficiu

A. 60 de puncte

I. încercuirea variantei corecte de răspuns – 4 x 5 p

a. DA; b. DA; c. NU; d. NU.

II.
 prezentarea a două caracteristici ale textului narativ literar, valorificând textul dat
– 2 x 7 p/ prezentarea a două caracteristici ale textului narativ literar, fără a
valorifica textul dat – 2 x 3, 5 p;
 respectarea numărului de rânduri- 1 punct.

III. indicarea unei trăsături fizice și a unei trăsături morale a fetiței- 2 x 5 p

IV.
 comentarea adecvată a secvenței indicate – 8 puncte / comentarea parțială a
secvenței indicate - 4 puncte / comentariu ezitant – 3,5 puncte
 respectarea numărului de rânduri -1 punct

B. 5 x 3 p
1. b
2. a
3. a

C.

 redactarea unui text în care să fie integrate conjuncții adversative – 6 puncte


 valorificarea afirmației Numai oamenii bogați sunt fericiți - 2 puncte
 respectarea numărului de rânduri- 1 punct

Notă!. Se acordă pentru redactarea întregii lucrări- 12 puncte (unitatea compoziției- 1 p;


coerența textului- 1 p; registrul de comunicare; stilul și vocabularul adecvate conținutului-2p;
ortografia-3p ( 0 greșeli- 3 p; 1-2 greșeli- 2 p; 3-4 greșeli- 1 p; 5 sau mai multe greșeli- 0 p);
punctuația- 3 p ( 0 greșeli- 3 p; 1-2 greșeli- 2 p; 3-4 greșeli- 1 p; 5 sau mai multe greșeli- 0 p);
așezarea corectă în pagină- 1, lizibilitatea-1p)

S-ar putea să vă placă și