Sunteți pe pagina 1din 37
EURO AVIA ® - Green Energy AA CompanyCompany mademade toto prpr eserveeserve youryour Environment!Environment!

EURO AVIA ® - Green Energy AA CompanyCompany mademade toto prpreserveeserve youryour Environment!Environment!

SALIX VIMINALIS

® - Green Energy AA CompanyCompany mademade toto prpr eserveeserve youryour Environment!Environment! SALIX VIMINALIS

SALCIAENERGETICA

Salcia Energetica este o planta agricola ce poate fi cultivata atat pe solurile cu umiditate foarte ridicata cat si pe solurile argiloase.

Salcia Energetica este un hibrid obtinut in laboratoarele suedeze si are o traditie de 30 de ani de cercetare si cultivare.

In urma nenumaratelor cercetari s-au obtinut 6 tipuri de soiuri cu diferite caracteristici fiind utilizate in scopuri energetice.

Salcia Energetica este cunoscuta in statele precum Suedia, Tarile Baltice, Polonia, Ungaria, Slovenia, ca fiind o sursa alternativa de energie importanta.

statele precum Suedia, Tarile Baltice, Poloni a, Ungaria, Slovenia, ca fiind o sursa alternativa de energie
statele precum Suedia, Tarile Baltice, Poloni a, Ungaria, Slovenia, ca fiind o sursa alternativa de energie

In

domeniul

agricol

denumite

sunt

inscrise

diferite

plante

cu

caracteristici

iarba

energetice,

energetica, diferite specii lemnoase ca salcamul, plopul si salcia.

generic

“energo”

ca:

rapita,

trestia,

plopul si salcia. generic “energo” ca: rapita, trestia, cu alte plante: Salcia este cea mai rentabila

cu

alte

plante:

Salcia este cea mai rentabila planta energetica deoarece:

Are caracteristici tehnologice permisive Durata de viata a unei culturi este de 25-30 de ani Lucrarile de intretinere a culturii sunt minime Productia ajungand la 40-45 t/ha 0% deseuri radioactive poluante

Puterea

calorica

fiind

foarte

mare

comparativ

4900kcal/kg

Acestea fiind cateva din motivele pentru a infiinta o cultura de salcie energetica, din prelucrarea acesteia obtinand o cantitate semnificativa de combustibili sub forme diferite (tocatura pentru termocentrale, brichete, peleti).

CARACTERISTICI

Infiintarea culturii cu Salix Viminalis poate fi efectuata pe terenuri

impracticabile din punct de vedere agricol, ceea ce o diferentiaza si o face preferata in randul plantelor cu caracteristici energetice dar si pe terenuri agricole cu umiditate ridicata. Salix Viminalis prefera terenurile argioloase dar sunt bune si terenurile nisipoase ce-i pot asigura umiditatea necesara.

Tehnologia de cultivare se va efectua astfel:

Alegerea locului infiintarii culturii Pregatirea terenului (toamna dinaintea plantarii) Plantarea butasilor de salix viminalis (martie-mai) Lucrari de intretinere Recoltarea

(martie-mai) Lucrari de intretinere Recoltarea Recoltarea se face toamna-iarna (dupa caderea frunzelor),

Recoltarea se face toamna-iarna (dupa caderea frunzelor), anual sau la 2-3 ani alternanta, prin efectuarea operatiei de taiere a plantelor la nivelul solului.

Înflorirea Si dezvoltarea salciei

Înflorirea Si dezvoltarea salciei

PREGATIREA TERENULUI PENTRU INFIINTAREA UNEI CULTURI DE SALIX VIMINALIS

PREGATIREA TERENULUI PENTRU INFIINTAREA CULTURII DESFIINTAREA ARATURA FOARTE ADANCA 45-50 CM AGREGATE PLANTAREA
PREGATIREA
TERENULUI
PENTRU
INFIINTAREA
CULTURII
DESFIINTAREA
ARATURA FOARTE
ADANCA 45-50 CM
AGREGATE
PLANTAREA
LUCRARI DE
CULTURII
COMPLEXE
BUTASILOR
INTRETINERE
PREMERGATOARE

PREGATIREA UNEI CULTURI DE SALIX VIMINALIS

PREGATIREA TERENULUI PENTRU INFIINTAREA CULTURII INFIINTAREA CULTURII PREGATREA MATERIALULUI PENTRU PLANTAT
PREGATIREA
TERENULUI PENTRU
INFIINTAREA CULTURII
INFIINTAREA CULTURII
PREGATREA
MATERIALULUI PENTRU
PLANTAT
PLANTAREA BUTASILOR
CULTURII PREGATREA MATERIALULUI PENTRU PLANTAT PLANTAREA BUTASILOR MECANIZAT MANUAL UNELTE MASINI DE PLANTAT
CULTURII PREGATREA MATERIALULUI PENTRU PLANTAT PLANTAREA BUTASILOR MECANIZAT MANUAL UNELTE MASINI DE PLANTAT
CULTURII PREGATREA MATERIALULUI PENTRU PLANTAT PLANTAREA BUTASILOR MECANIZAT MANUAL UNELTE MASINI DE PLANTAT
CULTURII PREGATREA MATERIALULUI PENTRU PLANTAT PLANTAREA BUTASILOR MECANIZAT MANUAL UNELTE MASINI DE PLANTAT
MECANIZAT
MECANIZAT
MANUAL UNELTE
MANUAL
UNELTE

MASINI DE PLANTAT

INFIINTAREA UNEI CULTURI DE SALIX VIMINALIS

4 PREGATIREA MATERIALUL UI DE 5 3 PLANTAT PREGATIREA [butasii] TERENULUI PREGATIREA MASINII DE PLANTAT
4
PREGATIREA
MATERIALUL
UI DE
5
3
PLANTAT
PREGATIREA
[butasii]
TERENULUI
PREGATIREA
MASINII DE
PLANTAT SAU
[lucrari
specifice]
A UNELTELOR
[plantator]
6
2
CULTURA
DESIMEA
ADANCIMEA
SALIX
PLANTELOR
DE PLANTAT
VIMINALIS
[distanta
[16-18cm]
intre plante]
7
1
CRESTEREA
EPOCA DE
SI
PLANTAT
DEZVOLTARE
[aprilie-mai]
8
A PLANTELOR
RECOLTAREA
[noiembrie-
ianuarie]

ARATUL

Înainte de plantare este nevoie de pregatirea solului. Pentru dezvoltarea eficientă este esenţial aratul în adâncime în primul an (40-55cm) – şi tratamentul cu pesticide.

eficient ă este esen ţ ial aratul în adâncime în primul an (40-55cm) – ş i

Plantarea Se poate planta în perioada martie-mai

• LungimeaLungimea

butabutaşşilorilor--20cm20cm

Plantarea Se poate planta în perioada martie-mai • • LungimeaLungimea butabuta şş ilorilor -- 20cm20cm

Primul an

TratamentulTratamentul cucu pesticidepesticide esteeste esenesenţţialial îînn primulprimul anan

Primul an TratamentulTratamentul cucu pesticidepesticide esteeste esenesen ţţ ialial îî nn primulprimul anan

Radacina

CreCreşştete şşii pepe solurisoluri nefolositoarenefolositoare,, foartefoarte poluatepoluate

nefolositoarenefolositoare ,, foartefoarte poluatepoluate • • ExtrageExtrage metalelemetalele grelegrele dindin

ExtrageExtrage metalelemetalele grelegrele dindin solsol

UTILIZAREA

Salix viminalis are utilitate in diferite domenii:

Combustibil pt centrale energetice

Producţie de brichete

În construcţii

În industria mobilieră şi a lemnului

În construc ţ ii În industria mobilier ă ş i a lemnului Pentru epurare apelor Metanul

Pentru epurare apelor

Metanul (DME) ca si carburant

In industria farmaceutica

ii În industria mobilier ă ş i a lemnului Pentru epurare apelor Metanul (DME) ca si

Din

ce

se

compune

un

cazan

de

pelleţi?

Inima sistemului este aşa numitul focar. Aprinderea se realizează electric şi automat, urmărind menţinerea temperaturii prestabilite. Cazanul este alimentat cu combustibil în mod automat din rezervorul ataşat, umplerea acestuia fiind necesară (în funcţie de model) de aprox. două ori pe săptămână.

(1) Rezervor sau Buncar pellet;

(2) Focar sau "Creuzet";

(3) Transportor cu melc sau snec pentru pellet;

(4) Motoreductor actionare snec;

(5) Rezistenta electrica pt. aprindere pellet;

(6) Schimbator de caldura fum / apa calda incalzire;

pt.

(7) Circuit de evacurare fum sau gaze de ardere;

(8) Evacuare fum;

(9) Priza aer combustie;

(10) Vas de expansiune inchis;

(11) Insertie de ceramica;

(12) Supapa de siguranta;

(13) Pompa de circulatie.

combustie; (10) Vas de expansiune inchis; (11) Insertie de ceramica; (12) Supapa de siguranta; (13) Pompa
combustie; (10) Vas de expansiune inchis; (11) Insertie de ceramica; (12) Supapa de siguranta; (13) Pompa

Planta tratată corespunzător poate atinge 4,5 m la 1 an

tratat ă corespunz ă to r poate atinge 4,5 m la 1 an Planta tratat ă

Planta tratată corespunzător poate atinge 4,5 m la 1 an

Salcia

În perioada verii creşte 1-3 cm pe zi

• În imagine:

vlăstari de 4 luni pe tulpine de 2 ani

Salcia În perioada verii cre ş te 1-3 cm pe zi • În imagine: vl ă

INFIINTAREA UNEI CULTURI

Alegerea locului

Este important, ca în limita posibilităţilor, distanţa între utilizator şi plantaţie să fie cât mai mică. Este recomandat ca într-un loc să fie plantaţii de min. 5 ha. Cele de mai sus asigură un cost redus pentru tocătura de salix.

Recolta rezultată este în funcţie de calitatea solului. Se recomandă soluri cu pH 5,5-7,5.

Cele mai bune sunt terenurile argiloase, dar sunt bune şi terenuri nisipoase dacă se poate asigura umiditatea necesară. Salixul creşte foarte bine pe terenurile cu înmlăştinare permanentă sau periodică având o capacitate de evapotranspiraţie de 15-20 litrii apă/zi/m².

În cazul în care plantaţia se realizează în zone cu temperaturi reduse (posibile îngheţuri) atunci trebuie alese soiuri rezistente la îngheţ.

Este recomandat utilizarea terenurilor plane, în vederea mecanizării recoltării (combaine). O problemă importantă este, la alegerea locului, ca drumurile de acces să fie practicabile iarna (în timpul recoltării).

Având în vedere viaţa lungă (25-30 ani) a unei plantaţii, precum şi faptul că pot creşte la înălţimi de 7-8 m, trebuie să avem în vedere aceste lucruri la alegerea locului plantaţiei. (pentru a se clarifica dacă nu este prevăzut o sistematizare în această perioadă în zona respectivă).

O plantaţie bine pregătită poate să aducă o serie de beneficii zonei, ca aspect, loc preferat pentru multe animale, influenţă asupra climatului etc

aduc ă o serie de beneficii zonei, ca aspect, loc preferat pentru multe animale, influen ţă
aduc ă o serie de beneficii zonei, ca aspect, loc preferat pentru multe animale, influen ţă

Pregătirea solului Pregătirea solului începe cu un an înaintea plantării, cu eliminarea buruienilor şi distrugerea rădăcinilor acestora.

Cea mai bună soluţie dacă terenul se ară, se lasă necultivat, iar buruienile care apar se administrează cu Roundup, în cursul verii. Pe lângă administrarea Roundupului este necesară şi o intervenţie mecanică (discuit, prăşit mecanic) pentru distrugerea completă a rădăcinilor.

Toamna terenul o discuim iar primăvara mai aplicăm un tratament cu Roundup, în timp cât mai aproape de operaţia de plantare. Buruienile trebuie să aibă 3-4 frunze ca tratamentul cu Roundup să fie eficientă.

Înainte de plantare – terenul trebuie nivelat. Un teren bine pregătit ajută mult la plantare, iar solul acoperă butaşii după plantare şi astfel pierderile de umiditate vor fi reduse.

Plantarea Butaşii sunt lujeri de 1 an. Acestea sunt recoltaţi iarna, ambalate în cutii de carton şi depozitate la – 4 Cº.

În cazul plantării manuale, lujerii înaintea plantării sunt tăiate la lungimi de 18±1 cm. Plantarea se face din martie (după dezgheţ) până la sfârşitul lunii mai . Cele plantate în lunile martie-aprilie au o dezvoltare a rădăcinii mai bună ceea ce va duce la dezvoltare a plantei mai bună.

Plantarea se face în câte două rânduri la distanţe de 75 cm între ele, urmat de un spaţiu liber de 150 cm, după care iar două rânduri cu distanţe între ele de 75 cm. Distanţa între doi butaşi (în lungul liniei) este de 60-65 cm.

La un ha teren sunt necesare cca 14.000 buc butaşi. Pentru a uşura recoltarea (cu combină) este bine dacă rândurile sunt cât mai lungi, iar la capete există drum de acces. În lipsa drumului, trebuie lăsat liber un spaţiu necesar pentru întoarcere cu utilaje agricole.

LUCRARI DE INTRETINERE

Combaterea buruienilor în primul an şi în anii următori

Este foarte important ca în primul an să ţinem sub control absolut solul (fără buruieni) unde am plantat salcie energetică. Este anul în care se dezvoltă rădăcina salixului, şi modul cum se dezvoltă în primul an, va avea efect asupra întregii perioade de existenţă. O plantaţie care în primul an nu a avut condiţii optime de dezvoltare (sol curat în permanenţă, umiditate suficientă) nu va avea recolta scontată în anii următori. În primul an intervenţia pentru combaterea buruienilor se va face ori de câte ori va fi nevoie (este în funcţie cum a fost pregătit solul înainte de plantaţie). În anul doi, în general sunt suficiente două intervenţii. Se pot administra pesticite, înainte de plantare, dar acestea nu sunt atât de eficiente, ca intervenţia mecanică.

În cazul în care în primul an am reuşit să facem o combatere eficientă, în anii următori, nu va mai fi necesar nici o intervenţie, pentru că plantele se consolidează şi buruienile nu mai au condiţii de dezvoltare. Şi pentru acest aspect este foarte important anul I. Iarna se vor recolta lujerii, iar în primăvară recolta următoare va fi mai densă. Este bine dacă recoltarea se face mecanizat (combină, coasă mecanică)

urm ă toare va fi mai dens ă . Este bine dac ă recoltarea se face

Administrarea de îngrăşăminte

de

îngrăşăminte – în special nitrogen. Administrarea îngrăşămintelor se face ori sub formă de îngrăşăminte chimice, ori prin inundarea cu apă din staţiile de epurare ale localităţilor. În primii doi ani, administrarea îngrăşămintelor este foarte important pentru că acesta este singura sursă de mărirea fertilităţii solului. În anii următori frunzele căzute, asigură o sursă de fertilitate pentru sol. Recomandarea cantităţilor de îngrăşăminte pe parcursul anilor este următoarea:

La

începutul

dezvoltării,

plantaţia

de

salix

are

nevoie

La începutul dezvolt ă rii, planta ţ ia de salix are nevoie Anul 1 450 kg/ha

Anul 1 450 kg/ha Anul 2 100-150 kg/ha Anul 3 100-150 kg/ha

Administrarea îngrăşămintelor se face primăvara, înainte de a începe creşterea lugerilor – se acordă o mare atenţie ca utilajul folosit să nu distrugă tulpina.

Înprăştierea nămolului din staţii de epurare se face ori înainte de plantaţie, ori imediat după recoltare , cu ajutorul utilajului clasic de împrăştiat bălegar. Nămolul asigură necesarul de fosfor (P) dar nu şi necesarul de potasiu (K) motiv pentru care acesta trebuie administrat separat.

ă necesarul de fosfor (P) dar nu ş i necesarul de potasiu (K) motiv pentru care

RECOLTAREA

Recoltarea se face iarna, după ce au căzut frunzele. Recoltarea pe suprafeţe mai mari se face cu combină, complectată cu un sistem special (dispozitivul Jaguar pentru combine Claas). Combina taie lugerii, le toacă, şi tocătura se colectează într-o remorcă tractată de un tractor (similar cu recoltarea porumbului pentru siloz).

ă tura se colecteaz ă într-o remorc ă tractat ă de un tractor (similar cu recoltarea

ADAPTATORUL UTILAJULUI DE RECOLTARE

ADAPTATORUL UTILAJULUI DE RECOLTARE
ADAPTATORUL UTILAJULUI DE RECOLTARE

VlAstarii dupA recoltare

VlAstarii dupA recoltare

CALENDARUL CULTURII

Înainte de plantare:

Stabilirea locului

Informarea vecinilor

Combaterea buruienilor

Comandarea butaşilor

CULTURII Înainte de plantare: Stabilirea locului Informarea vecinilor Combaterea buruienilor Comandarea buta ş ilor

Proceste tehnologice inainte si dupa plantare:

O operaţie suplimentară de combaterea buruienilor

Discuire

Plantarea

Tratamentul cu pesticide (în max. 8 zile după plantare)

Combaterea mecanică a buruienilor

Recoltarea

În uramatorii ani: Pr ăş it mecanic Administrat îngr ăşă minte Recoltarea

În uramatorii ani:

Prăşit mecanic

Administrat îngrăşăminte

Recoltarea

PRODUCTIE

Plantaţiile de salix în anul I. – au o recoltă de cca.10-15 to/ha. În acest an se dezvoltă rădăcina, se consolidează planta. După prima recoltare tulpina devine mai densă (mai mulţi lujeri pe o tulpină).

În anul II, producţia rezultată este de cca 30-35 to/an.

Începând din anul III – recolta este cea maximă (40-45 to/ha) ceea ce se menţine în toţi anii următori.

În viaţa unei plantaţii anul I.- este determinantă. În această perioadă trebuie să avem grijă de plantaţie. În anii următori aproape nu mai avem alte intervenţii – decât recoltarea.