Sunteți pe pagina 1din 3

LOC. HOTAR, NR.320, JUD.

BIHOR
TEL/FAX:0259344716/0259344850
EMAIL: scoalahotar@yahoo.com
NR. din

Raport de evaluare sumativă


An școlar 2020-2021
Semestrul I
Grădinița cu Program Normal Telechiu
Grupa: Mică- Mijlocie
Educatoare: Nicorut Zoea

Dezvoltarea fizică, sănătatea și igiena personală


Din punct de vedere fizic, copiii sunt bine dezvoltați. S-au realizat următoarele obiective
majoare: stimularea procesului de creștere a organismului; învățarea schemei corporale,
așezare în rând, menținerea locului în formație etc. Ceilalți copii și-au exersat motricitatea
fină atât prin jocurile de mișcare cât și prin exercițiile de scriere și mânuire a diferitelor
obiecte. Am desfășurat jocuri prin care copiii au învățat diferite variante de mers, alergare și
sărituri. Copiii au învățat și exersat regulile de igienă personală sunt atenți la aspectul mâinilor
și al hâinuțelor.
Dezvoltarea socio- emoțională
Toți copiii manifestă inițiativă într-o mare măsură, în executarea unor sarcini colective.
Socializarea prin joc atât cu copiii de acceași vârstă cât și cu părinții este foarte bună, pentru
optimizarea acesteia se vor folosi în continuare ca modalitate de realizare a jocurilor cu
subiect și roluri, lucrul în echipă, cooperare. Grupa în ansamblul ei, prezintă un comportament
socio- afectiv foarte bun cu unele mici excepții.
Dezvoltarea atitudinii în învățare
Am constatat că majoritatea copiilor au participat activ la lecții, manifestând dorița de a
învâța lucruri noi. Am observat că toți copiii din grupa mijlocie au dovedit capacități de
concentrare a atenției reușind să rămână atenți la lecție, o perioadă mai lungă de timp. Atât în
mediul grupei cât și în cel de acasă, copiii au continuat să exercite același interes pentru
activitățile de învățare.
Dezvoltarea limbajului și a comunicării
Comportamentele verbale măsurate au fost atinse în mare parte de copii, o proporție mică
au comportamente în dezvoltare. Unii copii, care se exprimă greu în propoziție vor fi antrenați
în cadrul activităților ALA dar și ADE și ADP. Se va urmării mai ales exprimarea corectă în
propoziție pronunția cuvintelor, reproducerea de texte și poezii pentru dezvoltarea capacității
de memorare. Ceilalți copiii vor fi antreanți în activități pentru dezvoltarea limbajului oral și a
comunicării orale, fiind solicitați în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de
dificultate mai ridicat.
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Marea majoritate a copiilor din grupă au potențial cognitiv bun; capactăți perceptive bine
dezvoltate, spirit de observație, gândire logică și rapidă, capacitate flexibilă de operare cu
noțiuni date, ritm de învățare bun, cu mici excepții care se încadrează la un nivel mai scăzut.
Cu aceștia se va pune accent mai mult la activitățile ALA. Câțiva copii au un potențial foarte
bun și reușesc să identifice forma și culoarea, reușind să formeze grupe de obiecte, formează
perechi, pun în corespondență, identifică prin comparație unde sunt mai multe/ mai puține.
Copiii grupei sunt capabili la sfârșitul semestrului să exploreze și sp descrie verbal și grafic
obiecte, fenomene, procese din mediul încojurător folosind cunoștințe dobândite anterior.
Măsuri ameliorative
1. Activități de orientare în spațiu
2. Muncă individuală
3. Jocuri de explorare a unor teme lacunare
4. Jocuri și exerciții pentru corectarea vorbirii

Concluzii
Constatările prezente evidențiază nivelul de cunoștințe, priceperi, deprinderi și abilități
înșusite la finalul semestrului I. Rezultatele evaluării sumative ne-au asigurat datele necesare
pentru stabilirea unor obicetive accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activităților
instructiv educative care să țină seamă de datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode
care să formeze copiilor priceperi, deprinderi de bază, reprezentările necesare integrării active
în activitățile educaționale din învățământul preșcolar.

S-ar putea să vă placă și