Sunteți pe pagina 1din 4

LOC. HOTAR, NR.320, JUD.

BIHOR
TEL/FAX:0259344716/0259344850
EMAIL: scoalahotar@yahoo.com
NR. din

RAPORT SINTETIC
ASUPRA PROCESULUI DE PREDARE ON-LINE
SĂPTĂMÂNA: 16.11.2020 - 20.11.2020

Grădinița cu Program Normal Nr.3 Telechiu


Grupa: Mică-Mijlocie
Educatoare : Nicoruț Zoea

1. AȚI SUSȚINUT ACTIVITĂȚI ONLINE LA CLASĂ/GRUPĂ? CÂTE ACTIVITĂȚI


AȚI POSTAT PE SĂPTĂMÂNĂ?
Activitatea didactică s-a desfășurat on-line sub formă de predare asincronă. Am
transmis părinților în fiecare zi sugestii de activități interesante și atractive, care să permită
copiilor interacțiunea, exercițiul individual și mișcarea. Am transmis un număr de 10 activități
ALA1, 8 activități ADE și 5 activități ALA2.

2. PROCENT ELEVI PARTICIPANȚI


Din cei 18 copii înscriși în grupă, în această săptămână la activitățile online au participat
14 copii.

3. TIPUL ACTIVITĂȚII
Am avut în vedere în această săptămână, tema ”Legume de toamnă”. Am transmis
copiilor activități care să le asigure asimilarea cunoștințelor noi despre legumele de toamnă,
consolidarea și fixarea conținuturilor învățate anterior cu privire la acest subiect, dar și
formarea de priceperi și deprinderi practice.

4. MODALITATEA DE REALIZARE
Activitățile s-au desfășurat online și propuse sub formă de sugestii, pe grupul de
Messenger al părinților. Am utilizat următoarele metode: convorbire, memorizare, desen/
pictură/ modelaj, joc-exercițiu, audiție muzicală, povestire, parcurs aplicativ, elemente de
grafomotricitate, joc de atenție,senzorial, de mișcare, distractiv, de masă, de construcții.

5. RESURSE ȘI MIJLOACE UTILIZATE


Am postat în fiecare zi link-urile de acces pentru activitățile pe care le-am propus:
materiale audio/video sau în format power-point, vizând poezii/povești, cântece, jocuri
educative și de mișcare. Pe parcursul acestora, copiii au lucrat pe fișele primite și au utilizat
elemente din natură și diferite obiecte avute la îndemână.

6. DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE
În această săptămână nu am întâmpinat dificultăți. Părinții sau frații mai mari s-au
implicat foarte activ, copiii au fost foarte cooperanți, iar împreună au reușit să realizeze
sarcinile primite. Au fost unele situații în care părinții nu au reușit să ofere feed-back, din
pricina lipsei dispozitivelor smartphone sau pentru că timpul nu le-a permis.

7. OBSERVAȚII
Am transmis materialele: fișe de lucru, modelele de lucrări, fotografii, link-uri și altele
prin intermediul grupului de Messenger. Pentru realizarea fiecărei teme am descris sarcinile
copiilor cu claritate și precizie și am oferit indicații cu privire la pașii de urmat, pentru a putea
finaliza tema dată. Am stabilit sarcinile astfel încât să fie în conformitate cu nivelul grupei și
cu achizițiile pe care copiii le-au dobândit până acum, pentru a se atinge finalitatea scontată.
Metodele folosite au fost variate și au avut drept scop creșterea curiozității copiilor,
lărgirea orizontului de cunoaștere, de acțiune și de trăire. Materialele utilizate au fost atractive
și accesibile copiilor, menite să îi ajute în finalizezarea sarcinilor. Copiii au lucrat cu plăcere
și interes la temele propuse dovadă fiind creativitatea surprinsă la final.
În planificarea activităților am colaborat activ cu colega mea din instituție. Așadar am
gândit activititățile împreună și am stabilit sarcini specifice pentru fiecare nivel de vârstă.
Mulți dintre preșcolarii din grupa mijlocie-mare au frați sau verișori în grupa mică, din acest
considerent grupul părinților este unul comun. Mămicile ne sprijină în realizarea unei bune
comunicări cu mame din comunitate care se află în situații mai precare.
Consider că și în această săptămână activitatea de predare online s-a desfășurat în
condiții optime, iar copiii au reușit să asimileze și să fixeze conținuturile transmise.
Dovezi:
Pregătirea metodică și profesională s-a realizat astfel:
Am elaborarea/selectat activităților care urmează a fi transmise; Am redactarea
planificarea tematică și raportul sintetic privind activitățile desfășurate online; Am menținut o
comunicare activă cu părinții pe grupul de Messenger și individual, pentru a le oferi
consiliere sau sprijin în vederea realizării sarcinilor; Activitatea de consiliere a părinților s-a
realizat în mod fizic la grădiniță, individual în ziua de luni; Am derulat studiul individual pe
tema stabilită în cadrul comisiei metodice:

Întocmit de: Nicorut Zoea

S-ar putea să vă placă și