Sunteți pe pagina 1din 2

Colaborarea grădiniței cu ceilalți

factori educaționali

O condiţie importantă în derularea eficientă a procesului instructiv-educativ


din grădiniţă o constituie asigurarea unui raport direct proporţional între factorii
implicaţi în dezvoltarea la această vârstă: familia, grădiniţa, societatea. Este
recunoscut faptul că, în cadrul acestui ,,complex formativ", rolul preponderent
revine grădiniţei, instituție specializată cu cadre didactice anume pentru realizarea
obiectivelor educaţiei preşcolare.
Activitatea educatoarei implică un înalt grad de responsabilitate personală şi
civică, deoarece, de modalităţile complete de realizare ale educaţiei preşcolare
depinde, în mare măsură, întreaga dezvoltare ulterioară a personalităţii copilului.
Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice din
grădiniţă trebuie continuată, susţinută şi întărită de familie. În acest sens
educatoarea trebuie să asigure o permanentă colaborare între grădiniţă şi familie şi
să-i convingă pe părinţi să păstreze unitatea de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele
ale grădiniţei.
Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei şi instrucţiei copiilor se
face prin diverse metode şi procedee, alese cu mult tact de către educatoare. Astfel,
în discuţiile libere cu părinţii, prin participarea acestora la unele activităţi din
grădiniţă realizăm un învăţământ modern şi în acelaşi timp, facem cunoscută
activitatea noastră în rândul părinţilor.
De-a lungul timpului, am observat că, atunci când nu se acordă importanţa
cuvenită comunicării cu părinţii copiilor, în educaţia acestora rămân unele lacune
importante în formarea şi educarea copiilor preşcolari. Un rol important în
colaborarea dintre familie şi grădiniţă îl constituie lectoratele cu părinţii. În cadrul
acestor întâlniri cu părinţii am organizat expoziţii cu lucrări ale copiilor, constând
în desene din imaginaţie, picturi, lucrări din plastilină, obiecte efectuate în cadrul
activităţilor de lucru manual, construcţii din diferite truse, mape conţinând diferite
lucrări ale copiilor.
În acest fel, părinţii au posibilitatea să vadă ce fac copiii lor la grădiniţă şi,
în acelaşi timp, să compare lucrările copiilor lor cu ale celorlalţi copii din grupă, să
înţeleagă ce aptitudini au şi ce posibilităţi de interese dovedesc.
În prima zi când un părinte rămâne în clasă, el trebuie întâmpinat cu drag de
către educatoare şi prezentat copiilor. Părintele este lăsat să observe clasa, să pună
întrebări sau să răspundă el însuşi unor întrebări. Apoi este implicat într-o activitate
simplă cu copiii. Implicarea activă a părinţilor în activitatea grupei are un avantaj
important pentru copil. Educatoarei îi revine sarcina de a încuraja familia să vină în
sala de grupă. La începutul perioadei preşcolare este important să li se explice
părinţilor că sunt bineveniţi în grădiniţă şi că pot participa la orice activitate doresc.
Ei sunt informaţi cu privire la câteva probleme de ordin general: cunoaşterea
regulilor şi procedeelor grupei respective, familiarizarea părinţilor cu modul de
dispunere al sălii de grupă, cerinţele educatoarei în implicarea activă a acestora la
bunul mers al procesului instructiv-educativ.
Recunoaşterea şi aprecierea muncii educatoarei îi face pe părinţi să se
implice şi mai mult în activitatea din grădiniţă.
Săptămânal, am afişat în grădiniţă tema activităţilor ce urmează a fi
desfăşurate în cursul săptămânii respective. Astfel, părinţii au posibilitatea de
control asupra activităţii copilului. Consider că este dreptul fiecărui părinte de a
cunoaşte ce se realizează zilnic în materie de educaţie cu copilul său.
De asemenea, un accent deosebit l-am pus pe participarea părinţilor la
activităţi deschise, semestriale. Activitatea demonstrativă cu grupa de copii,
permite părintelui să fie propriul evaluator al copilului său şi să-l aprecieze, ţinând
seama atât de cerinţele educatoarei, cât şi de ale colectivului din care face parte.
Acest gen de activităţi a fost primit cu un interes deosebit de către părinţi, aceştia
înţelegând şi mai bine rolul pe care-l are colaborarea permanentă dintre grădiniţă şi
familie. Participând la diferite activităţi din grădiniţă, părinţii îşi dau seama de
bogăţia şi varietatea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor cu
copiii. Astfel, ei devin preocupaţi de adunarea unor materiale necesare desfăşurării
acestor activităţi.
Serbările organizate cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciunul, 8 Martie, 1
Iunie, sfârşitul anului şcolar, au şi ele o importanţă deosebită în cunoaşterea de
către părinţi a copiilor lor, de talentul şi aptitudinile pe care aceştia le au.
Consultaţiile individuale (conversaţiile) cu părinţii ne dau posibilitatea să
discutăm cu aceştia despre fiecare copil în parte, să luăm măsuri educative comune.
Conversaţiile cu părinţii creează un climat de încredere reciprocă. Ele necesită mult
tact, multă atenţie, vocabular ales din partea educatoarei. Prin aceste conversaţii ne
putem aduna datele necesare pentru ,,Caietul de însemnări asupra evoluţiei
copiilor”: numele şi prenumele; data şi locul naşterii; boli suferite până la intrarea
în grădiniţă; la ce vârstă a început copilul să meargă, să vorbească; de către cine
este supravegheat copilul în familie: părinţi, fraţi, bunici.
Desfăşurând în acest mod activitatea instructiv-educativă din grădiniţă, cu
participarea efectivă a familiei îi dăm acesteia posibilitatea să vadă în grădiniţă nu
doar o supraveghere a copilului în timpul absenţei acestuia din familie, ci şi
desfăşurarea unui proces instructiv-creativ, bine organizat.

S-ar putea să vă placă și