Sunteți pe pagina 1din 1

Gheorghe Sec heş an

a r e n e v o i e d e
s t o r i e l i t e r a r ă
O r i c e i e n t e ) d e
m

i
o

t
m

i s
e

c
( d

z e
t

t
e n

p
o m

O
un m d e c a n t a r e ,
e c t i v ă , d e
re tr o sp v a l o r i z a r e .
d e s e d i m
r
e
v a
n t
t ,
a r
c
e
h
,
i a r
d
,
e
c ă o c u l t u r ă , ,
A m o b s e t ă ” , c u

si
a i „ d e z v o l t a
u c â t e s t e m d e
c a t i v e

P ave ldan i s
i m u l t e i n i ţ i
a t â t a r e m a m a i
i s e r i o a s e ,
, m a

,
a ce s t f e l e a s c ă
t a t e a r o m â n
o c i e

ti
d e n s e . Î n s l i c a t e .
i m a i c o m p
r u r i l e s u n t ş f o s t
l u c m u l u i a
În p e r i o a d a
„ a n
c
u
o
m
m
e
u

n i s
l i t e r a t u r ă , c e
d
a
e
,
sc r i s ă o f i i n d u n f e l
„ s e r i o a s ă ” , i i
v ă r a t ă , „ l i t e r a t u r
ad e ă a
v i t r e g a c e s t e
fii c ă c u t o a t e
l i s t e ” . Ş i , e c a r e
so c i a t v o c i c r i t i c
i , a u e x i s t a e ş t e
d i f i c u l t ă ţ e a c e p r i v
m i n ă î n c e :
u f ă c u t l u t e m p o r a n ă
a â n ă c o n
a t u r a r o m S i m i o n ,
lite r c u , E u g e n
e M a n o l e s U l i c i ,
Ni c o l a L a u r e n ţ i u
n g u r e a n u , I o n
C o r n e l U I o n P o p ,
G r i g u r g u , e x
Gh e o r g h e g r i c i , A l
g e n N e
m u ţ , E u m u l ţ i , d i n
Si l ţ i i ( n u p r e a
ă n e s c u ş i a i l o r e s t e
Ş t e f a r e a v a l o r
. O r e a ş e z o p o t
p ă c a t e ) c e a s t a n u
e s a r ă , ş i a ş i ,
foa r t e n e c z a ţ i , s e r i o
c r i t i c i i a v i
c e d e c â t l e c t u r ă , c u
fa ă v a s t ă d e
e x p e r i e n ţ d r e a p t ă
cu o a c t i v , c u o
s e r i o a s e l a a r e ( ș i
că r ţ i l o r d e v a l o
a j u d e c ă ţ i u s ) .
mă s u r ă c i t a ț i m a i s
e ș t e , l a c e i
f e r , f i r
mă r e

IS BN : 9 7
8 - 6 06 - 8 9
0 9 - 4 6- 2

S-ar putea să vă placă și