Sunteți pe pagina 1din 1

NUME_________________

FIȘĂ DE LUCRU

Taie cu o linie varianta greșită.

Într-o/Întro zi senină de vară Gelu şi Andrei s-au/sau dus la pă dure.


Dintrun/Dintr-un tufiş sau/s-au auzit zgomote ciudate, dintro/dintr-o dată .
Gelu a întrebat:
- Fugim sau/s-au stă m pe loc?
Andrei a exclamat, într-un/întrun tâ rziu, că tre tufişul din faţa sa/s-a :
- Monstrule al pă durii, ieşi din ascunză toare sau/s-au vei fi pedepsit întrun/într-un
mod cumplit: vei asculta câ ntecul ,, Iepuraş, dră gă laş”, interpretat de Gelu, care nu are
deloc ureche muzicală !

S-ar putea să vă placă și