Sunteți pe pagina 1din 4

- REFERAT –

ETAPELE FORMĂRII DEPRINDERILOR MOTRICE

ÎN JOCUL DE FOTBAL

Student: Voiculescu Ștefan-Alin, Grupa 134B


FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Specializarea EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
Anul universitar 2021-2022, Semestrul I
Forma de învățământ: ZI
Nivelul I

Educația fizică și sportul constituie activități cu un preponderent caracter


practic specific care au la bază exercițiile fizice practicate de oameni de diferite
vârste, de ambele sexe și din motive diferite.

”Deprinderea motrică este un act motor voluntar, care, prin exersare în


aceleași condiții se automatizează asigurând un randament superior (precizie,
rapiditate, coordonare, ușurință) cu un consum redus de energie nervoasă și
musculară.” Barta, A. și Dragomir, P., (1995)
„Prin deprindere motrică se înțelege actul sau acțiunea motrică ajunsă prin exersare la
un înalt grad de stabilitate, precizie și eficiență. Deprinderile motrice se capătă după naștere și
sunt consecința formării în scoarța cerebrală motorie a unor legături temporale cu atât mai
trainice cu cât numărul repetărilor este mai mare, iar vârsta subiectului este mai mică. Prin
exersare se ajunge la automatism când controlul scoarței cerebrale poate fi îndreptat spre
rezolvarea creatoare a sarcinilor motrice.
Se poate concluziona că deprinderea motrică este un act motric automatizat.
În concluzie, deprinderile motrice sunt caracteristici ale actelor învățate, sunt
componente ale activității voluntare – conștiente ale omului, care prin exersare dobândesc
indici superiori de execuție, organismul obținând capacitatea de cheltuială energetică optimă
pentru realizarea actelor motrice respective, obținând randament superior de execuție.
În terminologia educației fizice și sportului (1974), termenul de „calitate motrică” este
definit ca fiind: „Aptitudinea individului de a executa mișcări exprimate în indici de viteză,
forță, rezistență, îndemânare, mobilitate.”

1
Calitățile motrice se dezvoltă și „educă” în funcție de vârstă (pe ansamblu: la cei
„mici” se pune accent pe viteză și îndemânare, iar la cei „mari” se pune accent pe forță și
rezistență).
Calitățile motrice sunt în strânsă interdependență cu deprinderile și/sau priceperile
motrice, interdependență care trebuie să fie corect înțeleasă. Însușirea deprinderilor și/sau
priceperilor motrice necesită un anumit nivel al calităților motrice și influențează acest nivel
(prin exersarea realizată în scopul învățării, consolidării sau perfecționării deprinderilor și/sau
priceperilor motrice). La rândul său, orice acționare pentru dezvoltarea calităților motrice,
realizată prin deprinderi și/sau priceperi motrice, influențează consolidarea acestor deprinderi
și/sau priceperi motrice. Deci, sunt „priorități” și „efecte secundare” pe care nu trebuie să le
încurcăm.
Orice joc sportiv, ca de altfel orice ramură de sport, pentru a putea fi practicat necesită
un bagaj de deprinderi motrice specifice legate de manevrarea obiectului de joc, bagaj de
deprinderi motrice numit de terminologia sportivă: tehnică.
Prin tehnica jocului de fotbal se înțelege ansamblul mijloacelor specifice în formă și
conținut prin intermediul cărora jucătorii realizează, pe de o parte, acțiunile cu mingea
(controlul și circulația acesteia), iar pe de altă parte, manevrele (cu și fără minge) necesare
acționării și cooperării eficiente, raționale, în vederea atingerii scopului urmărit.”. Motroc I.
Fotbalul la copii și juniori, București, 1996
Tehnica jocului de fotbal, ca în orice joc sportiv, constituie fundamentul pe care se
dezvoltă și se perfecționează jocul. Practicarea jocului de fotbal în lecția de educație fizică
școlară nu va putea fi efectuată până când elevii nu-și vor însuși deprinderi corecte de a lovi,
prelua şi conduce mingea, practicarea jocului presupunând cunoașterea unor variate procedee
de manevrare a mingii care să le permită rezolvarea sarcinilor de joc.
Nu putem trece mai departe fără să spunem că tot arsenalul de deprinderi motrice
specifice ca formă și conținut sub denumirea de procedee tehnice, se execută după legile
activități nervoase superioare. Prezentarea tehnicii într-un tablou care să-i exprime conținutul,
mijloacele și noțiunile principale are drept scop principal facilitarea interpretării și înțelegerii
acelor termeni ai concepției prin care ea se explică și se definește. Pentru a avea o imagine
mult mai apropiată de adevărata sistematizare a tehnicii jocului de fotbal, o să prezentăm în
ceea ce urmează o prezentare grafică mult mai complexă, sistematizare care aparține autorului
Ion Motroc, apărută în anul 1991:

2
Introducând jocul de fotbal (minifotbal) în cadrul lecției de educație fizică vom crea
posibilitatea dobândirii unui număr mare de deprinderi motrice specifice jocului de fotbal, de
la procedeele de bază până la elemente de alergare, sărituri, căderi, ridicări, întoarceri, opriri,
porniri, etc.
Nu putem să nu semnalăm faptul că, chiar și la copii, jocul de fotbal necesită reacții
rapide la solicitări care alternează continuu și surprinzător, atenția, în timpul jocului, având un
caracter voluntar. Astfel, copilul se concentrează conștient, făcând abstracție de alți excitanți
străini, obiectele asupra cărora este îndreptată atenția, fiind mingea, poziția, mișcarea și
acțiunea adversarului.
Teoria si metodica educatiei fizice si sportului nu s-a ocupat suficient de precizarea
etapelor formarii deprinderilor (si priceperilor) motrice.

Totusi, se pot distinge urmatoarele etape:


1. Etapa initierii, in bazele tehnice de executie a deprinderilor motrice, cu urmatoarele
obiective principale: formarea unei reprezentari clare asupra deprinderii respective (prin
explicatie si demonstratie, in special); formarea ritmului general de executie cursiva a
deprinderii; descompunerea — daca este cazul — deprinderii in elementele componente si
exersarea analitica a acestora; preintampinarea sau inlaturarea greselilor tipice de executie.
2. Etapa fixarii, a consolidarii deprinderilor motrice, cu urmatoarele obiective principale:
formarea tehnicii de executie a deprinderii in concordanta cu caracteristicile spatiale,
temporale si dinamice optime; intarirea legaturilor temporale prin exersare in conditii relativ
constante, standardizate, a deprinderii motrice, fiind create premisele si pentru executarea
acesteia in conditii variate.
3. Etapa perfectionarii deprinderilor motrice, cu urmatoarele obiective:
- largirea variantelor de executie a fiecarei deprinderi, prin desavarsirea executiei mai multor
procedee tehnice;
- exersarea - cu precadere - a deprinderii in conditii cat mai variate si apropiate de cele
intalnite in practica (mai ales in competitii); includerea deprinderii intr-o inlantuire de alte
deprinderi si executarea acestor „combinatii' cu usurinta, cursivitate si eficienta.

3
BIBLIOGRAFIE

1. https://pdfcoffee.com/4-fotbalul-in-scoala-pdf-free.html
2. https://cadredidactice.ub.ro/balintgheorghe/files/2011/03/metodica-predarii-fotbalului-
in-gimnaziu-corectat.pdf
3. https://fmf.md/cdn/docs/Ghid%20Educa%C8%9Bia%20fizic%C4%83%20%C8%99i
%20fotbal%20RO.pdf
4. https://cadredidactice.ub.ro/balintgheorghe/files/2011/03/metodica-predarii-fotbalului-
in-gimnaziu-corectat.pdf

S-ar putea să vă placă și