Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRÃDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SEACA
NIVEL: I – Grupa Mare
PROFESOR: Dinu Mariana
TEMA ANUALÃ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: Din lumea celor care nu cuvântă
SUBTEMA: Prietenii din curtea bunicilor
TEMA ZILEI: La fermă
TIPUL ACTIVITÃŢII: Sistematizarea cunostintelor si a deprinderilor însușite
FORMA DE REALIZARE: Activitate integratã
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic, activitate practică colectivă

CATEGORII DE ACTIVITÃŢI:

ACTIVITÃŢI DE DEZVOLTARE PERSONALÃ (ADP)


1. Întâlnirea de dimineaţã, salutul, calendarul naturii, prezenţa;
2. Rutine: gustarea, Ne pregãtim pentru activitãţi;
3. Tranziţii: cântecul “Ca pisicile ne aplecăm”
“Ca să fiu copil voinic”( exerciţii de înviorare)

ALA I :
• Știință: “Puiul și mama ”;
• Construcții: ”Ograda grupei mari”;
• Joc de masă: “ Animale mari și mici din curte de la bunici“-puzzle

ALA II :
• Joc distractiv: “Gardul rupt” .

ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

DS – Joc didactic:,,Fermierul s-a încurcat, animalele a amestecat”


DOS – Machetă : “Ferma animalelor”
SCOPUL ACTIVITATII:

Cultivarea capacităţii copiilor de a participa în grupuri mici la jocuri, stimularea activităţii


intelectuale, a unor aptitudini şi înclinaţii, perfecţionarea deprinderilor şi a tehnicilor de lucru însuşite;
Consolidarea cunoștințelor copiilor despre constituirea de mulțimi după criterii diferite ( formă,
marime, culoare );
Dezvoltarea operatiilor gândirii și a imaginației;
Consolidarea deprinderii de a mânui corect materialul didactic care va fi utilizat pentru a realiza o
lucrare practica inspirată din natura.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

Motricitate grosieră si morticitate fină în contexte de viață familiare


Activare și manifestare a potențialului creativ
Finalizare a sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități)
Cunoştinţe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.

COMPORTAMENTE VIZATE:

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei


Manifestă creativitate în activitaţi diverse
Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime,
volum
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului.

OBIECTIVE RAPORTATE LA COMPORTAMENTELOR VIZATE:

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES:


Știință : - sã găsească mama și puiul său;
-să unească piesele conform cerințelor.
Construcții: - să ansambleze piesele de construit pentru a realiza tema propusă;
-să manifeste spirit de cooperare;
Joc de masă : - să îmbine corespunzător piesele ,pentru a obține întregul;
-să denumească şi să descrie imaginea obţinută.

ALA II : -să execute diferite mişcări, în funcție de regulile jocului: ,,Gardul rupt’’

ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

DS + DOS : “La fermă”


DS:
• să recunoasca și să denumească animalele domestice prezentate ;
• să formeze mulțimi după criteriile specificate ;
• să ordoneze în funcție de înălțime animalele domestice;
• să identifice intrușii din mulțimi;
• să asculte cu atentie sarcinile transmise de educatoare;
• să rezolve corect sarcinile date;
• să verbalizeze actiunile efectuate utilizand un limbaj matematic adecvat;
• să manifeste interes pentru activitate.

DOS:
• să cunoasca unelte simple de lucru pentru efectuarea unei activitati practice și să le
denumeasca;
• să combine și sa manuiasca cu indemanare materialul primit;
• să foloseasca corect tehnicile de lucru insusite anterior: lipire, asamblare;
• să parcurgă in ordine etapele de lucru in vederea realizarii temei
• manifestarea respectului si a spiritului de colaborare în activitate;
• să aiba o pozitie corecta la masa de lucru;

STRATEGIA DIDACTICA:

• Metode si procedee:
- metode de comunicare orala: explicatia si instructia verbala, conversatia, observatia;
- metode de explorare indirecta: demonstratia;
- metode de invatare prin actiune: jocul, exercitiul;
- metode educative: aprecierea verbala, expunerea
- metode interactive de grup: turul galeriei
• Forme de organizare:
- pe echipe
- frontal
- individual
• Mijloace de invatamant:
- Calendarul naturii, joc Mama și puiul, piese Lego,puzzle animale domestice,
scrisoarea, jetoane, lipici, bețișoare, carton colorat, plicuri, tablă magnetică, structură
pentru machetă, măști cu animale domestice, medalii.

DENUMIREA JOCULUI: ,,Fermierul s-a încurcat, animalele a amestecat”

SARCINA DIDACTICĂ: verificarea cunostinţelor referitoare la formarea de mulțimi de


același fel, clasificarea de obiecte după criterii date.

REGULILE JOCULUI:

Fiecare copil este chemat, pe rând, pentru a rezolva sarcina, ajutându-l astfel pe Micul Fermier.
Copiii răspund numai la solicitare, utilizează un limbaj matematic adecvat.
Fiecare răspuns corect este apreciat în mod individual și colectiv.

ELEMENTE DE JOC: surprize, aplauze, închisul și deschisul ochilor, mânuirea


materialului, încurajări.

EVALUARE:
- continuă: prin observarea comportamentului și aprecierea răspunsurilor;
- autoevaluarea: prin verificarea si corectarea raspunsurilor.

RESURSE UMANE: preșcolarii grupei mari, educatoarea.

RESURSE PROCEDURALE
• Durata activității: o zi
• Locul de desfășurare: sala de grupă

RESURSE BIBLIOGRAFICE :
- „Curriculum pentru invatamantul prescolar” Ed.Didactica Publishing House, Bucuresti,
2009
- “Metodica activitãţilor instructiv educative în grãdiniţa de copii”, Editura Sitech,
Craiova, 2011;
-“Revista Învãţãmântului Preşcolar 1-2/2010”, Editura Arlequin.
Scenariul zilei
ADP - ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Programul zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă.


Salutul porneşte de la educatoare: “Buna dimineata,micuți fermieri!”
Fiecare copil trebuie să-şi salute colegul de lângă el.
“Dimineaţa a venit
Toţi copiii au sosit
În cerc ne adunam
Cu toţi să ne salutăm”
După salut vor urma discuţiile de grup care cuprind:
- Prezenta copiilor, completăm în calendarul naturii ( In ce anotimp suntem, ziua, luna,
anul, cum este vremea, discutii, etc.)

Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc!”- deprinderi de igienă și autoservire

Tranziție: “Ca să fiu copil voinic”( exerciţii de înviorare)

“Hai spre centre să lucram


Şi ca pisicile ne-aplecăm!”

ALA I - ACTIVITĂȚI LIBERE ALESE

Copiii isi continua ziua cu activitatea la centrele de interes.


Copiii trebuie să rezolve diferite sarcini la centre.
Ei intuiesc materialele de la fiecare sector, ascultă cerintele educatoarei și se asează la compartimentul
corespunzator zonei în care vor să lucreze.
Trebuie sa cooperam pe tot parcursul activitatii, să rezolvăm sarcinile împreună, să ascultăm, să
răspundem la întrebări și să păstrăm ordinea.
După rezolvarea sarcinilor, educatoarea face aprecieri asupra modului de desfăşurare a
activităţilor alese.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Jocul didactic se va desfășura pe echipe pentru a încuraja socializarea, fairplay-ul,


rezolvarea sarcinilor, dar și pentru menținerea bunei dispoziții pe perioada desfășurării probelor
și valorificând la final reușita tuturor, ca un grup unit, evitând astfel plictiseala sau lipsa de
interes a copiilor. Pentru desfăşurarea jocului vom deschide scrisorile de la Micul Fermier.
Educatoarea îi anunță pe copii că jocul se numește ,,Fermierul s-a încurcat, animalele a
amestecat” iar, pentru a câștiga, ei trebuie să lucreze împreună.
Tranziție: Încet, încet…
La DOS (activitate practică), preșcolarii vor realiza macheta unei ferme lipind imaginile pe
bețișoare. Momentul imediat următor este intuirea materialelor de lucru (copiii vor fi rugați să
descrie materialele), explicarea modului de lucru și efectuarea unor exerciţii de încălzirea a
muşchilor mici ai mâinii:„ La fermă a început ploaia.”

Copiii sunt recompensați cu medalii pentru participarea la activitate.


Tranziţie: ,,Tic-tac, tic-tac, este ora de jucat”
ALA II - ACTIVITĂȚI LIBERE ALESE

• Joc distractiv: “Gardul rupt”

Copiii vor fi așezați în semicerc pe scăunele, purtând o mască cu un animal domestic. Pisica
șireată va fi cea care începe jocul, după care conducătorii vor fi diferiți copii. Ea va trece prin fața
fiecarui copil zicând:,, Să vină la mine cățeii! ” Copiii cu mască de cățel se vor ridica și se vor aseza
în spatele pisicii. Apoi pisica cheamă pe rând ceilalți copii, în funcție de măștile lor. La semnalul
„Gardul s-a rupt!” copiii ies din șir și încearcă să se aseze la locul lor pe scăunele (care acum sunt cu
două mai puține). Copilul care rămâne fără scaun iese afară din joc.
ETAPELE CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII METODE ȘI MIJLOACE DE EVALUARE
ACTIVITĂȚII PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT

Se creează condiţiile optime de desfaşurare a activităţii:


1.ORGANIZAREA - aerisirea sălii de grupă;
ACTIVITĂȚII - pregatirea materialelor didactice necesare;
- Aranjarea mobilierului. Scaunelele sunt asezate în forma
de semicerc, în mijloc o masuta cu materiale,iar în față
tabla magnetică .
În sala de grupă își face apariția un fermier care a adus Conversația Machetă fermier Evaluarea
diferite materiale cu ajutorul cărora să ne jucăm și o capacitatii
Explicația Scrisoare
2. CAPTAREA scrisoare cu instrucțiuni. Micul Fermier are nevoie de de atentie
ATENŢIEI ajutor ! ecusoane voluntara

Se anunță în termeni accesibili tema si obiectivele


3.ANUNȚAREA TEMEI activitătii, precum și titlul jocului: “Fermierul s-a Conversația
ȘI A OBIECTIVELOR încurcat, animalele a amestecat “ Explicația
a) Explicarea regulilor jocului
Copiii vor fi împărțiți în două echipe.
4. PREZENTAREA Echipa pisicilor și echipa cățeilor. Explicatia Plicuri cu sarcini
CONȚINUTULUI ȘI Se aleg căpitanii de echipă.
DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII Un copil din echipa pisicilor va merge la fermier şi va
lua un plic.
Același lucru se va întâmpla și cu un copil din echipa
cățeilor.
Demonstratia
b) Fixarea regulilor si demonstrarea jocului de către
educatoare
- un copil va repeta regulile jocului și educatoarea va
face o demonstratie a ceea ce vor trebui să facă copiii.
c) Executarea jocului de probă Evaluare
-pe rând câțiva copii vor executa jocul de probă pentru a
Exercițiul Jetoane cu păsări, orală,
demonstra că au înțeles regulile jocului.
căței și pisici individuală
d) Executarea jocului de către copii Jetoane puncte si frontală
-fiecare copil va lua câte un jeton îl va denumi Jocul
caracteristicile, iar apoi îl va așeza, pe tabla magnetică. Tablă magnetică
Răspunsurile corecte la echipa cățeilor le vom puncta cu
câte un jeton (imagine cu un os), iar la echipa pisicilor cu
un jeton (imagine cu o picătură de lapte).
e) Variante de joc
Varianta 1
Jetoane cu pisici și Evaluez
„Pisoii și cățeii mei sunt năzdrăvani
Eu nu îi pot grupa căței modul în
5.ASIGURAREA Problematizarea
Mă poți ajuta tu?” Tabla magnetică
RETENTIEI SI A care copiii
(gruparea după formă) Conversatia
TRANSFERULUI Varianta 2 reacționează la
„Am nevoie de ajutor, solicitări
Pisoii și cățeii de aceeași culoare la locul lor!”
(gruparea după culoare) Jetoane
Varianta 3 Exercițiul
„Puii mei sunt şi mai mici şi mai mari ecusoane
Jocul
Aşeză-i tu în ordine crescătoare/descrescătoare”
(criteriul mărimii).
Complicarea jocului
În fiecare mulțime formată va fi inserat un intrus (animal
sălbatic). Copiii vor închide ochii, când îi vor deschide
vor trebui să identifice intrusul și să îl denumească.
Tranzitie:
Cu ajutorul cantecului “ Încet, încet…“, copiii se
vor deplasa la măsuțe pentru a se pregăti de activitatea
practica prin incalzirea mainilor si a degetelor.

“ În ograda grupei mari


Sunt prieteni mari şi mici
O văcuță cu lăptic, Demonstratia Hârtie cartonată
6. OBȚINEREA Un căţel voinic, Lipici
PERFORMANȚEI O pisică vărgată,
Şi –o oiţă frumuşică. Exercițiul Bețișoare
Ei cu toţi sunt prietenii mei
Şi am mare grijă de ei. “ Castronele
Machetă
Şi astăzi aceste animăluţe le vom lipi în macheta noastră.
Dupa ce copiii intuiesc materialele de pe măsuțe li
se explica ceea ce au de facut.
Toți copiii vor avea la dispoziție o machetă ce va Turul galeriei
trebui completată cu siluete de animale. Copiii vor trebui Conversația
să identifice în castronele figurile,să le lipească pe
bețișoare și apoi să le pună pe machetă..
Ei trebuie să lucreze în echipă, să își împartă
sarcinile, ca fiecare membru să își aducă contributia în
realizarea lucrării colective.
Se explică, se demonstreaza si se execută in ordine
operatiile.
Se trece pe la fiecare, se stimulează încrederea in fortele
proprii, se încurajeaza copiii. Se reiau explicatiile dacă se
observă că nu au fost întelese.
La final, se afișează macheta iar copiii își exprimă
opinia despre ea
Se fac aprecieri colective asupra modului în care Aprecieri
7. ÎNCHEIEREA copiii au participat la activitate si se distribuie copiilor Conversația Recompense verbale,
ACTIVITĂŢII recompense sub forma unor medalii cu albinuțe generale si
(simbolul grupei lor). individuale

S-ar putea să vă placă și