Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea

Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175


Telefon, fax: 0240 / 533541
e-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com

Nr. de înreg.

Aprobat în CA din 21.XII.2022

PROGRAM PENTRU ZIUA DE 22 DECEMBRIE 2022

ORA
7:00 – 7:40 (7:00)
7:50 – 8:30 (8:00)
8:40 – 9:20 (9:00)
9:30 – 10:10 (10:00)
10:20 – 11:00 (11:00)
11:10 – 11:50 (12:00)
12:00 – 12:40 (13:00)
12:50 – 13:30 (14:00)
13:40 – 14:20 (15:00)
14:30 – 15:10 (16:00)
15:20 – 16:00 (17:00)
16:10 – 16:50 (18:00)

Director,
Camelia IVANOV

Pagină 1 din 1

S-ar putea să vă placă și