Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT TEMATIC

”AȘ VREA SĂ FIU...!”


TEMA ANUALĂ DE STUDIU
„Ce și cum vreau să fiu?”
Propunătoare: Lungu Merena, Miu Gina, Epure Liliana, Dragomir Lavinia, Dediu Valica,
Amăriuței Daniela
Nivelul de vârstă: II (5-6 ani)
Grup țintă: Grupa mare
Tema anuală de studiu: Ce și cum vreau să fiu?
Tema proiectului: ”Aș vrea să fiu...!”
Durata: 4 săptămâni
Perioada: 27.04.2020 – 22.05.2020
Subtemele proiectului:
1. Profesii și meserii!
2. Munca și răsplata muncii!
3. De la joc la educația financiară!
4. 112-Să mă ajute cineva!

Domenii de dezvoltare:

A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale

Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil să participe la activități fizice variate.

Reper 3: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze mâinile și degetele pentru scopuri diferite.

Reper 8: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze conștientizarea și înțelegerea regulilor


de securitate personală.

B. Dezvoltarea socio-emoțională

Reper 4: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască, să aprecieze și să respecte asemănările


și deosebirile dintre oameni.

Reper 6: Copilul ar trebui să fie capabil să își asume responsabilități, să negocieze și să


participe la luarea deciziilor.

Reper 10: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască și să exprime adecvat o varietate de
emoții.

C. Capacități și atitudini în învățare

Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste curiozitate și interes să experimenteze și


să învețe lucruri noi.

Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil să aibă inițiativă în interacțiuni și activități.


Reper 4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste creativitate în activitățile zilnice.

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil să asculte în scopul înțelegerii limbajului.

Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil să înțeleagă semnificația limbajul vorbit.

Reper 4: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a se exprima corect


gramatical.

Reper 8: Copilul ar trebui să identifice diferite sunete ale limbii.

Reper 9: Copilul ar trebui să pună în corespondență simboluri abstracte cu sunete.

Reper 12: Copilul ar trebui să utilizeze diferite modalități de comunicare grafică.

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Reper 5: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoașterea numerelor și a


numerației.

Reper 7: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice și să numească forme ale obiectelor.

Reper 10: Copilul ar trebui să fie capabil să folosească instrumente și metode specifice pentru
investigarea mediului.

Argument
Sunt pe lume atâtea meserii!!!
Printr-o diversitate de activități interesante, copiii vor înțelege mai bine legătura între
ceea ce învață și rolurile pe care le vor avea ca viitori școlari și chiar ca adulți. Copilul învață
despre valoarea muncii, despre produsele muncii, despre valoarea banilor, despre diversitatea
profesiilor și despre așteptările celorlalți. De asemenea, copiii au posibilitatea de a dobândi
sentimentul siguranței proprii, al securității, învățând de pe acum la cine pot să apeleze în
situații de urgență.
Pregătiți de pe acum, în spiritul educației antreprenoriale, copiii sunt siguri de reușita
lor în viitor. „Să te mândrești cu mine, doamna!”, sperăm noi că nu va rămâne doar un
deziderat, ci va deveni realitate.

Inventar de probleme:
Ce știu copiii Ce nu știu copiii și doresc să afle
 Medicul ne îngrijește cu bunătate și  Uneltele de lucru ale medicilor,
alături de el se găsește o întreagă specializări, asistente medicale,
echipă medicală; îngrijitori, brancardieri, ambulanțieri;
 Polițistul ne apăra de cei răi, are grijă  Uneltele de lucru ale polițiștilor,
de oameni să respecte regulile de diferite categorii de polițiști, rolul și
circulație, de distanțare socială și importanța lor în și pentru societate,
carantină; comunitate;
 Pompierul se luptă cu focul și  Uneltele și mijloacele utilitare ale
intervine în toate situațiile de pompierilor, rolul și importanța lor în
urgență; și pentru societate, comunitate;
 Armata ne apără țara și intervine în  Mijloacele și uneltele din dotarea
toate situațiile de urgență, alături de armatei romane, rolul și importanța
pompieri, polițiști, jandarmi; lor în și pentru societate, comunitate,
 Există și alți oameni care ne pot ajuta țară;
la nevoie, salvamari și salvamontiști;  Uneltele de lucru ale salvamarilor,
 Doamna educatoare ne iubește și ne rolul și importanța lor în și pentru
învață lucruri frumoase și minunate; societate, comunitate;
 Profesorul îi învață pe elevi cu  Rolul și importanța educatoarei,
pasiune; uneltele de lucru, resursele materiale
 Bucătarul lucrează în bucătărie; și umane;
 Croitorul lucrează în croitorie;  Rolul și importanța profesorului,
 Cofetarul în cofetărie; uneltele de lucru, resursele materiale
 Pâinea se face din făină și se coace în și umane;
cuptor;  Uneltele de lucru ale bucătarului,
 Mobila se face din lemn; croitorului, cofetarului…și produsele
 Mecanicul repară mașini; muncii sale;
 Medicamentele se cumpără de la  Ce unelte de lucru folosește
farmacie. mecanicul? Dar alți meseriași?
 Care meserie este mai frumoasă și de
ce?
 Ce reguli trebuie să respectăm pentru
a ne păstra sănătatea și integritatea
fizică corporală?
 La cine trebuie să apelăm în situații
de urgență?
 Care este numărul apelului de
urgență?
 Ce înseamnă munca în echipă?
 Care este răsplata muncii?
 Economiile se țin la bancă sau în
pușculiță;
 Banii românești se numesc lei;
 Ce meserie au cei care lucrează în
farmacie, bancă? Rolul și importanța
farmaciei, a farmaciștilor și a
bancherilor.
Ce am învățat Cum am învățat

 Despre medici și diferitele categorii Lecturi după imagini


de medici, uneltele lor de lucru; PPT-uri
rezultatele muncii lor; Jocuri distractive
 Despre poliție, pompieri, armată și Audiții muzicale
importanța lor în și pentru societate, Memorizări
comunitate; rezultatele muncii lor; Activități practice
 Despre mijloacele și uneltele de Pictură
lucru ale tuturor meseriașilor; Desen
 Despre produsele și rezultatele Modelaj
muncii; Jocuri de mișcare
 Despre economisirea banilor și a Lecturi ale educatoarei
importanței lor. Convorbiri
Jocuri didactice

Centre de interes deschise și materiale puse la dispoziție:

Bibliotecă Povestiri și povești; Audio și video


Imagini cu profesii și meserii, surse web
Științe ppt-uri, articole pe diverse meserii, surse web
Artă Creioane colorate, carioci, pensule, acuarele, plastilină;
Hârtie creponată/glasată, foarfece și lipici.
Joc de rol Diverse jucării din gospodăria copiilor ce pot fi folosite și la jocurile de
mișcare. Truse cu unelte ale meseriașilor.
Construcții Diverse materiale din gospodăria proprie.
Joc de masă Puzzle pe diverse teme

Scrisoare către părinți,


Copiii sunt oglinda dumneavoastră. Sunt curioși, exploratori și dornici de a se pune ”în
pantofii altcuiva”. Astfel, vă rugăm să ne fiți alături, în acest maraton al predării on-line și să
ne susțineți în parcurgerea proiectului tematic ”Aș vrea să fiu...!, care va dura 4 săptămâni,
având subtemele:
1. Profesii și meserii!
2. Munca și răsplata muncii!
3. De la joc la educația financiară!
4. 112 - Să mă ajute cineva!
Vă mulțumim!
Loc de desfășurare: On-line
Resurse
 Umane
- Preșcolari
- Cadre didactice
- Părinți
 Materiale
- Calculator, imprimantă, aparat foto, resurse educaționale web
Metode și procedee: jocul, conversația, povestirea, demonstrația, explicația, exercițiul,
învățarea prin descoperire, problematizarea.

Indicatori:

68. Utilizează independent și cu ușurință materiale și tehnici de lucru diferite pentru a picta, a
modela, a desena.
85. Participă cu plăcere la jocurile care implică multă mișcare.

139. Relatează unde și când trebuie să se adreseze pentru ajutor.

211. Remarcă faptul că aceeași persoană poate avea mai multe roluri sociale (mama este
mama lui, este doctoriță și este angajata la...etc).

243. Acceptă responsabilități și le respectă.

296. Își exprimă emoțiile prin joc și activități artistice.

298. Reacționează emoțional într-o manieră adaptativă și flexibilă în contexte sociale variate.

327. Inițiază jocuri și activități cu alte persoane, membrii familiei.

328. Exprimă dorința de a învăța să realizeze anumite acțiuni de autoservire, să confecționeze


obiecte, jucării sau să găsească informații despre obiectele interesante.

357. Utilizează sau combină materiale și strategii în modalități noi pentru a explora sau
rezolva probleme.

370. Ascultă cu plăcere povești înregistrate pe diferite suporturi, înregistrări audio-video.

388. Povestește un eveniment sau o poveste cunoscută respectând succesiunea evenimentelor.

439. Demonstrează folosirea propozițiilor în secvențe logice.

506. Demonstrează creșterea conștientizării sunetelor inițiale și finale ale unui cuvânt prin
identificarea lor fără ajutor.

507. Desparte cuvinte în silabe.

516. Recunoaște litere mari de tipar și le pune în corespondență cu sunetul asociat.

563. Folosește instrumente de scris foarte variate (creion, carioci, culori…etc).

630. Utilizează jucării manipulative cu obiecte, jocuri cu cifre și monezi în activitățile


matematice.

631. Utilizează numere și operații simple de adunare și scădere în concentrul 1-10.

632. Cunoaște ordinea numerelor până la 10.

655. Combină forme geometrice pentru a realiza alte forme geometrice.

685. Colectează informații și înregistrează informațiile prin mijloace variate (audio-video,


desene, fotografii, mărturii narative online).

Evaluarea proiectului:

Print screen-uri de pe site-urile de lucru, feedback-ul, fotografii, filmulețe audio și video.


Bibliografie:

 „Curriculum pentru educația timpurie”, 2019;


 „Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educație timpurie”, 2019;
 „Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7
ani”, 2019;
 Surse educaționale web

Harta proiectului:
2. Munca și
răsplata
muncii.

1. Profesii și
meserii.

”AȘ VREA SĂ
FIU...!”
3. De la joc la
educația 4. 112-Să mă
financiară. ajute cineva!

S-ar putea să vă placă și