Sunteți pe pagina 1din 94

pACURAR VASILE CAMPIAN CRISTINA PETRAN lOAN PETRINA BOGDAN MOGA CATALIN

CONSTRUCTII METALICE ,
INDRUMAT0R DE PROIECT

UTClul-Nopocc,. ..

,2004.

CUPRINS
Introducere Tema deproiectare 1. ELEMENTE GENERAlEDE PROIECTARE 1 1. Alegerea solutiei constructive 1.2. Evaluarea incircirilor cUmatice 1.2.1. Incarcari date de zapada 1.2.2. incarcari din acpunea vantului 1.3. E:valuarea incircarilor pe plan,eu curent 1,.4. Evaluarea incarcarilor pe planteu terasi 1.5. Eva,luareaforteiseismice 1.5.1. Co.nsiderente teoretice 1.5.2. Determinarea forfei seismice
i

5 7
'9 9 10 10 11 13

12
13 13
15 17 17 17 17 17 18 19

2.

PROIECTAREAGRINZiLOR SECUNDARE 2.1. Evaluarea incircarilor 2.2,. Predimensio'narea grinzilor secundere 2.3. Verifiearea ,grinziisecunda,re 2.3.1. Verificarea de rezisten,a 2.3.2.Verificarea deform,arie; PREOIMENS10NAREA GRINZILOR, IPRINCIPALE19 Evafuarea incarcaiilor fi ca,lculstatic al grinzilo,r 3,.2. Predimensionarea grinzilor principale

3.

3.1.

19
21

4.

PREDIMENSIONAREA STALPILOR. ,4.1. Co,nsiderente teoretice 4.2. Predimensionarea sti.lpului central 4.3. Predimensionarea stalpului: marginal CALCULUL STATIC AL CADRULUI CURENT 5.. . Gruparea incarcirilor 1 5.2. Determinarea reactiunilor grinzilor secundare 5.3. Stabilirea ipotezelor de incarcare in gruparea fundamentala. ,S.4.Stabilirea ipotezelor de incircare ingruparea specials 5.5. Comb[natiUe incarcarilor 5.6. Determinareasolicitirilor in structuri VERIFICAREA GR'INZILOR. PRINCIPALE 6.1. Verificarea de rezistenp. 6.2. Verificar·eastabilitatii generale 6.l. Verificarea stabilititH locale 6.3.1. Verificareatalp;i comprimate 6.3.2. Verificarea stabilimtii locale a inim;i 6.4. Verificarea sage~ii •

21

23
24 25 25 25

5.

.26
26 28 2.:..

6.

34 34 34

s,

:,1 CAl.CULUl]MElU;JARlWR :B'.:~" PJrtll'ld1i1i'ea '!CIrlelll :5eCQmdatra Ida 'IiImiMdi pd'lilCIpatl' ,1\'2. Pnn'ere8J gJt_llo~ [pd!1cip.all' Ill1I!i 8,.:2."1' ,~I1z@m[m.au~'_Rdl' _,,_IPi :.RIkw,b: ..tf.D_~Jii' &.I,it RMI~ rmbJfJ~~'~;""'A1~pl&;lR'tuj,SfRP !1I~3i IPllIliidenaJ'awpUC'1 de 'IUma~
A!LCl:l'IU IREA,

.!

aJ#puiH
"

9~

[PifeH'deuute

I~

ANDE
iltn!!i~1ii A.

Anep B-. :~ltimen1e IdI! !p~lj III!Jmll1l~ bQHJ !C;UO wlmllmhlnariJoli Anen D. IC3!lcuJ' u~_lo, ~i)~i<I~'f'.fl~i 1 AR_~ E. IBJI.OPROFILIE

ICilR:i:

-md'cll

lIl:e obl_IJIIIJ de ,~mn.Ru~tU

e.

Sal se ~m[eclSiZe s,tuehJr'a, d~ 1~~~<t:eO'lA,me'tanc~1 :a, Wiie', olA41rl 1~~Ue~J21e 1*:P+5E', de"nnnd QI ~'kIi~ d~ ,tJJ'mtIri ,am,pl.all fiil! l1fi!!trIf:oi'pTul CIW!}tiJap!X'a. S,e, ,~~ 1lli!~M8ima!e ,itilat~ipnma!i8',idE: p~ieQtmEl'; 1000~lTI!idMt' IU.,,=:7,~m IlfiI
1::::;:5".10"m ...i!li'" hli!'~4f.50'm

ilF9,'OO

.f '"' L:..:.

•••

~"'~""'loIL

h~~3,,50Iii)fi

'I:::::::=~,

ill Eta] 1111

~~-"1""'ID"",,',...~,
I

i~-

1
,I

II

Bajlll

rn~mi~ea PQWI!!lIi!ii;

~,~ bam mmelde p.e~' ,_ dad dB'lrnportantl::


~ersmi~: d!matfca:

1!!ieZ~jiJIUJImralmame!e'

,date ~l!iIp~~!ltafl!

~~l

:"~

- zomi
=

moo

F~d.1P11IW®~) '

m ('01/. P'1'Cio.a~'" ~OJ1S~

de! ~~QrnIW1~; Mmmil)

~ ¥am
-

:Ziapadl
j,

'[[:$

Ari~d 1n ved~~, (jjrnen5'wnila' ,gecrn&tr:i~ ale struwnn ~inl 'fi9,~r:a ~.1 se' !r;lrezll!"lil_~ ~emal~l ~UF!~ 1m:~,~aff ,Ii priIrnwImfiVerufo1!!~ CLnM ared!~Qit11Mre $I

pmladata.

I~~

~~v
IEtaj IV

,If

a,

~~rm
l~laJ'111 E.taj'1

,i

~ ~

'Parllir

1
I, J--L[!l _
~
wJ
'--_L...

lb)
,~j

~~~I~~+-_~-4~

I,

:~li<II/
----

---L/
-_. __

~ --J)

Ffg. 1~~, ~i'Ii,~OO9,~~

t!}'~~liCi.:K1',~~:

a_~ ...te ,aceea~1 !S~i'""Ii'"


~ _~. ~-~~ILI¥.

I'llspUrferea grinZil]ar ~nd~m :~f~~t,1\1~8 de plal1!ul etilUiul1 e.urenit,1 ,;;5,.i rnc;at, :sb: ~1I:e ''!!'ilIm 'a~piam' ,ela ~O'lioidrilO!"d~1'~mete. Pe':t:llnidiitl.el1~i~l'ilara ,!iej lo!Ia, I :~b.J!ilaa; Wi'ntis :SOOU!1!fiafa ,m~U':w-Bcilatll lQnI1an-eli ca i~f:lb'u l!;;Irtn~U~ m~1p~n ®~'c~ta,te ,SSj :S~I
-

"',,1-

'L,=.~..... lIii"" ~~~I~~

,--, t t.2.:_1'

, '.
1 __ ~,

G,

una,a:

RD.da"

, <: ';;;;:~O.'U~~-,l\n:~,~

,~'?2.I~/d'

Dilllrrnbmlillla __

,CIJ

lid.

.I",PIldll.'d ',.-l!1m",,'
IrWiI!!ii..... IIIi:.~

,d__

-: -_ ~~,~I -,~'--. '


!!III"[

'[nim

T~~:::

'II

gHNl81;iOn~ :81' (ifdlPl8 • -, '011' ~',afel'lntadn1mr" " ". 1a1!em.U_ ~)I 'II

U
1.2.2. _ _1.RArii diliil ,ctitUilell dntulul

'nWJit~lwtei!i nO'firIiI!i~l"1 a' oompm~,fi!lw'l! ~~ale hill ~~p:mafa!:al 6Xpusii1J, .9: 'f].:: " ,I!i:p_ml:e li.e' YA~ti ~!JiI:aidertii)tal di!lliMbudt:i, :se dMerml~al ocnklrr,n ·S1)\~iSi 1:0~ 01112&'00 w

lwe'a~ra: p!
'!nieare:

==.fJ

·,C~ , c~ (Z), g~

~kNvm~11

{J ,•.'mefiC~e~~t ~1i9l!li' ,de IC.BJle '~ne seama dill 'Bfect8ls lI~anLe :all'e' 'vlnlUlut Sefl"'ltliibllLtafeSJ la. acu!:!ll1~a va.:nluTuu = -C1 ~.~ ~ :~.6 ~!9' ~ ooef'ci!nl a'9«!dJnamic: PEl! 18m_a~ ~ 'S9 detem'l1~ ~~ '1Jabf!lw~i' '11.2 (ct. l~b. :3: ·din S"fAS '~'01·01.12Q...90)~
_~_

t~~1_2_

Coe-f~e-I'i!~k!ir
I

~stn~tU~'

drl!lp1u_rn~fi~!.IJladiTn

_·w~r~~. pi
I~
SiB!

liiSfei1il

a il:I•.

cu

b~, miSlt,e~

-rtfi11~ I

,,, ~ .~t1i:S __ =:
~I ~.

IC'~

I(.i) - ooefidle:~~la'e ~~lf-e a ;pm:siij~1i 'cirmmlo9 1C\e;. b~ :In


--.~. -- .~jl---aT-n.-II· ,TI~p ~mp~aS:_fillehn

m~'

1f!t~imea, l:

C-iu].NiipOCEI.

- .ZOM, A
~

1-l/am'j'!jII"'_§un.entt!i ItlIii'iII::----:-~I-~ .Ii'--:----:_--,- -'--"'11 \_ . --;f"r;c;,1I . --__ ~! gra~... §'I ~mpl""J1.ml1l'!l~

~ 110 'i!Ii1l ~.ali: 'ml


.' ~ g

t", ~~I~})I~' QJ~S

Cil'(~)

Cl:

Gj~~.3i

-:--." PnlllYlPIN--. ,.;r;''Y!11l!1'8JllL iD~' ~!;!I

d€l...._""'-~,,;jQ m deasu~- ii\B;,--:-- .oi '-. In- 1_ . _,' , .,~ ~~, a -_ . ,m llili!l~1f1I1;!,IIJIII

,Cm.vaile:
llnbl:il' ~I, .' IMectlli .~; ~~ aI l~~~r somjruatiel! se pclatt!' il!i1'lH!~h~ ~JIUnt!l ~rrni! ~1!Ii1!X'

~I iii '~:Uf!~Cf

~~U,

~!d~ 'In Ir.!laFl!JIIQf~1 aajjllll:lG' ~wtul .~jltffI IIJ€sw~r~ l.ale~J'I;!i a OOI'!$Int~i~

La ~ta .:' =+lll

m.

lJ'!
,:.

-·1.6,.(q,;S:+O):~)~O~6t5· ~CI~o4l30 Nlw;;;; 4:3 daHtm~ OJ k

La: cola .z .;;;;;'+ 22 m

~·l .. ~lfO~8:..!..1"l!.l8,)1' 0,93· t\3 ~ 0,.6,16 '

kflUrtIlIl~til

62 d'IiINJrrnf!

,_ .~ ,-- '1.'-.'f-'- - '-"-;;f ~


'_

o~' ~

i,
I

ViI IOlI'
l1a'l'l'lliM:tJ,
rrli

lCal~iUl

'Viith:,J"I !ei 1111-:--- - ,liIumra __ :p n _

IrdaNIhl'z:I

_[iialW-~

[,Cl.afilJinf1

!OO ~.3' 1~ 1.2:, 2·1 1"Q

:aa~'1 A,'

4:.20 OA,

'11,A,.,EgjU.", '~'t:idn;iriIor P8Ip~~

far,Q1 I"fl! tale~l!J11.5.

~:iI!Ia)ua~ :in~rolnB~ e_ste ,~~ntam

:;fH

r[

t .5., IEwLUllfeJ! 'rGrtellids.mk:e

(pcnfCrm P10Q..,9}:)

r.,s:.'f~C~iN~(ll

,~i':I~

Rle~I'tankl iJ'iMJidii'llor drtzontals' se~m!C8 (fQ.~ 1:a1et'Dam dQ I\a bad), 1~~,purdlDa'r:g mllid!Jllluli propniiu de vibta~ ~ ('ruii!id'ar:ne_rmta~i $-~ det~ITtii'iinat pe!1'lrU l'ilcadmile psrmafu~H'l!tIii~ oo~te' ~(IJ.!1')1 ~I hCPIIIIS'a' dB Junga dutata s '1~IQu
'h",Fl!iI"lil"'lF!El;~""

I ..." .1'..........

f "~ r..'·'\ Ilt

• piiii \ ,I:..b. .. i... ~ l~ru~'iIL'!.II '"

:s~,:=1[:1 a-

-I""'lllfli. _""111"'"'

C:I
'U

_,'::~:e~l .. .;"Ih·1 ,.. "'"~Ci-iC "'J""i.""'1o~undmr'mll'ld'a[u~ c - .~ ~_¥!!;.;fglll!1!;!! ~i~ __ iIf,!!I;,!!~-

'I d'e;vlhmlil:e'~ '~


WI

1mta ~a_:

Coef:!"Qienwi ~sm_j~ rgBobi1~d ~;spttn~lcr mMuLui ~


re.=a.k
" ~I

,.,1[J!~Dltarnna; li~ri~ii

,graVim'o~are' pf!l!lt!i\iiJll ]!iII~i'Qa cofJ$~'-

1 de; Ilibr.aUe, ~.e daterrrnJRa

' ,19: .nr"!i!:~ tl'I_' '1!" , de irmIpQrta~1

,a,

~, ~ienlU'l

(~nw Q(asa

ae '[mpOrta~f,~:,UI

,GI OOW5~~~

~;;;;: ]],;

Ik~
:P"I
fD~b:y

~'coerlOient-'ru~~ tI!i wna uismltit, a ,amIl1asS'menWlui (~filf!jJl. zenia F k5= o.~OS_); ~ me!rilt;:~nl ,de' ,amplrncam dIn:l!amr~ 'rn mi:ild~ -~'de vi'bm'tije IDQrR10ada ~d:imentali, T. T. "'=' o.,7'~Lijj 5~ as~~
0(
!!!!

E~

" looefialenl de liechJoer,e IS elfecrel!oli ,actiunU seismice ea urmalie 'a~duotiUt!ltii s:~rLu::I~iJmiiillla capadifalili de lredis~ib~ie BI ,awnulTiilof e~. l~penJlJlJ ldructUirii metal~oe~Irncadre elajate lV == fl~17 ~ :); ooelclentul de~ec!I:rJivalen~intre sis1emuil ~ea~~!I uns'isrem IOU' un Qir,ad i(fa IiiIbe.rtartecores~p1!lnz~tor mod:uliui 1 de 'Ii bratie.
g

l[1liGil~oarea seiarn~ca IGate BG,arreaz;a, la nivelLJ~ik [pe dhTec~ua:~gradtll'uw de' I,ilbeliaile ,ooreSpURlator m:edlilui de, v~tllia~[e :~e detewmitma CUI1f~~a1ia: 1

'C1.kJ .~.

a.,.k~. ~'I • tv"

'l'ij ~1

11:.1;;1 ~ coeficient: de dismbLi1ie' ,ii!! fOf1eilc,r'seismit:e IQcresj:rlJflzltor niveillillui k ~i mOdlL.duil d!evilbra~~e 1" dat die r'elaj1a:
n

''I1illc]

=U

l:G~UkW
lkl ·;:::;.k:-....;:1._. ~~

..

". t,GkU~1
k-~.

C,oe:fncien~'i Uk]5e dete:rmif1licc:nfom11

'flg'iJ\fi~i 1.2.

,5:0:1

._
8101
,--~!!_

Eta(~ VI -~~ ,.~


..

.~..,.,StU

Itlaj IV
. ;L_ I

,S::n
~ 821 ~
I

E,mj 1l1li

I
C
t~
{'I.II

Ela] II~ tEta,ji II


I
I

511
.

...

.i

.,
I I

P'silter
.,

.-

II

".III'

oil ,#:;!OJ' .iI'!bo; .... , -fioo ... _ .. , ,.~,.11'. i\!\oiiJ,:. iIJ!'!IU'!;'mJ_I'fI!lD'!In!I "'.....,'~_ ...........

U_!1!\III!!""_

-,I'c"_:"'1i!!i

dlin:

iReuD:

01 =G~~ (I, = G~~,a,~ m.t1r"1! . Cittl:T, +G~~ =·i&i:-t:22+'IS:=,6'0:2kN

i~EWJtmnta h1dldii\il~' i~Jt1~ooale ~alI:rtu Ii1n'tt!!llB.ma~a ;~-G~I]HllOOril1l.pl.lm, ~hlll: II' igr.eM!t8~~ IPU~:Cli (_~','Ia(bei 1~6): ~·.A . Gil ~'.~'".., ·J,·tl~ +,~.lc;;;;;S;.'~H,~:5~1O.'I6JO ~S5'Gm I, Igreu'sma Igrifr:lml~1I swu~d~, ('\i'-e1j 2.2): ,Gar' ~ '=J!',~~ • 1',.1j',t'Xl :;;;:,'. s.\i7i~·.'[~42:~.n kN ljil I!):remateaI~rn"~llptir:ilQip,ale f~~ 3,.21: ,~~ :::::;;(~ 11- J~)~g6.P ~ '~Iti.SO~O,:9~~:u iN ,. 'i~af:il va-mi'aJJfle g~vi_li1:ak! (d'" 'I.a'~i 1,i3~): (i_ ::::' • t·~~ ql'll' ",",L.}a ~2 !"S.'1'~'·1.~5~ ';;'·49

Re,z"uUI:

G:~ G~,...IG~ .j. GiGIi'

..j-

G!'I!'"'~ 556+ 22 of, ~ 5 -+ 49 ~ M2,W


~al""miIE:tBS'i.e:
..,¥YH •. _

,~.:;.4:' - - ... 11,.:It..,: "'I>o.;~i,I;,i,,~1i"I ~I"r '~ J!OOI , ,!.... .... Y'Ii.!I!!:!,cllkO!e.!ilIl,'Y!i ~ Y.ii;lJ,:J'~~·I"t~

IN:iveh;1I1

(ilk

[kN]

'1iI'~~=: 1J t:1' "t::'l1

1.31JI

~fr'Yaje~

lUalO'rltli; raJ;!l1ll!IUi ~ca,g!1a1Jlil!BaJ slalJili»'I' !E!£1e1 m.icil C(IfrI~;a~!\!'!OIU a ~lorlaiki1' (Jt@Jmf;!:lil~sir>u~~\lra'l@J, 'Ill.' ,eqlllla!'ea. rez~~ef'lt1:e1 ii1l~ gliWlt.a1tm~ _I 'OOrs~flU~LJ(}a[l~ rtfj~]1u'l nliw!l, $~ lAe9:rriat apm{!(a'i 9H~Iaf.Ili~

,,~prn;a

I'n. efecllJafie!'il @CilJI~~~s:talk ~n'tl'lijj un caCElU cumnt

~~p-II'01r'

"1;1 ~""Q

nm.a:~oont

de efeoru~ torsiul'li-

l1'

Di~IPUMMaJ grindeli' ~Ktindl~' :~, Mtul, In f~e. 10 ~~ de, alf1;itedW'A, QI ,stajutui I~re~t Ptftitu ,dJmn:eJUllnMm, ~I w s1ll:[diaJOAifnd'a:seet!W1g'd mai solicltaiii UJm~_nd , per$'!U !gnnzilSl meii ~!~rnI1SOn'~[l'a-~ se ad'o;~ ~li d ~nB'. 11!lf!Hn5,wrtn'a p~AdI'cr' ,d'e IbtJlCmJl al'l1l1al::SUi"Qt ,2.5~5. 701~pecli!t 3,OQXS.'I'D", IIU!f;dwam-a ~gr-oslme' ~~ ,~m~am;
I~

J, ]00 .. DR.' mIl, -,~ :35 3~ , Tf;r!lind ~t de. a sTgU'falfiea, oo~JIIli] a®pta 0 groslmeh.p _:] 2, ~ •
~i ~ _" ,~:,II.

a.'CUs!nc(~Jam ta, ~Qr:lilo'l.U1. dei liiIiIP;8d.i· :se va.

E\I\;!Jum~1 tm!~nlQ:r'
u~ic~le

~ permanents:
Q

ine~~
iapi

~e p1a!i1_Ieu ,wren1, 8~ va 'faoo: lua_~1

mll11

00mideraffl'

pt:aca,IEiA.

,0

e Paro:he1. ~mzajc:)

~~~m~: d~~l_~j'] ""tG-' 0' pe:r;;etl

vama'Di hijc e eame~iIi IiOObU~U'

2.1. IPlQd~meIllIklI!'lSirei: trrmzUot':i~~l'lId'iJJre


G'rindla s~fld~ ,~e VS' OOI'lCeP8 ,sl!!Ib fO'rrn~ I~wi grnr~ :sJRijllu Im_mJM1e W IdJ~~ldere~ de: 5, 10 ,ml CElm va~lu~lidi'iCl!lrile' ,pladii tJeton armat 1§;1 g{elUtate Iiln:IPr~e: ~~. 5lD IkJIm); g, ~.100 (433 -I'- t~O-r 420) d!lNjm~ +'Gn'ibNfm, ,m..

c:e
1

%I

-=',

~,oolID ,. Si'i3 daNl'mi' ,!I- :50,d:i.Ni!ifi::l: 2.9:]:9+ SlO,:=, -9'651 daN'Im 2


i\IJ' ,Il

M !I&:!~a _·S ,R.)e,Ztdm::: --

1'9~" .5.:10].
g:-

:;;;;, ~~'I!iJI.""-'1!D

1"lt'ii ,~

L'IU.

'W~ =.M = t24,fi,.:~~· :::l'S7-4~3 '=:;;i';~ale~I30~til VI == ~,53ciiii:l (G'~ S~.2'~;I,m),


R 2100 .
.!I!i>.. _ _

"" Vmilia- I!::I. I. __ ._ .._,.,. ..-.I ._lI_, nJilDflar, 1eC'!!iI!IIIMjI!I_n!! __ _


-r. __

iii

l!1oa~~e

Tn lJliff!ij~Um

,~ ~ 2,919 -I- Il.l'. :54.2; ~ 297,8 ,d~rm. ,_'~!~Lllnea ~-

wm gri~da

;sIecuffildara :$~nl:

,e~rCU'l'y! oo~Wl; :!ita~j'c


Igrillil.zjlseeullil:dare;,1r:'~ : iq~_.~ _ 29i1~':S~,711il!'_,84'87 ~ 2 l
'..:.

_ ................. ,..",1 ~... _ ...... ""."'in~.!I'u 11111'

"'l

' ,," "'...-im'., l'l!'~ ::;'~:;;;:~ .. hI II ,II.~ ':t~ •


iJl

1.'2

~io;·.J!~

......

I"" '"' .;;ri~~ nl'


8

~,

I'" ';£oj

II~'I;,'~

lIU';'·.m

'I~ ,1_"',_iII, ,~, iCS.... !lI~~,


I~, ... ; .....

0'

=. W =

'M

,~.l,I,··:ruL .~.o:.tl£''j' ijl ' 65l =.~. ii]i.J'~

,~,

iSllI,Ill !!.IId!1~I'

.t... ..... ~ .-.

4!

mJlie S!I
1i,I!U"~1~
-i_10M -

• - - -I'

-I

.. - ~,111 '. coJl1ilpar1;l ,eu

IrairESu:-~

---~"

,1__

i,.... '~'m"'1 1'".. OW~!l;Il U


-,,,,,

2'

.<. ......= ,""-,._W;'IlI'I;'JID -

'i!I,

~I'OO--__d';.-;;'1k

:l

!l~

Va'I~nt,i!li ~n~~ il!i~ tJ~1 ,pt!lfftru ilii~r:n!JItflii'iR~'~ 1 tlcWii,+l3\Jl-daNt-m q~::::.J.;oo.m +U"~f~m~ ~, ~ - - ... nn·.-- u·;;o·~.!IIdliit[ ~ .tlt,.:I'_".,,!L- -- "'S';~ 2;{" "'i"",,,~, d-'io,"l--= ~~VIJ .Ol,· O}l::J~_UilLf'j .nil. ,.~'!!II.I[IJ = '" D;t -, "'~. = "~.iiO; !iIU."!Il.m.
_o. .;.?J,Y .a,

.~ smrda, ~~a~: Q.Ii~1 :9fiiWi rs;e~nQa{e:'~Je,

Dat'Orit'!l 'la~l;Itul ~,glir:Kta: .~~


~~~

....: ~$l'

iJC!f~~.

~Sl)al

&ell

va

jplaliL~ha1i:ef;ad,
;i3~

!tS!emal

".

,~Ui'iB<!!.

'~~r~

~U;IIIi1I.!iK!IkiIta1~ Gai Iij~~ ~ ,~

I\;

.;iII

~,,'~, ~qjjlliiWI, ,~~

iEk

-I ~'" ..~ ..Iii" --I..:n·· '111._I~~)II:!a : . '1'...... "'""'~,.,Ill!!.

e.l!Iiil!l_ Q-, , ue ..• ....


1.,0.lil ' ,..

._ . 'I"

I ~_I1i

-!f~lIiID"

s8CwmdWB'

[:Ji"'I~iiC!riIe ,pa, prada p'Mc[paU~ ;!!~m g~at~~,

(fro. 3.1):

~I'O~,

,~~Wlil'e'

'il~lor

,fC 1111:q

1'11111111

lUlll
~

J-

fuD::w I~
.~'s

3.IlIl 901

lll!llll

'in

UIif11l~M~

1af,e~'Irr:ll r:al~rui $/tatic, a ireZ!Ul~tl~ dfalFami ,I! moms FiiNIIllII il"il~fIe:l'or (Jig.12,]:,
IllIImlal

'ij3:1'2kN 1m'

,Pig. 3.~

lPG, [bam, valQritc 'urdwaT~I~ 1~~.eJ~:

d~j!tljjJt,el

tw;Il

iQk!itUJ'Ilt ~WL~a

P~H!i!ttal3'

r!li1ift:gu~i

:3~:3.~

I
-~~

R9!3.~

~f'....... - 's~!Ula
,_.,

m~ma
l

,adnlils{lb:ill: f.,._,::::,
......

:};5Q

!--- = 9~J) := ,2,51 3,'500

GIlD,

" Nt

1'iWl1~

M~,.:I'iW:I:s.a i!l~1OOI!'!Rmtrl fillil $.4:,

1.:1

Se va face! predTme]'i1s~n~~a. '~U1p:llJllJjfj e-erv~l :~i iai nJlUI ~Jii Sl.m~~1 maFgif:'!~11 ~II ca~fUliIIll d~nl :1;i;CJ.lII Pr,edimemigl'!!a;f:\e£l ,2~" .!lie! va femii Iia f:~rte Y~.r:jtfa3!le eare ~~1!'11 ,dJ~ ,~eaoUl!:lfli~e ~clk;~'iW!.e. ,I'a.oompfesJulfl:e
~j Tnc6~o:ie~'. Pe:liIb"Y $tar~ij~ ~d'tliilW!i ~-e~or ate.g~:s~j unii I~ :a1eatuiw,; sm'l:elri~~

~~~z~~n:=e'lk~~~~=J~~~~~:n~~ ~~'~~~~~:~:~~ =y;~1 :::I:~~::~:~:!.


~ 'ae p~Opu.ill1: o rn~;,u·c:~ 'QteJ~l!Jjfr !fit;
Q

-> Dlmefl'rlsicnaMal ·sootJUI!'lUor IL. tiHme<1!Jiiee so1~citate· I~ 1(:Q:l'ii1pma$ii!iJnie! eu 'inewoleN 'Sf: pO'if~ 'far:;;e' ip~~ilJtga_nd IUrflilia~~aB''-~le 'i3~pe: ,. s!tabilil1elsl e:fO'1itulul _ial N ;i a mometllul!U!r1t.¢~'1iI-o!QtO( M~

•. $I~

~~l)lIet~·g~~ima~ l\nilmJi:
- _ hi !,~ ~'':'"'''''''''' 100

'ihaQimea inurnll h u ~

II

r=~~
t~.
1)1

===f,':'4
. -r

.~ ~ ~Iwlead
\3 i}~
.1

·~~fII·cl~ntij:

E; .1:1, ·!C'I
g
!':).
(£ ,e: 'M lII!=i"""I:...·--

w-

~II·N

~
m

r.-4J.·~J;·'b,·=·h·illI s:;:;;:~=b=b··,·dl
~ - :Ii' f:

.&e

'Cla'lculeaza! ooefic1:em~ili~ 11l1I~, d[$mbl!Jl~e·.a::1Imalemfal'unLJI[5~u!iilil~ '


ijl! I",'::'

.J.~;~ ~2> 6
=
~

SI

(s_e :re,~ne: v-ago"almea po.z:~'fii~) b",


'1

_. ;S1el rpropuWie
~,

"2.

l: !~'I

:5le~ ~1~i:]Ile@lii!:~~ 111.],

= :w_ ·I·,.~
:2;

I~' _

~'2

._ se ·v~.riifi~:
I(mn ~~i:.il

b:!l. ~ Jrl· ~]! caii'id nu le-5!te. :!1iali5'r~ta.

a-i'Jea~fj ,oondiUe-\,

SI'3!

~fettel

t:l: !p

$8;

Pen'tru Idimen~'ionaroo ~.tru~i&or ~poortu'l dintre' Im(Mirlijm:e:l~,dle· i~l1~:Sla'gt~g~~ J .. . ... _- :~'m' ....7 " ~ilil :;:;;; .-.'0,Jt ~'~ 0,'] ~ ({'; 5 ];;:: llij
'~;iJj

re~alc~le.a~ 'b:2J.

=. mQiTu:!Intl!.il d~ iin~r:tiie "peow-u

:stlJlP!l:JJ marginal;
'~~i

iP,orla ;i~j~are p~~hJi!ltade wire slA'lpjl nlvelu[lJIi parter :fl sLtilip'jl margiinatli' §Ii :sl'iMp~JiLtl' iCefflirl,.1 H:~i!jtwrid:

I[~ ~ mO:lflelfhtwJ d~1ilnertle pel11fij ,dp~J ~n,treal,

II-al

Id~:slribull oegor Idoil

2"2,

,r,··~
..!I'-

Ii.:I
Ii.

E··· -, ..d
F;l
, ,..,jj

tE;'

~~nlm d.f'ii':.UMii!l ~nltiruI OO~Il~1i, la Irmhr~11!)j1 ~' ~,'torta '1I1etoam p:rerlJirulJi Ic(e. srlilpiil1l marg'inat
F. ~
1l • riT - '~i lit
,[j]

~'f.~
~!

,_~'~a

~ataLi;i:19111il1\!',elul pTilnf,.el.!duillpeslle P81111lE!r, n'lwtul ~

lllll +1- +'i[


'!L;

f;~, - '~rta,til'ek;.are 'prell;,qmJiIde ,~l1lp~1 ,~e:.i!lnL ~rru ,lJIfI'iIlai evuPu&ii "[Urr{ei se:tSMOO ,§II a ac,ulrnD v31i.1,tLJlul IrE:ruH~ (fig. O\t2)::
__ .qll!!l!lDI ,IIIGH.· fit ,,Ii; ,0'-'~ --;"-,---'Ji"'Hlit I

,III

v ._ 'I:ntlllilfli

D', ni_.,iIO.,.,rR

'§t.

IoI'RI'!Ii!II,t!!'"":r1i

-, _Phill-' __ • t""

:"__'Ci!II'

Mmlln - -

'

.
J

mm]'~

I
,

IilalIN' ~~'~1.i1~6IkNl

~].JUV '6\aj liI~

I
I

-'~

-~
~ I

S.:l!F5,SiIdI\I,
I'

~_I'

H1ajllt
e~~ji
Pl!IP.tejl'
. ,~'" -

I I I
j,/'o' To,..'

"l'"

IU

JI!'"

. "" '~'!Ii"' .• ~ ~'3


m

11!:'

'2 b,

IF'

... :".-

"u:2 4 ,Ii: ~'::i':.::!i'~"'m irI"l ',,..T ,3 ' 3 .


~ -"!I'''''' -, ~'bI' ~ ..

~,j _, D fIU~, -- ,["'~ -

'2 L - ..i'l -:-n,,, = "!!'


3,
F

:2 '" ~~

1"li<:i',I liiil

m,

IJnde:'

Ii:l, "",,,' -', -_ ,boll", ,',,' :;-=41 ,''"'II'! !inOI'f'ljeI1Wl ;11~Il'!iI!:!!i!iJtF-- ,~,," -, "~ Lfl ...,I!l:itbr' -r-

ooreap ---~ - :sfAJi"iUlllli" mail"l"l~MI·-, t"-' --- -- .a--· ~: - ii!!I~iI'llem1-~lln~lemr' ~~pun~;ar :stllp~U1]OOniifiall
,;II ''!Ii, !!ll1o~~,

I-P'-I, - ----it_ " lna11 meIilliPOllDl_~

,- -

stI~-ululJ c- - ' _ p~ ___' iiItR~

i£""i\..;' ..... I !I:Il.a".aJ t _COIlS_j"",e.-.ii:. ~1!li.ta~d~1 il"INiil"lM -,:: ••L i,.;!I 'tw'''' U!,'!;!ll;o!i If'" ... ,.._ --.: l!!<IIwSIIi"I,'!;I "iSiE!i
...,}I' - ~ ,

Efiortu~ ,a>mall!\te' OOWlpmsiiurie la tfa"dsUlpulUi' oenlfj] p~le 'Ii ,waJ!;Iai a~ifn'i;i!Jti~ ,S! $WIN IIUli, ,liJl"iitOOmalN 5% dfn vslloarea _ I!!',1"", __ efui'tJ!iluv de ~m~~iune}:,N -1,Jl\
',e

s _I: ",(b ~-'L~ J'I"" :2'


,"',(;i,,,(t.

,iPi~ ,;;>E'~'

+r ,I" (" L,
,

+,2:

L;l!)'

~!I]I!~

,:r:i!m'

+6. ]i-,I.,"";;'"

'2,

1- ,L~ :iIi(, '),.

'

L_

"*
J:!,

a......

IIOi

L.11~'>,
,

7· I~

. (4,33 + I,H4,?()

+ S.1· I ~U' . (1,.11!!

I,nm+']'
-'I~~1 -

+,~ - '~,I~;;O ~.91"',~. ;1.,~'0. :~,J 0)l4, ,.]'.1. '


2. .
4-,~

::::i ~..

.' se' pwputie::,


o ,.,
~t

l?'e.ntnJ

aS[2~1

+S®,-+ fI'~]:::'M~.5" i!tM,~296;~j'W 2 determimiswesldirrli'lemuii!l:ln~o!t'~I IP.~; u.t!,l)a;rete '~~2'1'OO daJNtcwt:

eu~::

o OL i,1'

c:,~Mm.m,
'b

:WO so ,_, se ,~lw~,,_d~ ~.


,0
i::ll

J t'-I ~ .,..,,:.._.-. - ~ ;;::)' Sf:',aieg.e tl = HhiUifi

hi

'

.0
,_ 1flJ_'."

196:500 _"') R:2; :2l!rnJ.'-, ru_S{) - """"''r ~,!.jI, - J. 2",;i!t2- 2;12' • 0.:5 [:;;:;:""":S~90
'=,

,= ":qs,
"'''!!'''

0.5-9, 1.965

W13=

~51

is ~

1-:2;32 -

,:t82. (D!J;t = -;3~

:5'

oo,~'!if'-' oo~' AS. ,


6

I ''1.:--'',. ::2/6) '..... s~.. , 'iOi. "'".0 ",t' 3' ", '9@± ~"':_ S"

~42 .:>.O

ss jprci,P-UI"I;SI':
'0Ki'

~2 =14!

mm
=

""....- -1- - -1- "'~-' " _. II. ,- 2.42 -,g'~'1' al\',jj' J~!~L~_I;;I:_ 1Ii!'~ , '~"lv.nd

''!<!',

n .-'-,;;!I"m !!ij '--, .

,_, reJaU~~ 4'3~30-0:.t.14'-O ..~2' n~ Issm @I..


sm:tB,mc.ut(ll ~,
... .'II,'" __'II_~ -\.!'~~,<,;i!!1jj!
I'

1Q

.r.,of'!'Ill z: -,i'1I4'" '!!,~HIjjI'- "l!' C!!

1;1: ;r;:16mrn~

ifu;':i, :=_iO.,,4-4,

(mil
,",

~1lJIt~j s~ur;te~
..n ~ l!i<7Jo®..,B
c

~11ir!~ ~_allii
'CiLI
~[I!!I-

,~pelCKr (jJe~IPi'$dimen'i:sio~~r~, a LmmMoamle ~~~~~ (fij9- 4_,4):


l----;44Q1

,~_m1I

'm~,=:H~41N1i.·7e~~'

I' (D]
,,;1

"

~fur1_IjJ! axial de c.om;p~u 1'1!@ I~ b'a:~a,:s.Wp'li!iYi ma~g,ilila~ (,d~fI a~!ltLmalIiv 'iblQ~i:-rli~ ,[eI:a~1a: . IN"

al)fbil~~}

poat,e 'Ii E\1',alllJ'at

...~ lQcd,5' .1,. 1:'1..,l!Ii,". '. "1-' 2:


C!~ _~

' ~._:L;! _g~

2-

+6. L:~ _,[j1f


~,~gr

46- 2~1!0·
a~,

]~

-'~.:;t.....:.

M[ +,~;.!,,5:;70- LJ ·'OJ.;\

S' 5: ",' • '9,0 .l~, .3,3,+ ~ '2 "'"4.);1J.·~ 1'. 9~®; Ii?, 0'8' -+ ':~96J' 6 ; '~.(ll,.U . o,,~1] :5c + 'J"'.• ~"., 1'...;V.,. ":Ii '1;,."" ,.
~ ~.-

=.
II"!i
r

~,Ji!J[~L21Si8:+:ri~+:'J.~'1 -1 O~f·:ruS4;8::=:.I"25 kN • ,4, w] ~r;opURe-;. o al 3~ R~l 00 aaNlcml 00 'b,~~AOOmlm;


'b,l,
,"+ ~~

I""". !llI'!UImliilii1lnareal-' - ~ < - .', lI'""eirilU!!;,ll. ,~h"


"
,~

~f:,'.': --~'. ~: -, !l;,!!J1Tens:.U.fiilm'-011is!!3i I~:'-~C:I!.!ir,n; letii~e' l -~I:i!I-.f""~-"

i[,; ~

'11":5'0

':::::).sejaiL'e~I~'1I :;:: UIIIIlI'IIII '.~

.,

5'e! iCal~\!irea\Za:
Q
1).,_,

WI=--.

'llflQ 'I,!4f;!1
u

Ui15@JD. _

~''ii::r,.]1

'I'€io,.~

l)

'0'

93_~_ S,· -c O;~8 ,C\.40 ,,:16<25 ' 'r' ==~, -:3 . ~ ~ l,'9'l·O,88i-:!:! ~J..-1l91 ,~:
d,~~]
d

- ~l~

c_

'!.!.""~- ,""~~ 1.4,' ± ,Jiji,9i -1-2{-l,6.3) _1,49 ± 1~6,:~, 68 _ Q ~]


,...... ",,'~, 'l : ,~""
! ,!i!ir.fi' ,lLy'.:!'

,_ '~' o\J;':!il Jil ijiC!' ~_.?',::JJ'

_; .... ',,;:'"

,6

' , .. :> ..

~eIi ,pro,r:;UJifle: i:2: ~

~-4mm

se; ca'l'euLeaali· Ib ,: . ~~,8:· '0,.0,1 .'o..4,.=;'D 2'4,;;;:t lb _ Olj~1 ifii:'il .". . .. •. ~ :2(·IJI'~QI4 ~- - - ; .

~ ~e verhftd: ®,;301 s ::m ·'0.014 .. 0,.42


s~iunea

Tn Ul!lm:iiIeteew.alii
CUI

etapeliilr de prectififh~ff1sl;Qnarn a i"eZ,uUat: ~r:m~t<oar.elem~,a,r.terts!tLei 4,,5): .. (~,

=~'t='=: Y Uli l _,

=:!l
!t
'8"

''''t

,300

J:J

Fig. 4..5

2$

I. CAlJCULUIb STAnc AI. !CADR:llILUI, GIlJUNJ ,5.1,0'~1f81J 'Jn~IiIG'r'

I N]1'. I '~fi:.

:smn, limRA Ia~ ~ilr,e Ai fa'GEI! _rlJilcailfea


de Irs~tA
:SilU

Cmpl!llJ Ide-Tfld'llc1'1Tii

II~~~'J -II

Ide' otl'o~eaf,a

lSla~~Ltat~,

§~ I

:I)ljjP,. + n~,I~~I

'1fUIfld'a~RtlJlB,

I1IF1;'1 .••

_.·penn ~4

'va:
_

van~,,~~,
'~~:a

,3
S~N

1@lJIllnc. t,ataJe de ,e-\li:p:I!.


'VjJi~f. W 'hcfLlni die '11.11'161dln:a~i;alsi
[mG.,
~i;M::,.

'~t

nro.9

~~,.2'~ ~~IXI1~_

iii'","

n- _ _...i.II, 'I !li.i!!DwnlllJnareat

......-1 Itl" ,-;,jjJ re:~-"..~i!lID. org~IIIIW!1


I .,

,.. _ ,_~

.-iii..._ ,

Gtlindal

~'Oliolta~de. m;ci~c~ril'ep~O/!Iendte ~;lI'rn('of tabl. 1,.1;.1): . g' = 54-,'2 . U = ~O l~iliNfm. :E; -= ,S4",l daNlmnl -lperm.a!1enls (~td ELA~'*c,$1raty~) qJ ~S91· j ,c I 17Ji~-:Nhn "l, ;= 'fi)8 -3 ,= 2:l2.4"i!1~/m

,$~~ ioomideriA

"'9retl~i'l!w p~~rf:e'

,0,..

~.
R,";;;;.

(;OO+'21,24.l.s~'7~' -,6224dIlN

R"-:;; f;!4.2 -t ~'?73]1':S'.70,':::!:,S2108il1hN'I


l

:5~3, ta'bUmreal :I.potezelb,r dB Indrufe Tn iilliiIlI,pa_rfah.i.l1idlam:efrl;UIII s


$e ,t:I~ftine~c; urm!margle .P~t~ E 1li'1M~oare (w-J'OJ1 de C':atcu~: IJl11 C~ru1. :SQ~~nat:,d~ acu~nll~ pe~l'tti!n!:e IIP,2Cadro1 SUpY5 'I~ ac~unea '~~liiIrutUlUla1n partaa 5t1n9~ 11',3: Cadrul rs'Yp;JJS,,~al aqiiili1~ '~h~j(i1jrutlll palttial dmap~ ,([fin IP4 Cadrul. SiCucUat, ,(d'e~Tfl'rroo:rcam]Be u:t1le,; ,(:5i'OlflIema .~ Ide~ '[rnriirnme,) IPS C~-aru.l S'omc~taj.dfl mhcaldruJf3I ~dijh~JI (sooefi3iIl' 2" de fnc::uiclU'S') 111"6: Cadru1 ~.Q~o~a)t die' ilicarolriile !iJt1~ei(~ema ;,\de,'in~JC~reJ P' ~~!W __ .. C'~_:I ,. _ ":[:~rdlTjil~ .!II _ ~~'q_!I!a _€:I me!O!!roaJiI,! I__ 1~...A ... i!1 SG~;~a~':cLe'l.!"I __ . _'''l __ I!J."'~~ "":"'~6''''v' .4,d'- ~;I!; " -li~\ IIP1B: adft:lJ solioi;tat de ffllea~rdlei 1!LI~rle' C (Schema '5 de i"t'tcAf;Care~

liP!! CadnillSupos\ J\a'f1id~~~a~~pe'Zi1

5~.4,. Sf;aiJilifAB lrpat,a.ular de 'rndJl'icare '~IiigfUpal'elriSpBoiaJi ,

Se-de'fi~:e.lc, Moafeje ~

~p1'mCadtu~ $~rj~aJt :fi' a01ttJ!nil~;~~an>erns 1"e:!li!irhfU'L~~~ec*, "peste' t,oi" +' ~p.~d!5 ,WiEle IlP111 IO'aw~ :8ill1p:iidSi ae.~jurn8aiEISMUlUl1 '8~g;.a ia ~P12,'~arlru~'~!<JPl!!5, ,ae~iunea,SEISMIJt,UI1,clrnbpm la'

Ipm~2:e1!;iI'e 1n~UiaM: ~'181t1R ,lutigall~M)~ n'

27 1n tatlielul' 5,:2,!9UlI'I!t preze:n:l-aw ~rpaficipQ'Ie.~le de ~lnit.f3ij:',G:are, cores~~l'Ci~re fu!1d~m~rrt~le'~


1Jii'1
'iii

gr.IP!_Jfi

~pQllt'r:l:01!U!l!il4li)
,':'
I"-~

';iP"1p.!~~'~ i, i , ~'
I" "

~'.l'1d\!!

I~

r=,'tn, '~' ,
I. ,;t,

LIi!

:if!; " l' ,~,

" " ,l,

'!
fR,
, t,

,~

~Ii:l

iI':;

,_

...
po
p

:~P;1!iit! kN lP

ft
,

!i'i~'tt.I

lP

'I
1!"1~I,~j~1

'I' 'I' "

'r ~

"

,~

...

-a ,.,

If! 7lt~h iI!:Inll!l~


~ ~!!ij,t4

TtT~
p,

~MII

,t
,P'I

it-=---"il-....;;....~=9

~i't~!i:r ~'~
'f'

l~'~'
,1"

P=~:~

'~'

r.
..
'

'Pi
"

If.!

'r

"

"

..

"

'"

" q;

{,~

'If!! ~bi;!hit .5,_3 ·~Uflt. p're~en~elgratRC<'I.I!l0tem-le, derin~l!It~re o~pYli'ldln"Bre


~eaial\e'_
'r --

SflUp~ril,

IP1liJ1 '1~liITL<ililpii.~

;t.
~

~'.

~l"
-r

'iI;

:mp.~iilI'i"
~
1-

~R'e;-11~·~N.
,

'2r:'

R:'.~5:l'*"4..6.t 1 !!!I~5]" ~!i'I!


'
i 1-

iQ.~,-_

---

EhiJV' EmjlV

~·'=·I"'.II

~-

'iI,i!1i ,~ "1-'.1

N"II

E~J.,m
J
Em]
I
,
I

I~.

"

St 11=:5, 6' I~N

--

lEtaJ II,

P"~mli
iF,;

iH"I'

.,

,
;FlP'

II:lefifii1imec_ane' -ill' ,,(riffl


W

(:)01

I '~5'

'iiii

CO.l

em

IP1

004· COS,

iiIIi.

IP~ IP'1
IP1

+ Or~9;;~P2,

Mr'

i" ¥

!!!w·'~E~
Ir'~!"

'ti'

'II\itzlijiia ~

n~L~'
IR1

..
"ifio'

cos;

::::
IiI;i

....
+
+ +

4,

ICOS·
,C09

em

::::
iIlj

~
iiIij

:~P1
IP1 iP1

IP1

"",

+.

,0010! ICOr~'1'

_,

~Pl

'[)i9·IIIP2. QI:~l<'IIP:2' O"g·1 P,2 IO\9C~P,2 OJ~:.:IIP.3 'Ol] 19'~' .;] P IO~jHP3, (ii,'9' IltP,j], OI.,iEHP\3

~.!H'~, +. GiS-liPS
.t-

O,!HP'4. .... O.9-IPfii ,+ O,;!HP5 O,l:HP'l

.'
'+"

..

+. O,,!Hf!'6
O.!HIP7

O,B-IPS

'i'
'

'...
'

;fl.

-O.,\1'IP9
O;'9i'.lp·9:

~oi5

.+ O,.iNP:Ei' '0,'9j,mpg, .. O".91-I'~'


I ..

O,'5Ii!IIP.9'

·0 ,·-IPIS!

'....

.. Cf~HP9 ...
1C!;t\H~'9 ·Q.'9L:~~' C~~-IIP9: ~ID

.... '0.; '9',:11P9

't-

O,;9·lp·4

,..

I I 5""
C01,!
i!~L~IO:

IDOt1i3

=. _,

IP111)·

..
.;of;

II'P1']'

111"12

in [igUlll"a1~.'~, ,~ta Ipre~~blJtjl'~~rsr:n..a, m~~~mtilu'il m~IXilm' ~miri!ittt!h~iJJimil3,al'il;li~eJ lStaliCle! :EIs,tr\lcbJrIfi. ' ,


Iil1 ~-~

'ih~~'Ioloi@lDr (kN m] m;

IN\o.U:
_. Vsl~liile :ti,i:!arlti!:1 O~!i!!.B1 Q;;;m~FI!Jlfldl dt~li'aITl!iU 'Ve!"tltal ~!;Indllffi.a:Ilfiil!11'la~ :m~rerOl' [nc.o~;oie~

ifiomefi1e'!"'f llr.u:i!l¥C:li!jl~ pe
:o.!;!;fF!ute, :D.e':ilI~j'.

atMp ~w

..ralcrfJa'

6., VERI FICARJ ALE, G RJN2IWPNNQIPAIL£


~Im!

ttiBwafe

IlJ.:ImmaGa1~Ju11ll1 :$'!aUo ,S"i1IU Ob,~OlJ.,!t:'v~lol!lile: i!l!1O'm~n:~huj TrlUJI.lw~tor ~ a fbii1e! IpeflllW! gmincll1a eea Imal !3J]Jicltata, IrgmTn~a a.i '~es~h.1de'[E'~ de' 9.0~ rrill !~.

IQore~plU~!!It\oame ~~fite~l~l)_ Va:r'iiI1\1'came-ase 'efee~aza 1P!3lrr:J~ oombJnl1~deoo~f,ott~ri1

Tra1~~ Mk;

Mma:€- T..-r

is. 1):

I's;;'

II

[kN];

1ll.M.-

!k!.!.UI.~C1!il-'

~-~rti'i'-

m-

~.,1 V.nf~a.rsl,d'r.1-1~te. ~
1'1il1 'lffma_eii de predilrner:islonare a ~\a!I[tat ,p8!'!!bu gWllnzl1e ,~nn~p-!ille '&e~jll[J1,ea ,pJe:c:-eJiltata 'M fl9i::!m Eta,

la ifLrno:ovofere,pe. 101 ,slngm,~ de ma1 jO'5 l'rn,4 mUil1liDte: caCiid~.ns-tim __ _ '!' II!'" - - •. - -- - _. ._-'('fiQ~ ,e.3'~" [}eo~~-ece ~~,nnd';a ,a~1:I1i1p:i)f)1 IBg!lI~'1:y ~ar~ a'do;~ta 1

'11'; ~:~,...00 fR-' ._ !m...


c _ _........

Veftllicare;

!CU ~.a¥l_ -:-r. - tqe


-

bar:e'lo~'50lieita~

penlrY ,~-~, ~agr.am~, ifm)li!m~. d S

~Fl:'
~K!}. ,.!

IPllilndiLd t
'ilY
I
'D"~'.

'u.._.
:~

31" ,u

399-111'-

169'S!lS.·

.•

"'!I1i'!i.",

i.;};~

,.:l:II'iI·.I .. 1Ii;H~· ~·ll1,i!!;;!"I~"i em <: 2'1 ~ ..1Jj,·~1 ",''!!liAIiIi!!''!.' ~

::il

. - .... , ' ... -;2. .' '-'-,', . ,a'" ,_ .M[I'ii~ .. ,399-'[0"',..21~5,~.J.S7-6d8;Nl.au <2.,UlOdaN1clMI. _- -,.u
!::l

'f-:f' ....:..1'

.,

"

'1· ~
,~

,j "

m'~H _.
'-

a.

_2

--

'ir.i!iiIiil ,_ '-_ -,_ 'l~,- ~J;

_ t~,- _,~:8'7'·1(!l~' _ ._ - .. i],~~, ",51

.··I"fI;-i;l'.I~~1I'1,'J: \JInL~ I.

4i-",~

'._._ R em, ,.,;;;;,iF' ,~-''''iifVt1, UilI,'l,'!!!I,tm, 'l! 1~,1ifkI'.iI...:r;;;~l-

,- -, :::l.Jcr-:~.j!.j~l 0'00hJ \f. ~ . -'id


IPu!lCbdl 3:
-r,]: ;;;;

= ,Jl"'-' 5.-';'~6""':!! ""t -+-3=" _.,

4=-'2="':5i=::"-;~- ',=

--

1 L1,39 daN I ml2 ,- -' -

u~ ;; cr:ll <;,
f:;_
11

,n; -< 11,


<:

IPmitC'blJI4
a',lj

= ,a-

,N'

lPlmChIl,1

PUnduI,'
I&~= 0"2

l'fi,

;;;:;;: 'f',2

-c

-< R
,1~f

PulKbd4
,a'~_ _'
1iJ" ~

<fC.'

'ii:: 2;.VlllriJil!til:IiilI rea ,,-"'iJI·~m· gene - -. - :!hcn;L_~I!'" .--ral'6l' . ;811-- rinzji~- --:-j--ei' : .f.;. c _D I!JF _Ill __ pal!!;!,
!I,!! _ _

'11"11 _I<' _, wmr}5II\'M stabIU~;tlj'li"ieIn_i!!iJ-l'e _ nlUi le-sm' n~ - ii'r;:!t d ooare,(l:e 'r-i...... ."-;; ii"iIern~ml -.-...- 1_" IIlne ,Qnf:l:~ " ,,:":~r_ _ ,~ . ,_ _ • ~ "'lI.!iI! _.. ~S i!:II p~!1Crpaj'e'§iii pl:an~u~ dei bemrn lumat e>;;i$d loo~n lcare 1ie~lima%§ ~nlyg~fe~ ce'lw IQI'IQy!t1 'e1'ernenm f~tmIMooi~~feWlomen~, ~e :p5'~EM'e a ~lablm.-~tf! g~er,ali~j', Be ~~al]zeazlstahilitSi!:ea, gene-mali, a :!JrnfnZl'~ I~rln-dpatec [n ipo~~:alei ~~'a _,pili ~1.!!petioa~ 19, t~-~U3fa '~:mp~w nam~j,u~Wii l!!l,~ra! a,:~' 11!l~fmI! dfe,p:rul re~maffl g~fW1rJf ' sec!JJl:!lda;re~

II

linda::

s 410 - i)t (OL37)

Ii ~.3 S -1;11' {OL4;ih0132)

11'1. €ism dJs!ianta: ~ir'i,n' IeI~U1l!lrile 'R_rns.w~~le ~, rgnrnzLle laeOlUn~are (flg. S:,,4-}:,

rue grinzij" m~pedJv' di~'Ia~tal


ill'lJ

drn~

i~- teste' raea de ~l!iIe~Je ta]pli ~m~linl!ate: 8 '!liliMi, ,!it

Its.
rn-

/G.~71
t.:apQr!t ,J, ~ ,.00 fI!

011:11 '~

''1.:'1.

~m J....______
R,a~!.\lifti:
'~I ,..: _!!"Sl[J !t\'!I!Ii

_:_t..

to J! =:' ':~:;:

g,ooo.!JI

Il

Hg,;fi:.~

~maal4
O'L37 IFes~di'lll:
, ;;;;; ;39ij" ~.O~' a II!i nfil:' 1!Il!1~.J!~_'j ,", ,

6~r598
29.,5
lQ

=: ~.uU?!Ida' "

_ I v.:::n.i,-·-N'

'1' >CIJ] .~ --'-.~ "

'D
Il\,_

~I!!~.

<:Ii!

t:f"'~ifI'........... I~~V.~_"!I¥.!'I! __ 1-I pgM I 1""' ..... Ii,.'ilrWIl' ... __ 'v''liiilifl ~~


II.iIJIiii!!I~j!.

[R:~aJ(d~, ''!oi'ei/i6 C.are' esle: d@ 1:/, ~ ~. ,(OU?.) ~. u:r.:lde: b!, t aUl,8.e'mnWICa~'a ,din 'fig,'I.!!~ 6 ..k f IRleJla,1ija, ~~te:sar~~CilM de'Ca;Ii'~ce::
~'i!li' "pi"

.s

,2

=,!:h~5 :;;:1~'

-"

V~rifie!\ir.ea, Ir'ijU eS'te 'il'I~Ite&EI~ ,daca; e$t·ei ~nd.linit!ll

~;liI~

:.

b., ~ 'I Ul
'Ii!

untie: 111,li ~i ,a1!l.!1 ~mniJjmUa'dlil1 '''gum; '16\0:5. ,Ef~~Jnd j_fi~oouirule ~wlUl:


_'_ = &9 'S; O:~! -

fit

f2i.

S5

'100, dflci r,gJat6a,-de "lerlficare esie saiBfAWta. ,._, . ' ,


'j'

-,

'[]-eleimilareaJ Siap~ii9~~ii s-a ficl:Jt p;i1n':ooua m-e~ode-':. '" ~~I ~anual '13 f;t'Ip,lrrm~
Calcul yl !$A,pti~ :9riruzli se ,efeiQrueazi. inl s~reaJ nml~
'h'ilc~~ fJ'lItllJtl1!1tca' '(Wn~rea' ~ d~m'irrare.a' 1fa~ni;nume1i~' ~'ai-,ca~wIWto,l",

w '[ncadmii

~a e~pk!ati~i li1oooate.; eu

tnta1e oIbie' e~llia,tsre;:1:~, i< ~llg

::E-'i ).

IDl'agrama IMI

Il~

'iM"Q[I1~r
_xillinllM

,~

I:

*,P'
,

,~r
I ,

f.;.

"'i

M'

, e- , ~:

'rat ~ ~'-lz
9

"

O:;::'-';;;'P~,=

f=

21'4,~-9ri.",H~J:3,
__
1(1;",

695'9i8,

;;::;: ,0,,'27 ~
iI;I'5,~],mm,

== -.;131,9,0'
51'

';;::-21'4:kNm ,

M,=,---, ,_ , 12,
[''lI!

1lI!.I~ ~

f'

'fi.'i ~,•~ ~~,~,)l4

U)·,~~S9t1
=9;O'[~m,
~ Q,lm1lil

~~_

\t.:J

~1111:LLUJP'"" SI,ge.ata: fiina~;J1 ~

,,~M

...,=';l.4,kNm

Q'b~riili' prln
.....IiIIl.I.1I

llii'lfiUlYI8rea,

:sQP1llol'"

WIiS5p!iiln~iUai:t.e

celw

d:@ul

II~mm' de lnctlrm~
~,~

'~'_-

5:~, - flo I =iI:~4,:_~ • ~~ ~rJ

__ ~n~f!]iU!1

,~fjliill

~ageatalll1ilmdml!

f~"S.~4 rnmn.~

lBnaJi~~j ,stsUce ,s,e ~n_Q

dm:~~

giii_i p9ci~le

miD, jMrid

37

SQm~ltarea ~taJlpijlor '~$te Q' comlP~ 1ft ,priNlipal d:inh:.o !Compr~.$[-U Fi'Si (r,;4), CLn [fliCowiers' I~.M~. V:ert~canre de' lf~s1e!wq~~ :~ ~r ,e~t~~ 'iWilI'(~nC1je de! :00Ircij_fjriUe' MI ,S1ii INi ~Eru~~ apa'!" in i;u:~e.la,'~1iiIMlern 'Tn IsW!lp'ailn :sa~ni[e, !sl!t:eliO:aJ[le_ ] Tie~5iun',te ,ma~tlma se wr :s-tabJDil!!il urma afl!a~b:,~i i'V'fj~~~lef' dOI!ifli.1 u 'Gillmlliii: ,!I, ,M,=_ - N_ !~''!J '$

'. N".rr., ~ ,M ~ ' _y ~iI~r _ft~. Tn iC3Z~'1, ~'!;;i'!flurLo. !i.f;il"'lii~e,


D~

1l!ICj;~~1j.eJ _ '!Ie rniflea Ide _ _ lie! ~I"",,I,,",,'~, ..

aril1tfAnd_ Ii""' _ _

llinoflii;~"",: ... !1O!!!IY'!.;l!g

:-jA~'I"~" S'lGIllii 01

llr -~." .mn.a

M,m:g"Naf'

Stalpul dg' ,la, IpnmlUm nhli"e~

-.:::)04-

,Nmax-MaIf=0

(i~D
_'130

r;:;\ ~ _ 'l2,5~

®
,

M713.

Calrul',,s! ~ C--aZ'u.~',--J
G'=

~~ A
N A
"'-'I

N
4-

]\,1'

'\V ="

224 1ffit'~ 227'] o~ 2 '1,24" .r;,'~1'9~2 ,.::;,,~,l5'6$iNle:m

,21Q[khd~/c.m~'

.j.,

M ';;;;; 1.259·10~: '\Y' 't2.4


'IL·_' ''''I

+ [3_5..].o~= [714,dllN i6m1 ,5;,;ZHm!lhtNjc:m~


i$1'32.

..

'ii1' ;:::: --:-

~'1

1'-'1l''".I;C'
-.
"!I

J\,

•~

,n~" ~,!L!'

'~' 1\ ~

l14

~Il'! 'I-r.n"'l; .lr,':':ilcl/ = :~. '",....:::, . em I· ,~,.!.1ooa~lf"I cm, ,i IUW:"


"'j,'" ".,;.,'

S,til,~~~ ~~rgliti!lil~I: 'ntve1 dQ' Mmax-.N;af' "'01 ~~, (~)


9,8

[.IiNm]
I

'0
II

3053

.71

I.
a.)

V'erifiicafl!'al de, stabj,lita,b:!!' ,3: bareler eu ~iune u"~ara: $e:!i '!i!ce. 'in d'QU~ ipoteze: fill ~j'erd'eJeaJ~ ,ste.bLli~,~I~ ~i~~ a Il'oe 'in !piran~,d ca~ ,actfo:n~al tn motnentl!J~; plan ,Oam Wf€!&puT~dBj planu~li1: d'e ~rnreme ild
s¢~_t[~fllii (X--Xlfi

'

pieM~fe~ s.tab~l~iAtl~ k~c i'JiiIJ pian' InilQtmal :p~ pla'mI!UI del '~~, aotl~ne al mo-m'entlJ1tui incc~n[etQ:r (:V"'Y~).
I

Fig, 7~3

~Y

~ N, M~ =' p~rec:hl d~' iefOrtijJrh;i~e:~~noo, '7.:3); (fig. . ,A, ~ -lC,aracteristi:d are 'sec<~j'unii' mw; b = OOO'fictent de 'flambaj minim (,~ =- 'mifl{<p ...
~'f!'!!j

'!'

(J!',~,,);

'~ OK cOefJcient ·'ream'~titfeseama de ~aria,ial~mantu!LJii' i,r:I~'oV:O~f in ~ut!g:~II, = bare §~ d~ QQnd~iil'e.,,~e ,~mmGil~- a lba'f'le,r I'~ ca~ete ~eind' qa,p~t:~1ebarei s L.J !;lIt fi~ v·akaama ,ceeHcrsmwuj se la din. ane«a, D tabe~u'l DA ·funope de, rap~rtlJl~ momentel~r p~ ;cape1ere baral {,~tl ,Ur. j tp ,~ooefi~ent care expcrri'm:ii te"~ull' lpierd,e:riif:staJbi]iJj~~ i~lreil ,dMeliiti mwnen'~!Ji!luj e

n;

inoovofetor
n;:::' •
~ !i$'I:;~:

(~e d ertBrrn in a, fiulf'Tlqie'de' f,.r~);'

t:

-,..-

A;~

efiortu I IJ.IIlfllr't~r' Euler 31 ti~fial' ide,~I:e.,

"

..._.

.,.

.'.

1'n mooi IP~a;ttUo 'ven""f~mfa 'd!~ '~~bmblte ,pl:!'jiiitru. :~e~lh!)f'li III sime~itm! sa face f p~~:rg:and Um"I itt(l!~~~~ e1ape: ~ iinll lima ,efecruar~i 00-:1clJI'lui statrc a 'f&ZlLIIII!at; unn am area, ~era;Qh;~8J e sollcitiifill d IN~M.a. r,espee~Jv lM,mil!i:""N.af. - se ev-afueaza' ~~li1gi:m~ade, flambaj IPSIce~~doui ,cn~'~i ~l.UJIB.: ~~~ ,(ci;)fI"!,form , I'ii II~ pet 7~2~.:2J '7.2.:3);
:f,
:llli,:= ~rll
~,,!;

'~e~~al;j1'ea2:3~
WR~jlj. ~
j;''Ip'!I£

!(AIIl'e:x.e, D l~abellll).3)
j

'II'

,}j,~;;;;;.,

:~'!i:i'
~).,

i!JlJJ!iI!i~ II:

q;,.

~A~:(a lID;, a'b~~ ,,3) ~ D

iii'

1Ijii:;;;;

.nll:in{~,,~'.'!fIi~,J
'u;~

_~ ML'c· ,~Ziii!1 ) --" s.... D,A.J~-=.""1 ....1: _ J1


,>_ - ~

U[]l paramMruI foartel ~rnport8iflll in ~I_;Ql81 de vemware, de, sfabimate ~llioon~ti~~e ooefi'of,en~lIJl' ftambal (cp ']1l0'3re~ !se detBm;;rir'ilal fUn~ dB l~ngIme~ de' fla~b'8j. de e'cs\flcientii dlap' ~1fI1 :rnte:rawri penlru calwlul liLfinwJmil'Of ce~ '~mbaJ p~tn.m ~talipti ,:$~~lu~l~~r ,oa!:lre ~jate ~u noduri' ldepla~abite :sYnt, Tn ge"er.8_~'~h~!!i!Ya~i ~mind1 de la, In o.elisiclerarw, ea bare ~n~at,rate partialilia 'Mpete '~~lFJ'igl~el ,adiiiosrnE!\, 1l.Jl!lI'iIgijmi~e de 't:rs.mba,] !5unt !date :!;Sub mrma -.Il",C ~n care ~'tien~i tJ; ~unl·tn de gradeia' de tncas:tra~ la ~, defti'nit~ 'pri" rapooftBlei '~r'I,tra rigJd1ti1l11erigle'fo,r' ,§j' are :stllj::fllcr. ,CtlJ~dulpe~~ de, grade de tn~.$1rare ~te, 'n 1~~ns~®r8t "felt! iJ ap(f"oxirnatra lei, ,disfacitoafS ~malla··DI~eb.uile ~ riSIe ,s.~ie'flI,t ds' oglde nfUrape": C1!!i1 '8t\~jj~, li'n' A ,;Ii;·n.~"" lif'li' Ij.,·nil"l".... 1r:t"",,>fj;J-[a ,.;Ile- 'r._ ...... ""'""n"Il n¥"'1!'",,--:n Jj,... -_...... ~ ... jjl....g.·~IN ,/J IA.·A ~UII~l ·I'-""''ii'~ , ~~ _·-..._·~ly'" I lUll ~_~ ~flla,.' • .lIrC}§iil; itJIJ. ~~i~~::U! lr".lll~I:IIgJ~ ~~11~ .•

,~>

'runt*

~_~_g

I~l~

,!D;II~I

;aJ!-!iIiiJj

~WJIul

~:Ungimll'@r de' fiamba;]~ i~iguea tgJ'ad'el~rde il!:Loosl~m',~ fttce ipara~~41lii:d IYmill:tOfilietl tB_pe: • ~se,del-eI:T'n[~il 'rtg'id'ii!~']8,cadlN~iIJ!-i 1~.ea1:

'~ n"i!'lVr...:i !_~~ __ , ,.Mi~-'~ !Ur-Iii:il!IJIIEI! ~~~~.1I.iIl ......... ,~I.U -e ~I~ -1-1,,,,,I""n:·i!'Jo""i!;B, ""Ji~il!'lillll'ilil-"'Il J;lL!f~ lilL

lSU'

loon~dBri, ifti Il))culttadlnJl~il ~I itronnat d~ mai ITui[~ stilpij ~mll ,CiUlnilil f:mlloo~~.or edu~ ~ r ,~ un 'siim~~~,nr ,s.~j~p, wru~iHg1ditlli sa detsllTIiliiIil ipe' b~ fela1,UikIr: iii,
01

ItJMJ_tesl ~tll~ului'
lfi..l~.di:'l< ....... "" ",o::t,~lttaU;:g

R '... '

:Ll~

a.

1n1Ii"i1T"'I"'r ,,,,,,..:1'1\,,0-,"11< ,,~ ... ,1,-.;::;1 ........ "",,,'Ui _ .......

~giifrfjti1e!,mnbe'blt'

~,rigidiWte!J s\m.~pt~1ui ~lmli:l1il inku:u'iter;; ft, ~ri'9tdlfrlal~ riD~ll$uperiMmi ;aU!~OO!iiL:m ;sWpulMlb di'l'l ~ ~i l-nh'wJto!i';' Rli ~ rigKf[t~ ri9tm ~riMrre'. :a-d~i::tOO-f:!fe,stalpul~'lli din cad'.~ Tnh;u:uito-r. l(hml I~II 'll,g'lelcr i~teNI]!!uaj :1' eoeimentul 2: lillieDare'U!~ :fiecam~ ~iI, i:!iiltri, in I~lwl c~
'R,
il ~~I -

1!llI!IiL\II8.

"p"l-A _.~

o
I.'

-~

1IiOi'-

,R!

fYnct,ie" de '~~t;rile '~&" lJ.i 89 I~I


,!,

dijn ta'bel 0.2' vaL@~tliea~~<Ie:Jiltulim~ p;

I.'

sa! ,oaioo~~az:i" =,#;,.1 , ~m 5e 1~~ns~dBra valabill

PElntru,to.1i sif:arp'ii IUlnyj etaj.

Ss ob :N:i Ca imOM 'au sernllilifi~a JfiWl'Sllu'Or,,· -:. d m,. ~rn ,~.mK!.7U.1 01 Ic:«-espunde urnsl'rig'l~ mflnJ::ngldB (d~p Tncasltat p_erFed ~a ca:pie'le). I'ar s '_' , Ii:I 1 'i1g1a ftrA ngtdk. i'aJ ~m dB. (penthJt~~}cj~'
1

noo

'01iR~\tt: :Ilefi!liBlei d
Dimtim)., ~
iIIli.

,.;

::. m:t_ ~ '\'Cf(~ ,'1!!I'i~

fu, ~'lgWtI(~lH;.i.I*iitct
rf:ll ~~ '_ ~'I •

'OORSJIlIlll"1ioan:: ruturor~iD:;

cillillillllk :Isl ,lli'ii'IILul: ~ C'fO.r1!, de! ~pimDC (:U, I~~ ~ I ~--- ,a., "J~r@ ·-·'b_.

l~
~,i'ii

V
tV

,j?
I
il41
I

1'J.!3)

~.

,t
II

(15

I-~ .
I
_111

I~ U
I

!iD~ I! III

rh,'
1-'tP

,."""!"

f1;2

.~

1:'8

',..
1

I
is' ::1~

'§i

~::l

--

--

[m[

A-1

3.50

.r 91 9 .
1

2fl!1,e
,41340
1

7,,50

!;". _

n ~ L1''''""' n
Ill:

_"iJi], 9','4oJ',.:! - ,:;" +''1I~1

J!i'

+0'1 Ill' _ 4~,r;: "!! ':." ,('i, = l..il~.J'


..L',~

340
(I)

n f'i.
~li

"""" =: '~'11~' 'I,+:':;'~-,t,,u "I<i:'I"i!' '" ~p u~

'~'I~I 'I := £,..,9; D iii! J'_]',j,!J;


IrIi

~
~ ';;1!'1!V:t~

,mt'-~

_, '"
~.i£j

"'C",PI! ,_ ~
~

"'l'
l~

"t:ij.91 V
\of.

.1I~"1I

.JI.

"lI'j' -:J;';'! ,__ l l''1~J -

? .'I "'l'ffII '~ lVi~l


1

-:iI:JlI'i. ""i!

o!i:i,

liP

'V

IV
11"11 340.2

3$iO,'2'

n
II

00:
<Il'JI
'Iii)

an

,M/(!I,

2:

'~I ,~
I\D"
''¢
"

p
"

FffJ_ 7:,19.

8t:abiltrR lungimii d~1 flal1i~j ~~r~dlooJar pe' planul oodlror:ui~: se ea!cu~ !~r:e.yrgalid '~_eJeaii ,erape, ~ ~a ~~mnS;t~il~r ,gooj!flet,rfoe ale sb'Ynturii determinate Tn etapa de predimensjImaoo ('fdg.7.6):
l

~ grirrtdlaJ ~und\~~ia:
=

130

~$~Ip ;marginal: stail'p' Qe'ntfa It

l5iec*i'~neiatr.ifi tC~1une ,;lli'cil!Ittilif:il ~~~"'tfI------ -------

43

,ea~1!i11l;-1, IJiilln !ihldim-~lCI_ - -4-;, ~ __ -a ~_ ~


lt1

~-'B~'IJ-1",-~9000[if!i1!4

"
,

V'
I~
I

III[

'I

U
~I

I
i
,~

P'
I
I

,
I

[11
l.

nIT

n r-,

.-in

.In

n rt

[6J

'~F--~-~-------':':";

-_5l<fi.7C:;::;2 !3J.5:0
1

~~!

Rg.7'.6'

,1[t,_l:~ll-"b..~ I -- ,,-'
'R.i ~
D Jill;.
,I, =

~- [

6·-4-:50 '1iOi' 8:4 em? --9800

'

i!O

"'!IlL' p ~ ",:' '''';-- :I

,=: '" -' -,-

"il;:' l~ - 2'::t
=,'

' .. ~' - ""'__::_;:_,,=

,~..,,,, ~ 570 - -- cm,


i
J,' J'

'0' ~~:e:

'I"'J'-"J; ---~,

,,;;;,CDiIl

:ni'

I!,'" ~

,LP

't'"' :=,

',",

,.l."r -~ ::;;'Q" _3;510 '=


Ii:!:

r,i::JO\l 'I
-.,

ii'"ioi:F

,yo.

CJliI

ill

,iR,

, =2,::E'C:-' p ,;;;;::2,-'I.'-' ~;;;;;


~'
. II I

'~(jj_~

,~i!lS

.;II 2,·,:S;·_'1C ln~m


'~@!tJ!!jjI' ','

il'!il!l\i!1I1'1;

Si7~

Ii"i! ,I,"".

-.'':Ji~

~,"",~Pt

-2'~ ~[j:;. ~ '~~l


I!1S

a'tll:;:;l~,-Il~'l~

1"7-"l_,J.

IJt)b~jmmin:a~a.~iLI~gi~ii'!di$fleilnM] 5e !L1b~·ine baaa pe

cnetJoltlnUlor
u •

IfJ'

t;j

(tab.. 7.3):
·i~UI?:.3

CadmTlllo.-II1HI~lna -.-'1,,;.";an'IIA·1!;II.. :1 ...... ·r ~~.. [(I ... - ·'···


'.

300
~-.I:II~

"'!

I
I

~~tZl

lUllgiraJi)irs! d-e 'filamb~] ·ate, lS<t~rpuft~1 pe·.~ne, PI:s[~e~' ~~lW!~ ·iIJ~


r

"ili!;

:$,lO ~m

:1,& ~ 4:8'4,~

CaJ~;aclaliifsoo~e, :secijU~ij ·sum {'ffig~.'7.1):


A=I2:4cm? I.~ = 4:13A1 Icm~r W __.~;
!!III

~ 8-"
~I .:

'v

4,.~'Cl:o;tl!:ili _ ." 4. ~ ~Ol ..,~- 1] _

:A ~"". ~,..~oi!i.

,4 I~ =: ii!'~,I'1;~ UC1!'!AC:I"!l:<IIl

lUfI'Igirunii!e de 'f1amba,-jl :ale 's~~pului e p


1

:ZOM_

palter

.a~

:ii1~Zildte~: Li'Ii; :::::,SJOrem

'I ~ =:58:]

em

C:a~.a~niJtJol!e 'se~un1i

SlUm (~I. 7e8,),:

A-'l"~'8:cm~ l~IIIIi: ].iCMJ,cli" CD],t W'" ~ U]4,] 611.j!r£~6 19'16 cm,~


IIa

'! "'iI'" "'41 n , ~ l~'ll' =,oiiuIlii:,~m~!n'

A[ = !~A;i· ;4, =: '76,4!, ctmi1 4 ~'


i. , 1m

i.'I

'k6 • .ilIi4l;~ U '~

1-

'I '!I~' ti, "l!'~!!Io'i:m ~~.

p~ lbaza dlag',a'mel'or 'prrezenwte in. fi~U1ra 7;2


$<ti1'pultliB cenljl'''BI:

~e, '\ie~lJ\oa, p~rde~e~

stamI i:tBliil

ICHul ~ venlkai'atl' ,5dJpi1lulll uIti'mul ~j'


__

'-

,iI"ri

'''''O<:"A.l'if''''~''''~
~

19ii}'700

q!i~!~,.A

-~ _', .. daN'1 1]19 doN I c:tl;1 ~)t 0,,1..).. It :='..J' '[:5 ,~' - c:tn' :l --~
I

!<lI,~~

:"'iJ,O

m~utt'a,.a e,f~.~ de ~~~~i~fle' c


~ 1n;::lill'tOrtlJi!]
"''''II!"'
"

m~.fIteliln

~"_"_,~

_,~',_ __

[~lema'lie

L,

e:slte~;, =t.

M,
M'n

'a~: G ~Qn.dere' fmpoQn~ ~


-"~'l!:,

~n,

;;;;;: -lft57

~'C~I

'.

'lllIlE'~'] ~

,-

,_,G'~

=:,'~12"E =,t14~~' ",'2,~,.lIO~'::::;-4aSJS''iilj:l~HmP.;2

,n. ~
~.,

22.6,'
'li

''ii, "'~~~=;J'J.41 I'll ~501 .. ~ ~~ '11M t2J,'


~.·l¢b!, (OUf) B

ol:'-}
,ffi

--'.'

"11"1:

fi;,illI~,
,'II' - .

M='O

...

4~
8\0ALCA:rul

REA ,IICALC;U'Wl iMIUMARI!LOFI,


~ gri!mld'a, :5e~I;I:nd@A,

s~ 1

Prhlde.~ag!!ilnd'i, pl'liflciipeti

'C8l!lae18ri'B,thdla p:m1illehtnr Gonda tPn~o~~11ti= ptofi! i' ,alcM!:.:fit !otel Ol ,S? IPr,= 188, 4 '~
- .- -Ii -

,A,=1;'16 cm~'

---

'1. AlIegereaJle~disei b,~ :='1:2"5, mm ~degembl?iiii:'~2!O mm!,m,a]imll t,,,~16i,mm


'.

din

ote~'Ot :31 l

2. A~nea,

§urubl,Jrito~',_ tipul (lte~~J~i' 'Ol.3,1' ~:s,tiibilima diamel:IiYI~],gilin! d _=1'7' mlili'i. ':f!:' .. _ ...
!unglrml!e~:

'~;a~em, :iu~l:u,)ld l~elp4:s-uite,~~~ic~am f(ll\Il1fc8~re' $8U ~ti1ii'tu;lare! 'fo:rfeca.~ raj sl M16, dei

I ~I _~.
#

I ... s' "'"'m t,-~,~' 15li1 tU~"iF I ~' 11§ + 16',,:2+ ~ ~ ,13 +~~5 ... 68,:2,
'~

iurub M 1ij):710 b~,Smnl , STAS 92(]..6;9r grupa 4.6


i

iI-...... -- ,; . . ". -~rt' -~Ior .' .. _ 3. Del~f!!iI'lIlnarea~Ili!.!i_ UIrll_,' ~pe-",bUe

'Ii! ~

~w'I ,~,

1M

mmi ~

11a!],

== ,3'0.:5, 11iiIIi!1Ti1

e~ ;a :2d ~ 2-17' iii;j' J4 mm ::::::? e!;;;;: 35, 'Irrnm 82: 3d 'iiii' 3*11 ,:::::;' !illitm :::::. e;:!li5 IiIiiIm 51
~,~tabii.lre~1 lungfmi~ '.ernisei
~!~ :~,

Ib r:Jll'

..

2;;;'( I~

+, €Ii +- ,~ +, 'e: ~} +c2,iI;,~O

--1. ~=- iSB£J. mm ~


,'-

'~' AIeg~reii"wm~Ju'i _ L QO,xQQ~11

'GIJ

,al'11pi egale-

.. CiaJ~~rl~1icl:'
d !tiD ,='2;5mm '

:2. A~e~

diam.~ruIYig~Yri! d '=,2)5mm

-'fun;Jb1!Jij IispilS\.lRe s.oliortale' la fQ~~


I~!!:l J -+ S '*" ~

m -+ (

ti~U intirweiPeSii fb:rfe~are M2,~, eu :lJurtigimea:

10+15)

Iii ...

1~' +, 1,6i,:2' -+- H ,0$ 8

'$' 19! -+ 1Si ~'I ~ 801,2' mli'!m ~'aie.g II ,::ll85 rnm ~ surub M24:l<8e, • b ~'2-9,5 rum STAS 920,.69'1 ,grupra, 4J~

M I:'-""',IB! ':'
II

O~.'li::fi-~;jj.r"i;~' 4-!!'lJi: !I;I:;;!!- ~-~I'Y' ,~, ' , '!~'iJ

t.lIill--'r!L~i"!lm
~I

N l!il'::::::

' il.Nr1 ,"'"

Nfiil! '::::::

J2 ]1T2:5~+ ':UltR'~

=> NIt ~: 31,44 KlN'

~¥~~-

-- Il;;i'~

--

11"7-'.c ,-_'Ii'r'l;;;!

"1;<.. 111 !I!;;~~

IN i!

f,I,~,.~

~
-

dl~ ,L,, ~
'_ 1

llIiD,

,., IR 11 ;.:l,~''''1i-_, 2:11340 _I, "~'


I ',~' ~

6. 'Vlafmca_~,

Jill i:!\i

'iO'

~J

=> <23.18:.:, 1S:,

N'il' <: 'Nl~,

~; ,:n~2;5 < 1'f7',,1j

,52

,AJB,81S:iiml' .rnier Il 90';'90"111 ~,1C3[,a~~rs1lTol::

d~2J5m1iiJfil! : W't"~O!mnml

Aleg;e[ea olarmtfrUlui gatllJiilor d~~'~1 '1:rnmm -

- S1uI:nt.:lib _~_ ~_

10;111' ,II;;!' I!!!'il ~

de,", ~_ -n ,--1--'1 lEi ~lhlg

~'!,;;!

~i

i~~~+'S+m+(1 O..15},

1:::11 +8+111'+,'13~'15~mm

~I,~:'-Omiliril ;;> SJiJUll.Jio. Mt6"irJDP ;Jb:;:,:23mm

,OTJ\ ,10 fi-'""!ii'il, ;;;;!o I ,M'Qi ~,,;t,'U~

~n """',- '" ~ruP-~

,.ill it!<

'"'I!'.}Y.

,>i' ~ :2 I~ ·~·Im! illimsrol' d'e, !slJruburli : ,mr-.dJ


I~ ,~ t/L\eapll!!
-"'I [1'-"'110::1; ,I:!:"!i' ,oi')i'"74"',"t "~.ikl-,!!1;. ,!:!!. 11'I

:>

iDii:tu;il1!_,oi''1i''1i
Uo;!\i\.tl:-

~ , ,11Ul

1M mn ~3991 KDNm T if.' 13;1 KNml


~o~

~ se a!egsuruburt

-I" --:iii .... "1_," m ........ ,II ,..Ii.... " ,~JII,', - i;,;- 'Iii ~'_w~ulrea S~ &C~llGrhu'r 001 m II.II! ~.a'glrleuw~' dJ l!rn~!M~!I! 1M=,399KNm T;;;; "J87 KN ~,stabirkea, SQ~inltE!!"l!'i~ S-Uru:l)l;iIjl roel ma~'S!olic~at j~
;st,..,!L\o.VI' ~ 1<,,;Ii\o"o;"

- .slabiflr-ea numflruJld dB ,!3Ufidrly!1 SI)I'YblOi' pe dOua' OOJoa.i1lGi n

ipa$Y~ $emipreo1~ ,t:~t~~~~: 4.8 M ,30~100 ,SiAS 16:l204i9'


'E7.

U~

NIIIJII],-Mill ,'~ "'M ,__


~'z'~

L!~

liJillllDl' ~ '7' ,iI'II, ,_, IY~Iy: -. . ~'II~

-I

Will,. ~' ,F

liJIj ,_

,~_J nrl ... ""


-:Ii" ---

ilifil;tI .... f.!\1l~l~ I

,_

-,

i!'JI'

:ru:s:

oiIf,iI"ii '~I!!il I;;"JIii.i ~1U. ~ ~ If !!I!!!


1,-

t'J ~"n" '*R'~ ~A t


IN! 131 ~ i516,1 ~'1'O':] *17'0 ,~''9-5,37' IF.<N

. 1.0.38KH~; '9r1184, I<N ,_'ft.I'ift -~-~-:efo:iullJi unita_red1" .nt i~1


I·-~·':Ic,~! nWllU .~'1!1i!' l'flll~Il\'II!I' •.

~·'v.e:.ai\8a il'rmdJptnl:.1 CQnd·-~:~ . 11)IN::~, ~ 'N ~ :2} N'r~[mr ~; NriF 11,)'i'Ol56 KN'.s 15.311t(N ~2.l" '10\"il KN :s: min ~91,i;l4: 2~)

oJ·2 . -"~~='.i'ifU' +",,:

'i ... J!

• . :C:" :S

l' 1 R ' II ••

,S3 I\J!'.,'I';, iR......

'~dI1

griadi'''' ~fbh&hldl

SFRP

Spare'dw~~d;Mede '~rnbiit~te, ~, '~!lJfUDYri~ 'rmof;!'1i&~]e w iijU.m.d)~fi'dia, lnaJl! ~j!j~,terLti ~I19llM- _J;!!!!!:!, D"'Sltiit Bfh'fluMileeil'iiI10 ,;"Lie-,gl ~8,alta iii""!' , 'tireoama cam: ia,~r€I- -I K!l1, lq;m'.'''''1i'''1 , -- ""","n __ _ I~-: I.. os; r,;"-------__ dL IIL_ -- d --- II\"'! - -_ __ Ide wnwCl dJnn ,piasa! ds~OriIa sb'anoge:m ~ffl~ cal ~uubllliJfu'ltu'l !d~1 ,ra ~~eten5Ionbl'li
-:l~

C~'~~el1Ww~ Ide' l~ztet:entaJ ,~ ~r;:j' imb[m1li, 'f;nl~$irtdS~RIP d~~rWe ,e eroTll!JJ ,del' 'ii1li1mdl~ffl~'dmr till, d~ v,jJooreal ~enbJrui ldel 'f~: diili.' su~~~~ 'in IOO~ Idel Ii'I Ulmarull "llIrubul'iJ@R' ,eii Id.e numli'iUIl :=.ajlPraf@~&cr ii;I~ IrtiMCIin, RJB~'OTrli!'are.a1mbTraaflip,nwu,pwra8, p.a~rgefe~ lli~t~~I~' [ etiipgc aleg,ereagf'iijpe'i' ~~~rn~'ti~ii'i a dlali;letn.8lu~ pertlW SIR!F,!I ~
wJm1lfj~'
'Ufil!i1'e~'

~ra.

a 'fi

:::!Ie.~'~,e: 'Ul~pa'1 (L9 d"',25mm


1

,re.;ut~~ !R;~OOOO

It- ~,'
i!i' I~I

dat=' IMJl}.O d'aNlamJ, ',-- -,,_ ,',' ,I:,., ~


--2

_.

~'IUFi,~ilI,J~

,~-,.,.,lUI, -

, ,_

'0000 daNltI!Hi: -~p"!1: 1o._9

pe ba~1 d['5tanle!lo:r m'rnl_riii'e~ maxims'


d~~'PUJIi&rel;a,aQl!etf.!!!V;

J'"'-'!O""'~"~"" " _,a


"lJl

lnltii ~1\ItIum1r • _

JlroPUI!iI1B' 0 v:eriElrntl dFJ'


1

di;sblln~ tnlfTe '~I!:lntburi

re~nl

~~l~ S'd]=> ~

IE

['1.xm, ,:;m~]~ e = U

~Di1

nUll IiI1 m.'1! de §u~b~ri


'b,

red\~Oti;~~ Iwom:rnior'in ,oenln1J de! grelJltaw 'a'ilmbrni§lni!:

iiI:I:.'2,. 9' 50: 1:1!bu~

Tc;:67'kN
:sjabi~i~a'elIi~lu;,

1M~~iua'~Ni'Il1 'N'_~
= m,"II'Ji~
,.:[ ~

(_M~:' N~

fll':;;;:

T mD - M~I

~a~m -~~mrb:U, SI~P:

uOOe:

1!il'il:=O',9' ~~O!.4,

1i'!.~1

NfiOC ... '~~'2Sf!I'1i 'f- H}:3i9~ '.


'~dliI(i.e, leJ:

!:!

S,35'2,d~

~!t.IJYbYl eS'~ wljciiWt lal unl mod, de '[hl.indeM' ll"ii"~ 'OOZ 1n ~iie' ,efbi'itiU1C3pabtl s,~
N' • ,''t.l """iI'~~"i:I!iI,

I!

["'I -N', 'Nt.IIJ


, i

• mtaU" ~
I!

pO'ale

~-rn~

miuma~

daca

N!;i <

n.'·:N

adlci.l:

.52;S~} 0.6· ,~l,2~;;;o;:[31'9~7'~ ~ <


li<.l'

~ ~' "

'~~~"~I

''''iP

.s,,2!jij ): ,:= O"i;,.,:- o~~, ~ -,-'I;!';'; /'l· "',",11'~ ,,~3~28"'"

';{1I:l1fII- >Ii\ol!i<'11 ~ 11j!L.;HJ!iJ'!lInI:'!I1

reJattra de

W!!rmCEIIlre~ Iia$le,:
!II

~W'I~ <'~
,~.

'~5"31 <.651!1!8~,

~,~t!!iIf-~ca~£Ii,

:1 "iIi'_ ,jI'ioAIII..... '!i.I! , ~UL'I'L


,.;i!\;;~,

BU, '811 :~,iIIi'lln[Lnn, oiiiIlllil!"lli.'r" 'lIJl'IJi.


,~J!;I~'~

IB'Xllmama IP'- 'mn;;l'~g! ,ilIl UIiiI' -i"....,~~" imIi ~IIC" SiB '~',' p,rnn [fi~ !R!'!;!!~U 1- Ii;;; -, C,e, ....·, 1b!I~.I1 ~ i&~Q!llPUlIi!h. t ~""~.!~ -~y. - - ,U!! ;;;o!i4!lp. c - __ ,_,_ -, ~,'!<IICB ~ ,__,_ R- ,_~.... AMS~ 1!'e,pwunMJ0 ra:lB~Im.m :BI ,~lUja Is capltull J'fff-~rior" pe~ ,al rmtari si;;ip~iata; Id~: oontad:l00J ~Uil~, aIel oanud: ca~~'$~tii MDt ml)Jlt~rrftniaafiB"o:!~ylun, 'Co:rmorm lS(:ihe'JIHeJ :slalicf!' ,ad.-tale [li'lI, 1CS~!l!III!JIJ :5la1ff~ reamm!!ll1, :s..aJ ('.iQ~de.~t
1

Inoo~~tQ~ M ace_a

b.~] ~llrp~h!!i:~r;winildel dimerrflilClml area' pl:k~ de bm; a lfa\!\eiSe~r ~i a I ~,WiI!.i~tIfi[or de ,ilfilc;,cra},Per'Ulru '~I PKa: de i~ sll!ilU ~Me lae' giiiOOim.:e,pfi!e~lliiftia~, ~e, ,;.-ij'f""Jl p,.... 1!.i!~ILn; fig"l'diZl~f'wrncal~HGam'~b I .... a~;:.:tb;s ' WFil!!.l!,~D!<1!:!'.. , de lIJ"--·fI ,-- -;- a ni'~~1 CitIn Iu' ~ -u-e __, , !"I __ ', , _ jHILll.l!!K!!l!i!;lI ..... ~e :' =s= ~_m~ ....!O!IIWIII!iliE!i < r. Q.eJWl'u]1bi:ttei slal,piBoIr se cOJrndli.llJte~ ~a mal: d'e~biU~! mmb'ln.8~' ~ment
, .. )I; ,""" "'j, ','

r~~h!t 'IPWr~~'

Fcrta mi~m

efO[t

se"lransml1e l~rIlnJ ~ma,

a1i(jm: iN, afeiJlente ~,~J~~ ,pomb'inatn d~ ~Iri. nu llilimoon!J Tn ~~Igli!!ll lbazs~sW,pllclI" 1r&em1mca
dlntm I~!am,e' b~ ,~I fU!ld~ei. ,dI:m,imS~i\'tf"~

'

:SB' ~simral

leal

8',3. ;I'. ~t'mitI~


DlmensilUn[le

plal\Jl rile' tfJ/I'Cii de',~


~u!'ilgimea L sl

,
'~' j~~~iiI~

furne~E!!de ,sdlicHrUe,: ~~) M'_ -,N~

ii'll ~ai'il aw, IP~di ~ bad

l~~'mea B)

in

b'Jf.. N ~, -MaJ J ((lalwtate f<~tA d!l;t,~~, ~rllbl~1 ,aJC3i p:lilci~ 'af.~rem~-ei ;acele~~wmblna~ichi:!1 fum;!~ de 1~~~ste,l'iIla c.arc;.yl~' Ibetonuluj, di~1 bro.CUIR co 'furtda~,'Uab, 1; 1). de!

'Inearc.aiii]1

,~I,in

C.gl~iu" 11:1'411'0.11 'CUM 'E&JifF., I INriGCiI,:Z

'rt:lc.7'5 IQ_CI

~fl~:~~

iI""d

iI"':I! ie,

'01',
I.':I!

...

N±~=

Hpi

W' "

-"!;II

-8' •

N ±. GI',M":i It
if '0 .:~' ~ ~ U iI!..;o ,~

'.11!.0

:Se ,ool,"w. impUJn~rea '!!1alm ~' 'se a~ge JJI'i 'ru~oo de 1~:~AfIie!il s:t!I""" "11.1] ! b ~ - C31liei :s;el a~:a!liilj'j-;~ - _. __ la ... . - :.. __ IriifG.Sl~a ~ OO:I~~dooR 'n~1~f~u~' (~Q~15 ~rmI~ :§~:ra~mBai u C81iei IF'Ifaca CU e ' " '~' ,~ d'e, 'Da"g ':e:-r ~OJtat.a1 __ _31.,_, - - ---- In ,
I~I

r-

~l~ ~ __ ~~
8
~,
IU,

to-"

I~
-

1
: 1'1
0,
'"

~[:a'

lrtave~etQ.r im.-o pm1.e §i ~ala1U1


1

(a~lmatN

I'Glu~'~, :$~e;riOf II'~ lm_ulijpLu di'iIJ ,SOl mm !9i aslitiel [IMlcI_tdimen~iunne. ;siI' .sega.seawl i~, I

~1,0C mm),. :10 me,ns~!iill"!llel IB 1m

.ablJn1IWe

H'

.l:lJ

sornmen1u1 de: 'tailla f!Wdl~, in ~ (tflg. I.1').

M~;tr.l

~l li
,!)'

,.,2' ~ ·r..r..,,1 '" '''~'-'''''' I,\ooJ\;., I!iooSRFUrar fJU'U~rIN!Oi'!'

lUI!:!'

_,

-, " a'~~

-'~'

IlEcua~fa~1 d m~mcnrts~ ,scne;


'D

- -:,~I rm'Iri

I "I

~'f,d =,'M - N'·a

1~8'2.Uk'ti:

I'nT'

M~-'NaE~"
-- -----

. {~1iII .

, OiM -

-6,;&4! dDMlCiiD~ ~1 ..d!iNl~m~ :

N~-MRf~·

. _ -,

{:"1:1 :;;:~,Uti~]'lm,].
~~.... -4] daN/li:ID

_"

_~.

~o.!i.J'a lU~i!;I

'fin~tJ!!d eent ci Ip~ ei,!i~ii"IeIu1 ~etoo :errnat fiu 'a,'P8F ~tbrltirl Y1iIllalile, 001 l'ftltindere in del n!c~ ~mi dl~ OCfmbiinaJ~im~, praoti~: po-sib~e~I~ ipoLe:m1;or de tllll~~ IWiUM ~spunema, ,~b:~ri-lW n~ esl.e IIfIIDGi1i" 'Tb-t1!lliJ ~e V<lr p~d~1 OO~dN'i ds fie:car-e paMI cate

ca

~ IM>24-

StI'h;Ji--i' ~ ~.~~ I~I@'~

,.,j' ~lil~
-

. ,-

-15.';\_.... J-;',jU'~

a ..·_]S.''1i,d·i.... ltari~

.'

'N ~_

Mar

~,{I

il':l! {6'~ =.'-~.:;, 9i,!li_'"'-'r.I ....iUW"Ir!!Oi11liL


(1'.

-.

_.;o -~.

-"!-'- -

,!,

=. -..:5l!l"d'aliif,W)_3

. O'' J!> -

-.5:6: d_:liiJli~l~']

llnAmn;l ~m1t ci" rP'e' eu!'2ine1J;!iII de: b&:too :a_rrnal nu, ~aJI" ,af~rtui lJ~ila~' d~ ~!llIlJm~e~II\Ji1l: n~~ y~ ,[JI1 oomlin.h.,a,~·e IPraciIf-e pl:5ibile af.el ipo-~I:er Ide: '[lii!~rre: KW.ll'l~ ca ,;lspunemal ,§IiJfUb:ulliln-r' u e~w' iileOEiti~! Toruli S-!j ~r P~!Vid.b ~msm._~~. de :lienam P_~~' drte n
d~

tulutUJ_r'iiIM2~·.

8,.a.I~Demnn-ltlitrea iUJiJ-1fitnU' ~$r T~srse1s :ar~fast aI~tle de !lI~iHils '10 Imm. ,Se OOIlis;i:deta ~ efOitul enrmmlilsi diliili ~tllp ,~, nv-I',n'W' ,I d.e iaJ ams'!ea, ~'li3I ,p!~ de bmJ. ['iiiI~[tl"~, ~f;$e'I@1t :se d'e'Wm'ilM, I~e' Ib~ I~nl![ii ~~UI' al hm;ljliJllji CClfdMnalor'de [!Ridu~ 'm1eo~i!!i~~ ~~ klptin'td~mi;ll ~inn' ttalll'Me :§v $tmp l~fstg~l6~~~, -

.'

Varienta a~ 'N'~ = 1'259~+ ],35,-'~'Q~ ;;:'9,67100d~,


,~~ ~ ~i), '

-.2 ~ GflCSffnWil, oorooouh.u de ,S\ild!J.ifa a'!!1Il <; 8,'0;;; 1)~"7'~~!I:4fI.I' S'e iil!il.ege a~ "

III'

V:ariaffUi b:) N IE'

Z;;

N - 1478:00 ... 13900&tN

mm

$dJpul,ceniml
In m~d anar:~, peAW' &ml~uJi QJ~.vallfflZulfa~'
Ii

'Vanania ,~,)N'II ''_' ,2Ir.lQ~~ tS'1 - 'hi~ +


, '2
SlO
" V:~~~} ' 3a~300 ' N,t. ;;;;, "2' , ;id ,~O\d__riN

0;0;

'J :34SH d~

'~lfUSrm9ia,'~crwhJli Re~lta: ~" Nw i'I. __ ,

d!!!l :su~m :t5UjOd~


~'!I!!;;m
-~,

Billm

,<"a,<. 0.1 '.'tllfin , ISli!I tElle.Qe~ im-l]l]'" a;:;;!J

, ,,= R.~ ~ ~'~!i!rl[;,_i$~",of;;; ...

'~fiil'l<

]I

~'"".

= -,,_ ..

['!<I;o5i~

] = ~A" 4
; i{
I
, ,\i-,

=.- i!'Ii,~. :::::; Ji 1 em ,iii '" .• :11 '~ ..'J'I.II~i

1,lg2

-,

','

:=i;' -

'

'ji

,'''' I :;;;; ...28: :::::;,:5.2 ~. ' IIi ';;::: '", ,. L,~, ' , c ;S,1lf.tm!n "
," " --

'11-'

'3 AI
....

I~

1'':'- ,_ ~MII!ill'lifnlMlni!l

, ,-~ l;Iil"Ql; 'I-.o...:fli IU11I.-C '1I"..r1A'_iIrii, '1!lIl!::! lIlRoIliIiIII

hi 'Ugura: :a.3;' se um'lilnare:l!e., tipiWn del film:

!pM

1Fr'laca, rnalnllda, pe tot 'oonNntI (p[8~ de lllp 1)

~~"I
of

l(rplacB de tJp 2) (placa de ~p 3)

PVaca: rezematttar ~~ 't(eifa~Ui_n:

~aca Irre~ma:1!I[pe' dQ~Bla~


:I
_I

,'I

Rg,U

:Mom~nWte" care so6ci Ii Pfaea lip 1:


'Mr
-0.1 • R.h • :a.~

,aces - [l!!!UiCi ~trut1!)'RZi, c-u maalIi~et ;~e

,ar ai' pllcH)1 M~ a ~. 'IRio • ,II (~,[iJ]dil1lEJqip 1~i!ualeJJeai' ~awr-amai t!lilnO\3 ,a ptk.1i) ~ '. pnace 'tip 2~ 'M R•• 'f!~' (lfIO.,..ilot rmaxlm, Jill mljwc;:ul. ~atul:iii I -m)
0;;: ~.

'Pn '~lreqii pam16.1u,'00 [latY~

1mall ~rtI

~~b

'ufo p~ unA bettinllil]uJ1 1!il1~~~'!P'ooddenf lcafe $iJ sr.ot !iJin mbetu!, 7.2, 'rurncfe cte, mpo!l1Ul: ~atwi~-Qr ~UtOlJteu tiElspecmre. (a x b). b~
1.
:?.,~

w J~ ~
1

i
-

.f:&Lf,O_-Io.h!'7<

•. ,

","'f,

--,?

-'

.,. .. .~~
b

'!Jltf
lilI<l

1),048'

,'~~

11J1't'

112
QrJ))I'3 1[l'PSD. 1i~:

'iI.a
O~OO9

r~'l.2
I

1A
0'.,075

0.000
O.D.1491 "filii

01_048

1bJ.J.l
Q.<ii

10

(-;-] 1
I
,8

rDi2

;-11049
la~SI

-1[i,1 111,1086

0.00.1
QJMB

, b~' -

DI -OJil14,
,

Ibtl..

al,MO f~2:
'O,~:~D

0.004,
0046' I
._ '•.. __l

fIJ~1 0.'09.8 t,.1


0,,1.2,8

I 0.08.0 ~ IOJOOO 1:.'1 2.,1 >':2,1lIi lo..Q99 0..'100 D~i2S 10.'04,7 I OJJAS 0:113:1' IIJj, tiD. ~9 I

il~1

lai_OBi

'.5

1
1

0.1]97

0.101
2'·IDI "".'

1),11:2

'111.-4-

iI'.8

>:2.,0

0.'.128.

0_1'30

~.1',S2'

01.'13'3

'~.aII:~i',i~

iJI.~.~

.. !I~,.I!!!!~!!l

,.II;I1i.i-.aa~lj

1L'i1i;!1

In ~rmQi~;h3'lilil'iJlftl!mtaMll(jJl~~siurcir,of l)llCii cUsp eil!' a righ1il:~lor ~. ,1".4);' UiiI

~e bm

&!i)

'~~~n~ ufm"iWam'

,s:tfi1te!irW:

11

®
I

,~a4.

'lD~if;ila~

'~~,hl!n~I.Qr 'm¢ltlllei1fe!IQ!iin~Vd~a'm

e$1,ejiIte __ nt~ttJi,~jntab- ,U"''',_1

I _!.IIlilf!Ilre LIDIm,I~ld

Tilp' .la,d

- --_ ----- I ---

DimelUiun'1

Rg~~1

llatl!llillor

_I

~,

~_!i~ ~I ~id~ri

'Rib C 'eI',1W!t

:::II

6aJ,~~,~:.
MI
J[~~]

~' ~b,~n 'mQmeoJe3einM'lil~~~~~:

dim

labeiul e~4;
I

~gm~~ ,
1P'1d

IMI
'~~_m]~

1[g~frJ]:

1M

491

OJJ~1

In ~t1'rta' ~~ellnh'&rn dj~enS~!1llor P:1~dlj trae:A,~ ~~ ,de de: diBpyn,e~ ,a,rig1didmilor ;(~\. e..

:s:~:

~mf~mama sch61'in-a

.'

\V'
~'-

:I

I'

[I

!I
I'

[{aC3i se' ilimIs[detJi' :Rib ,~. o,~;

:= ~

,daN"~,

$U, '0 •

n '!liiIOinentele lrmccvQietoaru

am

~aJWJul8.6:
DerUIl'mJrc IP~ IB,

'M
, [d~]11

M
, l[daNc..m],

IlIl12:5

b
_____j_

0.03'7

789·

AqxaJ B. Sa4lmeli'fte de. pw1ih;i 18_mu~~


B~11 11.1
01;e'1, ~

BwS

a.5

BA

1.1

1,,'7'

'ate!1 l3rt: ,Pta:INii1~ 'l'alb'la ,c~b

I(lml U 0te11L t;u aripJ !eple. ,Olel L. CUllillli\P'1 ,neeg;a'le,


-

119,.1

"T:a~I" I"'~,

C.,1l

t.!

(;\2,

,Rezl~IB

Re~e;!1def,Q, d'G' ~ltlll- a!D lSUn.I"llulliil~robll~lIittfl: Rudste-l'!rteh d'e,U~CIl~ ;aIe IlmbJtlililril~r IJudetB,

de lIIJ<cuiale SID'

D..'~

CIaa,UlClR3,

!C~'clilntU i", Fte-f'ltfU 'caf(:!ullJli ,jI!.Il1IlrilIlo!i'd~ flimb'J ,_0..4 c~o i..;;,--IIU I!;JIl perL - '~Iiffi'--:--ma s_ta'liijj-lllI,iNl tiIBlI'e \!'-,,' - - ~bU 1"!i!U__ - ,-to --~!'I~""fil}l!!!! 'ill'" :5Glh:~ttate ci:unpres'IIiI:E, ,~ui.mc'OYQlem 'liiIJ ,DJJ,
~_L ----~

D,l

I~CIil_rbede

flamtltij~1 CQen~lenm 'fllllii1ItaJl q'J de

'e.eQiUHIJO!\"

~ml1lJ it_Q'1clfiillII i~, ftJmba]

!D'.J!i Sige:ll a.m~li)lile

IE. 1
1~2 1:.3,

[PI'
lPNI MI:,

Cc n~ I"IKiI:i

iil:iViI it'J.d!J&tria iI2i slla~l;<!'l4:e

e.

~I'tam,
~ijlm ~ a~G!li!ln~!7 ,ia tal ,de' i~
al'll~l:

Idi! ,Clliliitll

.m1~t

R ~d':Wrnml~1
!mi~ ~

'1

·S~iiI$ 'i ~n08,ro..-c7i1!l oe9i

'~ml

,SOOCiU:!ve

Simool

OL~

ss

OIb.T 4:5;

5iS

tn~IiI,~\
I

!Ci!liflil",I'e.

mf'ijjI'lMVOI'MIEi

201 '1:2:
'1115

I UIli! r:ihlildm IFe::ema'i:


pi!! Ufi'iI'p:!a1ii IR]
,~;

IPT~Io~;lla

f,detenT:!!J:!al'oij! 1fl;!I\lillg!!III IUJ HeJi%;J, pe. p:iIlIilli!U 'd~I!Ne'ir~~ ,;a1 dllilk'll"Ull:li


I

i!'dem~em~,

Rdl

r
I

Rf

1'!S,:15i

::2;1,f$ d'e g~_!t!ii= (a~~O

,ttrumI).pl§iiJ'rl;l,wtl'it'.a;~la iI!i'iireia de ;w.~jroe' ,1!:;!iJ1 ,a~iO'll'I!'i!fl'I~re:m.tel'lt ;~td'lll'~~ ~el iDbm.e prllfl! ~!ifi:irea w$;!k'~' ~~llj_SI !'CIi 'll.8iOt',jIc ~1l1#~~luJ ,glrn'!~iIJOF 1 ,n)1 pen_~ ma~ '~M~~b_ ~~i CIi.--'7; 'atreili :l7~ '~iI!iilifi,;;;1',,1~lP~ffi!i '~~te OIL ~: 'Me ~ili,9rrtii ~t, ~~ F,)iEi~ 0l-52; 'Q:fltOA ~ ,01 OCS'M s'J :gm.,1l~20' 'pelt"" OCiS ~S ~ig!.ic; ,iSi!!! ~, Moo_ittcaiii irltrOOiJGe dL!paJ ~rea

'1 Ru1:s'tflm~~ ,~, IOaI!l:iJl wn.t oeie ~rlll'~R! ,p£!:mW 1!;I~E!IIR.a.~

CY.~:

'i!!~~ ~~

Ri!!l~

fini3la, ,iii stal1OaKlul!.i!

'11Q'1iOifiIO

, f"~!Oi.f!!i: 20,

'1 ~oo 'I;M!

j]
:~

I ,~ I

0 10

I
I

'

... 'E ••
'~N

1 1

'~'~

,3

'~ilJ a:= ._.

:!: .~ I
SJ
1.1

I
, I
5!i!!!!

:1 115 IE:
...J
1.1;1
I _'.
I

i :e:
I

I
1-'
I

~I~I~~I~I~~;~
..... <""

I.....

'. ~

11~,i-~~~li
l§i,.g

· .,.IirB~,
I
I

I~ I~

Iii~ I~I~I~
I

"..,~~

~II'~

I~I~I~~

l~iiO}.I~~ili1lf),

I~I~N"I'" ~

il~
I I

~ ~'-r~i~~~ I~I~'~~~~~I

J :~~

I;":;: ~, I"" ',,",---

!~I~~.::li·~1iml"',~=lIl;;~~~~i~'~"'!l~ll, 'lf~~;',I! ;I'' '~' '~I!.llml~i~:!i~l:a:~~I~. :!;9:~9.i:: ! i~~I~ ~' ~ . ~,I~: I;' II~ ~:~:I~'I:~I' !;;'~!I: I~, I~ ~, ~ ·~~·I'~.,.,;e~~·~·~~i!~J'~I1<!~;""~~~~;, m1:",~ruJ.;;~;"~i~,~~ri;·ilSllif:,"",~::'I.~M~t~ijf~~:t=:.= .~ "!?; " T'~r", ' ~!~Fl:~~'~I~I· .~~, ~~~ !!"11~: ~:':' ~I..,.lj·~,,,,~~·: ~~"I;mIE~I~ e I ~i !~. ;' : l§'
I"; ~ 1~I~it~II~!~J
, ~'I~ ~,
I
I

~~~~~'~
1

. u.:

'~~.~,~I. ~~..
N " . '~
0.

~5~

I~

IMi

"iI'

~,

!~ ~~; 1;01=
I

I}oo-:

,',.
!lEI'

I::
''if'

I~I

,
I"'" ,

I~

i~' ~ . I"~' :~ ft,1 :N' iN


Iit;I!

r~: :~ I;:I~ Iii' Ii!


II"!!' ~. II;"::

'in .":,,
~I

..,;:
~.

c:.:

- I;
1

,._
I''''
!

""
!jJ. I ....

U)

I~'

;g:j;

.5?

;:,
,

_,
i!N!

~ ~~
~"..;.

jlio,

~'

;jO'

~ ~
if'".
'!!"

::;:1

~.
1

.~.

II~

I';;;:'

~. li:!:i' iilO

I~
.&;

""'. ~
lSi

lb' t",...
D
P'

If~
~

,.

I.... ·

llifl'

I~'r;;;; ~.

•.,;;;-1

,;::,

:1El

e
~'

.-

i
~

'~i
,1!5. Il1!i
'!I!III!

77

"-

~ ~ 'Ii:

!II)

II,lI 'iii.

I: 'j,i&
~:l

,~ , ~

:!!I Ie

..

,~

rD!1
,,q

J. I~I~ I"~hl,~ IWlI~ i~l~h t.t TTl"


fl;
'~

"" "'il

.....

.....

}'!i
"!'

ICI
,~

.~

... :"1 ..,


It:!

~ !"'"

~
I,~ II" ,~

,'"' .ei
Ii!i

-..:
I I. II II'

i
B
c:

t;

.:.~r

,j I~~.
~I

I~

... ~

!j

E'i! :.

i'~~1 ;'1III111 :J II I: I; iI'I.. ~:I ',~ Ii .., lUi


,

~ ~ ..,.

,,"'

.... S

""

II!I

II

..
~

JJ .. I I I' 'u

:~'; ;
II. II

ill &
ie~ ~l

...,
I

Ii :Ill . ~

8 ....

I ;,
:3

Ir

T'n

§
'S

i!

~ ~;,~. ;,

';: r

;,;: ;:;

III

G~imi~, l'ar'llimii sii rnase'

P,LlmAlNDA

1i.i1:lJIaJl: l

~_~1!J

IOtl.~.0I!.37'.OU2 ,sl Sff~S'SC'~

~!'fW

Qti~ri!ii ~'lllteKft! 8t!iJ1ii'f!.: :Iii liij]:2m!!'i!!~ ,LJ-0]!Jmm ~ tBh1l0 •••• :2DJj!1


,db
oQ .. ~

-f'-

~.!}

I~ ~,!W:'-iS!(l F-=~K~¥~

~QIJ'
.;t~1

~_:l9

2_S\;'~ 'S.,,~,

::!IS,I

35.,~

,(00

,~·-,+~S3~,O:-' .•+-3~'~~Jj~: +m'iil~9~,,:5~,. 9=-li5E~~R9~--+---+----I ZG.J, I 'as,:i ~A !53,Q 70J6i

'37',7

44,7
,4,,{.;

~9,T:
~2!~

IPRO:~-U::,Ell'" THUI., 1~Ul'AT!;,

E~-~9rli!B'~iP:I~IiI!IIll"iI~, 1Ii!l!'!:IJP'im; !.11D'ntn.1!!4:OIII!Im:flE'l!.ElXmn!i 001ii:Elil.!!'1'ilii'~. !iIDl 1

:Jl:...

d .-

ti! ----'''''
1Iip~ DlmmiL~mi iI!!!Ii(IIir!tlfm., Film ,~
1

~o~"~Ilrf,ifi.i
@j,~,

fie; '1 ,11m

jlI~"!~

,'iii

b1B1'.!!!

ill'

'J

''f1P''~

~0fI'

g
'~

,iii

~
?)G

,loT

Bi

r
mr{'_
2l:iI!:

Maill

~gf~
i!j!ilfj

i",a:_
1~ 1-

l~

!1]5"
"b.i'5'
I
6Q
'~

1~1

~,

1~.!

~I

4ill I

:2C1

ji',5ij1

'I)!; ~i!l.i!l1

'llOoiM
___1~i'!iJ

~B'~;

:a:4i,8:.
~~J(li

'lI1P':~OO

~ ~ ~

~:roo
';':::5:

'~~

i!i£il

!O

2:0
I

M,5
'fi(Ii

T!P~~.$·

W hW

,~

II

!4ij1

aID

::i5

:00

1!lOOi

']!',i!LG

1
1 1

~2'.~
;2iII\,!i,

~:2',!S, j!!hCI

16-.00
'.Illultl

'lISLE

'U?;1l1
7§...1OI

i£l17 iJ

I I

~OO4Ji
12ft;jiI 'ii.!l illAl!

i I I
II

,ZS'.C 19.'Ji
:!El:!] '3Zi5i

11S.m :~DI:J

1;!,~

..roo

ZiiJ»

moo

~j!IfrtID

16
1i==~=§I·,

IIj

Ui, 15 116 '1!S ts 'iii:; '-11$ '11$ " S. ~ S


~'~ 1,iIi 11 ~ ~i5 '~ '~5 5, ~:5 ; 5 ~I§ 15 15 '115 1,5 15 1l~ ~,5' 1 i!i 11~ rs ~!!§i 1'5

'I==~~

II==~',
I

II--~

11i=-~~

IIF==~
1tF==~
iI--~

ts ~ 5<

1;5, ~is! 1iS, 1 ~ ".!li, ~ s

~~~

'1:5' 1~ '1~, 1.5 ~ '.' •

Ii---=t

Ii"--~I

I!--_~
t,===WlI

1~ ~.$ 1'51 115 115 '1S t~ Hii ~ 5 ~ 5 'f~5 1!5. 1:Si ~;§ \1!iii '1:!5 '~!!i'~!!ii: t!!ii t!j:, ~5 1,6 ~~ '~!$ 1:fi, is 115· 116 '~~ 115115 ~L1i 1:15 '15 ~5 15 15 1S 1~ 15 1S TS '5 1S 1~ ~~ 15 I~ 15 1~ 1~ 1~ I~ 1~ '.' ~ 1'S ~ "H!ii 1;!il, 1:5 1:~' rs 1.6< '1l5 'fJ:ffi 1:51 15 ~;~ 1:5 ~115 '1:5, t!ii 1!ii ~'5 11:5 Hi 1!; ,t!5" '1J!$ 1~ 15, '~:5 'Hi- 16 m§ U; l.ffi, ~:S 1,5 'li5 1I511ffi, ts ~ 6! ~:5 ~"15 '1~; 1~, ~'5 '1,1$ 1ili! '1[5 " $, 1!$., 1!5i 1,5 111$ ltG, ~ 5, '1.5 tIS 1]6 1!ta'1!1ii 1.fi ~ 6 illS

- . ~s

1 ~ 1!!!1i 1l!5. '1!!ii 1!$' 1:5. ui, ;'5" '[is 111$ 1:$ 1:fi,

15, ~~ '111$ '11;$ '1~, '1:5 'tS Ui '1(!i, it§. 1~5, "Il § '11ii '!J!!ii t!!ii 1!§, ~S, '1!$, 1.5, \V5 ~ ~ ~!!ii' ,t!!ii ~Ii '1l!ii '11$ ,~~, '1i!1i, 'U!i, rs ~:5 1'5 11:5115 '1:5 '1:5, 1<5, ,t:51 '115, ~:!IiI1 ~05 ~i5 1;:5 1::$ '115, 1;5, ~:S '1!!ii, 1:§, ~,Ei; rs 1',5 ~'i!i '~i5 '1!!ii '1:5; Ui '~51~, '1 !iiI ~ Di ~~i5I 1'Ji, '1!5' '16 'to' 1'5, 'i!§i 11$, '1 E! 1~ 15 1'15 tiS '1f$ '1if!, '15, ilS 11$ j~ '1~ ~ Jliii ~!5! 1 is' '1'5 '~~ t!lii '1!5 115 '115 '~i5' '1:5 1,$.;' ~:5 , §, ~:5 '11!) 't5 '15, ; 6 '1/1~, '11$ '116 151 ~ i5I t!lii in5 1115 iI~, '1.5 ~:S '116, ,[~ 1!5 Hil ~$ ~S 15 :111$ 1L~ '1:5, 1!5!1115 11:5 15 1:!lii ~'.5 ~5 \1'5 ~5· ~5 '1:5 ;!iI 115 115' tfii 1.mi as ~',~1'i'j; 'Ii!!). '~!!) ,t.m ~'~ 1'5 '1'15 '1113 1t!1i, '1:5, '~6i ~~ '$iSi '; 5 11$ 1 is: 1s 'I:~ '1:!li 1,S, Hi! ~S 1, '11~ 'iI~

Hili 11~ 11:5 1:51 '1~1 '1:5; '105 11~ ,_, ~.5i 115 '11§ '1!![i, 1!ffi. t:!iil \1£j, 11!!i '~:!ii, 1 '5 i:~1 "jill;' '11$, itS 1!~'1ti, t~ 1u$ '~15 15 ~
1:5' 1[5 '~:5 '15 15, tiS 5, 15 "liS '1 S ~;5,t!!li11:5 15 '1:5 '1;6, 1;151 1:!!ll '11:5 1'5~,ffii, 15 '1'i!] '1!!i ,t'S: 1.1], \f§, ~!!ii, '115 1,5 ti5i 1'~ ,,1$, 1!f; '1~ 1~, tQI ~ s 'fiG rs 1 15 ~:5 ';,i$ 1:5 115, '1.1;, 15, 1 is, 1115 116, ~:51 ~1!i! ~1'5 ,t~ 1:!5. 1~1 '1;5, ~'§i '111$ '1<5 1 ffii ~ Iii 1~ 'j15 11$, -U~, 15 1!5i 15 '15 ~ 5; 1 is 1'6 11i$ 11$, 11$, 1.5 15. iIi$ 1:$, 1'15; ~ i9! '1f5 '11~ liS 1~' 1~, 1'5' 1:5 '1:5 1,5i ~:.s 1'5 11~ '1§ 1ilii, t5 l5 ~i§ '15
l ~

ts •

ss

~!Eli ni 15 ,~!S '1~ tts.,1fi ~fi, 1'51 tiS: 111$ '11$ 1151iEi

s ~~

,t--~I •

II--~'
Ii==~~
iF===="C~

,_

~ 1:5 ~iS; ~:5 '115 ,5 '1:5, 1~ 1~ '~:51 '~:5 1'5 ;:5 ~:& rs 1'$ ';!5 115~~ 1iS, ~cS 111$ ,_, 1:!ii U,i ts '11!!i! 'lH5 '1:5, '1:!l 1!!i, 1,5, ~ §. 11151i!!i '15 1,~ 1'§ '~I~, '11;5 '1!!1l 15 15 '1119 '15 1~c 1'!J 1ii!)i 11$ 'i!!ij, 1:5, '1~' 1 s 15' '~!!ii 11$, 115 ;~~ ~'!1ii 16 1(H5 '15 1,§i ~:5 '~:: - '115 Ui, 1 ill; 1115 11$ '1:5 U;i, ~~ ~ lSi '~~ 'i1S 1,g ~,& ~lSi is ~G~S 1!5, :rr:i:~"31 '1:~r '1:5, 1;5, "'5 l'!!i' \1~ 1~; '1:5, 1,!1l, Uii "1l§ t;5' '15, Hii ~5 ~~ , . '~5 11$1 §, 1 Q' 1'151 51 !$1!!~:l!1ii 1 $1 t~ itiS 'Ifiij,lfi' " I ~),4 ~ '~i$ '11!i1't!3 1.$ ~ s ;5 11:5, '1;5, '15 1,15, ;.$ ll:$ '1:5 ,. 1 S t~ ~2 t2 ~ il '1115 '11$ 1:[s, 1It~ '11 ~ 1ii$ '~5 '~:5 t5r 1~ 15 1\~ 1a; 1~ t2: 't::! '~'1 1t ~~, 115 1I~ '1;S f5 ~,§ 1:5 115 '~i!ii t5, '15,. ' , '1.:3, 1.ai 12: 12: '~111~'1 Ull ~IOI ';a5 ~!i! '1.$ tEi, 1.5 ~:iSi "ill!; "illS " 'i .' , I, 113, 1:2 t~' ~"il ~ 11 1 D 1!® '11l1' 11]1 ,~ '~i5 '~15 11$ '1151 1:!I;l1 1'5; 115 '1!5 1,11, sa 'II~ til: t~ 1; to '~O! 1il\i! ';iilI la' _ ~!!li 1151· 1:5, t!ffi, ~:S' 1,~! 1!5, ' '1011 ~;1Ji li2' '112' '~1 '11 ti(JI 11[11 1 i) 9. '!ill ~' 1,~i:§ 'il5, 15 1!fl tlJi . ~'4 tz '1,2' 'H '~'1'1[11 '1(11 ~iQi !91 J~I 'S! 8 IE! ~'iSi 1'5 '~:S '1:5 '1:5, , '~'~' ;~~ '1'1 ~~I ~ ill! 'to 11iD' i!l! !Ell ,Ei, ,81 !9i ,. 1tlii ta 1'2 11 10 1'!JI ,tQ 111 '~'~, ,13, t 71 '2 11 110 1fi 10 ~ Q lB. , 77

~:s:

fa

~'

Slfcm~~

,f::::U~;~~::::~: ~~::~=;;:~:~
I

4..6

!S.G'

,6,.,1;,

Oil. ,3·1 QL~;

,Oil. l5iZ

I
I

"fiI'pl!.i'l

ilm'hl.l!!&flI'
I ~~Ilime U1rliii'[~ ill)' ,S;UtiUM e~tlte (l3~mat,~~r;,
rnan!,H:;!!' ~~,!jI'
iCIl!I

R'·' - :~

I :2:000
~OOQ

~ 100

I :2:3001

,2,.'5O{l, I

1l,@oOO'

31400

~ ;;00

Cap, hi
C"tilP'

~~~~
~~!;/!.a'fe 'i'ili!iili!iaJ ':saml ~~ia~m1at

'b1iSudt!i't

J,
I

Ri f

~,too

I ~:$OCII I I I I

~~

I s ClIOIJI

,3~

~:roo
3 !IXIIJI

R~' '~OOO i
-R:'Ii' r
'11 :2001

~ 7'00

1 too I :::!l~
I

~al 2:~
I

',F~are'

100'#

,lI"oft'e:arel 400 1~ II '1: ~ II 1 TN :2' ~OO' ':2' ,~OO :it eoo ,~Rm~leflte d8 ,C;IlII~LlI OOntrY p:i"OOre'51tal\!li']am~rIIi'itel eu g~c'Sir1f8;:!11-<11B Imm I
"ClDm~!JM IIfi1ifidBlm
I

Rl ';

1,. I ~ 400' I

,1

~' $!XI'

:~100

~'~-I

Rt;~' '2;.,00
R:Ii,
!

~ Q II :I ~

,I
'I

:2 ~

~: '1~'

eoo s,aoo ~
~;,~, I

;a) ~ti

I;i rl !B};l3 ¢!.! r.ate

CliP

'E!!;!~l', ,re!'ilNrlsl., Ira I ~I ~!J'ilitr~-oI'a18' ~ ,i;I) ~I,!r! ~i.J!Q~ ~ftlJal N!1II


~!,!Ei.~'

2: 100

.. '1,M,
"" O<;IJ!U'

I ""~,;.;:" I '" '""" ,,,,,~I I ,"'~

3600'

~ap,

~l
1 iKlCl
~",,_a, ~"'I

,2 100

I J-

~1<!!lJtarrnrt.
e;:ea i'ti

:um

~'''\Ij

'i,

"Ii~'" ~

-1 iJOO

a"'~~nlH
'B~ c.... dll:1d[C!IINt,"I!II~

RulltMllil & P'MIi.lhill

,.

,~

~~,

Id ••nGm!1) -

,1.,~nQ'~~ln~1.

ror~'"

C\rl.i5ificarea tSe~~u:liI;ilar '~ani!!!ve~le 11MlIlI!i~l~dGI!iiE!Cillfu I ponbillJ 111 e:a1'Cl!.i -u:lla, fi:ambAj: A, IC@'n$:wdi~ iti;vfl~, [i1dllJilR~t@: sijag~D~le(Cn.nrroml1 SfiA,S, <>nl'lOBJO-1i)
M_etli
'I 'li~' I I t~jiJnio,r dm~nl'i!e,:s-I
'I
1

'i'O!'fi!ii;I

!lor IFlI~

IC~'del
11~;

I .EJ'}'tubwii iaFfiiiii!tl-e I~ '~Ii:1\. fara :GUd~ra e,) iP\mifijihdli!ruu T I!ii!m~ fiU·iI.i!~_;e

1:
I I
-

'~bb'la

1l!iar.a ~

'r1I;!~~!

~r:al

:Uar.rn_~

In',p!aifjl ;~ilIIICUI

imiiT.J.a1

I I
1

,a~ C~~~ :2

~B'e.lP"fQFiIfl. :~Ii~ ~ IPmJ.fIteoob!~ ''f !i!imlM~ili'~!Jl tuIJ;{!fi din f,abri3i '~ia!ai eu ,~. cafe .

-m fBII
,
I
~,

:t -]:
,
I'"

<$) E8
-,

A,~~
1

.tI

I
1

B-Re,

I I I I

tiftIII'in:U2Zi!iIII'I!1IIp!I'aJ1l ~i\e1

a.! '!ia!~

I
I

I
I

I
I
1

I!1Imfi!f.!! ii!lMc1iiIul"m ~~ :aI} Fltlllll1OO,1 p!an ~!el irri ~

tldB ,Slfflili3tneJ CUa~ de I


I

T
~
I

-,[r
I

I C
~'iRX;

-t:__-==jj'

i'
Fkiml:!aj In pfM lDar,peni:i'ki:fiar

,~imearti~

w ~1;!1'de

TT

e-- Iik:,
I I I I

'CtonDrri!Jilj.tI1
~nil:lIU!i~rhi~1 !II

I~Ml,e,. ,ag rii!:"~ e

C'tljd~[;ejntJ i~L'_'H3~~1

O!ll'bai A-::i1~ (~S'f.A.SHJ;~ !iJW-ll-l-flll

ffJl_ _ I

Ftc:=23 ~@Nfnilrr/

iQ~~u:rIi

OUI

1-.2dlJ!
'1.

0;4197 OA4i)

(b4:9,1
O_,4Zl<~

O"Ii1185 {ltA;j!}

(k.'4-7:9

D-_-4iV'ot,
11AJ!...

OA~Q

IOA~iiI Q.o4-15

10".46.2 IlJt4!!5? Q.4'1 ~,014'1)1)

0.,4151 (}A[ll]

'illI, 44i 15O,-aQ5-

C!lliM~m:c~f11 !CI'll'iI'£!~, imlusmll'e:$:] iliai~Ql" ~

!C~dCiIQd,ere flij,mlil1!J ~ 1 @-1 ~Jw.IJ"Wi8~ ClJlmha' 8..23 l~:~n~'8,

O:telli!!i'ii lCiII R~-23 d~NI,iinm~'


:6 7' -1_@ilO -Ull 110 111989 I 0_98"8 O'~9.'T.2, (1,009 (U!~A, fIl~,11

01 ''i!lQI :20

,®,Q9(l:

'~I 0' 1,OOli' ~ '1,IOOD' ,

-O:9S3
0,'002 1!),gijQ'

im~9!9\5~
Q.002 0,'009'

..

:i:VllC(J1 iiIL'9:94 CllJ~0

:D,
-, ,J!Xl:Q1

~I.'m, CtOOe
-~,9~~1

4, 1_l1)(I(;l1 ~1992
U,-9.5(Ji

-~_®OO

:B
1:_IillOO 0,931' 0.:007

[9 ~MUI '!:!U98!5 Q,964: I),{)t;ti

O.g9~ t:l;;'!~ii~9' ~'_9'l4

:30

40
70
81!J

SO,

i~,iQltt I~~OO~
-O.IMW,

O.Q56

~t'~"
,

0':94,7

&0
9D
'iI,OD
I

'O.&SS'
ti.S'3f]J

{U~i30'

'ilf?·4

0,/00

O.7ee:

0'.;IS79 '0.;824

!lLB1:.ij!· 1 ~UISe, ij,18:1SO-,a~2

O~'9115' I Ct147

~M~t'l {UIl07'

1l!i1_9Q2:
1[l~8~~

O.9~8 Il~98
(llia~:r7 IJL7S7

Itlre~0)3
ID"a4:l

Ci~1J64
Q.~
il),,;N!I

Ol,S~1

'!j,i5@9

OJID:3i§ O,l!1iW (iL,M5 (j~$9S

"O.ilii_2®
il~6~ (!~4'g7'

~.1'61
Itt6% Ille\2-~ ~.5fl,~

Q,l'b4

~.!OO
Clt.734, iDuE!"S-3,
O,-S~, !D~52.7i9~~;,'I!J,IQ_~-

D.-l'94,
0.12:'1

'[tISl
D,7'1~ 111M2 I

'1:1~ Ol5dili
't12!li1
't~D 'MiD 1-!ID1 I

IOiJ~7a. 'O,M5 I II!iJJ1i-1'i1ii ®,\ Il! 07 10,;54·7 I O,;5i1fO-

~mn
O£_600

O.Yc~O
1Il1~!!Ii

10.4911

6,-4135
IOA~J

dAreCL4:-24'

ret-I)
!!k~!;!!)

O.. a5 4 Q,~S6
~)i,~lS
-c!.2~lEI,

i
I

CiJIiM, _~CJl.~1'

~,S34 ®..4:73,
Q-.,;!j;1~'91 OJ;:'{_2 O:~::l

~l~61 '0,462
[l~OO

0-.521

~l5SrJ 1 ID_,:p,7J 0,,509 G..51-5

(lL4i$:6

£L451
(ji,4gt)

(lL-4o.5

11)'.3511 g.J~4
!l:I~:li8:1

~1_34t

~lM~
(t3~1

O,~~H
{J..:1l39 o.30~

io..'377 ~,J36,

~U&.t

o,_~oo

-O.~,8,

O.a.Ji!:4,
~~2;g{l)

1001 1'fC
"I:M
1I!90

O'.~11!lJi U_2W.a:
O~(I,
-

O.~12
~'.2o!16

0:2;53 0.22_:8
QI.207

ID.:aCIl O.26~ 0.243

0,2,97
il.:2!OOi Ii) ,2-4"i::l

'o.u~0,2:16
111.1:a!5

Q-,2fM,

~l-3~11 {l1~2-8?-

!tan

{jI.S§5

!D~22~,

e.aes

(L~:4'ti!2fI:3-

Ol222:
~'.20"

~l22)Q I 0,217 -01.21)0 '!1H99

:o,:a~1

-O.:2:a!~
O.:2~§-

0.:2:1-3 ,1':)--1::84

!D._iii; 1W_,"t92

~1.2Sa: 0.256 i;J.Z$S ~ O~"231

O~2M -

O.2(l91 O'_tOO

I I,

!IJutU$1!rI!I'1e :llil ,1I,g ric I:! 11!i'

'ConS'llrr!lil~llcM]'I!li',

OUtba
:2 1 "OOl1n.:

'C~-~; -Q---~~3 3, I

,d'e,'flamibifJ ,W -- --(S:TASi ~illI'1I~_ro-7rn)

R'C~ lGi
';"

iOf!itI:l~ 'OU

,idaN'/mi'iI"'~

l\
I'I~
:20

II!!!

1
,

iill

-I

OJll9.2 ~ r11.~g1 I iJ),!9S!iJ:


Cl\.9~o. 0.9$4
d:ge'? 10,,904

1I.'D~1l'-

'~ ,!Jrwe

I I
I

'1.oo~
IO.£lff7
l!l,~@

,o~eo
IU~i'1
~-,S!,glt],

1. l' .oo!L'

'.'

lSi
".00(11 I

:B
'~.~DO
Ciuiilm
'Oi.'~~:

'91

1~!l:i1
Q'JOO,1

I;

;9 4'DJ :50

0,003 '0.~"5a
Il.{jl~ 1 I[lUS'S,,.

'1JIlI)[II I illlJ9t'B:
IQ,94Iili'

11,-Oij~
O.!a7::3! 'fii.9i&. , (l1.eQ11 I

o:ie'S

~glZ9

a,Se:1l
iI).,!82'1

II

IIJi I ':7-(11 :001 '001


1100 ' '111i1!!l

(IGe27

"I':t~5 iQ;[B,14i 10.. iB;t

II)',S\l~
lil:B5g ill'S I!!I 9

I
,

0..7,51 '(lL76~ (luf;9:r I 0:.'~90


fli-J!$i3:0

'n7~Jl
illfii!1~

{IIJ®:~,
0.56'11

O.'1:4~ O..eil~

0.;611
0,5$5

O\"e"l~
(IL54i9

0.800 '0,.802 0:,731' I IO:e!;7'1JI 1D.,e~


0..643

~':96@
il.;'9!D1i! a.iBfi'1 O,7~9 1~1..723i 1J,69'

'0,796 IG,7~iI!ll I!) ,i5! 3

'~1 1D'"W36 'I!LMG~ :1l\I~~C!1 D~b1111 i(l.7\8~, '1l!i .. :i!ll;i1, ®c'71:Q 1 ,(L71Q! :li)l700, I ~7'1? I
a,~~Q

o,.~~~ o.i!J1
(),~3~

,()~5'IlB
OL4,55 il:t~1l7'
Ci~3e5

0.:007

o.~oa
ilJlA1:!:tD
O,:4,O'~

I IIl531

1(k.~a2 1il.!5rn
1!l,.iI!,7~
Q;.iIi~

Q..:497 tt35S

1m
'1:JG1
14G1

(t-4~ OA;45 !Il\.o4.!4l0 ~~"3~9 O.3M !l~2:2IDb:l,18

O.,i$@S

'D,585 ·o.5~~ n-.t!ll7~


0,421

I I I

'D.~.3,

![11,;57:9' 11;):,15;1:9' 'IilL5~',rdI I


II)~

'O'..6::!I';i"I '~d5i1:3,

U:QI
''lUI
':I1GI 1;8.(11 1'90

Ci'~:l2;8

~:t'2;OO
QL~~:

0.0011 0.32,5 Q..29.a


Q12Q-pi 1[l~24,Q

()~~M

Q..435, 0.39D
0.;;50

~1~1.s ClI:312
D.2S-m

nMe
(t25~ 0.2111

o..sS@

lO.;lJ:1lG
Q,;3,1,3 O,:3~5

O.~®2

o..~,a
0,'2719

'Q._3;r7
Q..3~~ o..3~5

I I I

'®'.Ae~,

'l).~,t2 1!lli,:;3'Eile
'a,J;l;2

d3~nB

ci$~2
Cl2.1,:l 0.248 (t~5'
o.1-~B

11l.::i!99

O.24~
{I~:1i !!lL'2iD.:?

!l2~~

o..~oo

jl2~4 0.290 I Q,.:2e!7 [l~2-OO Q.251 o..26j !Il'2:WS, 1!J!.2316 I o.2U !J!::n7 (lL2,1I:!5 0..'21:3
tIl,19m: I ~L1'OO

O.'~$:2
~,,~~9

O.2a2 1 0..2291 o..'~93

Q,Hi5

a.-un

QL276 !l25~ Ol'221 11'201 1IJi:1'!l!I~

O'.2~o.
Q,245

o_:m~5

o.221l
O_2~,

q1~'

I@gi,tm~tj_i ~i;y!le;, I

Qarl\Qle:nt1_
III

nun~

rmgbf.iI'!!I~ ,Iii il,9M-olai ii.


ICII
1

'C\:Irbi:!: ~41:STAS 3J
'~ ,,1jDD,j)
~,

1~,1~.-\7;-a)
.5 '1.000 6 1.,0001

ftJ

Rt=~, I!iI-EINlPfiI!in''<! '1 1d!lOO iSl '1.000


@"\:QM
gi ,

O~11!lri ~

a
"iIJtl!IlD !D1~9.9':r iDr:ill@9i
OI,;~;r4 {II,:952

2 G_gOO
fli.91Q

1~~!liJ
0..997' Q~9!l1iai

~.'m100

':iUlli)Jl
O;;Q!l5

!'IClI
,20
:~i
-

il)~'9g1

~i_9~5 O.'~S'5

D..ri94,
!iiI,~~B2

i.Ul~,

otijl 1150 I!SO 'TOi


:1!iD1
I

~~9.00
OJ~1l:Bi

1O~972~

tll'!~,11 !lii1.J81'9 o.;8Q£ 1D1:1~

O~ilj?{fil
(IJ.;U;O

~~i<4:1' IDL'~' m9114 ~.9'11_0 @1.S!Ji.5 ,OLeTa ~~1l4'

D~MBi o..~~
(I\iF;!ijg

Q~'984;

~::~,

oun:t

~:~OO:
~ll'$lS,
'®-OO(II
I

'~.mx~
Q.'~OO I

(1,_[00"2'

®'!97\8:
'i!!I~95·7 O~-W'€l;

'.g';7'e,

(i~a,MI

(I~OO6
(IGB'01. !lJ.l,]2: ~~ 0-.1.5'51' OL51l!3i
~!.4~
(I~4,1)5i

®~DI Q':~, '101~900: ~'.,m 'r/l.aoo I


{J0~
, :GlI\.19,fi,

o.an I
il84,a, 0,,11:2.

®d~S-ri![ I

~~ml
~,~SM

,C!,a~1

0,;15!5i

(j~1~B
(J;_ffil\~i5 .{II..-!llf~l~ 0.5\1'2;' C1t6·(1 .000,;t5i o.~B

it1~ml
ill7A;1:-

iIil'.12)i:j,
il)!ij6-5!:3i

®.i84t1 ®':Wai, illl{-l~,!9

'O.~8 [0;00I·~

~l.8a~

,~.:i'tl2
'Q.G:3i8;

O.. 7$. ~ a'J'.i{l$, 7 ~,~tM, G..iIl91'

II

rOO

,
[

(lu690

Cit'M.2I

iDlJ600
~UfJ~-4,

'Ua(l!

I '\It!6~6

Ql609
J[!~500

(t56:'O
c;J'J51,:3;
(11.45$

~\l&!t~

fI'.m,
Il:h:OO-7
iD[AA,j

UQ 0.546 1.a - , t1L~82 1~3iO I 0..,4'26

il,47fll
0,.A'20

!J'.5:28
iD'_'!\1!~, O~1l~ C!,~, (11.22'.4,
iDC289
-I

!liI;.,OO~[ 'lll,oo~1

'~U~9!
'IRIJm'A! ~.4t3,(!'

am-3
itl,_M2

~'.4~
1;;'i,.;Q,~

~.442
02191

1~ I1 (11.'3\77
100
O.~!!

Q,an
OJllOOi

~~400
O[_3S5

Ii

1$D

Q:,3311 O;S6i

o..2'~

1'i~
1:&0

!Jl2e.S
0_242 ,0,;21i!iji

,Q;,'~_3
OL2'3'i (t2'1,5

0.327 (!U29a

0,,35'91 (!I.D
OtZ88' O~51

O·.3~fl: (1.31:3
'C1'~2Ba fti~25Si

(J~3~'

O'Jls.-~ illL28(J1 IDL252


ID~~, ·(l.':¢Oti

D',~1
,~..3lQ\9' ~.277 I @,2'.49'
Q.~

ases I 1l\3f!;1 ~,3ttla ami


It;ootl
0~1jl7

O._27,~, i'IlI,.223, 0.100.

a_2:f~

~..JOJ
iLl*' il22:t it2O~

Dl26n
il]1.2aS

ll~lB
(lt~17'

}1'~D

MS2
012110

O~23!D
{l1_2tlBI

!}'2:,1J_3

CI,Xl5

COll'l11rrudJl dwile, b'lil:h.liS~rl&l'II:,BI ;qriClOI(I;

~oefK:18nt~'IIiI~ lPamb~Jr,p C!ililba ~~.4 ,(S~A:S ~~'11Qaro..;e} J


,2
,~;

OteiLl'lii W IRCF:24: daiNfrnm2 '6

h
liJi

iaI

1.r:uoo
CL~OO

1 1-000
n,g9"5

11i!1!
,21l

'1_000 ,O_9~,
0.979

'~_'1ilM
CL!Ff~a!

~_~OO O~~~
'(1'.97:5

"

15

~G
4'Qi

1O~"900
0'.930
(l','92i

,SIl!
,SQi

M
;001

~.J8:~'9 !D_76.iii 'l'!'.~4

asss

'O:~8<1 Q:Q57' 0..92:3


'OJJ78
"

Cl~97"7'

11..000 O.9!Q_ Ot9J:3

1Ul.QO

'1
tJ:l®G

I
1,.000

is'
trJiOO O.9H'4, I

0.9~
j't91J9! lDu!Hl6
(I<_7,~

0_622
0.757'

Ct~va
O-'S719i

!8iilI, ~ O,5~ 1'00' 'He, ~,4~, "Zo; ~~ g,,~ 130' 0.,3:3,91 .140'
'fIISG'

'OJB8ti; 'O_~',A,
(1:.046' Cj,A82;

o1iQ1' o_~

(L9A:& (l'.951 0_911'1' 1D'_.S1L5 (!M~D~ '.lOO'~ [usnl1 "(M~:04 U.11'4;i:j, 0'.735 (L.S ~~6!10 0.15'9'3 O_~ijJ: O_~~2

O.~5
0_907 0.857
Q.'1:97

1J.9n~
Q.SS2

Q:g8~ O~9S'1' a.986 ~l!6fl' Q.~5 0,9'7'il O:~2.· 'l~a8J O:J9~~


IIlt896

0-00:3

OJ,,s, 1 1
.I::LM~~
0.1004, I

o.~

tl.m,
dA'71
!D:..~, 1116,
(ji~1

10;729

Q.791J 0.722

1[l1,~S4,

0-651
11!lt500

o..em.Jl
0.454;

0.715

u:a~a
O_67,a Oi;lOO7

ij_S~~ Q~40 0;.77_8 0:.{08

o..au
iOJ!iSS

0.'711 'O,'7~(l11 I
'[l.~g

o.£a'il
0,Il\00

n..!S79 (t5,13 Q,4Q11


O.~56 0.31'1"

OJ;1i2.7'

0',4'11

no1190

ffiGtJ,

o.~,

lI,_ooe,
{j',2A,1

(!~37ifii

C)'.arl
1D'_3~
~,~~.

C.421

(1'.2,'001

iji,27~

~.25f!,
==;-

o_~~
(l.n;g,
1D'~21-€l,

o,.,~,
!'.Ui9'.3, Ilt2:&2, ~.2~> 0-'.21-3, O.1~,

1D.. 46$ O~'111 O'-~'

~M,.5'9

o.~~ij o.44~
O.3A.B

0.,501

1l.IHllS '~.4S'5-

0.43,1

n~
Ill~

Q:.:!l96
01.35'1

O.~-92 '~.,3i7
0.3101 0.277

il)'.3'2:4 (i,2B!9
'(I~91 ~.za;4,

ilZ~
(J1-2~1

_o:na

O_~!l4,
0_22:9

r;t2.~-4 ~ao I Ct~2~


'O:1-9Jj

Ct_2in
0_:2.00 !D~1'00

~t~ffii1! ~lM9 'r}.2ol1rf3 O_2MI 0.2:22 0'_22:1


O.2i)Ei D.1i7'

ozse

~'_311,i3

I caos
O"~7-4

Q.~3

,;t!'~:.'!18; 1)'"Uli7

Q.2t1

O~2-JJr

~'.tOO

~.i'92

0.1,8;8:

uzes
0.195

II

G..~@1 n.183

'lfid'lm'trl'2!-e1 t;1 "gric~_e'

C"Qfi~tt.u!rilfU 'ri'lwiC':ri!j

Ci:.!J'l;)-aC--24 {SilAS: t~tH}BtQ,-1ti)

C!oiI:fl~'1ti'rti dB 'I\IIimb~ rr

S7

C@_ru.e1Q
IliIdiui!l.Qal~~,

~hi;nt;;ili

A,
il

.,

ag,q~l!(Ib!i'

CQafI~~n de, fiBm~ If{) Curb!1!lA-3F ~Sl:j\S 1,il:j 1.'O,BIQ-'lil

2:
il ,(J[jij)

~~

~2S
,I

~k!Jlcill

:!4IaNtff!'Ifiill
:8

·1
1UliaDO

ct,
~i.OOD

'to
H
I
1

1.Vtl®
CU1S-7 Ij)JilS8
!O.9.'ii",Z

~,,eD.~

O,H6

figS7
~.~10

,0,_ 1il,,985
Q',OOB

15 1L®~1l
QJ~g$
Q,9~,'~

'I
1,QOD O.9~ 9. i19 ti;.9~:9; ~,-91:~1 0_85"

:I t®GO,1

'8

,(t9Gl~i

1.®IlD
OSJ91l CH,j1'6
:!l:U~~,

Q.9M
~~3 (1,_93'5

Ml
50 ':ltil UI
t9(!l1

3D

~"t9S4 LQ.:9$2 ~~,..

o.M8:
G.Sli'"

0.945
0..'9'110 i!l1_M'2~

16!D1

Cl!_.Mil1
CiI'_,8im

Q:942 0..JlO5
{)1,.$$1

o.®6 O-fi,j'9i
I
o..9D~ Q~!B511

'QLOO1'
ii19M:

o.

0.9911
ID~Et7,B:
!lll'.~

o,rtnn~
o..9~;

t01l1l

~.9~t
(kg,11

illl;8ei'

I;!I"OOi1:
IlllU3;.itQ

1]'.'9.2:5 !il088i3,
®'J~I,
iIil;OOS, Q:6(I~ (l.~7'

@.921
®.1.J8.f8.l

QL~"$ I

G~,e;il2
IlT~1'
~'''~S

tl~,!,~9

'~GO'
'1'mOI '00 'ill30 \1lilQ
'1150 11Gilli '117]1)

i,!ll.OOI3; O,~,7
illM11'fI: iJL4,.m03 IIl,it9S' Il,~~ Io,j~~
Q.27~" o..;a:S!l!l'

(j~r95 0.7,24, ,10,.6.47'

i:t.SiIf!' ~'~T&'9 ®_iI'"-B.!t L'J,632


0,,001

,~,.B~

i[li.11'!5 ~':&3S'

(1.7001
illIAWI
.ijjI,oCI;at[l'

'~,~79' ~l5:1~ ~MI5, Q\:~I a~5D3: ;'.4Q6


,il)',,44,'!' i!iI_M~, i!!I.4315c

'~t"~1 0:7'01 i:t&:2:4: O,JOO,~


,

il!I.it6~ I ~_jrB'

'®',82,~
.lQ.7:§.3,
@,m~

l1_m,
®.61i

Ii:il!3J~'5 II Il:I_T~fl,
!Ol6fD

D..l9'4,

!l:I,3.Bg,
i;;l.344

~'..4l8i4 ~'A\2!5
'(!i.a7:].
Q,;:RMl,

O-,~~3 'Ill ,;4:17' ~,4,20

@._4'1·~
a,4~4,

0,,342:
[);~S

'r;n~~ ~I Ill.319

I
,I

1180

0:225
(t2Q3

19D

'o.~7~ lrJI',2'4l' l!l.~' 11120:1

O.M{j ,~,:3C!~ ~ 0:,269 CUi72

asos

o~e

;~.-'S1~ a.,3SS
O,~I
~,j:~~'1

,rlU:Q[2 ,O.5~i"J' l!t'lGS' I DACi9 IO,3fl,1

0.594, Ct&#:>:j
iDl4:59;
@'.~4

0,'.3Q7'

O,3l~,

Q,~98

i'JI',.:il.95'

o.2B~
Q,258

O,~~ '1l~:2a5
10.2"55 Q,229

CL31 G,
~.:2S2
0,252

'~l144 ~~,,'2,42
11;P.,~zra' D.2~l$.

iO.1';e

ID,~~"l

O',:2B~ [1,2'30' I!),2:U5. IQ!,1:t\l5

'1).2.6~'
'~~;!,7

~;'261

,a.2~l
il!I.,2~1

!l:2~2
o.,~(j9
'il,1 SlO

D.:m'
'0,205

'ilII;:!l:13,

lo..2D1
0..'1 OS

'~.,1,fi:3

D,11.9~

'Ll,'re

I Ii,

Cfililtrud-fJI rndl!i8~C!'!lii ~

,lGlvllt\, :l,glkolli

~IM.!1I;~SlA:S ::2:
:)3:

egeRel8nli dill lIlilmbaJ ~ ~,Oll'a 'J'O,,'7i) S


4; :6 11"'000 1IJ.9$~
:

Ro-:li dilN\i'mm~
IS! I

Qtell!l~

iCY

g '110.

01 '1.0001
i!J,'9'9,5,

11

~.OOJ
(J-'9SA fL9'7'9
~Q,95~

1JDIlO
(]L;~!U

'1 AllOO:
0_9,9:.2: 0 ..9"1\9,
OJ9i4i:7' lil.t1:5!:llID.'i' 04,

4~t;OO
r.H~911

,iiW 50

'T,Q

I.

20 30

'O;H~1 ~,,gS7 !Q,g'il'1 ~O,lB,7~ 0.8141 O;'l,M

'!!l!"t!~1
ID,M~,

'i!!Ir9~,:2, I (ljI)9DB,
Iljti:e~.2

0,,'971' CU!'SO

(1,,113,

G.t9414 .~:t~,
,!lU~$!i

~M110
~.,'M(),
!

o.S6~
D'.M,

1)l!fOO'

,~OOO
0.900 D'~oo':.fi,
I

."

:8

0i.9ftS
~~
'~,~i

1'.000 ~"lLmlM
{1L983

'9

®l'8'9'S: ,i!!I,,;84.5,

Ill!,'9',37' DLJf~,
il!I',:839'

~,OO~
il!I'oeiB$1 , C!l,~S 0,165

tI~SOO
~:S iDdltra

~'.,S'B:4
r

OJ307 ~ n8®~
'll,l~l Cl:73~ 'l),iS55 O.. e3 6

,10
'00

!O,l~l' 'llli,nfJ '~,7~U~·!:l,"il'l5 I .(j.7'!ttI


,I;U47

'Il'-.n~
Q,7(IiD: I O"~~

®,a9i3
[lela
ij,4WI

0,:610
G_!!iOO

Q.~C'
O"5~iI'

'1

to_D 1,201
'1,001

1101

14(111 '110''iI 1$ 0

(lu41l1 Cl\.35'~ ti"S1l1 Q,J&J:


Q,]iffi3

Q~m I

o_~~

o.5Be
10, ifjt1-ml,

o.:Ei~1
'i.l.J5i~2 iDA:S1lli

OJ5,7A,
JjJI.OOB

-ll63;2, (k56rJ

~4~

0-40'.2' o..3~, 0_314-

o.39~

o.3~~

0;;4145 g,~a2

,nie?

D.4,'!!!91 1!;),4M'

0A.~,
lliiI.433 I 1iJ,,::i82
1).,;2SSI
, ,

assa

®':~87'

o:~e I

®,:Glllll' I CI~B2t!r 1!!!i,lSg O.73~ (lJI51i3: ~,68;i1 Ola~Ci 1!:1_I00:3, O.'M~, assa
'mLA,74,

1m,~2e, ~ ifi.3l77
ii!I.::!3(1j

AlS4-e
,fiS~7' D~27,3'

'D.:~~1I:2 '1Ji.'Q3",7

o,~m
~t2.'5U
QD'~:!.:2\i1, ~U<&2.

no
'1]90'

'~IIO

~t221' 'G,lO~ 0,1'195

e.isa ~

0_'3,10 , 0_2716 1lI~~41l" Clem' ~_2000


,

M44
ClLt~

O"a09 0'211l O"Z4.2

0,2£16
'D\,~4

'1l,,261' 0:239
l!l~1i5 111'~Ii!$
0,1'17'

0.(22)0 I !o~16Q
<

0-217
Cli.:tM
Q,'11,o

10.23,7 '0,2,1$

I (!,:un
lij(2.34,

lo..3:t::l O"c12~' a\~\3

oAZ': 2

g,~;

, ~A·~7' m_~t2 I!l!!.;ae~ OSSJ, C:LS215 ~

(11,.1;S1

~-"93
10.175

~~,~M ezss IlUi!' I ~ ~,:2l2 , e~,.


,"~I

~U'H1 ,~.;a;ofj IClJ !9fd I 'iliile~ IO.1n; iit1112

flo;r,r -,
OU'iTI

'CoM--w,d1l !i;:a~ilill!', 'Uid-i!;ilI:Miailli ~Iil'iMlrlSlOII


'A

'C1HifiaJi'd' 'Ii!!' 'nali"dJ~]'q;1 JCti~ C,.-261t,S1:~ ~~1IG8ro!-rl)

otelLlIii,~ R~26' laNl'tnrnr

1,~ oJ3g',
201
I
,

,
1

!tII

11

1.IDIlQ

(lc900

30
,40

0.005

,~O

'IlIB,71
Q.®IJB

,011)98 0-_96~ I 10.959 @,,~~ '!:UI!1'S I!;)"IB S5 '1ilI,&9g

1JJOO

'riS9rJ

~,OQ(fi

.1.nm')

,4, '1,ooJ)

13., 1_:!J;OOi

1.mm
OLaf,EIi
(j,.~,

IGi

'7

4_0~m'
!ll9:15, (ll-8S'9

!.l~SSEf ~,OO3 ;!l955 I II)J3~ ICl_.iW~ i!:tfli1 ~


0,.8;53, II

~Hi.B1
,~:,'~e,

®~94:a, 0.93.'91
(UUI<A,
!IL100 (I'J~OO
0'

,8 1'.000, 1O,~12 il~;3!5


1O_1!ii~3!

I
1.00~' O.,~~, 11}.j9i3® DJ,(1 Ll.:e.·~4, [0. '1-4J!:l ,1;),5,7'4 I;Ul'04

!D:,i9!(l{Ji

OJ301
0,.731

60
'70

Ia

(},5"96

0:738 Q~e'7 0,533 I ,o..-4-7'~


11l4,~1 '!l,~75

I I

CU,\!!I,j!

'0,194'
O.12A
~:!l£l3

0.761
,~:l'U' r].64J6 'il;i5,7i!!l 1l,l1ii~~1i: , '11A-5;7 O_.,4m'

'O.11jl10

iD0M'1 0.17J,
Q.'700

CUI2l1ti!

a_roo
0'.1600 Q~I~l-a:

1O
:'iIICO

nu,
\11:20 \1 aD

a.;~1 I 10.5 aA, 1O,~27 I '!l.~!;i:2'i 'D,.A~a '®.~3


Ll.4Uli; '0.3071

tl~60

CD,711D Q,,6-3~

O.e2'1 CI~1,~ tU®1J

,O.~5,
02'69 r;n,2:43,

:1!!I',~,1'.:2 I ,al,~a,l

0',:33,1
Q,:2';iil 0.2.56, illi,:2~!Il'
I

'i;ft 1!&O1

O,'3.Q~,

'L~7
0,:~.
~,Z63,
!l]',:2:3i8:
J

1ml I iNI

'0~~ra,
,O,1~~

'10.;2:1 "],

,(!t_2Ul'
0.:11196,

1!l,:§T1 O,-,j(t~, !.:iI.,MlS ~lA;5_2 il:I~44'] ~,4(t~ iD~3'97 ~~l!M' Q"afi2 : ~,,315a {I,_:311"I a,324 IJ_-2M ~L30' ~t~ ~~'jjie,'1 mi,;~ ~Z'5 0,-$3, !iII..2a15., 0::23-11 ,~'":2:1~ !ltat~, ~209.

CU612: ...M25 '~'.S6i5, Cl~~:


()I_4 91'jl'
1

o~[tt
~'_i5Il,5i ~AS!J ID\.4S'Il
()~3s.4,

S-Ss:2
.).4'91

IlHi,39
lo.~1'I'g

IDl442'

D!A~

Q~:;'9'3
(LJOO

o.H~
0,;$46
il:_~10 1!l1_2T,~1 tl~~
IOL'~ Ql_2~ (I','1,~7' (1::1'7(1'

11l:421i;l 1D.,;P'9

o~~o

O_3"1~

~_2J~1
iCl,~_S O,2.2JB
Q.2gD.1f

1J~~2 0-300
(t.

O,~3.B
10.:9'03 I!}L:21.2 (1(,245 1il,:2:2.2 O.2®~

21' q_

,
[

iD\c~S

O_2~,
i}:20~ illI,1~5.c

118

CL1",{
__

1;0

o.'n:li2

~tt9~

il:l,'~[:aID'

O.11nl

e, 1111

O.,'fg~

0'.100
Q\-l7A,

(l!.i,ii'eL

o.,1K~
o.1~7

rJ..'lJ7\5,

0.17,2;

iJ-1W

Gl';liili.tfUctiii ,Ch![i'li~,

ind~I'
');,

IiII i![iig~~o:l'iI!' ,Q '1


1.,OO~

Curb_~ A,.~ (.S1A5i, Ulll~-,e)


:2
1,OO~ lD.,m:

Cafi~'h3!l!tr ,de 'ribi mbti'] :3. 1.000 0;1004,1),tA:B2

f{I

R~·~S_ da~,f~~
Ii, i!

'iDl81w:FIi!ru

i)'

'1.ooQ
ill_OO(1

1:0 :1.0

,to

:m

'D,9'8,7'

o.sss
Ig~'1

O.'OOS 'fl,~a~ 'fUt9<4 I


I[LOOe, ,Q,G6!7

1,000 O':MiI!
lil,gag

15·
1.'000

1.!lOO:
0.001

1.000

0.'003
GLmg

Q,oo'o

1,001)

'fJ

a'.;~:m,

Q~9EiAi L'il.[~!lI
!Jj,iElS;:J;

'ei-OO,;
'®~~1

Io.,~:§~
,rJ.OO7

i5ilI!

,BEl!

1~ 0,,7121_2
OJ62J4
O..54~

0.902 00... '0 849

,ilJ343

,1),;007

'O.J3-eS

1JI.,'9:SE1f ~','92~,

0,,7 0 ilil

,1169,1'

O.77fl

,C1.&S~'

c,n"

,o.a~o
n,76~ ,~SS1

Q"eS2
10,82-4 :O;75~ l!:Itec7.:l;
1iJ',5 il2

<O~iIU7 I '0.144 1!Jl)66'4i


IQ.@iS4

O,a17'

'10 'HI 0

1:1 1!tiI iIl:!!iIi71!i 1iZOi O'A1~ 1lQi t1:.:l84 i,CD 1IJ.:3:.'!!Ul 1,SflI ~1.2M
1!!IlI:i

ID ..IiSi1'6 1O,5~$'

'O,6.Q9 ,Q,532'
,Q.4®~
'0,405,

'<~i~1l

,O,.~,
,n.~6'f
IO,,:;;;~E!I

l~l,A,7iD; 1tJ_4-1il '0.::3:59

1~i5i'i7 ICtA!iS1

'O:5~G!
1rJ_:4!45, O,3~8Q l(it:~O,1 I Cll261

0.,19,15 0:.!9B9 Oj~~' '~:Ui~'~9' tl,~~'~ '1],13\72: 'lU\lOO '1).13;11 , 1!ll9M '~!737 '11'(29 !!JJ~$S i[lLf34.fI: 11),577 (i~'$&91 i~.!1i!iil.3: ifL4.39 tlt48'~

L't9'77

p,~,9 , 1[IUa7~ IO.~,7

1.~
Q.OOl6 'O-91"i1

.'

O,!'§5
O.3~~

{1.~50
'!;l,3()g

~l;3.E14 0.34'8
O.2~
I

o.3~aA,
(RJ::I!7'

~~.
(['{,21

i!lJ~li11 0.'56'1 IIllf97 O.6<!iC


[JL~'!I

,o.-n.s

e.sss
'[UJ32,

'®,'94i~ I CI,~9(16 I

~:7~$,

I Itj,!564'

iO.5~'
~,

O.3~'1

(u~eS

0:341

Q.:2a1
Q,.284
1D...

1'1:0
U!'Q'

O~~~;o
CL2'Cli
1ll.183

O'~252

Ill2a~ 10".::i!!17 ID..'24tS I 1il.24~ 11).'22$ Q,22~

0:274

111.2,44- I (It.2j1i 0.:218 CJ~216

OL23c6

z,as;

ill.Z9'~, ~'-29Jl ~',2-e,~ ,rn.25t!, @.~&I, '@.~~'


~,:2_ag
Q,1:i69 0.,171

asa

~il,49!iil ClL,4i2l~ 0.$,]4,

O,.~9

IDA®3, ID.,-4l21 0..00'9. 1!1'32_5

Q.2®7 Q~2~5
1IJ1.~a:

[11..2114~'.19'.tl: {L 1174

O.2~1 'o.~99
0.181i O.1,SD

0.1-9]'
o.t7lIJ

19Q

0','195: tI-n8

GD'~212

~;f~t ~,,'73

~j_-01 ,(],1'191' ,Il 1'7:!!J

O_,t&5,
Q.l00,

iDl_'~DS,

lllidil.•

'ConBl~!!'HI' i::M1., lrla]!; 'iI!iil=-g rIU I., 101 -lJ'JOO'


I

1'~Jlbal M9

CQ6fiC~flthle'~mtliJ if
~,STA'ii 10 1QJ~it:i~;rn)
$

~a,,_ ~iti~ _rnLlll


ilil
I

10t;e1 u-tl ,C\.!


,6

c--~

I
'~O
,~

'1

'I

,4

o..i~$!5 ~_!9:79
--

:MI
((II

I o.ii!iiS'1l
,

(J1_.91'~

,o..~,77 1 0,9.74- ~.91,2 0:..__ 0.94,9 I Il~40 I {I,-94,1, I O_g~7I'

f.()O~ , ,'_OOil Io..{j~ I O:~

Ii

1.(10'0

(1':999
O~g9O

Ot991Oi_,600

Q~9BlB: I 0.'987' O~OO,7 0.004


Q_OO3,

0-9ge I ,(j,.'Q9-:B

'7 rl.'9-9 '1


Ill;Ni!i, l!lfre'i
Q.9~~

'o.~7'
I~.e~~·

'9 0.996
Ilf~a1

lo.r9'5tf

il\S:5~

OJiOO

Q<Jm2

JlI;..oo~

Q,,92!
,~UliB.j

@.Jl!~~'

:~I

e
:so!
MI 1 lOG!
'110 HI,

(JI...81$i3'

-r

fiV,91
'O'_ll3~

~_~'718 O~(tl8
,
OI_6,Z~

~_B')1 O.::.S45 o.7e4, I 0:711


Q.,M'1

~M~319 ~UJ;a~' Q.~6


1

tl:619
IQ;,7:4t7
1[J.6S6

~te,7:fi, I ii),8!ll15 0..:8:1:2'


1117:39' I

nass ,
O:nf1

Oc9~(]

lIJlra11fl
Ill,m~ 'Ll19:a IU:7~~ I (IIJ~'

~L700
-t

D~7a'9 !I!l'6'i'A" _ ""C)oi~1$

Q'.l62:
-

®~4,

OJ'i!j~ 'O,E1'Ef
U.5;Ql
:O,fi;J

iIJI...~5:9i

OAEllf
, _c

'I

UQ!
1:!OI

OATii" 1;1'.;1174;

'Qi.5~' O'"'~~

1].549
0'0476
1

1)1_537
,

~.,~~ O.4~r
OAUJ'

GUS(J15, ®,5.~1!l.1
Q.I;IQ'5,

~.457

c!~4'l1
lJy3&'9

0.4,1:15;'

'~.:ml 'i!:§gl

U2~D
(]!.2~7
O~9,

~.a28

O~~,
I

o..3~,

11Sd'
'1nl 'lin! '190'
1
I

(!~2~5

{j~urr-

O.~·e5

(k32,o Ct200 I CI~~aa; @;2J9J (t205'~, I '~~"1~ili 1k2~ GJ~, o.~' il:J~Z2:t:' ,CiLllM Q~~!):3! (k2Cn (L'1~1 ill.ilBO (L 1 00; 0.16:4, C.'~61:
1

!lI':35Sr t)..-~5"5' ID.~~' DS~1'6; O.,~'1"~ g'.3©3


0:,219, @.2.'4:5 D:.2,,'ilji1 l11:!}1' 'n,273
1iJ.243

'11.39$1,

'11.217
O.~'~S'

tll;6611 I i).ISi2· , ~.:5~4, Clt~ 'D.~90 (lL'5a2 ;il.~1,gj I CUi®9' O.IDD,2, (;t4'96 ,a:4$', I 0.445 ..; OA39' M~ O.~9A I Q~aa'9 ~L~!W Q'.37$ (l1,337 ICt~34~, _~L!4~ gL3i3-2 'D.3~~, O.~O~l t1~2Q7 ~ rt269 I O.2A QL2iD'3 ~~~ 10.24'0 a~2'31 I !D'.2:M ~~.2 O~212 {I~210 [I1.U

o<:nS'
In.19~

o..~~

®.1'1S,

o..tF3'1

0.17'6
'O...1GQ

iD.1'7\i11·

O.~1j8 I Q~t57:'

it1~'1'9l O.tr2~

CL 1.89

ClllllB,7'

0.17"1

(l.iS5

Cl', 'lii6.0 O,'jj\S..!jj

~~-G'~

il!l.-'dl!:s~I'!iJ

~!!iil

,ag*nt1!l'
1
'1;000

'Cl\f~~~

Cnlil'Cle:nti: ,del '~ba '.' iDtJrbia c;:..2~(ST.M 101()8f~1~J


.,._. _: ." ...

,Jil
!!!I!

iOI

:2

a
I ~~900 I O.'9~'
L

101
:2;0

1.000 1J!.'!!ii-9Q I
, Q'~~I I

1',000 ~'.9!~,o.;~ge, .(L91l5~ ~~99i4,

11),998'

'

";1'_,"

F!'2~ ..'~ ,a'· _m ~ - NI'm _~.'

'Ot'eluJTi' ~,

:15

G'

7'
(1.'9-9$,
~'~OO";~:

~,J~~ i!Jd~Ff'9!

'Ck.~j'~_ o.~<2:
0.889
Q,a~,

Cl_9'!!iEii
C';91e,

I O.H4.
1 I

9 'O.~92

1G
401
A' e__j

O':Q~t ,

j)~~58:

rJ.~12

C!','!it!l!!!i

(l~~OO"

O,Si!l1

O,;N
O._SE;5

~Jg.a,7 im.JOO'3
[hElll'

~,9.a~,
OAllt
1D;.J8~110

,~.OO'S' 11l~27'
.0:.871
~[).oo~,

'D.ooe
O.8:ei4: 0;1'22'

a..s.H:
1Q.,7.00
CIl.iJ4'1 IOJif7~

I
"

O,,''i'iEtB
0.'71i4

I 1

ILtU;~1 (JH~~i§i Oi.8,:3~, OA1I311 , , 1ii"4, ~,T6-~, !;k:1~ '~:731 tI~

60

I'
I
I

7\0'

90 I O.OOl I, Di~~ l!IOO~ Il14l44, I IIJ~4$ d~4l3 o.w: I ~US7 (Ulsa 1i'HI (A~,7 '1:201 ~.r'43" m33~ -1i(i, I ,t1~~W D.3(l~ I ~~!l:2 1
"

101

I Q'3B.i9

o_~

'0.5131

,o.:7~7 fU6S19 ~,fif {M)~' n.~32 GiI']61l5!' : 1ilI!.6'~'·?' ~MS'lfO'


(j~i554' ~.~1' ~.4~ I Il:k4'B<41, ,{t~11
~,

O.7~ ~~6'V~
(ii_!l303

O_74_4
D.~9 '®.!5:S6,

®.m I ~.oo~ ,
®,~,

'D.7~9 QJ~S4

o.5~,

0.;521

!;";I.,~1
~:.4001 ~l.c4W

1~.i~2

'D.sl5
,Q'.3-56'

OAts
0.373 10,3311 0.295
O.~3

IHta
OAl1
o.~{i~

!lIA~e,

o.~

I:

aA~7'
O_31itii:

"

I ID~~I

0,,321
0,291

'~'.3S4 rJ:m,
0257'

O.4~2

'D,.'D!

'D.~~n fll~1 '~,4[12. J o.:;'M


1

~tji;2il,

~t~
0_'21115

(L2,'98
0266i

'",\\to 'i'I!5G1

0'_215.
I
' ,

C,:2?,2
,

{JI_~~ ,,

'no
' mIElOI

1M

O.H~
0:200
gllS, 0','185

~','2:44 o.:~'11 i C1~1


l'D2~9' (11_217 ill~1!JI ,0, 11~el 0.1'00 0.1'94 1111.1113 il'17il I 0.164 0.11152 o.lai I

C1kH9I

O.2eO
10211
ID.
latH')

10.2$8
il~1'J Q.192 Iil.1751[1'.159

0..2341

1.12311'

Ci~25:5f
~_229
(1;2>00 Q.'1.81'
[I' -

1001

, ,

1iJ.,sa

~all

1:11.21)8; D 1Q9

IIJ 1'58

O.17~' Q..1!ii

rTO

n.31~, o~_ tUa2 I !:!J:n:E' 'Ll.~~.2 _:2#i _I ~. 111.~2i::!_~. iXI.:2:CM ~1:~ Q.1.e.s ~ Tlii II-~-:-W

"

I !

~"'~
.);;!

01'50

U "':53

Q!~L,2'

CQnsb\U~r,ltivi3e!

·lna'~!i1rial.Sli tllm'e.e1I'£i'
,~

10

1!:Ii

1~
~Qf
:~.

too~
~,~"6
Q~~

1J

:2:
'1Jf)(MJ

C~:r:;~si:":~::78)
3, ~
VXI(JI iD_9~a;
O,;9{9; ,

o..~~s,
o.9~
(11-00'0

\lI.il!I~1l

,t lQ:,if99
,1),tH9.2

Oreluri giJ ~i:M ~aN\imn;i~'

[5,

10.,009
,0.'00:1 0,[(1:5

il:L9~

Q','~Bi1

(t971
o..~.51~

·40
00
ISO
I

'N
~EIiIll! lIoo! 11i!:!1

O.5'';}~ 0..641 ~ Q.of67 l:Ii~,I&11 04B~ {lIA1115 (lA~ I 'fli.~~J IJLl97' O..4f~1 I 1:. 0_3.54 ~~i'.S9 'i3,:~ I ,0, 34'g' O~iM5. ~~I' 0,;31'7' '(I~'J1'3 ,CI,:3D~ IfJ,3~S I, 1l·;3'O~1 o_:n~ 0.275 O:27\~ I 0,268_ Qt-~. 14m1 1)'.2S4, 1~! (I~M3 0,240 I 'O.2~V 0:24'5' 0-21,ij 1IBQ' Cl.2'l:fJ, 'O.~:13 11),.:2'1!l O~200 17Q1 Q.1;56' O.'Ha5 ~'1'Ei~ '0,1100, ·@,"80 ~:lI~1 I 0:175 I [IL'f73 (tW1 'I). ~l~$ ~·_1!efl: Ill..tUS:1 iOl1SB I 01.156; tl'J'_1IM O,~!5i3i iI'elJ Ol551

~D

0_9.12 Ill. 1&82" I 0.·816 o..®5'S 0..1,'18 I ill10 '(U~'3· iO.7!1!!!!il I 0'_787' G.. s ~_1.~1) 0,1.'2;' O,7'1~~ 0.'104 n I 0..651 o.~~ 0',634 O:6iZ~ [I~·i5il~ 0..9'29'
0.92,5
!IilJf2'~; ! ·!1!I',J91''1 ©"S71I1 ,r:;,,~ I

OJi63

O.!9i57

·O.9!i~

Q.a~~ iD.90a OJ~~


lI~n9.

i to. 9'g lil!99iJ 0.9,13· O_g..4~,

'7

ill:

I
[[I~OOf7'

1l~~S (t~S9
0.9'11'0

Q;998
OuiB7
O.~

0'.9-813
1 0,10015

0.9£:13
(J1.~'5

Q.~441
Itt~~f!l.

0.937'
!D.893

O,OO~
'!l18(l,7
ilUiII25

liJ.:g3:9

O.fl:3l2:

nsss

h:S9~ I CiueOO 0..·608 Cl-'SOO


CL~~· 0.151-8·

~!.?':r11

0,76.3
O.'S~B

(iI.7':5:5, I ·O.'f'4'7

0-591
CHJ1IO
(!~3.BO
1ll'.~1. l!iI.:2lB91

0:009

'Q.~D
D.~5

~.• :a, ~

'I)'~S ,0,4f4

'OA!)S

Ci.;44ei
(I'.38fj: 'illI~D5

(L~~~ '0,433
!ill. 31'S,

~.·~52: ®e600
,

(t514
I

OU~rH
CI~J1tO

'D.42.i1'
[11,37)]]

'-ill!~::t~tS

liJ,:~2:;\l

~2Q1'
OL28't
!ll~a:11

Q',2Sa,
Q.,~S· O,22S

o~m·
rzlnS
1lll.~:EI'O"
iJ. 1i;!ll 7

4l ,::28 f3. ·O.2fi~.


0;223·
,Q,

l!l,~~ 1l2t*9
'Q,~20

0,:200 Cl'.1:B4,
(j,1Q
·ii!I.1I§lJi

0.:203
!Ill, ·lllEi.:z
·I).t~ 1[).l'o\'l'!;a

L'U(l'1 I ;Il:~ 9~r

iii,s

'D.~8'7
10,1177"

0.1:~2 I to. ':~·1


'Il. ~4:6

0.1:59
lil.~·M

ICI;!~t.fU!C'~~ i:iIVI~i!iit I 'C""-iI1~lQlnll~d'(li Ralin'h~ II! Cilel~rt CY ICUr;ha ,l9A34, (RAS· ':01 (leJ~78} I i~dl,i~tItIl"·:~I-tlg~j~ I\;=~,d'a~~ l' l!, is; '1 ". 101 is 8 A I .2 I iIl~~7 I 1"-900 ~:;9!lE11 11]i,1~!9Q O,9SS iD lJpzyo 1.0010' 1.00'0 (l~J~[l!6 (JiJ~.lWi I o.~8'Z 1~1 0.961)' 0.994 O.OO~ . O::@~1 - '0:'900 {),~~"~ I QJilSfS· 0,9M O.9Ji{' ttOOli! O,'!l13 O~'97'O 0_007 OJ3e1 ':i!:G' fi.9~· O'Jj~ OJ32...5, (I~9,2"l ,~ 1D','9001 m!·.914;J· 'a,~'9 (U3M, l'iD';~' r.;;I~9H~' (l'-911 I 1 ()_852 1D'.,a~1 , ~C69.5, I ~Uloe9 OJ!83 tLSf7' - 0.8711 Q.S65 ~HrA05 40 1 tf!Q1 &.7~, li2I,~ C1L]7:~1 0.'1&7 @';rn 1D',;s':f ICI o.!J02 iOk8'1l':r ~"'~'! 1 Iin·.,fijfl:i· I ag· I ~.7§.it I (J_7~'4 (!I~~, ®-7SE1, ®-729 C~'1:2,1 I o,,~~·~· 1l'.~1.0 b:mi I tfI57\D1 ~,·mTOij~6~ 0 .. 4:4 (k6~S CI)Slll' 6 70' 'I g' 1).153:7' (I~5~ o'::~t;1~1 ~,:5~~ ~-~4, '~,57? ~-~ @-D2~' O.4$:{ Q,46-a 90 ~:Ui~TI~·~)'4'99 ~.4~~ ·®.~8J'!. - ~t~:n 1l;4,{O 'Cf4S0 ;(j,~QQ 4 100 , ~.~;31 O.. l,1 ~.4.'2i4i. O.A!UI I a:A:~2 DAUi tiLao~· I tLMJa 1i,t!O a;m;!~ '1Ji,3}l!·7· ~.I~2. !Q:.~3:B. I ICt37e3 rtB7i1 ~H16\7' a.3S2. I 01l;51f 10.3(11] ~,:i2,gs, I 0.295· , 1~,3~ O~:3i.2.o D.3·15 @.:3<1.1 {R3~'~ 1120 Cts.2S ,1}.,272 1[11.287: CU,83 '0.2:8[3 11).276 I 'HID (ll~~5 1!J1~~2 OJ!6£l' ("~~9 I ,0,229, Ql.2i34 140 I r;n,2,:5-2' - O,241~ O~;f-ts' O.24~· .O.!140 '0,231 ~.2J"l ~.::t23·I 0..221) '0.:2:1-19 'Q,2'Hi 'lU21J Q..;U~ 0.21)8 JIiJ,2C1:5 '0,,20'$· tr:50 'u;'o cuss· 0.1'00 ·O.19:'t~ 0.19"2 -o..~9O , Q~188 0. ~84 (L182 'Ufi ~,1'7iJ. Q.·rw b,~7:~j 0.112 ID•.~~O o_ ~112i! Cl'."ll1' o..·~I~l ro,1'~ 1itO 'D.Hm t1LUi.g 'a 100' G'.'lt5.iEii o~·t.$-~ III 1.00 I l!J~l4'Q CJI.141 lU53 ~:U44, ill~-'JI4J O,14~ ~l 1'90 '1i!(j1 ~.136, , OtlB5 I 0,. rss 0.1.1:91 0.137
l

:9 I!JV:il~S

Q,~7~
Ci.~·7'

~J900'
Ci!.i!S~ ~~1'00, 0$00. ~,~1··4 '0,449 I
Q;~a,

o.."~~

o'.nsl

~.6'1e, I

~"~;

~33a
111291

'!JI.:258
'11.. . 226

(uae

0,;20" O;1BO Q_ 1e'~ (U.

Ct132

CDn-~mCUI' ,cMte .. l!'u!:lIg~1W!iI~ gg,nCiliile li5!i;

A.
I)

Cod~'k!n'U'd'~'ftlJ1!m~jr, [ CtJ!iiba ;~i4, (STA._! ~l BiJiO',-li) E!i1,e I

'0
1JJ~~ Ii) ,'lI1a 0,90$

'1to
20 '3.~ 1
41)

I o~~~
I Q.9OO,

'~I

2
0.009

,I ~;998

rs

I5lI!iI 1001 ftl :BOI

:aO'
''mini 1110
I

t:ao

''1:10 '114Q
"~§D

11.1'10 'UIO

160

'119

ID,4!1B 1-'OA\3:E!" O.!if~' 1 tJ,~1 rJ,4~1 il:l'MS ~lSOO I1LIlB:.!iI· I Oi_::ri's! I 1;lI)U)(J: I 10:·,395 O[_34\2~ '0.83" O_'~51 I n~B 0.3$3 il!I,iQ91 I IfJJ~~ 1D~3iJ1'1, 0'.2'97' OJf9A· ltI~U~; 1l.:2:S9 (jL2'OO' tJ.200, 0.200 I o..2'!iI2------' '!l)2::'~t9 L 1i2~J1' 023'4 0"~'3~ o.~~6; 0.'2.14 I i'J1.'2~'1, J12,O>] I 1:11207' O_119.~· 1D...1\~2 I illkll00ll '@"Iae D.1. ~;'U~, 1!l.11·~ ~~t711 @.1:~1 I ()~'167 ·O.'!li$·S, I ID,~$I a[.'1~m, Q'_111'5-3, 0,'1.52: ~'.1J4~, 11l.~·;!1I2 11140 @~'11i1'91 o.tSS
1 1

{l-'9~J IO,~~ 0.941 : D'.OOi1 {~':11!9~- 1Jl:8S4 1 1 Q~~ ~\.:&2a , o.,§O .Ql8t~ , 0..7411 I Q~l~ : CiL7:6B I ~;~an. ~ ~,OOO I ·OI.i~52. ICfi.ooa CM51MIii .".'" , ~~591 @~8lE!ill , O.~ I Ot~"14, I ~~i1;S ]~Ul Qi..OO:9 I (J~S']'S,
'-'-

t... 95~

0,003' I Q,~~1

rJI~9Q~ ®,97~

'0,00:;7'

Ii d99S:

,
1

RJ=M
Cb,§~,

Ote!IJJIII~. l!!IaPIJIrnJ'
:iB! ~Eil

I
~:e-Qil ·O.9S9 CI~QOO 1 IDL8dS I

CtW:4
_. '"_

O.9Z6 ,@~'9a6 Q,OOl . 0.004, '0,;87'1 0.811 (lL'7'B9 ID,8!n15 0.,79.1 0.11'7 ] crro91 'D.7.26 10..644 I (1,'6$15 I :~;i6:2B

O<~11

~,wt
IlS(2@

0.99.2 _'Q.'9-&1.
"

~.·~t5
QJi;$'O

'O~iI1i!57

I 0. 7-Q1 1 CMll_2\O

o.7G2
0.545

D~n~·
Cl'~ OuESt::!!'
I I

",76e

IIlc55'l

(UliOO

·0'.00'5·

~lOO'4

iOw4!eIJ
i[I[A'28i

I I

~!-~5;~.

~l4i!~ I O.j76 O:.A~-<2 6(41'!s ~,,325'I O.:1~!9


ll!I,j{1.19 ~1a651

1[11.8'14· (I~32;1 ClL2571


'~.~.

O~5~;'1' '®'.53Ci' D,4i)i1l I 1m\417C11 r;l~·n1 ~A~~


~t3'lii;;l

O,35~
0..:3.13

0.290

c:i,3'i1 -. ~
C1~~~ [lL22J

O,:M'7'
'0",2.1"9.
,

ik.22'9'
a~1,84,
~l1fr8

o.~·
-

0,2705'
[1),2·4'5 111.21a:,
I

O,~6
IO.M~.

~"2~1

Q~100

11)).~':!32 '~.t~ :Q,.1:4S


'(1;i1"U~

~2lID.

1 !D.1flB I ~~~~ .o..17a @',1!~l '0,16,'


!iik 114·7

b,~21

1t2'4!

tl1'OO
Ct1?~·

1 0. t,OO

O;U7

~.1.M '[t'33·

D_ ~";;8 I o..-1~,5

£Ii.·n:2:

C'Qn.~l!tlIit'UllC!k'ltll~la,. ind'llII<~illllI~ HI ,:qrl~liII! A 10


I 1i.1tl1li11ill I 11

~·OIt.tk:renti da fllmbaj ,
1 cu_ :2
',' . ' ." .:, .'-'., ,.J.<',_ -,'

A~e (.~TAS 10 ~OO.~- e~ ~

7~

iO
~Q

·1.!:iOO f:!1JS!51' Cl,18~f

1"Q(lQ, UlOIJI
'OJ9~

~I
I

,4,
fl.~g

!
·O.ooSI
I

0..996

.20
:3'0
4(111 aI[ 'i6G1

Q:~le-;J!
O:.OO~ QI,e7:4
QL8.~

~H~'9'S O,~$~ 1J1.~81~: [a,,'ijIlB

Vd~~fii·-1-Ci.92~'

o.1Q?· 1,!fl, 7.l!!l 9, _

o.a~u

1!],911eii

1!l,,99.J 11),9[77 111.95·'1 O.'91·~

'O~OO\l
I

7ll
:!ml

0.721

!SO
\'100

o.a~'Il

Q.7'1iZ: l'I),70a·
O~62-2. Ck:6~3 ':il~i9 1
-i!)j,.. iS35;
1

'u.vB~fl
IO..J9~.
!O~e04 .. Q.i$,~a
.-

nJ1~5

QJ97~ 'D~5I!i1i~' , ,~,~ ~O,"~·, i!l,Sitl 1 'D8<4fiS~ 1~~'1


,,:'! .-",

[1!!l·,'OO1 '@.,~9!73

~5'G daNfliflriiI~ . is '8: ·9 IfJ~9'9j~ I IIl998 0-_!!m7' I ~t~7

.,

melun eu

(li.91lQ

I 1i),91lS

O,9BB

o..'OO~1

Q,~71

~M~
1

l!Ji.ilM11
il~i

'1119i1

O.®91'
i[!1_iS21

D,17~

1Q.1'6~!
,

(11.7,00

O',SJ4

esss
0.,000
I

Q~9M...

Q:-

I
1

~~9!2~
1i1,ill?9 lil;~i12

O~OO3 --

0.7,47
o.65B
I[},!;if~lll

1110
110
'1!!:l!ii

1 11:!i~~~ 1 D..:~ IO;2.M Q.~~ C'.258 1,§\Q1 ~. tL~.7 1!l.:2~~ (l1.~~. 1w ~,:202 1D.~tI:r 1~7'~ 0_ 'IltS-'4, I 0,18.2 O_~81J 1,8:~ C;~&5, 1l',1~4 o.1~

_0.,446 J 'D.44,~ IO.37~ 10.3911) lI).~e4, '0'.319 1 fi3A7 ·ClL~2. 't),:-m7 ~.33l '!l!ta'Z8: I 'Q,m I
I 0..·"1 , Q~irli 1 QJ..4rul: iI!I.,'5!Ii,!l!:

o.~.

~;B-8S O,~~ .liL§l12

Q,A53

0.67'6 ·r1,~7 0.504 'f),433·

~6S7
0_57131 iIl4:"9'7 QiJ427
C1u3€BI

I OjMg,

·O-13e,_
!lJ~~1 ®;36r7

~,7!~
OiD4~
g,~~:3

ID_~D9
[

MilD
0)36.2

pJ..4.m! OA"·74 'r:lI'.41~· I, II);iIi!!llSi

~~;

O,31~

t4lQ

1'ID

0.14,'81

O!1~e

o..l4'B

1 0,2&1. 1 ·O.'~16 101.~;13 1iD~$ @'l&1, I '1).217 Q~21,!91 '~.~~~, I CI~222 ,0..193 (11.'1-91' (II. 1'9'51 Q,:2DO 0,1716 li111i5 0.118 ~'173 10.~!fiij' (1\'1 IrQ {~,15g· I O.1lW 1 tl.141 0_.14,5 'D.-1~a '0,1412 1 [)a~

o.:n~
iIL'a:ii'!5

IO.::m2
Cl~,

0.2. 0,251'

·C!ta1,Q[ 10;2.11
10,'2$9·

Q..~oa
Iil.~,

QM:!
0:2:114

Q.1~n
Olt71 0'.'1'3'9

ill 1,S'9J~ 1152 0_13.8

0..2"2'

·D~2fISi'

6,1.

o..1~

·1B.1.69· J Q_1'57 ~
~_1~~
Q..~

1~a
I

CJo nstft\1lI eli! 'i!;iY\t1o', InlihiS'hiale :ii: ilgJilJ:lalEl' 2, ,0 ~ A 1.0001 'U~O® I '0

i
1
1

GJ~-l!ID1i 1_:__8',_ ~__:,_"", ~ e ,-, 111'- nambaj


~-' 0

e!Iitiitall~~;

~ST~S 1'Q;1~~7a)

,2~

1
I

iO

40
SO
,6Q

Q,ge4 itl,992 t')..~91 o.we ,O"IiJ!t',~, 11l.®1':!I J)_;oo,e; i ,o.:ge£l., -tu~9'~' o.'~~~'0-'........ 1 IQ:;g~6 900'

1.,mm

3 ~ '1,000 Ol.~

5,
ilJ.'ml
~'_~I

~~SNfmiTI

nie'lun~ - -, I
'(I~900

2!

I
IQ,g~~

't
Q,QSl

I,

(I~9'8r7' ,!!:I'.il2J

nom

ID:reee.
1i1!B2'1

®.!9,~,e,
Iti'JB:57'
1

C1",m:

'Q.S~3 _ -

o..oo~
0,11,1iI,

O',!8~'1

~.:OO'1
1 IrJ,S~5. [l,:B14f3 ~,7~5

0:9'7:9 Cl;4i
1;11')900

I
,

Q'.900 O~9m

0.=943
CI"S'9~
'GitS2.91 ~ 7<4(!i I

II)'JH 'Il
I

!l~~'

~~

.... _,I~.

, ,

liD
8i)

Q,6:5l
O:.flf3cG , '11481'

0.'740"

1,001 111c! 1:i3Q

I~

o...~t9

~1.~6' ill.26~ o,~s 'Q,:2~~4, (U2~1 Q,~~ 110 ~.2.4Q 1C'<~:3.'7 1;50 'D.:~l2' o.~ 02{']t7 'O'-2Q~, L1~D tl.'~!E!(!1 11,'108 0.-1-,80 ~,~a4 ,0,"132 1~1 o..~H;ia I 1liI1_-16'1 'Cl-165 O.1J6it _Q.tiM I 0,1,47 ii);~ 1$11 L~~100 !lII. 1!41I '1:110 ~.1<1l5 ,15, ,~)'1f3.4 10,133 , 0.13,1 o,nIl 1110

't~o

Q,36,1 ID,3,13

~L~3 0.,_&11'1' Q,M~ ~41~,I '~'-4tS6 I (1\.>400 !ll~,13, 'O,;4f117 !ll<4i1D1 OJJ:g~, -~.3:-5:1 ,~,;$4S 0':~'1 0.356
O.!5M

0-543 ,Q"mrl 0,626 0.400

(.f1:;3.2: 0.,122' D,714

O.81~,

~fBOO; 1

,1).iBi7Cl, I (Ii.M'!' Q,1S'8, C!~'r:BtlI

'o.:a15@

tIGS16
O::1,SW

itI.1C!5
, ,Q.;ij1 i

~..'7,il: Ql,eg'7 @-OO'a,

0.68.8

,o.e®o

{t!379
-

lt27J~, CiUllO

0..3'!l9

lliI.aca

cni:lQ

I !)~2iii],

~.:m2
, ,

~~S' 0,:5:_1 "/' O,l4§~, , o..~5, Ilk~SI 10.3-33 CI;3:3$i 1 o..~~'1 t!!I'_292 o.~ee O.~5 ~~l25~ 1 'I),~:!!S!

r;UliS'1
Cli,'51 1:1
-0,;43$

1J'.mo
(M~8:& Q.~O-2

~UOO1
0')1)'7'4 OAl~ OA,~5 ~t~1 1121'1' 0.24.::3 (I 21:5,
~c

'0,3,11'-1

Q.:~7'
0.:234

Ci~~n"
o..'2,~~

0.,4312

iJ~m 'GL~1e
CiL'~6

O,249
O.,~~Q

~~!!3'

0..200

0.:1'97 ~.Ui8 I I), i1el'


(;'_11t:tID 0.1144,
I 111.:~fiS I '!lt4.:il: C'.tlQl

O:19~
~,1:7,4 III H'G 'D."~1 @,"!1~e,

o.1'eS

O~2l( 0.'17'Z
CI~tSSi 1f!'.13'91

o'_n~t
O~lI~

01._11'0
1:1'.1$
,(11.125

en

1 G,~t;;;:~

0..126

~rt~lI~t!1L:a1e ilfl;ml~Q:1'e1 '~I

'CQ;nli't!l~i e~¥lIe!I.

ayr~1

~~rtd~!i!tti ~ n~baj ~ O=$~ (.SiA,S; 'U:n00ft,,1e)

O.teil,tn Ci.i ~·3i,~~NI'rti!~

C~dc!!mt,l' ,d'Q 'rfilmbaJ ~ C:an~t~~~ln IC:iY!iD:e. ICu~,A~ (STAS: 10tJ~-7e)1 [n!llI1.ii~Ri.fe !iii qrie,oJe , ,il ~ 11 A '1 I Gl~OOg, I ~,~m ~ 1,QDO Ull~!l' 1.OOllI' 1,CI@D I n~1 I 0.985 OJ1M -,~:too~, IJ;JJj!~2 l!!kSiilQI ! !!l~OO~ I 1 ::Hli' I 0;'~30 10,. ,9'1;9, 1~:97~ o~~~ 'l!llo.~OO'IllI' I c;!\:OO'il I :I;U!,g tl.~~- ~.i!M8~ -0..19'4.5 0..94" IO.M::l 3:0 1~.~ll,9 0.91)8. ~r.'oo~,:.!O..l8j"7 tIJ!.~911 ,0.88,15 40 @.~t2· O~838, ilm"9 ~a:21 0,004 I!SO D.7l2 o..'l~D C.•'7001 I ~tU:4'1 0.7,BJ.11 1J.1~ 60' 1 '~.5~~, (11.,543 (I~, OJj2~ OJl,t3 ~'.&S3 'II' O,!Stt !IUI~i" 'l:5l5,'ijI' '!l547 L~~5~~1 IS$:0 aQ' I Q,,~1 ~\i4'ro I iO.411 O~~3 (l1.45El1 QIJI1--~·8i 90 ~IOO O-,J~!OO 'O.3U O.;;9:~ ~L:m7' 11).3311 1Il:3,1,~ , '11101 Q.~ 1l~1 t\3!l!'i C!~3.:m 10.325: lo..~i2:~
,

~:~ 16

o.tefuri' eu iliI'lgiN/mmi!

2'1

,~,

~:U98

agar
0_112

'1 !!JI,lI9i1S
1

e,

9,
'~'J~'

Q,.e=6,-

(IL'991

O.M5
(j._§j

i[!1.!J8i4, o,.ga.2 O'.'~U .M'~~3 iDJ91~'


(k.,

'miJOO2
(t~~G

D)~lJl

o__ ~

,-

m"-~,
O~

O'~7'~5 (11.700-

0_7,67 o.'6Gl2,'

O.itl!:i~, 1 Q.~1 0.771(1, ,O.'fS9'

~_~94
0,.004

0.682
D.16'S$,

!lj;;'7,~

0.5r,5;
n!!1lM'

~',;:5.'~2' 1llI~':J6'91

~l.27' O.~M,
'lt~,

OAB:li
~'fAi!al
I

ir14,~3 0.2611' 0..22431


0...200 ID..~S:~ O.3D'1:

1:ao

O~97'
~'."l51'

G.i.93

:(1'.28;9-'
'(Jt~OO

~.iBAl
D~,7

o.~an

113.0 lIi40' 1!(f 'f.8~ 1)II:U '~;H

Q.l~

'1l.2M
0.222'

1,'0

~.'lW O,'19~ o.19~ @.171S, tCtn'~ Q'_17~ 1l:I.1I:56; ,0.'154 I tI~ 1:52 aVlj~iOl I ICl.1'3S I iil131 !l!l\,1I2ifi; l 'o...t26' ell1ZS

O.:ns

-0'216,

0.2'13 -I

(t24.~

~.190 0.188 !Il.~,116'1 1m.1lSS @'.11:!.iii~ I 1!l'1~1 il!I:11:l~1 I Ill1,M, @'.'lJ22 l!l'12~1

D.~72 Q.24D ai~~i7 0.:2111) I ~t2.(liil ~:1;g: ~_1ii8J i!l. 1 153' 0'.16-5
[t14'7'

~.276

0'.3116,

~,~3f!3, O,M7' D\'J11"f 'Cl~m~,

'0.265
(t~J1
O:.20~

Q.,200·
0_1181 O. ~(5:,;f

Ll;n'g

0..1'17'
Ct1:6-a;
Q'.'14;1'

iIJ~t!l'2,

(1,1'00

D,'~~a, '0.1:31 CI.1I'1~

1!l'H~1J ~.1i4-4 I 11J.1-43 ~_1r30 D..t2!ll 10,1'11G ®.1IH'

0.:11'7 O..11L~'

OQjUlilllll..!~UJ MliiiI! ~ 'IndlJl'bi~'I' ,1 ,!1II!I iicola

Ctlrlbra, 843 ;(S,TAS~,Q1tmm.7.8jl_

Cf.HI:nRn~1 de

flilmbaJ ~

rnelUri eu 'R~lI!'4,3- OO'Nfmnr

11l.10

Q,~~1i'l1CU

~c'~7 daN\i'mJfi~
I '1
1B.1

19

,@,1'119

CQmrtmetif Ie!Mle.
l!1tita'b1ide '!iiii, ,qi'h:~IiII!iilI
j

dO ~Hi~ JiJU9$,1 ,2~ !O.9iS'\!j


,S(II ,

0 1,(I!O®

t.OOo. !1999

'1

2~

'~'Od~r1;!lii~ ~e·'I1~m~i1'ip 'CWiDe ~::r ,~STM;n~"t~--7®) iC 4, 3

~4'l
6

.,

~n'cu

d~J\iiilifi~

0._
0;;91:~
~..81\l~,

O.9W

_0-;,9.1'I'9 1 0.]\194 1 ~~~

:15iii1
1001

O"m52

10, :ell ''1ml

'f~

o,m
,

-1'110'
1~20 11:.30:

Il]t;23i5 O..2~ : , O.2~~' 'O.2~7' 1 !!iI~~ '~,118a' 0:, U~6 b;11~' Q'.'1i13i1: 0. ~':ra 1\40 ij.11t;4 I ~~1e2 !llL'1i6QI 1001 'i:Ii,9'IjjS 0.'1581 1i~1 Il), ',47' Q.145 CUcd4 0.142 n.149 I. nQ' ~Q.1S~ 1).Ull O.1!2~ 0,121 D',,'f:2i5i ~IO, CiL11'3i 1 'il.11·S 0.11.5, I I1t11't4 III,]os [II,1I04, , D,1d;!3 01.'100 111'0 ~'1b:a
,

il:I~¢01i jl~O" (Jt200 O,!-4S' fi216

~.2MCt~~5 -(JL2'~~1

(J1.7,5;5 -0.1:til~: Ll735 IU.~f35 O·i00<5 'O,~5 (I~55G alM'7 I 10'/539 (11_4&31 'Cl~E!1 014SJ il:I~~i5: O,38B I O.~ I {t~4, 'O,~9 (JJ323
:l:t::ii!:9'l 01..2,;4;'2

~cn.!OOS ] Q.S36

~ld1lBiB, ,1 i:!f~ii;!e5~ Q,'953 I ~,9!iIB; 'O.rs~ 1 QI.g.m


I

ilM_9

jl~,

0.900
0.'9811
ilL~

8
Ji:t994

ID'.~$

10.001
IJI)B,J7

O~IW'O O.S1i~

0.,725'

~uno
0,11;fl,

(Uf.9< '0.'00"2 ,@,M!!D I~ ~et..

(VQ'15, !!'t935'
(ll,iBif,4

D~~·

'I 1199S

ij,S,t,2
1(li.!921lll

1l.9S'9 OL9tS
CHISi9
O.'n-J,

10.867
O,7~3

O.:e~J'1

rJ,005
Cb52:91
~.,4iIl5 @,,175
~.~~~,

(ll,J61:lli

o..el'l5
~.~tl

c.,70S

a,.7~'2
llOO~
11;),;595' l~t;OO_~ J~.4~3 11:t~I%li

g;66_6

0..'595
fi~g,~,

~'-~O @.4\3:t
lill,at91
0.,,3'1.3,

IrrltSf~1
,

oJ!16
I

[l,~72

OI,:2fl!8
0..23'1

o.ssa
~2e4

Lro,~§:7
ICt:2aO -O',,2.2iS

-O.JB!B j)\;~i Q.1~~ 1lll,.:t7'4


®.iJ~4l

Cl1,;41li5 I O_3S~1
~9

,(i'J.§7;:5 [I~5'l5 Q'-'4e;5 l:I~a;

1J-.256
~.2:22.
Cli..1'931

O'.2D~ 0,1n' -Ct1§16


0.'13:9 0,124

- ~.1:!:l.6i

:~.StI5 O('2;g~, '0,:2.\53 :0,.2 Hi

~.'1'37'
1112~: ;0., 11'~ IIHmo

1 ~1.~lfi'· a.ftfil O.'t5il 'O.~5'l Q,'f3B ~Ua4 Ilt~1 (lLl~G

a. ~IGS
~1419

liL ~~Sf1' I

(ilona.

C.112
Q.'il~n

~.~i]g
,[Ul99

Oi. n~E!<
OL®9B

'~)_ ~19'
[l'_.tIM 1ilI,IOOi]

o.ts-a

k~
I

d~O' 1..~ I 1.'0'9


,

10;2,
11,;1[114 1,

IO~,

~,G;
I

0,8
'1,16

'~,p
_j

'~'!i15

2'.01

,a~a
1

,,,;:;

11l!1D

1.i4,
I

~J

1,M

um

~OO "' '1M: 1,17 !I- -.


,

11,iIl1

1.,10

~.rEl; d~a, -

1 ,O! 1.)5,
1

:Z,Ci
1,01
,1i!Il'

'1,'1:9' 1',~'6 II 1.-U31 1,'22, '11;2::5 I '~,;~13, '1.t2 I ~f)12l 1;2~ 1.2B 1,,:U 1~1:5 1:,1'9 1,,31 '1,00 1'!~, I ~j':la, ~,.70 '1,2:5 1.,,34, 1,36, '11,42 I '1,46 'IJ.16 I ~~,31, I, ,I~~ ~1i16 II' '1' 401~ 1.~~, 1047 Z,OO I 2~'~, ' ~,n,ill :l,lIf ,,2:! ~~~;;!;
-~'!/.-

1I.i~13~,

tnn

t"t3, I l,la

l.i~IO 1 1,'13

'1;~~ 1,81 ~.1l9 t,22 I 1,~; 'iI'..~i 11!Z!~ ~1,,2~I 1,31 t39
11,,19 I 1'i~'

',,1'\5

1,10

'l:2~~ 1 36

2,00
2,m,

'1 ;;til,

~1I38,

1,'41\2 1A~

t4l ~Al

'1,461

1Iti_:1'~S'

1•. ~~ '1~133, 11.12 II 11~"i811 _!~~- ~;~

~.'~

ll,~

2,.45 1 2,.6ilJ! 11.,11 ~:,~·,'I,~tJ


,Iii,

11 ~5'''5" 1i'ie!.,

2,~O ,2,J1' ~I,i5~i I 2:J:25


-1r-

2~33

'I
I

0.50'
ii'!!,

1_)_00_':"_,.0. '!ll,.g~·5'G "<~i8,.B""",,,

G_

.OO_r1,i

I}

8.

i'rli:

n 'I.!'

yEID' !i;I'I;;I

~ -II~
'''''. _,_ ''','
"":I

o..tR2B1 Ill4Q5
II'!IL.JIJ.~Iii< 'n .... i ,"lill
~

0,434,
~'11.IOO
i!\
!I.!'.~

O,.'4i1E~ 0,.1,10

It;a1!Q9
eM
L.~ ]

'rt:LBO

I ..!O~9[J1

:'1I'1!,..,

'!o!'."11"'' ' '

.AI.JI.'7'
r

!l;'l!l

c::::

lj0.3. ,I + ;,"': -. iiJI,4


~"
I'W ~

'1M1')'

MJ

1 ,GrirmI~ cajl(;!~,de rulaFe"CIiI [rul1li1a I~OO sau eli :mtJre'le


,~r.lIi:ru!

a) IIXd un IlLIIaf:! Ie I!'IrIilJil!!.ll a1e


IDI) lpodu...rii ~
~fitle!'e!i!' !Ca~~

'C:~;;;:SOOKN
~.,.~LII"

~eItil!:!i~el
'tnoo,
11400,

I!'lIlarrbfl< 'e]'I!!i~~i:ie' GnJmpaCftaiB. ~ ,Jd'JCarb

'Q~5~mi'N
,2 !C~"i[{j, rulal1l'~' ~r'inZilo~'nt~aflb1:' ,i1e 1 'CaIEe:de rulalle p;emiru ,earueiosm rulaflre , 4, 'Gri1ZJ1e p!aH'QrmeloT olatlirikll '~OOtIsD:fale: a) cafld rtu S'UsWi~rniii'fera!~ I!$\i !!g~ilaj~· ~rel ~i'!tigW v[b~!ii

lwoo

'"9mrm:'I'llrfd~k:! ~t€: raile' 91 rirI z~ b) cant! sustin 'l~l 'r:r:;ra~ in~~[~


it.:) tCal'ld 'SAJStifll ~~ '!felf,iU,'C' m.l eallifialrren't' Iflolmii;al ,5 Gmili:e fI ta!li See'!!JlF 1!1ll'l'tre etaIel ; !iiI)g~~~~l~

'~MOO'
li.25~ 'U~OO 1/ftQD 1t:9ti~ '1125 rPJ
I

SfAS

1'~1Ci~fQ

is Grfn~

b} oef,efaU~i lift~ g ij;!~~rlsuM ,:!!il~la~lk:w iPooLJr.llp~' elooiri1t):r : 1;1) ~rmEl'~ ,grflilidpM:dI~ &l gril!Iih~f~ ,S\II8tir!' ,~'dl'e;de"
Lumin8tor

18

till ,pane, ,si MjJn!lFiI


'1 i~enreJe

1'1250

1';12~O 1112aJ!l
~~ pJi!IIl'!I \lflrtK;aI, ~i IOJIb:'O~~

a,j.bare v~MI~Je\,~i rl'9te


tll'
~~1i!tlttil

'~t.e]

jpeil:eU!(Ir':Si I~minaw!itelo~ ;
'fe~~'

caftdl malH:_riar:u~e il'liCtIidffiY~,es1,'il: d eea~ -"1,,_3; iIU.-,-J""" .._f1'[. rn . _ ,""',,'ctki .~ Jttlb'l- - - t:!!X;'_'" ~~Ie _. ~s- _-,Iiii,l' :8: P.ar:lJ;l!.i!iii ~Itoe de ~l1!i,e:Il~ ;

c) :sfa'ljOOi ~tilor

1.IaOO

..
'1M5D

a) ;tmi ZOM! 'ki:re agitlmeTi!lJii dE: ~p;ilida b) I[! ~I!!i' ICI!I~f(I!i1i!e_jlii;!iiI ihil ~~ i li2iI1JJa, .f:ll~~ll'lw~ ~ap~jj_,@!'IifIBi~_~ ind.~f.e
111'i

11nsa _,
tl200l ,1t~~~

un"!:!1

IE"'~~~"" ~I~"~":':'~~-:'_ ._, -.. ""I"'~~~


,.;:I .. , .,;jA-'i'.;Ii''''''.~
!;iI~

!Bi)ii!I 1!lI,~IlIZI I!lilll"!0Ip;a l'eo ib) ~a~1lI~I :!i!9CU~'a~

'1~;;!:OO

[]7

... E ~

§1,~
.!.N!
'~
~~l

I:

'.

'101 0:If\I'Z'!l

"

ol">Il
~I

J~

~
I;I'ji

~~ :M ~~
£'iii!

~ .~ ~' ~
m
T.""

.;:,
§
'~

r~ ~. ~ ion It:I! !:o q C1i .g !f"!II t"'!! E"'!J


II~'~

..'"~
oZ!I

J:~

1Cii;.

-~N

,~

~E:
,~
~I.:'

NI

''!P'

:>:

"

""".
"""

1
~
.c
..n

.,
~~1":lI

t: ''E
~I

il''

IE
II.\!

~~
~,~

I::1 rm
"'il':

'~

.m: ~

oN N !r!l
IE'>Il !f'!i'."1

~'D

".....

Ii"'<
il3 til
.".

rn

100' ~ --,

iY

~'

oiL

IE
I!iII

Nl~'
'!""'Qli

~ltD.,I ;~i'~
"""'F

~d ~
~LIj;

~i~i ' r.'ill


~Iw'
~~I

- d'

~!@2

"IS':! I?=

'./:'
~

,~

E
UI

1~I

.Ill

-_:

..;

~:I
... I 'S
!I,;!

~i
!filii IIJI!III ~!,;DI
'j'='

~~if.:i

'~ I.r,;..i
,~
F

',~

ID

'N

~I~!i~r~:~1 '~g .... ~1'iF .... ~Im


1IEi'~

1""""''!if'l ' N,'!:'1l'o[!!"j'


111ft ~

'

'I ai
U'J

,m

~,~

I~',,·,N

lijJl '~j

r..: 'ir.-'

<;j"

.....
>rD
If::j,

rl,fji

t"'i!

ICll~llD

11;;,

~,

~f'~
"Ql'

:~ om
T

'V

iw:!I

,)
" "'" ~
ill
iQIi
£L,

~:
;5'
.:ilii
In !i"<!

E' ~: ~. .a
;:;;I

iIli:

2! ~: 2: ~
CIi'

!:',
~.

"

~.

m-~
,<

......

~. !I'll'

E !U
'

:;fj~ T:'" ~ ~~

'I

""'"
'!!!l'

·10 ,I'--

,t!')

,~

c.. ·s·
,~. 'ft.,

Il:i

mm ~
lei
l1;l;I1 !Iii;'

~,

!Ei'

:::::I!

l'
fm

"'"' .~. !iii;


~
.E

o,
G;

a I~'
I.

e:

:s

«i:~ . ""c._

_oj. ~ :i 'm' NI '~ !(fj,

-~

~IC!!!JI';

r~'~
c?

''''Z' Io,!

~ ~·,['I·.h
N'1Ni M

'V,¥

.... 1

"':-;Ni.oj

'ir "'iIi'!;;!;!

..... o
~Q..:tc

!ill

a'Joj::;:::~
10

,.,..:: 1

"'"
'@.

~~
01

:
~

'II"'"I!!!"'" ..r i.ri


1
~Iwl

1~~:1o~
w' J:~~ ..,.... w ......
'1=

f-" t>il~

~:~::~: ~l~,ii!f

I'-.

I
INi
,"-

I~' '..r
.. I -.

~ ~ iQ,1li

W}

i(ii

!iD
i,'I)

~ :~ ~ c· E:

0:0'

i3j.

i31' ~ ~, "iB,

I'll

i
'l"' d.;I
'IS;

~
..E

...

';1
Ii';.·

..,....0.'1""
_;;,

i
iF'
0

Ii'--

~~!Q~Qii

~t~''q'
;rI

:~l
'~

E!,'m ~
IN1'~' ,..-' '

.....

cp

..-

~i:
'.

hS11 --.
~I

I~I '~'

1lCi~
'Ii--=-~

IN'

G
!: E IE:

'_I~

!:"I.j'g; • 1

~.r,o.. 'P ~

cr.i; .~j

~.

!D'

UJ;.
i

ilii!;.. ie'

.,. .,

~'I' ~I '""r"""'!"""
l

!co:-~

t-

'!""IC?'' ' .t??i!,~'

.');!.

iD.

1&
1&

.,Ii;

I
'I

I 1'~~t'l~

'I '

~~I;,
~
.~I18

8
w

ti

:1 J. .~ ,e'

'III' ....

,~ i-

."'tl!

-e- i'£

<

~'

'~

E IE

.i!!:
iI,IOi C0

I,·
.;0

,,

I"'="""li'u-j

1~,«i!lQ

I:i i~
IID~~

v ~ ~

>

Ii"-

e :E'
:z 10
It)

~ ]Y

,e' IE E.; ...._


.1:
iIiIi r_l

!Id

I~~
II, •

~ ':I ~
~"~.

.q:

,e.i '1i'iI' o!'io.i ~.

10 o· ,t=l

~~

!''V ~.

'r-"iF

"r'' -~l' '" ~


lo
Ill)

[I I ..

I,

~J~ [!;;;I.,Q
l~ ~lr

~lrEJ!i~ ON oI1!"ii

.,..r.
'!!I"'"

Zj
Ci.
~

~Ipr~J~'
~ 0

5i '" e '" .ili.


[,Ei
~'
->

~I~

Q ,0 lO,
"!:."'"" ~

iJ; flitf.l
~:~:;;

~~Q

iD c: Q)

"...

~. ~"~
g)

,,_.,...

r:-.:i~lm, '!if '"t']

1'.--

teo ,

c· t:.
·;e '0
'!6

ILi:I WI
,;;;]I

ILL , Q ~
!I!L
,

a .c 10
~

.!,Iii

'e UIi

s g. a
''':g"

,!Wi .g

_,

U)

~l Q,

Gil

'Q' "Ir.-

0::
:::ii

:.c ~
'::::11

,r.o ~.

~: 0
i1Io:

I.
·0
C!i'
(Ci'

~I

,-.

te'l'
IE:I ie,
-,I
1

Ir-,.

Ij'>..

(iij~CI>!I\q.,~

.qity)
~.;~

~~.

I,

.~I~
f
,il!)

.~ tJ"i'
I!D

,~

!lJ! p.:

!!:f'

~, ~'O m ~,~
,
,~.~~

:e' .J! El;


I~

'1iJi

~'T
1;GI'1,!f!i

'ffl

.~

'It.:

~~

.~

!e!'

J::!! .!l:!:

WI W W

I"'"

!D. !z

: r=:.;
EI
LfliI;Oi

:~I§;;
,~ lei<
I~'

,.,. 1:1
!l
IWI

__L 1

'~I''''''l
11"-1 'i;

oNl

r....!o
~I''<r
I!r'

~l~

!;!;Ii

i:'\II

i1''0=

Ip

if.!!

@Ii
P
.T'"

:1
ll,('j,

'I

:~:~!~._ ~~T :g 8;
,-,

~f~"O
,
r~' I~·.JQ]'

~1·iD'!l:.! ...... 'i:Q (i'l


!oI':j;

"'!I~ .3i

mi·
~'

r-.;:

..... Q,C'!;I t-iW~ ,......


I~'

S~;B
1.1fi.i.

Im~!IIF"-

Iiii!II

~.c1;.~

,m:; ~

"'-

r-

iN

!ri !!Iili .,... ..... N

,Iri fit

_. ....
'!Ci"

iF'

l'fIi,~

c."!!I

liil:
'::1

!i
.[fI
Q

01
.W

b~

<~
!::11

liC'

,1jIjj1
'<:'11"""
Ia.
"~ IIi:I! lilYi

..

I'I!!I'

eli

.... I
,iii

U'll

;rp.

~-'------.I~.,!:

IW i.III

"".,.

< """", IJ.I w! e: 5!:

m:

,
I

lil!:I'
'II"'

='0
Ii:::!!

Cio

= ..,.,

,.. II
I

,11

~i
I

, ::1
II ~

_.Ii

E
iliI'

I I'!!' I

,I: ~
..J.'

~E
'E!
~

...J:!"

~'

I~

,~

,J, :~
J

iiiI;,.,

:E'

:E

I'

:t$II

IJ

i!!

'i
e E
'E E. ,E
:E
''''''.:':~'I~rl·~ 1,f)I!IJi 'w (0.

[0 iii:: C D
,
.

:i [I:
..,liE ~
m
!E:

;Im

.:&!e
.."f'

5 .....
~
-

,~

1;1,.

'E
..

:s

.E

;5 m i!liiiDl
II

,m

iQl

.~

IiQI
f.'II[

it:
ill.

o
EE: W

~ ~~

Q a.

.....
z:

m:~~:lJl

:li

t:: .::II
(i\i

[2

.~

I~I'I:;

!,jR II

All

I' I

,,j;'

W I

lEE

~
~

iii

Eli

E
Eli'
iii!!

1~'~1;1;'
~~!l~
~.ffl,;r:;~

Iiii(' ~j",:;Lr-;"Oi\llilil'l"'"

~ ~ ~l~
1LD1l'!Ii~r--

'''''';
'T""

,-"';1 ~,~ ~,~


r...1Ili1ifiiiii],
'"

-~I~I~
1

IlI'I< 'i"'l \"'j i,'7,i

-=: ..g ~ I';.

't1Jl;I!ll!'o.~,
'~II;"d!'

r~--'~---;''''IIi\'I'
~:"l ":.= I ~ ,;j
&i'
,Q

I!!)

'iI.1!!

t-:: '~' ~
I![II ~I

(ll1!

~'l'~ ''''". e:ii'iI:H~':,j '0::- _'.::r,I, .


Nlt,!'jl
ilijl'l'"
's= ,',

::ii,

21
:=II
il!I'

IfIlj

i!':l Q.

'!li:

~:
0'11

rE'

.till

E
',~

;jlJ

,I f' :~ t E
:1:
I!V
I!:l

,.S!: !iii ~; 'Q 5: ~ 'v E m


tI!! 1:"-' !»

;~ :~ Ii!!'

::JI
1=

~'
('II

~,

"':e !!,;.'!
[1iI
1

I!i ~,
Qii "CI'

'E

!;;;
:::Jl

IIQ'

1!J".i'

,,6

IE" 'e: .mi


Q Q" ''Ell

'21 ..... liD

I[
.::;:'

Ii

1: IE!, IE: ~,

i'-,I'li Ii
I

,~,

~ ~~ ~r iN!

J:
ill:
"Ii:!

IE

IE:' e:1

:.,~:~li~1
,~,~

:~:',~r,;;i ~,
E ,E

~r

,jE

Iitl' d:! ;;;o",i:i:li ~r- F


IF I!!""!II ~ ~

T--'~

,~

,iii
,~

m
,~

"

,~
';:;,'Ii r.~

:E de: w
iM 10
j)!J;

c:

;1::;

IE
'~

1': ;r;; 0

CI

J; I!!O
~'

'i

....
~

i~

:E'
IE:: IE:

,~

~I

;;9: :z:
Ii: .0
t(\I'

IW

,...

......
'C!!'

'C!! 'C!!

~ ~

J
1~1

IE IE

~ ,~ "I!:"" !Q.. WI ill ...J is ~ :z: :::I:


'

IE IE

4iiii'

.....
!W

Il: ;!I

~
L1lI

i
~

c::
'~

s
:z
i:iI

,W

,~~f~~

.,..pl'F ~
IlO tiO

l~,

'I~; !E;
Ie

r:J

:i;i § ~I
",:&1,~t'l
,,,.,....:I, .....

'!1;liI'~,::;:~

1:0, ;;E!

~!II!III

LJ
1!!01!'
Iii
,~' ~,

,.I
J:ii

E!: iE Ell
IE

1 e 1~'1lP
~

l!JiiitlCili< 'v" 'r-

lID

.iOi

IE

E
,i!!i;

~I ;~'I~'~ ~r
_J _
~ '~Jlp

!B12~mi, ,.,..1''''1''"'' ....

~,~i~ I:

,~

,i ~
'Z
'W

~ ;1;;;:
~::J!::~:r~~''%

CIi

~~I::'

,104

IQ
EJI

II

[E:

;:,o;!

iE.:

-':!

,'ltoi

it
I I

~C
,dj

,11

\~'

II't.E:-c

:u;

!~,;! II ,I
~'~',1\ R ::::~" r~'r:-'~'~~

~
liB

';
lEi
~,

~'~

'e :~:~1 'Ill]

'F
,~ '~

"'"

~1§1 1r.:_1
O!D
G

I:' (~' ~!~I


"foi"l'
'~

'I

J
J:!i'

IE:!

E:

1'1
iE'l

....: e:i
Cl'
Wi

'~." j,1 "€it~


"!r"!~

f~~te ~~
o
ILJ:li

Igl~~J
p~
0'(01
!['<II

1;1: ~I~I

~ ~'Fl:i ~ I;I~I

011'151' ~

If:!

j:::r~

0 ...1 ,.., N

,10'

"'" II!)

-e-

Of:

~; 2,
WI Q' I,

I~'i~ m :1 I,~IW :~ iJill ~


i13
!!ill

':ii
'

,-,c'rdl:

i!ii! ~:
W

I!!:II

,:J::,

QI EJ

[07